Lärarförsäkringarbloggen försäkringsbranschens bästa blogg

bastabranschblogg2016_2
Vi på Lärarförsäkringar är mycket glada och stolta över att vår blogg, Lärarförsäkringarbloggen, har utsetts till försäkringsbranschens bästa 2016 i ”Sveriges bästa branschblogg 2016”.

Sveriges bästa branschblogg utnämns årligen av kommunikationsbyrån Navigator Communications för att lyfta fram företag som arbetar strategiskt med att stärka företagets digitala närvaro och varumärke genom att blogga. En mängd bloggar inom tio utvalda branscher gås igenom grundligt och 10 vinnare, en per bransch, utses genom en sammantagen bedömning av: tonalitet, design, funktionalitet, innehåll och sökmotoroptimering (SEO).
– För dig som vill vara kunskapsledare i din bransch är en bra företagsblogg ett utmärkt verktyg, och undersökningar visar att företag som använder sig av en blogg genererar 100 procent fler inlänkningar till sin hemsida. Tyvärr visar vår kartläggning att det är just sökmotoroptimeringen där svenska företagsbloggar har störst outnyttjad potential, vilket gör att man missar en stor del av sin digitala synbarhet, berättar Lovisa Hermansson, kommunikationskonsult på Navigator Communications som står bakom utmärkelsen.

Navigator skriver i sin motivering att:
– Lärarförsäkringarbloggen är en relevant och intressant blogg riktad till lärare som vill ha ett bra försäkringsskydd. Lärarförsäkringar ägs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund och är en del av medlemsservicen. Bloggen, som drivs av ett antal av Lärarförsäkringars anställda, har välskrivna texter med en personlig ton som fokuserar på att ge kunderna råd i vardagen. Dessutom hanterar bloggen kommentarer på ett kompetent och konsekvent sätt.

Läs pressmeddelande
Sveriges bästa branschblogg 2016

» Kommentera

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Viktigt att göra skillnad för medlemmarna

MARIKA-01

Marika Granström har nu arbetat i lite mer än ett år som vd för Lärarförsäkringar. Här summerar hon året som gått och berättar om några av de saker som du som medlem kan se fram emot under 2017.

Det stora fokusområdet det här året har varit att se över våra erbjudanden och vår service till dig som är medlem i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund.

– Det var viktigt för mig som ny vd att redan från start göra skillnad för medlemmarna. Jag har därför ägnat mycket tid åt att ytterligare förbättra medlemserbjudandena tillsammans med våra samarbetspartners, säger Marika.

Ett resultat av det arbetet är den nya individuella barnförsäkring som presenterades i januari i år och som ersatte den tidigare barnförsäkringen för alla barn. En försäkring som gäller för ett obegränsat antal barn kan inte ge samma skydd som en barnförsäkring som gäller för ett barn. Nästan samtliga ”alla barnen-försäkringar” har därför försvunnit från marknaden. Utvecklingen på barnförsäkringsområdet har gått fort de senaste åren och förändringen var nödvändig för att även framöver kunna erbjuda ett riktigt bra barnförsäkringsskydd.

– Vi vill ge lärarna och deras barn en riktigt bra och hållbar trygghet och det kan vi göra med den nya barnförsäkringen, säger Marika.

Den nya barnförsäkringen innehåller både nya och högre ersättningar och rankas av Konsumenternas Försäkringsbyrå som en av de allra bästa på marknaden.

Lärarförsäkringar har även satsat på att höja servicen ytterligare genom olika aktiviteter under året.

– Vi ska ge en bättre service än resten av branschen, det är en av anledningarna till att vi finns. Vårt mål är att ha ett NKI (Nöjd Kund-Index) som är minst två procentenheter högre än branschen, och det når vi nu varje månad, berättar Marika.

Nyheter 2017

Även under 2017 händer en hel del positiva och spännande saker. Bland annat sänks premien på livförsäkringen ordentligt för samtliga. Reseskyddet förbättras i hemförsäkringen och seniormedlemmar erbjuds en ny försäkring. Dessutom arbetar vi för att kunna erbjuda en riktigt bra djurförsäkring under nästa år.

