Pensionsgapet mellan män och kvinnor fortsatt stort


Kvinnor får ungefär 65 000 kronor, eller 5400 kr i månaden, mindre i pension om året än män. Detta meddelar Lärarförsäkringars samarbetspartner, försäkringsbolaget Folksam, i sin vitbok för 2017 som analyserar läget för svenska pensionssystemet.

Folksams vitbok analyserar läget för det svenska pensionssystemet; dess utmaningar och behovet av nödvändiga förändringar för att Sverige ska kunna fortsätta leverera pensioner i världsklass. En central aspekt i årets upplaga är det stora pensionsgapet mellan män och kvinnor.
– Vi engagerar oss i våra kunder för att de ska få en så bra och trygg pension som möjligt. Men det finns brister i dagens pensionssystem. Ska Sverige fortsätta leverera pensioner i världsklass måste dessa brister åtgärdas utan väntetid och först på listan är jämställda pensioner, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.

Kvinnors pension 76 procent av männens
Enligt Folksam är det först personer födda 2005 och senare som kan få jämställda pensioner. I genomsnitt uppgår den totala pensionsnivån för kvinnor födda 1949 till 17 173 kronor/månad, vilket motsvarar 76 procent av den genomsnittliga pensionen för män (22 588 kronor/månad). Det betyder att pensionsgapet har minskat med 6 procentenheter jämfört med årskull 1938. Med nuvarande minskningstakt sluts gapet år 2070 när årskull 2005 fyller 65 år.

Medlemsförmån: Få hjälp med pensionen
Lärarförsäkringar kan erbjuda dig som är medlem i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund en pensionsrådgivning med en av våra experter som en del av dina medlemsförmåner. Detta är särskilt bra för dig som är osäker på hur pensionen fungerar och önskar en grundläggande genomgång. Du får hjälp och råd kring de val du kan göra för din allmänna pension och tjänstepension och med eget sparande till pensionen. Du kan även få hjälp med placeringar och med att spara till annat än pensionen. Vi kan även erbjuda en kortare rådgivning för dig som känner att du redan idag har en grundläggande kunskap men exempelvis har specifika frågor.
Klicka här för att läsa mer och boka

» Kommentera

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Många föräldrar oroar sig för barns säkerhet vid bad


Enligt en ny undersökning från Lärarförsäkringars samarbetspartner Trygg-Hansa så oroar sig hälften av alla småbarnsföräldrar för att deras barn ska råka illa ut när de badar i sjöar eller hav. Drygt var tredje förälder är samtidigt osäker på sina kunskaper att kunna ingripa vid ett drunkningstillbud.

Sommaren och det tillhörande sommarlovet innebär såväl bad som vattenaktiviteter utomhus för många barn. I Trygg-Hansas undersökning så konstateras bland annat att 50 procent av de deltagande föräldrarna är oroliga att deras barn ska råka illa ut när de badar eller simmar i en sjö eller i havet.
– Simkunnighet hos barnen i kombination med de vuxnas uppsikt och tillsyn är de viktigaste åtgärderna för att öka säkerheten i och vid vatten och minska drunkningsolyckorna bland barn. Viktigt att komma ihåg är att det kan vara stor skillnad på att simma i en uppvärmd pool och i öppet vatten som är kallt och mörkt. Tänk på att det fortfarande är kallt i vattnet nu i början av sommaren och håll därför extra uppsikt på hur de reagerar i vattnet, även om det gäller större barn som kan simma, säger Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Drygt var tredje förälder anser att de inte har eller vet om de har tillräckliga kunskaper för att ingripa vid ett drunkningstillbud. Under 2016 drunknade tio barn i Sverige. Även om siffran är lägre jämfört med året innan, då tretton barn omkom, är drunkning fortfarande den vanligaste dödsolyckan bland barn i åldern ett till sex år. Lyckligtvis finns det enkla sätt att öka säkerheten för barnen när de befinner sig i eller i anslutning till vatten i sommar; att kunna simma är det första steget för ökad säkerhet i och vid vatten, skriver Trygg-Hansa.
– Att ha kunskap i första hjälpen och hjärt-lungräddning för barn, vilket skiljer sig mot den vuxna motsvarigheten, kan vara livsavgörande. Det går ofta väldigt fort om olyckan väl är framme och då gäller det att ha övat praktiskt för att veta vad som behöver göras. Är man osäker på hur man ska agera gör man i värsta fall inget alls. Jag uppmanar därför alla föräldrar att gå en kurs i första hjälpen, det kan rädda liv, säger Alexandra Gahnström.

