Så undviker du att dina barn skadas på sportlovet

barn_pulkabacke
Med start vecka 7 och pågående till och med vecka 11 så är det sportlov i Sverige. Under de veckorna kommer många sportlovslediga familjer och barn bege sig mot skid- eller pulkabacken. Att då inte ha rätt skyddsutrustning kan vara förenat med stora risker – och varje år skadas tusentals barn visar en ny undersökning.

Undersökningen har tagits fram av Lärarförsäkringars samarbetspartner Trygg-Hansa tillsammans med analysföretaget Novus och konstaterar även att trots att nästan alla barn använder hjälm i skidbacken så är det knappt var tredje som alltid använder hjälm i pulkabacken. Dessutom saknar en majoritet av barnen rygg-, knä- och handledsskydd när de åker slalom eller snowboard.

Tips för att vara säker i backen
Man bör alltid använda hjälm. Forskning visar tydligt att risk för skallskador minskar med hjälm när man åker skidor eller snowboard. Man bör även använda ryggskydd, vilket det finns olika modeller av. Viktigt är att ryggskyddet är ISO-certifierat samt att man väljer ett bekvämt ryggskydd som sitter bra på kroppen, så att man faktiskt använder det. Det måste även ha rätt storlek för att skydda ordentligt. Storlekarna är vanligtvis som storlekar på andra plagg.

Kontrollera dina barns utrustning inför varje säsong, framförallt bindningarna på skidor eller snowboard. Ofta kan uthyrningsbodarna vid backen hjälpa er med en sådan kontroll. Trygg-Hansa föreslår även att man väger sina barn så att bindningarna blir rätt inställda och löser ut precis lagom lätt. Köldskador kan förebyggas genom att känna på barnens fingrar inne i vanten. Håll även koll på barnens nästipp, örsnibbar och kinder. Om det är kallt och dessutom blåser så är det extra viktigt. Minus 10 grader och stark blåst motsvarar en kyla på under minus 20 grader.

Åk utför tillsammans med små barn och se till att ha god uppsikt över barnen så att de varken utgör en fara för sig själv eller andra skidåkare. Bra är att lära barnen att bromsa först, till exempel genom att forma skidorna ”som en glasstrut”. En god idé kan även vara att låta barnen gå i skidskola. Då blir tekniken rätt från början.

Skolans försäkring gäller sällan på lovet
Barn har ofta en försäkring genom skolan eller förskolan, men den gäller sällan på fritiden till exempel under sportlovet eller andra lov. Med Lärarförsäkringars barnförsäkring får dina barn ett omfattande skydd vid både olycksfall och sjukdom som gäller dygnet runt, även på helger och lov. Försäkringen ger ekonomisk hjälp för bland annat läkarvård, mediciner, hjälpmedel, vårdbidrag och handikapp i samband med en sjukdom eller ett olycksfall. Du kan försäkra såväl egna barn som bonusbarn och barnbarn. Här kan du läsa mer om Lärarförsäkringars barnförsäkring.

» Kommentera

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Se vilket tjänstepensionsavtal du har

tulips-2048324_960_720
Nu är högsäsongen för pension här. Exempelvis är orange kuvertet på väg ut i brevlådorna. Mängder av information följer i media, men glöm inte att tjänstepensionen inte redovisas i orange kuvertet, utan att det tillkommer ovanpå det pensionsbesked du får där. Tillkommer gör även om du själv har sparat privat till pension. Titta alltså i ditt orange kuvert och plussa därefter på din tjänstepension samt om du själv sparat privat till pension. Dessa tre delar är vad som kommer att utgöra din pension. 

Vilket tjänstepensionsavtal du omfattas av
Vilken tjänstepension du har är dels beroende på vilket kollektivavtal du har, och dels om du har haft anställningar i flera olika avtalsområden. Jag tänkte redovisa våra vanligaste tjänstepensionsavtal så att du enkelt kan se såväl skillnader som likheter. Vidare har det statliga tjänstepensionsavtalet PA16 sjösatts från och med den 1 januari och det finns en hel del lärare som omfattas av statliga pensionsbestämmelser. Mer om det nya avtalet finner du nedan. För att hitta ditt avtal så scrolla nedåt i texten och se om du uppfyller kriterierna för respektive avtal, exempelvis om du är född före 1988 och är statligt anställd är det PA16 som gäller.