Även om det tillkommer några nya och efterfrågade produkter så är Lärarförsäkringars erbjudande starkt redan idag, menar Marika.

– Lärarförsäkringar har idag väldigt bra produkter. Barnförsäkringen är en av de allra bästa. Vi har marknadens mest omfattande sjukförsäkring och livförsäkringen blir ännu konkurrenskraftigare efter premiesänkningarna vid årsskiftet. För att nämna några exempel.

Hjälpa fler med pensionen

Under nästa år kommer vi även att fokusera på att hjälpa ännu fler lärare med pensionen.

– Hittills har vi hjälpt tusentals lärare med pensionsrådgivning och pensionsplanering. Behovet bland medlemmarna är stort och vi vill kunna hjälpa fler. Vi tittar på olika sätt att göra detta, till exempel genom digitala lösningar, berättar Marika.

Lärarförsäkringar ägs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund och är en del av medlemsservicen. Det finns inget vinstintresse i verksamheten utan eventuellt överskott går tillbaka till dig som medlem i form av sänkta premier, bättre service och nya eller förbättrade erbjudanden. Ingen på Lärarförsäkringar får bonus eller provision, all hjälp och alla råd är de bästa för varje medlem.

– Samtliga 28 anställda på Lärarförsäkringar är väldigt engagerade i vårt uppdrag att se till så att Sveriges lärare är rätt försäkrade och har gjort medvetna val för sin pension, och det hoppas jag att medlemmarna känner, säger Marika.

Kontakta oss gärna inför det nya året. Det är bra att med jämna mellanrum se över att du är rätt försäkrad, se hur dina pensionspengar mår eller stämma av frågor inför en stundande pension. På Lärarförsäkringars webbplats kan du läsa mer om den medlemsservice som vi kan ge och boka någon av pensionstjänsterna.

» Kommentera

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Lärarförsäkringars Pensionsdagar 2016

IMG_1195

I slutet av november så anordnade Lärarförsäkringar Pensionsdagarna 2016, en tvådagars utbildning om pension för förtroendevalda från hela landet.

Temat på dagarna var pension och platsen som valts ut var Sundsvall. Tanken med dagarna var att de förtroendevalda från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund skulle förses med verktyg för att kunna hjälpa sina medlemmar med dess pensionsfrågor. För att kunna ge en riktig bred pensionskunskap till deltagarna så bjöd vi även in ett antal experter inom pensionsområdet att komma och föreläsa.

IMG_1221
Först ut var Monica Zettervall från Pensionsmyndigheten. Monica pratade om blanda annat allmän pension. Hon tipsade även att man ska ta till sig av och att lyssna på råd man får. Dock ska man inte ta snabba beslut utan fundera på beslut och eventuella konsekvenser av detta.

 

kronofogden

Annika Sydberger Norrman pratade om Kronofogdens arbete och hur man kan undvika att hamna i skuld. Hon berättade också att 18 procent av medborgarna mellan 18-64 år ligger i riskzonen för ekonomiska problem.

IMG_1236
Minpension var också på plats. Hittills under 2016 har över 5 miljoner prognoser gjorts på Minpension.se. De tipsade också om att det är bra för pensionen att börja arbeta tidigt, att jobba länge, ha tjänstepension samt en bra löneutveckling. Mindre bra för pensionen är deltidsarbete under lång tid, att jobba svart, sluta arbeta tidigt och sent inträde på arbetsmarknaden.

IMG_1245
Lärarförsäkringars VD Marika Granström var på plats för att berätta om Lärarförsäkringars verksamhet och hur Lärarförsäkringar genom sina produkter och tjänster arbetar med att ge förbundens medlemmar trygghet.

IMG_1248
Marika berättade också om att Lärarförsäkringar inte är vinstdrivande utan hur all vinst går tillbaka in i verksamheten i form av exempelvis nya tjänster, villkorsförbättringar och premiesänkningar.

IMG_1250
IMG_1266
Under den första av dagarna anordnades även ett medlemsseminarie för lokala medlemmar i Sundsvall. Lärarförsäkringars pensionsexpert Sari Wonséll berättade där om pension och försäkringar och hur man själv kan gå tillväga för att göra medvetna pensionsval.