Så njuter du tryggt med barn på stranden:

 • När barnet är i eller i närheten av vatten, lägg bort mobilen, läsplattan och boken och håll uppsikt.
 • Små barn i vatten ska alltid vara på gripavstånd så att du direkt kan nå dem om något händer, ta chansen att ha en mysig stund med ditt barn i vattnet.
 • Även om barnet kan simma, håll uppsikt. Särskilt i början av sommaren när vattnet fortfarande är kallt.
 • Barn ska alltid ha flytväst när man åker båt, men det är viktigt även på bryggan. Små barn rekommenderas att ha räddningsväst som vänder barnet rätt om det hamnar i vattnet.

Läs mer
Varannan förälder oroar sig för barnets säkerhet vid bad

» Kommentera

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Så skyddar du sommarens Netflix-tittande mot åska


Kan sommarens tv-tittande och streaming via nyare teknikprylar som Apple TV eller Chromecast vara i fara? Förhoppningsvis inte om man skyddar sina prylar mot åska, som nu under juli är som mest förekommande under året.

Enligt en ny undersökning från Lärarförsäkringars samarbetspartner Folksam så är tv:n det som i första hand blir skadat vid åska under sommaren. Det blir samtidigt vanligare att enheter kopplade till tv:n, som Apple TV och Chromecast, blir skadade när åskan slår ner.
– Att åskan kommer varje sommar, det är något man får räkna med, men medan många drar ut sladdar och eluttag när åskan går slår man inte av tv:n och glömmer att dra ut sladdar till olika TV-enheter. Sedan förra året har vi sett en ökning på närmare sjuttio procent där Apple TV och Chromecast blivit skadat, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Det är också vanligt att datorer, modem och routrar skadas vid åsknedslag under sommaren. Även robotgräsklippare skadas i större utsträckning än tidigare. I snitt skadas ungefär tre föremål i hemmet när åskan slår ner och den absoluta merparten av dessa skador sker i juli månad med en topp kring vecka 31 (som inleds 31 juli), skriver Folksam.

Så skyddar du din hemelektronik vid åska:

 • Dra ur kontakter till el- och antennuttag och lägg sladdarna minst 50 centimeter från uttaget, annars finns risk att blixten hoppar från uttaget till kontakten.
 • Dra ur laddare – de kan skadas även om de just då inte används.
 • Se till att ha jordfelsbrytare och överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp.
 • Jordfelsbrytare minskar risken för brand, men skyddar inte elektrisk utrustning från skada vid åska och blixtnedslag.

Skydd för robotgräsklipparen:

 • Koppla ur robotgräsklipparen när du vet att åska är på väg eller montera ett åskskydd mellan slingan och laddstationen. Det ger ett bra skydd för indirekta nedslag som är den mest förekommande orsaken till åskskada.

Fler tips vid åska:

 • Stäng alla fönster i huset för att försvåra för en eventuell brand att sprida sig.
 • Vänta med att duscha eller bada eftersom ström kan ledas genom vattnet vid ett nedslag.
» Kommentera

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Så kan du förebygga barnskador


Det finns en hel del saker som är lätta att glömma bort, men som kan vara farliga för barnen. Barnskador är ett otrevligt ämne, men som tur är finns det en hel del du kan göra för att minska riskerna, för att ditt barn ska vara så säkert som möjligt.

Några av de vanligaste olycksorsakerna för barn är vid hopp på studsmattor, kollisioner med kompisar, cykling, fotbollsspel, samt bett och stick av djur. Flickor skadar sig oftare genom fall, medan pojkar oftare råkar ut för kläm- och skärskador och skador som uppstått genom kollisioner. Barnen ramlar också från möbler, till exempel våningssängar, från lekredskap och träd. De skär sig, trampar på vassa föremål och klämmer sig i dörrar. Men med ofta ganska enkla lösningar går många av dessa skador att undvika. Tipsen nedan kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 1177 Vårdguiden, Trafik- och stadsmiljöavdelningen samt Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn.