Orange kuvertet
Vad gäller orange kuvertet brukar jag uppmana att ni ska tävla mot ”genomsnittliga spararen” som nämns i orange kuvertet. Passa alltså på att öppna orange kuvertet och se om du ligger bättre eller sämre till än ”genomsnittliga spararen”. Jag hoppas att ni alla har fått fina siffror och att ni besegrade er fiktiva motståndare. Om inte, bara att ta nya tag. Lärarförsäkringars rådgivare hjälper dig som är medlem med pensionsrådgivning som en del av dina medlemsförmåner. Klicka här för att boka rådgivning direkt via Lärarförsäkringars hemsida.

Några förklaringar av begrepp använda i genomgången
Med inträdesålder menas att pensionsavsättningarna påbörjas som arbetsgivaren betalar in. Därmed kan du omfattas av avtalet tidigare än så och alla avtal har även ett efterlevandeskydd för dig och din familj.

TJÄNSTEPENSIONSAVTAL

KAP-KL – Kommun- och landstingsanställda

Gäller: Födda 1985 och tidigare

Inträdesålder: 21 år (28 år avseende förmånsbestämda delen på lönedel över 38 400 kr/månad)

Premie du kan placera: 4,5 % av lön upp till 38 400 kr/månad, välj traditionell försäkring eller fonder.

Automatval om du inte själv väljer något: Traditionell försäkring hos KPA Pension.

Du kan även ha rätt till ytterligare två pensionsförmåner;

  • Förmånsbestämd pension på inkomster över 38 400 kr/månad, nivån ligger på 55 % av dessa lönedelar.
  • Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31 för dig som var anställd detta datum och var minst 28 år. Alla dina kommunala pensionsgrundande anställningar ska inkluderas i denna förmån.

AKAP-KL – Kommun- och landstingsanställda

Gäller: Födda 1986 och senare

Inträdesålder: Ingen åldersgräns

Premie du kan placera: 4,5 % av lön upp till 38 400 kr/månad och 30 % på högre inkomster, välj traditionell försäkring eller fonder.

Automatval om du inte själv väljer något: Traditionell försäkring hos KPA Pension.

Avtalet ger utrymme för flexibilitet vad gäller premieavsättning, begära inträde om du är i skarven och omfattas av KAP-KL samt för dig med högre lön kan en s.k. proportionerlig lön användas om du har anställning hos två olika arbetsgivare.

Kontakta din arbetsgivare för mer information.

ITP 1 – privatanställda tjänstemän                        

Gäller: Födda 1979 och senare

Inträdesålder: 25 år

Premie du kan placera: 4,5 % av lön upp till 38 400 kr/månad och 30 % på högre inkomster, välj traditionell försäkring eller fonder. Dock är det tvingande att placera minst 50 % i traditionell försäkring.

Automatval om du inte själv väljer något: Traditionell försäkring hos Alecta.

ITP 2 – privatanställda tjänstemän

Gäller: Födda 1978 och tidigare

Inträdesålder: 28 år

Premie du kan placera: ITPK vilket är 2 % av lönen, välj traditionell försäkring eller fonder.

Automatval om du inte själv väljer något: Traditionell försäkring hos Alecta.

Förmånsbestämd pension som ger 10 % av slutlönen upp till 38 400 kr/månad (2017) och 65 % på lön över denna gräns. Parametrar som utöver påverkar pensionsförmånen är din ålder, beräknad pensionsgrundande tid och eventuell tjänstepension du tjänat in tidigare.

För mer information www.alecta.se

PA16 – Statligt anställda

Del 1 gäller: Födda 1988 eller senare

Inträdesålder: Ingen åldersgräns

Premie du kan placera: Pension Valbar 2,5 % på lön upp till 38 400 kr/månad. På högre inkomst avsätts 20 % som placeras i traditionell försäkring eller fonder.

Automatval om du inte själv väljer något: Traditionell försäkring i Kåpan Pension.

Alla tjänar in ytterligare två pensionsförmåner som placeras i Kåpan Pension;

Pension Obligatorisk 2 % av lönen upp till 38 400 kr/månad avsätts, på högre inkomst avsätts 10 %.

Pension Flex 1,5 % av lönen avsätts.

Därmed avsätts totalt 6 % av lönen till den framtida tjänstepensionen.