IMG_1270

Under dag två berättade Min Trygghet, där Lärarförsäkringar är delägare tillsammans med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund om sin verksamhet och hur de erbjuder ”andra hjälpen”. Målet är att hjälpa medlemmarna att känna till och söka ersättning de har rätt till vid situationer som t.ex. arbetsskador, föräldraledighet och arbetslöshet.

christerkaivolahticarlstrom
Slutligen var det dags för Christer Kaivolahti Carlström från SPV, Statens Tjänstepensionsverk, som var på plats under Pensionsdagarna 2016 för att prata om nya statliga tjänstepensionsavtalet PA16.

» Kommentera

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Rehabiliteringen av de första lärarna har startat

SvRe

Nu har de första lärarna av totalt 60 genomgått 3 veckors rehabilitering hos Svenska Re på Gran Canaria. Lärarna är med i det forskningsprojekt som drivs av Lärarförsäkringar, Förenade Liv och Karolinska Institutet.

Behandlingen går ut på att kartlägga de olika momenten i en lärares arbete som upplevs stressande. Dessa diskuteras sedan i grupp, målet är att ventilera lärarnas erfarenheter och diskutera olika lösningar. Metoden kallas kollegiala samtalsgrupper, och har framgångsrikt använts inom forskning om stressproblem bland sjukvårdspersonal.

Vi har pratat med fyra av lärarna i den första omgången, som alla har diagnosen utmattningssyndrom. Samtliga är tacksamma över att få vara med i forskningsprojektet.

Även om de befinner sig i olika stadier av sjukdomen betonar alla de värdefulla och givande samtalen. Många symptom, som trötthet och koncentrationssvårigheter, är gemensamma. På Svenska Re har de kunnat fokusera på sig själva.

Blev en omstart

– Jag har inte fått någon rehabilitering hemma utöver samtalsstöd en gång i månaden, så när jag fick beskedet att jag genom lottning var utvald i projektet tänkte jag att allt är bättre än inget, berättar Lotta, 35 år, från Sundsvall. Men efter tre veckor här på Svenska Re inser jag att det här verkligen är en omstart för mig. Det blev en vinstlott som jag är mycket tacksam för!

Lotta lyfter fram det viktiga i att möta kollegor med liknande bakgrund, problem och erfarenheter.

– Man har ju behov av att prata med andra i liknande situationer som man själv försöker ta sig ur. Det finns inget sådant forum hemma, så jag kände mig svältfödd på kontakter. Nu har jag fått träffa fantastiska människor och kollegor, det var nog det absolut bästa och mest givande.

Träningen ger en energikick

– Jag hade ingen aning om att det skulle utmynna i det här när jag tackade ja till att delta i forskningsprojektet, berättar Anna, 39 år, från Piteå. Hemma fick jag bra stöd av min sjukgymnast, och reste ner på vinst och förlust. Man griper ju efter varje halmstrå när man så gärna vill bli frisk igen.

– Redan första veckan var givande, jag slogs av hur mina symptom liknade de andras liksom våra upplevelser och bemötandet hos vården och arbetsgivarna hemma. Vi kunde stötta varandra, det känns så bra. Och träningen är en fantastisk energikick.

Jag inser att det finns mycket att ta tag i på hemmaplan, men jag är jättetacksam för att jag fick delta i projektet. Nu har jag fått verktyg att jobba med när jag kommer hem.

Så mycket nya kunskaper

Fia, 61 år, från Öckerö utanför Göteborg, drabbades av utmattningssyndrom redan 2011.

– Men jag var snabbt tillbaka på jobbet och fattade inte vad det handlade om då, berättar Fia. Här på Svenska Re har vi fantastiska samtal, man känner igen varandras berättelser och får bekräftelse av någon som förstår.

Fia njöt också av den fysiska träningen som ingår i programmet, men för henne var nog tiden för reflektion den mest värdefulla.

– Vi har fått prova på flera olika träningsformer som vattengymnastik, zumba och stavgång. Vanligtvis går alla stavgången tillsammans på Svenska Re, men i vår grupp valde vi att gå en och en. Man är trött i huvudet och behöver tystnaden. Mina tidiga, ensamma morgonpromenader mot soluppgången blev en bra start på dagen, samtidigt som det känns symboliskt att gå mot ljuset.