Allmänna tips
Små barn ska inte lämnas ensamma i badkaret. Se också till att alla uttag, även grenuttag, har petskydd. Håll sladdar utom lekräckhåll. Det är också bra att ha tillgång till en förbandslåda samt att se till att ha en fungerande brandvarnare och gärna även brandfilt och brandsläckare. Leksaker kan vara farliga, låt inte de minsta barnen leka med små saker som lätt kan fastna i halsen. Samla familjen och prata tillsammans igenom olika risker som finns i hemmet, och vad man ska göra om det till exempel börjar brinna.

Brännskador
Varje år skadas ungefär 900 barn mellan 1 och 3 år på heta vätskor, varma föremål och öppen eld, vilket kan leda till allvarliga skador med långa vårdtider. Drygt hälften av skadorna beror på att barnen bränner sig på varma föremål och drygt 40 procent på att de skållar sig på heta vätskor. De vanligaste orsakerna är att barnet kommer åt en het spisplatta (27 procent) eller får kaffe, te eller varmt vatten över sig. Ställ aldrig en stekpanna eller en kastrull med handtaget utåt. Använd de speciella skydd som finns för häll och ugnslucka. Hällskydd förhindrar barnen från att komma åt kokande grytor och varma plattor på spisen. När det kommer till ugnen så bör den ha ett öppningsskydd. Öppningsskydd försvårar för barn att öppna ugnsluckan och bränna sig. Se också till att spisen är fast förankrad och har tippskydd. Tippskydd förhindrar att spisen eller diskmaskinen välter vid hög belastning, till exempel om barnet ställer sig på ugnsluckan.

Fallskador
Varje år kommer ungefär 600 barn till akuten efter att ha ramlat ned från skötbord. Drygt 40 procent av olyckorna är fall från låg höjd (mindre än en meter), vilket ofta innebär fall från soffor, fåtöljer, sängar, skötbord och bord. Barn faller också från exempelvis toalettstolar, leksaker och diskbänkar. Ibland tappas de av föräldrar eller syskon. Eftersom ett barns huvud är tungt jämfört med resten av kroppen är det ofta huvudet som träffar golvet först. Lämna därför aldrig barn på skötbordet ens för en sekund, om inte skötbordet ligger på golvet. Håll alltid en hand på barnet om någonting måste hämtas, och se till att ha bra förvaringsplatser för exempelvis blöjor, tvättlappar och salvor nära skötbordet. Upptill och nedtill i trappor bör en barngrind användas.

Om det finns en grind högst upp i en trappa är det extra viktigt att den är ordentligt fastsatt och inte kan lossna. Skruvar och andra delar bör kontrolleras regelbundet så att de sitter fast och är ordentligt åtdragna. Tänk också på att äldre syskon lätt kan glömma att stänga grinden. Fönster som går att öppna och som är placerade lägre än 180 centimeter över golvet bör ha antingen säkerhetsbeslag eller en spärranordning som minskar risken att barn faller ut. Barnen ramlar lätt i trappan och många gånger kan de skada sig svårt. Med halkskydd och grindar kan man förebygga. Barn tycker om att klättra, se till att bokhyllor som kan tippa sitter fast i väggen.

Farliga ämnen
Barn upptäcker världen genom att smaka på allt de hittar och att smaka på exempelvis mediciner är inte bra. Medicinskåp ska vara låsta och nyckeln förvaras säkert. Lås även in annat som kan vara farligt som maskindiskmedel, rengöringsmedel och vitaminer. Förvara allt som kan orsaka förgiftning högt upp på säkert avstånd. Tänk också på att ta bort växter som kan vara giftiga.

Klämskador
Många barn skadas när de klämmer sig, till exempel i dörrar. Därför kan det vara bra att använda klämskydd, eller om det inte finns, en vikt handduk för att förhindra att dörren stängs helt. Om inte dörren har klämskydd går det även att montera ett i efterhand. Något som blivit vanligare är olyckor som inträffar med tv-apparater med smala plattbildsskärmar som står lösa ovanpå tv-bänkar, det motverkas genom att tv:n istället fästs på väggen.