PA16 – Statligt anställda

Del 2 gäller: Födda 1987 eller tidigare

 Inträdesålder: 23 år (28 år avseende förmånsbestämda delen på lönedel över 38 400 kr/månad)

Premie du kan placera: 2,5 % av lön i traditionell försäkring eller fonder.

Automatval om du inte själv väljer något: Traditionell försäkring i Kåpan Pension.

Alla tjänar in ytterligare en del som placeras i Kåpan Pension;

  • Kåpan Tjänste 2 % av lönen upp tll 38 400 kr/månad.
  • Förmånsbestämd pension på högre inkomster, nivån ligger på 60 % av dessa lönedelar.

Födda 1972 eller tidigare tjänar in förmånsbestämd pension på lön upp till 38 400 kr/månad. Systemet har en avtrappning så du som är yngre får en lägre del än de som är äldre.

För mer information www.spv.se.

Se din tjänstepension på nätet
Du kan logga in på www.minpension.se för att se dina olika pensionsdelar samt utföra prognoser.

» Kommentera

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

En sjukvårdsförsäkring garanterar snabb vård

plaster_paraply_560px

Lärarförsäkringars sjukvårdsförsäkring kompletterar den offentliga vården och är tänkt att både snabbt och enkelt ge den vård som den försäkrade behöver. Sedan 2011 har Lärarförsäkringar kunnat erbjuda Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemmar att teckna sjukvårdsförsäkring. Från lanseringsdatumet har hittills över 6300 medlemmar valt att teckna försäkringen. Just nu har du även möjlighet att teckna sjukvårdsförsäkring utan hälsodeklaration om du är medlem och ännu ej fyllda 55 år, läs mer om det nedan.

Precis som medlemmarna i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund så väljer allt fler privatpersoner och arbetsgivare att teckna privata sjukvårdsförsäkringar. Under första kvartalet 2016 uppgick antalet i Sverige till 635 000 försäkrade, skriver branschorganisationen Svensk Försäkring. Sjukvårdsförsäkringen kan tecknas som en gruppförsäkring eller som en individuell försäkring. Merparten av gruppförsäkringarna tecknas via en arbetsgivare där den anställde själv betalar premiekostnaden. Det är även vanligt att fackförbund inom olika yrkesområden och andra organisationer erbjuder en gruppförsäkring till sina medlemmar, som i fallet med Lärarförsäkringars sjukvårdsförsäkring för Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemmar.

Vad skiljer sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring
En vanlig fråga är vad som skiljer en sjukförsäkring från en sjukvårdsförsäkring. Kortfattat så kan man säga att en sjukförsäkring ger kompensation för inkomstbortfall vid sjukdom, både i form av exempelvis en återkommande månadsersättning vid längre sjukskrivning och/eller ett engångsbelopp om du skulle drabbas av en allvarlig diagnos. Sjukvårdsförsäkringen däremot är tänkt som ett komplement till den offentliga vården. Sjukvårdsförsäkringen ger dig både snabbt och enkelt tillgång till den sjukvård som du behöver. Du får snabbt tid hos specialist och är sedan garanterad tid för operation inom ett visst antal dagar. Sjukförsäkringen ger alltså, förenklat uttryckt, ersättning för inkomstbortfall vid sjukdom, medan sjukvårdsförsäkringen ger dig snabbare tillgång till vård om du råkar ut för något.

Men varför ha en sjukvårdsförsäkring när vården i Sverige är gratis?
Privata sjukvårdsförsäkringar är omdiskuterade, främst utifrån moraliska och ideologiska ståndpunkter. En av de vanligaste motargumenten är att man inte vill gå före någon i kön till sjukvården. Sjukvårdsförsäkringen gäller dock för privat vård. Det innebär att du inte går före någon i den offentliga vårdkön när du använder försäkringen, tvärtom lämnar du din plats till någon annan. På så sätt frigör försäkringen resurser i den offentliga vården. Ett annat argument är att det är fel att de som har råd ska kunna betala för bättre vård. På Lärarförsäkringar tror vi starkt på solidaritet. Solidaritet ligger till grund för vårt uppdrag: att ge medlemmarna i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund möjlighet att vara rätt och bra försäkrade. Genom att allt fler fackförbund erbjuder sina medlemmar sjukvårdsförsäkringar blir försäkringen tillgänglig för fler till en lägre kostnad. Det är inte längre en försäkring enbart för direktörer, utan även för arbetsterapeuter, journalister och lärare.