Fia är imponerad över de värdefulla föreläsningarna som hålls av professor Åke Nygren och psykolog Björn Löfman.

– Vi har fått god handledning och mycket nya kunskaper om vår sjukdom, säger Fia. Och nu ska de höja kunskapsnivån hos berörda på våra respektive hemorter, det är ju fantastiskt. Kan man bidra till att färre blir drabbade är det ju jättebra.

Nu vill jag fortsätta framåt

– När jag fick veta att jag skulle få delta i multimodal rehabilitering efter att jag anmält mig till forskningsprojektet insåg jag vilken tur jag hade, säger Maggan 57 år, från Karlskrona. Jag har fått samtal hemma under sjukskrivningen, men det här blev något helt annat.

– Här på Svenska Re ser man helheten med ett helt annat upplägg och fokus. Samtalen med kollegor betyder mycket, och den fysiska träningen gör ju att man kommer igång med sådant som är bra för hjärnan. Att vistas i ett varmt och ljust klimat har hjälpt mig i mitt välmående och påskyndat mitt tillfrisknande. Avståndet till Sverige har också gett mig de bästa förutsättningarna för att helt kunna fokusera på mig själv. Nu hoppas jag orka hålla i allt det här så det går åt rätt håll och att jag fortsätter att gå framåt.

Den viktiga uppföljningen

Projektet fortsätter på hemmaplan. Psykolog Björn Löfman kommer att göra en uppföljning hos var och en inom en månad efter hemkomst, och professor Åke Nygren följer upp genom telefonsamtal och utskick. Dessutom kommer Björn Löfman att prata med varje deltagares omgivning, t ex arbetsgivare, arbetskamrater, försäkringskassa och hälsovård. Just den här informationen är viktig för att stärka varje deltagare ytterligare i vardagen.

Mer information om rehabiliteringen

Vill du veta hur projektet fortlöper framöver? Följ oss på Facebook för senaste uppdateringarna.

» Kommentera

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Rita ritar: alla delar hittills

Rita ritar pensionspyramiden
Du får pension från flera håll: allmän pension från Pensionsmyndigheten. De flesta som arbetar får dessutom tjänstepension från sin arbetsgivare. Många har också ett privat pensionssparande. Pengarna läggs ihop och blir din totala pension. Pensionspyramiden visar de olika delarna i pensionssystemet: allmän pension, tjänstepension och privat pension. Rita förklarar i klippet nedan mer ingående hur det fungerar.

Rita ritar fondkurvor
I del två av ”Rita ritar” så ritar och förklarar vår rådgivare Rita risk, olika typer av fonder och hur man kan tänka i samband med sparande till pensionen. Klippet är ungefär två minuter långt.

Rita ritar livet ur pensionsperspektiv
I den tredje delen av Lärarförsäkringars kortfilmsserie ”Rita ritar” så ritar en av Lärarförsäkringar rådgivare, Rita Roos, upp livet ur ett pensionsperspektiv, både historiskt och nutida.

Rita ritar återbetalningsskydd
Lärarförsäkringars pensionsrådgivare och expert Rita Roos ritar i fjärde delen av Lärarförsäkringars pensionsskola ”Rita ritar” upp och förklarar det här med återbetalningsskydd. Vad innebär återbetalningsskydd för pensionen, när behöver man det, och när behöver man det kanske inte?

» Kommentera

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Pension på skolschemat

back-to-school-1576787_960_720

Hur många av oss har egentligen en riktigt bra koll på den egna pensionen? Det finns det nog inget säkert svar på, men vi kan titta på statistik över hur många som aktivt placerar sina pensionspremier utifrån vad de själva vill. Vi som arbetar i pensionsbranschen kan nog ofta även ha en rätt bra känsla för hur det står till med kunskapen.