När barnen cyklar
Varje år skadas 10 000 barn så allvarligt i samband med cykelolyckor att de behöver uppsöka akuten. För att minska risken för cykelolyckor kan man vänta med tvåhjulingen tills barnet är i femårsåldern och då lära det att cykla genom att springa bakom och hålla i pakethållaren. Stödhjul ger barnet en falsk känsla av balans. Enligt lag ska alla barn och ungdomar under 15 år använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Att tänka på är dock att små barn kan ha svårt att skilja på cykling och annan lek, det är lätt hänt att barnet behåller cykelhjälmen på när det gungar eller klättrar, köp därför gärna en småbarnshjälm till ditt barn under 7 år. Småbarnshjälmen har ett grönt spänne, som löser ut sig själv om barnet skulle ha otur och fastna. Köp heller inte en för stor cykel till ditt barn, när barnet sitter på sadeln skall båda fötterna nå ner till marken. Köp även en färdigmonterad cykel och gärna utan växlar. En cykel som du måste montera själv kan ha sämre stabilitet och försök att undvika växlar då barnet har fullt upp med att hålla balansen.

Tänk på att barn har svårt att koordinera hand- och fotrörelser så se till att cykeln har fotbroms. Kontrollera också att pedalerna har en räfflad yta, så att inte foten halkar av. Cykeln måste dessutom enligt lag ha ringklocka. På en barncykel behövs lyse bara om den ska användas när det är mörkt. Då behöver den också ha vit reflex fram och röd bak samt vita eller orangegula åt sidorna. Slutligen ska cykeln ha kedjeskydd och om du skjutsar barnet på din cykel skall du även ha ekerskydd. Lär lite äldre barn hur bilar och andra fordon uppför sig genom att verbalt uppmärksamma bilar som backar, kör ut eller svänger, även på parkeringsplatser eller liknande. Det är inte bara vid vägkorsningar man som cyklist ska se sig för.

Plötslig spädbarnsdöd
Även om plötslig spädbarnsdöd är väldigt ovanligt så finns det några saker man kan göra för att minska risken betydligt. Låt spädbarnet sova på rygg, rekommendationen är att barnet sover i egen säng, speciellt om barnet är under tre månader, men att det kan sova tillsammans med föräldrarna under förutsättning att dessa inte har använt alkohol eller nikotin och att sängen är bred och sval. Avstå från nikotin då nikotin är skadligt för barnet, både under graviditeten och när barnet är fött. Om man röker eller snusar under graviditeten ökar risken för plötslig spädbarnsdöd. Det beror förmodligen på att nikotinet stör barnets förmåga att kontrollera sin andning och hjärtverksamhet. Se till att barnets ansikte är fritt, att barnet är lagom varmt och kan röra sig.

Det är också bra att amma barnet om det är möjligt och att låta spädbarnet sova med napp, vilket har visat sig minska risken för plötslig spädbarnsdöd. En förklaring kan vara att nappen bidrar till att hålla andningsvägarna öppna, en annan att barnet vaknar till om det får ett andningsuppehåll. De råd som har störst betydelse för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd är att låta barnet sova på rygg, att som förälder låta bli att röka och att se till att barnets ansikte är fritt. Plötslig spädbarnsdöd inträffar oftast före sex månaders ålder.

Har du en brödrost? Barn är nyfikna och kan peta ner föremål i brödrosten. Om den dessutom är på kan barnet bränna sig, så dra alltid ur kontakten när du inte använder brödrosten. Barn drar gärna i dukar som hänger ner. Har du en kopp hett kaffe på bordet kan barnet få svåra brännskador. Ta bort dukar som hänger ner eller sätt fast dem. Var även försiktig med levande ljus om du har små barn och se till att det finns brandvarnare i tillräckligt antal för ditt boende.

Lärarförsäkringars barnförsäkring
Det finns givetvis mycket att tänka på, men med en bra barnförsäkring så finns ett skydd om något mot förmodan skulle hända. Om du inte redan har en så erbjuder Lärarförsäkringar två barnförsäkringar med ett omfattande skydd. Båda innehåller samma typ av ersättningar, men i Barnförsäkring Stor är beloppen som utbetalas vid en skada extra höga.


Här kan du läsa mer om våra barnförsäkringar.