Lärarförsäkringars sjukvårdsförsäkring
Med Lärarförsäkringars sjukvårdsförsäkring får du snabbt den vård som du behöver. Du kan på så vis undvika onödigt lidande och oro och istället ägna mer kvalitetstid åt nära och kära. Snabb och kvalicerad vård ökar också dina möjligheter att fortare komma tillbaka till arbetet. En sjukvårdsförsäkring är ett komplement till den offentliga vården och med Lärarförsäkringars sjukvårdsförsäkring kan du dygnet runt vända dig till Sjukvårdsrådgivningen med medicinska frågor. Om din vårdcentral/husläkare remitterar dig vidare till specialistläkare så behöver du inte oroa dig för att få vänta länge på den vård som du behöver. Du kan då välja att kontakta Vårdplaneringen som tar över remissen och ser till att du snabbt får rätt behandling inom den privata vården. De följer dig sedan genom hela vårdprocessen och ser till att du alltid får rätt vård. Försäkringen gäller för planerad vård i ett rikstäckande nätverk av privata vårdgivare.

Garanterar snabb vård
Med sjukvårdsförsäkringen får du snabbt tid hos specialist och är sedan garanterad tid för operation inom 20 arbetsdagar. Vanligen går det mycket snabbare, men skulle du behöva vänta ersätter vi dig med 300 kr per dag.

Just nu: teckna sjukvårdsförsäkring utan hälsodeklaration
Du som är medlem och yngre än 55 år kan just nu, till och med den 28 februari 2017, teckna en sjukvårdsförsäkring utan hälsodeklaration så länge du är fullt arbetsför. Du kan även teckna för en fullt arbetsför medförsäkrad sambo, maka eller make som är under 55 år. Klicka här för att komma till teckningsformulär på vår hemsida där du även finns definition för fullt arbetsför.

För dig som är äldre än 55 år
Du som är äldre kan givetvis också teckna en sjukvårdsförsäkring, dock mot en hälsodeklaration. Hör av dig till kundservice på 0771-21 09 09 (måndag-fredag 08-17) så hjälper vi dig. Du kan även ansöka om sjukvårdsförsäkringen på vår hemsida.

» Kommentera

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Rita ritar orange kuvertet

Lärarförsäkringars pensionsrådgivare Rita ritar och förklarar orange kuvertet som skickas till Sveriges pensionärer och pensionssparare under januari till mars 2017. Passa på att se det kortaste klippet av Rita ritar hittills (1,25 minuter) för att lära dig lite mer om varför du ska öppna ditt orange kuvert. Du hittar alla klipp av ”Rita ritar” i Lärarförsäkringars Youtube-kanal.

Om du behöver hjälp med pensionen eller att förstå ditt orange kuvert
Boka in en rådgivning hos Lärarförsäkringar. Det är en av dina medlemsförmåner som medlem i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund. Du bokar direkt med din smarta telefon eller dator här.

» Kommentera

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

18-54 år? Teckna vår sjukvårdsförsäkring extra enkelt under februari

lararfonder_inlagg
Under februari 2017 så fokuserar Lärarförsäkringar lite extra på en av våra produkter, nämligen sjukvårdsförsäkringen.

Lärarförsäkringars sjukvårdsförsäkring är ett bra komplement till den offentliga vården. Du undviker onödigt lidande och oro och kan istället ägna mer kvalitetstid åt nära och kära. Att slippa hamna i vårdkö till specialist eller operation och alltid ha tillgång till kvalificerad sjukvårdsrådgivning ökar också dina möjligheter att fortare komma tillbaka till arbetet.

Garanterar snabb vård
Försäkringen ger dig kontakt med specialistläkare inom 6 arbetsdagar och tid till inskrivning för vård på privat sjukhus inom 14 arbetsdagar.

Om du är 18-54 år tecknar du sjukvårdsförsäkringen extra enkelt till och med 28 februari 2017
Fokus under februari 2017 på vår sjukvårdsförsäkring innebär att vi erbjuder dig som är medlem i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund och mellan 18 och 54 år att teckna en sjukvårdsförsäkring utan att först fylla i en hälsodeklaration så länge du och din eventuella medförsäkrade är fullt arbetsföra*.

Om du är över 55 år eller äldre och vill teckna
Du tecknar vår sjukvårdsförsäkring via hälsodeklaration på vår hemsida eller genom att kontakta kundservice på telefon 0771-21 09 09.