Det finns även marknadsundersökningar som ger en ungefärlig hint. Jag har tagit del av en undersökning från 2015 av Novus på uppdrag av AMF där personer i åldern 60-70 år intervjuades. Så här lyder den:

 

56 %        Vet inte hur mycket av deras pension som går till efterlevande

46 %        Har inte gjort en pensionsprognos via minpension.se

54 %        Vet inte hur val av utbetalningstid påverkar tjänstepensionen

39 %        Vet inte hur skatt påverkar pensionen

44 %        Av de som tar ut delar av sin pension vet inte hur det påverkar A-kassan

Sanningen, eller åtminstone väldigt nära den, är att många delvis saknar kunskap och koll. Vad det beror på har jag inte något säkert svar på men min känsla är att de allra flesta jag möter tycker att detta med pension är för krångligt och det är något som läggs åt sidan och skapar dåligt samvete.

Jag tror också att det finns en slags inbillad tro att pensionen är något som sköts av sig självt och att det inte spelar någon större roll om man lägger ner tid på sina förvaltade pengar. De är ju ändå placerade i något förutbestämt och det blir säkert bra… Men blir det verkligen bra? Jag skulle vilja säga stort NEJ för de allra flesta på den frågan.

Kan jag påverka pensionen särskilt mycket?
Kloka fondval resulterar i bättre avkastning på dina pensionspengar och det leder till att din framtida pensionsutbetalning kan öka väsentligt. Några procent högre avkastning varje år kan resultera i flera tusenlappar högre pension varje månad. Särskilt för dig som är yngre så är det just nu du kan påverka framtiden som bäst. Ditt val spelar stor roll! 

Pension, ett nytt skolämne?
Efter många år i pensionsbranschen vågar jag påstå att pensionskunskapen är alldeles för låg hos de flesta. Det är först när man närmar sig 60 årsåldern som det blir ett måste att sätta sig in i sin pension. Då handlar det mer om själva pensionsuttaget, fånga in alla delar och lägga pusslet över alla uttagsvarianter som finns. De flesta som har långt kvar till pension skjuter ämnet åt sidan, men det är just när det är långt kvar till pension som möjligheten finns att påverka. Ju längre tid desto bättre.

Jag har i många år sagt att pension bör vara ett skolämne. Pension gäller en tredjedel av våra liv och genom den reform som ledde till att vi själva ska agera kapitalförvaltare så ser jag ingen annan väg. Varför skulle den framtida ekonomin var mindre viktig än att lära sig arbeta med tyger och trä eller inneha kunskap om när tidigare kungar regerat och dött? Eller att vi lär oss fler språk? Inget ämne behöver utesluta det andra men en grundkunskap i pension skulle vara bra för oss alla och för Sverige i framtiden. Mitt favoritämne i skolan var bild och jag tror inte att jag hade tyckt att pension hade varit särskilt roligt då men jag vet att jag hade uppskattat det senare i livet. För vem vill inte ha en så hög pension som möjligt?

Lärarförsäkringar hjälper till
Lärarförsäkringar erbjuder kostnadsfri hjälp till medlemmar kring pension, både för de som är mitt i livet men även för de som snart ska gå i pension. Totalt har över 16 000 medlemmar tagit ett grepp kring sin pension. Imponerande siffra. Grattis till er alla och nu börjar snart rond ”2017” och vi är redo att hjälpa ännu fler lärare. Du kan när som helst boka en rådgivning eller pensionsplanering genom att klicka här.

Jag önskar er alla en mysig decembermånad med adventsmys och lucia som sprider sitt fina ljus i vintermörkret.

 

» Kommentera

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Rita ritar återbetalningsskydd

Lärarförsäkringars pensionsrådgivare och expert Rita ritar i senaste ”Rita ritar” upp och förklarar det här med återbetalningsskydd.

Vad innebär återbetalningsskydd för pensionen, när behöver man det, och när behöver man det kanske inte? Klippet är 3 minuter långt.

» Kommentera

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

ID-stöld och hur du kan förebygga det

id_stold_kundnyttaokt2016
Under 2015 anmäldes ungefär 85 000 bedrägerier och ID-stölder i Sverige. Brottstypen är en av de som ökar mest i Sverige och det vanligaste är att förövaren beställer varor på nätet i den utsattes namn. Allt som krävs för att någon ska kunna ta lån, teckna dyra mobilabonnemang eller beställa varor i ditt namn är i många fall endast ditt personnummer. Det tar ofta ett tag innan du märker att blivit identitetskapad och det kan bli riktigt knepigt att upptäcka och begränsa skadorna.