» Kommentera

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

En bättre barnförsäkring

I januari 2016 tog Lärarförsäkringar steget och införde en helt ny barnförsäkring som ersatte den tidigare barnförsäkringen ”Barnförsäkring alla barn”.

Utvecklingen på barnförsäkringsområdet har gått fort de senaste åren. För att Lärarförsäkringar även fortsättningsvis skulle kunna erbjuda en av de bästa barnförsäkringarna på marknaden så förbättrade vi förra året barnförsäkringen med både fler och högre ersättningar. Glädjande nog har över 37 000 barnförsäkringar tecknats sedan den nya barnförsäkringen infördes. Nedan kan du läsa mer om vad som förändrats.

Större Bas än tidigare
Den gamla Barnförsäkringen Bas hade ett försäkringsbelopp på 20 prisbasbelopp. Det höjdes i den nya försäkringen till 25 prisbasbelopp. Beloppet i Barnförsäkring Stor är som tidigare 50 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kr.

Mer ekonomisk trygghet till familjen
För att din familj ska få större ekonomisk trygghet höjde vi flera av ersättningarna i barnförsäkringen. Det gäller bland annat det stöd du kan få om barnet vårdas på sjukhus och för fortsatt vård i hemmet. Vi gjorde även stora höjningar av de belopp som betalas ut om barnet drabbas av en funktionsnedsättning eller blir arbetsoförmögen.

Ersättning för fler diagnoser
I barnförsäkringen ingick redan en särskild ersättning för vissa kritiska sjukdomar. För att ditt barn ska få bästa möjliga trygghet lade vi i den nya barnförsäkringen till fler diagnoser som försäkringen ersätter, bland annat SLE, Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

Ersättning vid läs-, skriv och räknesvårigheter
I den nya barnförsäkringen ingår en ny ersättning för hjälpmedel i försäkringen om ditt barn får diagnosen dyslexi eller dyskalkyli.

Kroppsskadeersättning för ungdomar
Vi kompletterade försäkringen med en extra ersättning vid olycksfallsskada för ungdomar som har fyllt 16 år, till exempel 1 500 kr vid benbrott.

Krisstöd för hela familjen
När ett barn råkar ut för ett olycksfall eller får en allvarlig sjukdom drabbas hela familjen. Därför utökade vi krisstödet så att alla familjemedlemmar har möjlighet att få stöd av en psykolog eller psykoterapeut.

Försäkra varje barn
En annan förändring i den nya barnförsäkringen var att varje barn försäkras separat och inte längre gällde för alla barn i familjen. Den tidigare barnförsäkringen som gäller för alla barn var enkel att teckna och billig för den som har många barn. För den som har ett barn var den däremot dyr eftersom premien beräknats utifrån att familjen kan bestå av flera barn. I en försäkring som gäller för alla barn påverkas även premien betydligt mer av förbättringar i villkoren jämfört med en försäkring som gäller per barn. Skadekostnaderna blir också högre i en försäkring som gäller för flera, vilket leder till behov av ytterligare höjda premier.

För att kunna erbjuda en riktigt bra försäkring, för det viktigaste du har, så gjordes den här förändringen. Med den nya barnförsäkringen kan vi erbjuda större trygghet, rättvisare premie, bättre service och en långsiktigt mer hållbar försäkring. Med de omfattande förbättringarna är vår barnförsäkring en av de allra tryggaste barnförsäkringarna på marknaden.

» Kommentera

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Inför sommarlovet: Har barnen skydd?


Många barn saknar skydd under fritiden, exempelvis sommarlovet, då skolans försäkring ofta inte gäller.

Förra sommaren uppmärksammade vi på Lärarförsäkringar en rapport från vår samarbetspartner Folksam om att skolbarn i 48 svenska kommuner saknar försäkring under sommarlovet.

Enligt undersökningen tror allt för många föräldrar att skolans försäkringar gäller också på loven och då skoldagen är slut. Föräldrarna kompletterar därför inte barnens försäkringsskydd med en barnförsäkring.
– Totalt 66 000 barn är helt oförsäkrade då behovet är som störst och av de 66 000 oförsäkrade barnen kommer 6 000 att uppsöka akutvården på grund av skada under året, sade Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam när rapporten släpptes i maj 2016.