Teckna försäkringen och mer information
Klicka här för att läsa mer om Lärarförsäkringars sjukvårdsförsäkring. För att teckna försäkringen så klickar du här för att teckna direkt på webben. Du kan även ringa kundservice på telefon 0771-21 09 09 så hjälper de dig. Vi har öppet måndag-fredag, klockan 8-17. Erbjudandet att teckna Lärarförsäkringars sjukvårdsförsäkring gäller till och med 28 februari 2017.

*Fullt arbetsför
För att anses som fullt arbetsför ska man kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar. Fullt arbetsför är inte den som tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med egen sjukdom, olycksfall och /eller funktionshinder eller har vilande sådan ersättning. Den som har lönebidragsanställning eller av hälsoskäl har anpassat arbete anses inte heller vara fullt arbetsför.

» Kommentera

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Rätt försäkrad och medveten om dina pensionsval

live-1532301_960_720

I samband med det nya året föreslår vi på Lärarförsäkringar att man passar på att se över sitt försäkringsskydd och funderar lite över sin framtida pension.

Det nya året är ett bra tillfälle att fundera lite över sin livssituation och då Lärarförsäkringars mission är att alla Sveriges lärare ska vara rätt försäkrade och ha gjort medvetna pensionsval så hjälper vi dig gärna med funderingar och frågor inom de ämnena. Att vara rätt försäkrad innebär att du ska ha det försäkringsskydd som din livssituation kräver. Varken mer eller mindre. De betyder att vi lika gärna berättar vilka försäkringar du behöver som vilka du faktiskt inte behöver. Grundtrygghet är en förutsättning för att kunna leva livet. Syftet med vår verksamhet är att ta hand om dina försäkrings- och pensionsfrågor så att du kan lägga en del oro åt sidan och leva livet.

Kontrollera så att du är rätt försäkrad
Livet förändras och så gör även behovet av försäkringar. Den som för några år sedan endast behövde försäkra sig själv kanske nu även behöver tänka på några andra. För att se över ditt försäkringsskydd så kan du antingen logga in på vår hemsida för att se över dina försäkringar, eller kontakta Lärarförsäkringars kundservice per telefon 0771-21 09 09 eller e-post. Våra kundrådgivare kan berätta för dig om du har försäkringar som passar din nuvarande livssituation, om du har luckor i ditt försäkringsskydd eller om du har någon överflödig försäkring som kan plockas bort.

Har du någorlunda koll på din framtida pension och de val du kan göra för att den ska bli så bra som möjligt?
Många är oroliga för pensionen vilket i de flesta fall är ganska onödigt. Vissa oroar sig kanske över att få det knapert ekonomiskt, men många oroar sig för att de helt enkelt saknar koll. Pension är något man gärna skjuter upp tills att det är ett måste och det inte längre går att ignorera. Lärarförsäkringars pensionsexpert Sari har tidigare skrivit om hur man får koll på sin pension på mindre än fem minuter. Vi kan även hjälpa dig genom att erbjuda en rådgivning med en av Lärarförsäkringars pensionsrådgivare, vilket är en del av dina medlemsförmåner hos Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund och som du kan boka direkt här på vår hemsida. Våra rådgivare kan hjälpa dig med att till exempel börja pensionsspara eller se över befintligt pensionssparande. De kan även hjälpa dig med annat sparande och med placeringar.

Om du närmar dig pensionen
För dig som närmar dig pensionen så kan det vara bra att fundera över vad du behöver göra inför att du planerat att börja ta ut din pension. Exempelvis på hur det påverkar pensionen om du arbetar kortare eller längre tid än till 65 år, och om deltidsarbete de sista åren påverkar den framtida pensionen. Behöver du hjälp med detta eller något annat inför att du tänkt börja ta ut pension och är över 60 år så erbjuder Lärarförsäkringar tjänsten Pensionsplanering. Du får då hjälp av en av våra erfarna pensionsplanerare Kristin eller Kenneth att titta på just detta. Pensionsplanering är en del av dina medlemsförmåner i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund. Klicka här för att boka direkt.

Hjälp att flytta din pension till Lärarfonder
För dig som får eller har fått tjänstepension från kommunal anställning och vill flytta kapitalet till Lärarfonder från andra bolag så kan Lärarförsäkringar hjälpa dig även med detta. Klicka här för att boka flytthjälp. Tjänsten är en medlemsförmån via ditt medlemskap i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund.