Vad identitetsstöld innebär
Att få identiteten kapad innebär att en bedragare med hjälp av stulna personuppgifter köper dyra varor och tjänster i ditt namn och för dina pengar. Det kan exempelvis handla om att någon i ditt namn öppnar ett bankkonto, ansöker om kreditlån, registrerar telefonabonnemang eller belånar fastigheten genom att först kapa lagfarten.

Hur vanligt förekommande är identitetsstöld?
2015 anmäldes ca 85 000 id-bedrägerier i Sverige. Id-bedrägeri tillhör den brottstyp i Sverige som ökat mest och snabbast. Det vanligaste brottet inom id-bedrägeri är att förövaren beställer varor på nätet i den utsattes namn. Genom falska identitetshandlingar kan sedan brottslingen hämta ut de beställda produkterna.

Tips hur du kan förebygga identitetsstöld
En viktig för att förebygga ID-stöld är att vara försiktig med att lämna ut ditt personnummer. Lämna aldrig ut det om du inte vet vad det ska användas till, säg det inte högt i kassan i butiker om exempelvis ska ange att du är medlem i en kundklubb (de brukar kunna scanna ditt id-kort eller helt enkelt läsa av det och knappa in det själv. Riv även sönder papper som innehåller personuppgifter innan du slänger dem och riv också bort dina personuppgifter från papper som du lämnar till återvinning. Du bör heller inte lämna ut personliga uppgifter via telefon eller e-post eller på annat sätt på nätet om du inte med säkerhet vet vem du har kontakt med.

När du surfar på nätet så skriv in den webbadress du vill besöka i webbläsaren istället för att klicka på länkar som skickas i e-post. Om du bor i hus kan det vara att överväga att byta till en låsbar brevlåda. Ska du resa bort så be gärna någon ta in din post åt dig. Exempelvis en vän eller en granne du känner. Lämna heller inte ut allt för detaljer information om dig själv eller när du reser bort på sociala nätverk.

Ny tjänst från Skatteverket: spärra din adress för att minska riskerna för ID-stöld
Med nya tjänsten ”Spärra obehörig adressändring” kan du enkelt skydda dig mot bedrägerier och ID-kapningar som görs med falska adressändringar. Du loggar in med ditt mobila bank-ID och ansluter dig enkelt och kostnadsfritt till tjänsten på Skatteverkets hemsida. Klicka här för att komma till sidan där du spärrar din adress mot obehörig adressändring.

Skydd och hjälp vid ID-stöld i din hemförsäkring
Skydd vid ID-stöld ingår i samtliga våra hemförsäkringar. En identitetsstöld kan innebära att en bedragare med hjälp av stulna personuppgifter köper varor och tjänster i ditt namn och för dina pengar. Försäkringen hjälper dig att dygnet runt få hjälpa att förebygga, upptäcka och begränsa skadorna. Dessutom ingår juridisk hjälp för att bli av med oriktiga pengakrav och att radera oriktiga betalningsanmärkningar.
Läs mer om Lärarförsäkringar hemförsäkringar.

Källor
Polisen
Folksam
Upplysningscentralen

» Kommentera

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Få koll på din pension på mindre än fem minuter

plant-1698461_960_720
Få koll på din pension på mindre än fem minuter.

Många oroar sig över pensionen, helt i onödan i de flesta fall. En del kanske oroar sig över att det kan komma att bli knapert ekonomiskt, men många oroar sig för att de saknar koll. Pension är något man gärna skjuter upp tills att det är ett måste och det inte längre går att stoppa huvudet i sanden. Jag vill därför passa på att tipsa om hur du enkelt tar ett helhetsgrepp, det här behöver inte alls vara så svårt!