Folksams undersökning visade också att skolornas försäkringar endast täcker skador orsakade av olycksfall. Vanligast är dock att barn får bestående besvär till följd av sjukdomar. Totalt saknade 317 000 skolbarn en egen privat sjuk- och olycksfallsförsäkring, något de borde ha så fort som möjligt efter födseln – och helst redan under graviditeten.

Om det är så att du idag inte har en barnförsäkring är det därför extra viktigt att se över barnens skydd under sommarlovet. Har du ingen barnförsäkring och vill teckna en för dina barn så kan Lärarförsäkringar erbjuda barnförsäkring i två olika varianter; bas eller stor, som du kan läsa mer om nedan.

Lärarförsäkringars barnförsäkring
Barn har ofta en försäkring genom skolan eller förskolan, men den gäller sällan på fritiden eller när barnet blir sjukt. Små barn som vistas hemma har oftast inget skydd alls. Med Lärarförsäkringars barnförsäkring får dina barn ett omfattande skydd vid både olycksfall och sjukdom som gäller dygnet runt, även på helger och lov. Försäkringen ger ekonomisk hjälp för bland annat läkarvård, mediciner, hjälpmedel, vårdbidrag och handikapp i samband med en sjukdom eller ett olycksfall. Du kan försäkra såväl egna barn som bonusbarn och barnbarn.
Läs mer om Lärarförsäkringars barnförsäkring

» Kommentera

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Få gräset lika grönt på pensionssidan


Sommaren är en efterlängtad tid för de flesta av oss, både stora som små, men även för djuren. Jag besökte mitt livs första ko-släpp med min dotter förra månaden och det var helt fantastiskt att se dessa stora djur i praktiken göra jämfotahopp! Publiken var minst lika glada och det var en upplevelse att se den lycka korna visade då de äntligen, efter en lång mörk vinter, fick komma ut på sitt efterlängtade grönbete.

Nu när sommarlovet ger lite tid över så lägg gärna in ”pension” som en hemläxa på ”att göra-listan”. En årlig rutin att se över din framtida ekonomi och som du kan få glädje av längre fram i livet. Lärarförsäkringars pensionsrådgivare Rita har även gjort en film på temat nyligen.

Tips för att få gräset lika grönt på pensionssidan
Idag öppnar och läser 8 av 10 sitt orange kuvertet, men undersökningar visar att de flesta ändå inte har riktigt bra och trygg kontroll över sina pensionspremier. Med små steg kan du sakta men säkert öka kollen på den framtida pensionen som utgör cirka en tredjedel av ditt liv.

Några tips inför sommaren:
– Titta i ditt orange kuvert, hur ligger du till jämfört med genomsnittspararen?
– Jobba så mycket och länge du kan samt se till så att du arbetar hos en arbetsgivare där kollektivavtal finns
– Logga in på www.minpension.se och gör olika prognoser
– Pensionsspara
– Ta regelbundet ”tempen” på dina pensionspengar hela vägen in i mål, alltså hela vägen tills den faktiska pensionen

Att regelbundet se igenom helheten kring din pension ger ökad trygghet. Fokusera lite extra på att dina pengar ökar i värde såsom du tänkt. Du kanske inte alls har någon utstakad nivå för hur en värdeökning skulle kunna se ut som ett individuellt mål, men sätt en ribba så du har en konkret höjd att sikta in dig mot och helst ska du ta dig en bra bit över.

Få hjälp med pensionen som en medlemsförmån
Du som är lärare och medlem i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund har även en fantastisk medlemsförmån där du kan ta hjälp med ovanstående. Boka in en tid och få hjälp att sätta nivån för din pension.

» Kommentera

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Rita ritar pensionshemläxa under året

Lärarförsäkringars pensionsrådgivare Rita pratar om, och ritar förstås, i senaste delen av ”Rita ritar” tillfällen under året då det kan vara ett bra läge att fundera över sin framtida pension.

» Kommentera

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Garantinivån i tidigare pensionsavtalet PA-KL höjs


För dig som blev sjuk innan 1998 och erhöll sjukbidrag, förtidspension eller arbetsskadelivränta så höjs nu garantinivån i tidigare pensionsavtalet PA-KL rejält.