» Kommentera

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Du kan ha rätt till en ”pension på pensionen”

sun-813711_960_720
Ett nytt pensionsår är här och jag inleder med att ge mig på att beskriva en, enligt mig, svår förmån där det finns många parametrar som kan påverka. Jag syftar på den förmånsbestämda ålderspensionen i den kommunala tjänstepensionen som fastställs på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, vilket år 2017 motsvarar en årslön på ca 461 250 kronor, det så kallade ”taket”. Jag kommer att lyfta fram det som kan vara värt att tänka på och därmed beskriver jag inte alla detaljer som finns. Men för dig som vill läsa mer så finns avtalet här.

Förmånsbestämd ålderspension i den kommunala tjänstepensionen
Förmånsbestämd ålderspension, eller FÅP som den ofta kallas, redovisas inte på exempelvis Minpension.se då den fastställs först när du avgår från din tjänst efter 61 års ålder. För att kunna utföra en slutlig beräkning behöver därmed ditt avgångsår fastställas. Det året blir då beräkningsåret. Det senaste beräkningsåret som kan användas är året du fyller 65 år. Du kan självklart arbeta vidare till 67, men löner efter 65 år beaktas inte för FÅP.

Därför kan det ibland bli en så kallad livränta istället för förmånsbestämd ålderspension
Om du avgår innan 61 års ålder har du lämnat avtalet innan pensioneringsperiodens nedre gräns och då kan du istället ha rätt till en livränta. Det kan även bli så att du inte har rätt till förmånsbestämd ålderspension trots att du slutar efter 61 års ålder och det sker i de fall du avgår men avstår uttag av tjänstepension direkt, det räcker med några dagar faktiskt. Detta kan många gånger vara mindre fördelaktigt än att ta ut pensionen som en direktpension. Mitt råd är att begära prognoser från arbetsgivaren innan en tjänst avslutas och att din anställning exempelvis fortgår till den 31 maj om pensionsuttag påbörjas den 1 juni, dvs. utan lucka mellan aktiv tjänst och pensionsuttag.

En liten fallgrop att se upp med!

Blir pensionen alltid högre ju längre jag jobbar?
Den behöver faktiskt inte bli det för just denna pensionsförmån då det är en lönekedja som fastställer din genomsnittliga lön innan beräkningsåret. Har du haft löner som svängt, kanske några riktigt höga och några lägre, kan det var värt att utföra prognoser för flera olika uttagsår efter 61 års ålder. Därmed kan du hitta vilket år som ger din högsta snittlön.

Så här fastställs din genomsnittliga lön
Då beräkningsåret har fastställts ska den genomsnittliga lönen beräknas, det som i pensionsavtalet benämns pensionsunderlag (PU).

Nedan följer ett exempel då beräkningstidpunkten/avgångsåret är 2017

Beräkningsår                     2017
Buffertår                             2016

I normalfallet beaktas inte dessa ovanstående år. Buffertåret är ett så kallat reservår om lön saknas i nedanstående kedja om sju löner. Därmed påverkas inte förmånsbestämd ålderspension om du går ner i sysselsättningsgrad dina sista två år, dock sker en reducering på intjänandet till övriga pensionsförmåner.

Nedanstående år används som underlag och dina två sämsta år stryks bort (markerade med X i exemplet) och återstående utgör ett genomsnitt. Varje års pensionsgrundande lön är i förhållande till prisbasbeloppet.

2015
 X 2014
2013
2012
2011
 X 2010
2009


Det är ditt pensionsunderlag (PU) som måste överstiga snittkravet, därmed räcker det inte att du har lön över ”taket” enstaka år.

Med denna beräkningsmetod hoppar åren fram ett steg då beräkningsåret ändras från exempelvis 2017 till 2018. Kanske blir då 2016 exempelvis högre än 2013. Det är därför bra att begära prognoser med olika avgångsår efter 61 års ålder och detta är något som är bra att börja titta på vid fyllda 60. Planera din pension i god tid.

Det är viktigt att du är medveten om att din pension kan slå olika beroende på när du väljer att ta ut den. Prognoserna från din arbetsgivare kommer att vägleda dig, våga fråga!

» Kommentera

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Lärarförsäkringarbloggen försäkringsbranschens bästa blogg

bastabranschblogg2016_2
Vi på Lärarförsäkringar är mycket glada och stolta över att vår blogg, Lärarförsäkringarbloggen, har utsetts till försäkringsbranschens bästa 2016 i ”Sveriges bästa branschblogg 2016”.