För dig som är insatt i din framtida pension och känner att du har en god grundkunskap, logga in på www.minpension.se och gör några prognoser för att se hur du landar ekonomiskt vid uttag från olika tidpunkter. Hela din pension redovisas enligt ”pyramidens delar” vilka är allmän pension, tjänstepension och privat pension. Det är bra om du börjar planera din pension i tid. Funderar du på att minska din arbetstid kan det vara bra att ta en diskussionsvända med din närmare chef. Är det möjligt att gå ner i tid? Hur skulle det då kunna se ut både vad gäller ditt arbete och din ekonomi då den består av både lön och pension.

För dig som är yngre än 60 år rekommenderar jag att boka en rådgivning här, detta är en medlemsförmån som är mycket uppskattad. Rådgivaren kommer att, efter att den fullmakt vi sänt ut kommit in, gå igenom hur dina pensionspremier mår. Passa på att ta tempen på din ekonomi, det kostar dig inte mer än 45 minuter i samband med ett telefonsamtal som bokas in då det passar dig bäst. Rådgivaren kommer att kartlägga hur din situation ser ut just nu och ge dig råd om vad som du kan göra nu direkt för att påverka din framtida ekonomi.

Väntar pensionen runt hörnet? Det pensionspussel som ska läggas kan vara olika stort beroende på hur många olika arbetsgivare du har haft. Det kanske finns äldre pensionsförmåner som du inte kan hitta igen på minpension.se eller som inte har redovisats i något värdebesked? Boka in en tid med våra pensionsplanerare och gör en riktig pensionsplanering där hela din anställningshistorik ses över samt att du får hjälp med förslag på hur du skulle kunna ta ut dina olika pensionsdelar. Tänk på att du ska pensionera dig så smart som möjligt – tar du inte ut allt vid ett och samma tillfälle kanske det exempelvis kan vara mer fördelaktigt att ta ut den pensionsförmånen som saknar efterlevandeskydd. Boka här så får du veta mer om hur du kan göra när du ska gå i pension och får en ökad kunskap i de olika alternativen.

Vi kan det här med pension så ta hjälp av våra experter, vår uppgift är att hjälpa dig så du kan känna dig trygg nog att leva livet här och nu.

Önskar er alla en trevlig höst!

» Kommentera

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Rosa kuvertet till kommunalt anställda under 2016

Rosa-kuvertet-515x364
I november får alla medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund som fått en ny kommunal anställning under 2016 ett rosa kuvert från Lärarförsäkringar. De har nu nämligen möjlighet att göra ett val för sin tjänstepension.

Med det rosa kuvertet vill vi uppmärksamma att tjänstepensionen kommer att utgöra en stor del av din framtida pension. Årligen betalar din arbetsgivare in ca 15 000 kr till din tjänstepension. Allt du behöver göra är att välja vem som ska förvalta dina tjänstepensionspengar.

Vi vill med det rosa kuvertet också berätta om Lärarfonder. Som lärare kan du välja Lärarfonder för din tjänstepension. Genom Lärarfonder kan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund erbjuda medlemmarna ett av marknadens bästa alternativ genom bland annat låga avgifter och god förvaltning. Utöver de tre entréfonderna finns ett pluskoncept som är bra för dig som inte själv vill vara aktiv utan istället vill att risken i placeringen anpassas automatiskt utifrån din ålder. Eftersom förbunden sitter i Lärarfonders samverkansgrupp har du inflytande över hur din pension förvaltas.

Om du inte redan har fått ett utskick från din valcentral så kommer det inom kort. Utskicket innehåller allt du behöver för att göra årets viktigaste val.

Om du vill välja Lärarfonder
Om du vill välja någon av lärarfonderna för din tjänstepension, eller om du vill veta mer, kan du ringa vår kundtjänst 0771-21 09 09 så hjälper vi dig. Du kan även enkelt beställa hem blanketter direkt via vår hemsida genom att fylla i e-post och personnummer direkt på Lärarförsäkringars hemsida.
Beställ blanketter ›

Om du är privat eller statligt anställd lärare
Tillhör du ett annat avtalsområde än det kommunala, som till exempel privat eller statligt anställd, så kan du få hjälp av en av våra rådgivare med ditt tjänstepensionsval. Rådgivningen är en del av din medlemsservice.
Boka rådgivning direkt via Lärarförsäkringars hemsida ›

» Kommentera

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.