Fram till 1997-12-31 gällde ett äldre pensionsavtal för kommunalt anställda, PA-KL. Denna pensionsförmån är förmånsbestämd och innan utbetalning sker ska den även sammanvägas med den allmänna pensionen. I detta pensionsavtal placeras därmed inga pensionspremier utan detta är mer som en fastställd beräkningsformel och pensionen beräknas först vid 65-års ålder.

Utifrån vissa beräkningsgrunder fastställs hur stor pensionsförmånen kommer att bli procentuellt av lönen. Då pensionen bekostas av staten i första hand, den allmänna pensionen, och av arbetsgivaren i andra hand som en kompletterande ålderspension så behövs uppgifter från båda håll.

Om den allmänna pensionen uppnår taket till full pension kan tjänstepensionen bli 0 kronor. För att inte tappa bort ett nollvärde i systemet har ett garantibelopp på 100 kronor utbetalats.

Alla som omfattas av PA-KL har inte fått 0 kronor utan där kan tjänstepensionen ha kompletterats med ett belopp om den allmänna pensionen inte uppnått det individuella taket.

Den här samordnade ålderspensionen är komplex och har nog varit en av de svåraste förmånerna att även förklara på ett pedagogiskt sätt.

Garantinivån höjs från 100 kronor till 1200 kronor per månad
Glädjande nyheter för alla som omfattas av just PA-KL. Den så kallade garantihundringen höjs från och med 1 juli 2017 till 1200 kronor per månad. Denna summa ska utbetalas retroaktivt senast den 1 juli 2018.

Från och med 1 januari 2018 ska garantisumman, 1200 kronor, börja utbetalas månatligen.

Jag är säker på att det kommer att gå ett glädjesus genom hela landet för alla som har ett sjukfallsår innan 1998 och idag har en ”nollad” utbetalning i sin tjänstepension.

Uppräkning årligen
Garantibeloppet kommer att räknas upp enligt förändring av inkomstbasbeloppet från och med 2019.

Jag blir själv så glad så jag säger GRATTIS till er alla som får denna garantisumma. Jag räknade min första PA-KL-förmån på de som var födda 1935 och jag minns hur krångligt och knepigt det var att informera om att en tjänstepension kunde bli noll och ingenting efter ett långt arbetsliv. Det här är en riktigt trevlig pensionsnyhet.

Utbetalningen sker per automatik
Du behöver inte ansöka om utbetalning av den höjda garantisumma utan det sker per automatik. Från och med januari 2018 kommer du att märka av det på din vanliga månadsutbetalning och innan den 1 juli ska du även ha erhållit den retroaktiva summan för perioden 1 juli till 31 december 2017.

» Kommentera

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Samtalsstöd för dig som har sjukförsäkring


Alla som har sjukförsäkring via Lärarförsäkringar kan vända sig till samtalsstödet och få hjälp att hantera bland annat stress, missbruk, relationsproblem, förändringar samt ekonomiska och juridiska problem.

Samtalsstöd, som ingår för alla som har Lärarförsäkringars sjukförsäkring, fungerar som ett extra stöd om du skulle genomgå en situation som känns svår att hantera på egen hand. Du kanske upplever stress eller mobbning på din arbetsplats, eller är orolig för en vän eller släkting med missbruksproblem.

Tjänsten erbjuder professionell hjälp med såväl arbetsrelaterade som privata problem. Genom samtal med utbildad personal får du hjälp att hantera relationsproblem, stress, missbruk, ekonomiska och juridiska problem, sociala problem eller förändringar. Samtalet är anonymt och kan äga rum dygnet runt under hela året för att ge stöd och vägledning vid bland annat allvarliga händelser som våldssituationer, olyckor och dödsfall. De som tar emot samtalen är socionomer, psykologer, jurister och ekonomer med särskild kompetens kring vägledning av människor som befinner sig i svåra situationer.

Viktigt att veta
I Samtalsstödet ingår inte arbetsrättslig rådgivning eller råd kring hur du ska agera gentemot din egen arbetsgivare. Där ska du ta kontakt med ditt förbund.

Kontakta samtalsstöd
Samtalsstödet är öppet dygnet runt och du ringer anonymt på telefon 0200-22 22 82.

» Kommentera

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.