Sveriges bästa branschblogg utnämns årligen av kommunikationsbyrån Navigator Communications för att lyfta fram företag som arbetar strategiskt med att stärka företagets digitala närvaro och varumärke genom att blogga. En mängd bloggar inom tio utvalda branscher gås igenom grundligt och 10 vinnare, en per bransch, utses genom en sammantagen bedömning av: tonalitet, design, funktionalitet, innehåll och sökmotoroptimering (SEO).
– För dig som vill vara kunskapsledare i din bransch är en bra företagsblogg ett utmärkt verktyg, och undersökningar visar att företag som använder sig av en blogg genererar 100 procent fler inlänkningar till sin hemsida. Tyvärr visar vår kartläggning att det är just sökmotoroptimeringen där svenska företagsbloggar har störst outnyttjad potential, vilket gör att man missar en stor del av sin digitala synbarhet, berättar Lovisa Hermansson, kommunikationskonsult på Navigator Communications som står bakom utmärkelsen.

Navigator skriver i sin motivering att:
– Lärarförsäkringarbloggen är en relevant och intressant blogg riktad till lärare som vill ha ett bra försäkringsskydd. Lärarförsäkringar ägs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund och är en del av medlemsservicen. Bloggen, som drivs av ett antal av Lärarförsäkringars anställda, har välskrivna texter med en personlig ton som fokuserar på att ge kunderna råd i vardagen. Dessutom hanterar bloggen kommentarer på ett kompetent och konsekvent sätt.

Läs pressmeddelande
Sveriges bästa branschblogg 2016

» Kommentera

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Viktigt att göra skillnad för medlemmarna

MARIKA-01

Marika Granström har nu arbetat i lite mer än ett år som vd för Lärarförsäkringar. Här summerar hon året som gått och berättar om några av de saker som du som medlem kan se fram emot under 2017.

Det stora fokusområdet det här året har varit att se över våra erbjudanden och vår service till dig som är medlem i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund.

– Det var viktigt för mig som ny vd att redan från start göra skillnad för medlemmarna. Jag har därför ägnat mycket tid åt att ytterligare förbättra medlemserbjudandena tillsammans med våra samarbetspartners, säger Marika.

Ett resultat av det arbetet är den nya individuella barnförsäkring som presenterades i januari i år och som ersatte den tidigare barnförsäkringen för alla barn. En försäkring som gäller för ett obegränsat antal barn kan inte ge samma skydd som en barnförsäkring som gäller för ett barn. Nästan samtliga ”alla barnen-försäkringar” har därför försvunnit från marknaden. Utvecklingen på barnförsäkringsområdet har gått fort de senaste åren och förändringen var nödvändig för att även framöver kunna erbjuda ett riktigt bra barnförsäkringsskydd.

– Vi vill ge lärarna och deras barn en riktigt bra och hållbar trygghet och det kan vi göra med den nya barnförsäkringen, säger Marika.

Den nya barnförsäkringen innehåller både nya och högre ersättningar och rankas av Konsumenternas Försäkringsbyrå som en av de allra bästa på marknaden.

Lärarförsäkringar har även satsat på att höja servicen ytterligare genom olika aktiviteter under året.

– Vi ska ge en bättre service än resten av branschen, det är en av anledningarna till att vi finns. Vårt mål är att ha ett NKI (Nöjd Kund-Index) som är minst två procentenheter högre än branschen, och det når vi nu varje månad, berättar Marika.

Nyheter 2017

Även under 2017 händer en hel del positiva och spännande saker. Bland annat sänks premien på livförsäkringen ordentligt för samtliga. Reseskyddet förbättras i hemförsäkringen och seniormedlemmar erbjuds en ny försäkring. Dessutom arbetar vi för att kunna erbjuda en riktigt bra djurförsäkring under nästa år.

Även om det tillkommer några nya och efterfrågade produkter så är Lärarförsäkringars erbjudande starkt redan idag, menar Marika.

– Lärarförsäkringar har idag väldigt bra produkter. Barnförsäkringen är en av de allra bästa. Vi har marknadens mest omfattande sjukförsäkring och livförsäkringen blir ännu konkurrenskraftigare efter premiesänkningarna vid årsskiftet. För att nämna några exempel.

Hjälpa fler med pensionen

Under nästa år kommer vi även att fokusera på att hjälpa ännu fler lärare med pensionen.

– Hittills har vi hjälpt tusentals lärare med pensionsrådgivning och pensionsplanering. Behovet bland medlemmarna är stort och vi vill kunna hjälpa fler. Vi tittar på olika sätt att göra detta, till exempel genom digitala lösningar, berättar Marika.

Lärarförsäkringar ägs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund och är en del av medlemsservicen. Det finns inget vinstintresse i verksamheten utan eventuellt överskott går tillbaka till dig som medlem i form av sänkta premier, bättre service och nya eller förbättrade erbjudanden. Ingen på Lärarförsäkringar får bonus eller provision, all hjälp och alla råd är de bästa för varje medlem.

– Samtliga 28 anställda på Lärarförsäkringar är väldigt engagerade i vårt uppdrag att se till så att Sveriges lärare är rätt försäkrade och har gjort medvetna val för sin pension, och det hoppas jag att medlemmarna känner, säger Marika.

Kontakta oss gärna inför det nya året. Det är bra att med jämna mellanrum se över att du är rätt försäkrad, se hur dina pensionspengar mår eller stämma av frågor inför en stundande pension. På Lärarförsäkringars webbplats kan du läsa mer om den medlemsservice som vi kan ge och boka någon av pensionstjänsterna.

» Kommentera

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Lärarförsäkringars Pensionsdagar 2016

IMG_1195

I slutet av november så anordnade Lärarförsäkringar Pensionsdagarna 2016, en tvådagars utbildning om pension för förtroendevalda från hela landet.

Temat på dagarna var pension och platsen som valts ut var Sundsvall. Tanken med dagarna var att de förtroendevalda från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund skulle förses med verktyg för att kunna hjälpa sina medlemmar med dess pensionsfrågor. För att kunna ge en riktig bred pensionskunskap till deltagarna så bjöd vi även in ett antal experter inom pensionsområdet att komma och föreläsa.

IMG_1221
Först ut var Monica Zettervall från Pensionsmyndigheten. Monica pratade om blanda annat allmän pension. Hon tipsade även att man ska ta till sig av och att lyssna på råd man får. Dock ska man inte ta snabba beslut utan fundera på beslut och eventuella konsekvenser av detta.

 

kronofogden

Annika Sydberger Norrman pratade om Kronofogdens arbete och hur man kan undvika att hamna i skuld. Hon berättade också att 18 procent av medborgarna mellan 18-64 år ligger i riskzonen för ekonomiska problem.

IMG_1236
Minpension var också på plats. Hittills under 2016 har över 5 miljoner prognoser gjorts på Minpension.se. De tipsade också om att det är bra för pensionen att börja arbeta tidigt, att jobba länge, ha tjänstepension samt en bra löneutveckling. Mindre bra för pensionen är deltidsarbete under lång tid, att jobba svart, sluta arbeta tidigt och sent inträde på arbetsmarknaden.

IMG_1245
Lärarförsäkringars VD Marika Granström var på plats för att berätta om Lärarförsäkringars verksamhet och hur Lärarförsäkringar genom sina produkter och tjänster arbetar med att ge förbundens medlemmar trygghet.

IMG_1248
Marika berättade också om att Lärarförsäkringar inte är vinstdrivande utan hur all vinst går tillbaka in i verksamheten i form av exempelvis nya tjänster, villkorsförbättringar och premiesänkningar.

IMG_1250
IMG_1266
Under den första av dagarna anordnades även ett medlemsseminarie för lokala medlemmar i Sundsvall. Lärarförsäkringars pensionsexpert Sari Wonséll berättade där om pension och försäkringar och hur man själv kan gå tillväga för att göra medvetna pensionsval.

IMG_1270

Under dag två berättade Min Trygghet, där Lärarförsäkringar är delägare tillsammans med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund om sin verksamhet och hur de erbjuder ”andra hjälpen”. Målet är att hjälpa medlemmarna att känna till och söka ersättning de har rätt till vid situationer som t.ex. arbetsskador, föräldraledighet och arbetslöshet.

christerkaivolahticarlstrom
Slutligen var det dags för Christer Kaivolahti Carlström från SPV, Statens Tjänstepensionsverk, som var på plats under Pensionsdagarna 2016 för att prata om nya statliga tjänstepensionsavtalet PA16.

» Kommentera

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.