Vanligt att svenskar överbehandlas utomlands


Spanien, Turkiet och Grekland är de länder där flest svenskar på semester blir sjuka eller skadar sig. Det är även i dessa länder överbehandling, exempelvis onödiga operationer, sker mest frekvent. Det skriver Lärarförsäkringars samarbetspartner Folksam tillsammans med SOS International på sin hemsida.

Turkiet är det land där överbehandling är vanligast. Enligt siffror från SOS International sker eller görs försök till överbehandling i cirka 40 procent av alla fall som anmäls till dem. Det är även vanligare att onödiga operationer genomförs i Turkiet jämfört med andra semesterdestinationer, enligt Folksam.
– Det vi ser är att överbehandling främst sker på privata kliniker. Det kan innebära allt från onödiga blodprov och röntgen, till operationer som sker utan behov. En operation innebär alltid en viss risk, och onödiga operationer utomlands kan leda till komplikationer när de kommer hem.  Dessutom kan onödiga avbrott i semestern leda till stress hos den sjuke eller skadade, säger Hélène Mood, utlandskadechef, Folksam.

Även i Spanien konstaterar man att det är relativt vanligt med överbehandling. Framför allt på grund av att uppemot hälften av de svenskar som skadar sig eller blir sjuka där  i första hand vänder sig till privata kliniker.
– Ofta har hotellen avtal med en privat klinik i närheten som turisterna råds att vända sig till snarare än till ett sjukhus med bättre standard. För att undvika detta har vi utvecklat en tjänst för att enkelt hitta en kvalitetssäkrad läkarmottagning vid enklare skador eller sjukdomar. Är det mer allvarligt ska man alltid ringa våra larmcentraler för att säkerställa att man får bra behandling och läkarvård. Det är även viktigt att komma ihåg EU-kortet inom Europa. Det ger rätt till vård för samma kostnad som landets egna medborgare, säger Hélène Mood.

Grekland har återigen seglat upp som ett av de mest populära resmålen för svenskar. Som en följd av det ökar antalet skador och överbehandling sker, dock inte i lika stor utsträckning som i Turkiet och Spanien, enligt Folksam.
– Tyvärr finns det även tendenser till överbehandling i Grekland. Dessutom är standarden på sjukhusen ofta under svensk standard. Därför hänvisar vi trots allt till vissa privata kliniker som våra larmcentraler har ett samarbete med, säger Hélène Mood.

De senaste åtta åren har Folksam märkt av en uppåtgående trend där allt fler svenskar blir sjuka eller skadar sig på utlandssemestern, bland annat för att antalet resor ökat markant.
– Vi har de senaste åren engagerat oss hårt med att göra det enklare för våra kunder att hitta information kring vad de ska göra om de blir sjuka eller skadade på resan. Nu senast har vi även lanserat ett resebevis med anpassad information utifrån ditt resmål, säger Hélène Mood.

Folksam tips om vad du kan tänka på om du ska resa utomlands

 • Ha en bra hemförsäkring med reseskydd (reseskydd ingår i alla Lärarförsäkringars hemförsäkringar) och kolla vilka som är medförsäkrade i familjen (det kan vara olika regler i olika bolag).
 • Gå in på vår hemsida och få bra råd och tips inför resan.
 • Ta alltid med ditt resebevis från ditt försäkringsbolag. Folksam har lanserat ett resmålsanpassat resebevis som är enkelt att skapa via vår hemsida.
 • Reser du inom EU och behöver vård ska du använda ditt EU-kort som du beställer genom Försäkringskassan.
 • Om du är sjuk eller skadad innan resan, gör en medicinsk förhandsbedömning.
 • Om du blir sjuk eller skadad under resan, använd Folksams tjänst ”Hitta sjukvård utomlands”.
 • Vid allvarligare sjukdom eller skada, ring larmcentral som försäkringsbolaget samarbetar med. Se till att ha deras nummer sparat i din mobil.
» Kommentera

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Med anledning av skogsbränderna: utökat försäkringsskydd


Lärarförsäkringars samarbetspartner, försäkringsbolaget Folksam, har beslutat att på grund av de pågående skogsbränderna i Sverige så utökas försäkringsskyddet i hem-, villahem-, och fritidshusförsäkring så att dessa även omfattar merkostnader vid beordrad evakuering, oavsett om bostaden skadas eller ej. Detta gäller för de kunder som har Lärarförsäkringars hemförsäkringar Bas, Mellan och Stor, samt Villaförsäkring och Fritidshusförsäkring tecknade hos Folksam.

Om du har drabbats av de pågående skogsbränderna i Sverige, anmäl skada här eller ring oss på 0771-21 09 09.

Här kan du läsa mer om hur försäkringarna gäller om du drabbas av skogsbrand.

» Kommentera

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Hur försäkringen gäller om du drabbas av skogsbrand

Just nu rasar skogsbränder på flera håll i Sverige; bland annat i Gävleborg, Jämtland och Dalarna. Nedan kan du läsa mer om hur våra olika försäkringar kan ersätta om du drabbats.

Hemförsäkringen
Lärarförsäkringars hemförsäkring ersätter skäliga merkostnader för kost och logi, om den försäkrade bostaden blivit obrukbar till följd av skada efter en brand. Det betyder att även om din egendom inte blivit skadad, kan ersättning utbetalas om tvångsevakuering har genomförts. Hemförsäkringen ersätter även skador på försäkrat lösöre.

Självrisk för hemförsäkringen
Självrisken är 750 kronor om du har Hemförsäkring Stor. Har du Hemförsäkring Mellan eller Hemförsäkring Bas är självrisken 1500 kronor.

Villaförsäkring och Fritidshusförsäkring
Egendomsskydd för byggnader och tomt ger ersättning vid brand både när det gäller Villaförsäkring bas, Villaförsäkring stor samt Fritidshusförsäkring bas och Fritidshusförsäkring stor.

Kristerapi
I Lärarförsäkringars hemförsäkring ingår även ett moment som heter kristerapi. Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skadehändelse som är ersättningsbar i hem- och villaförsäkringen,  kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar. Kristerapi är självriskfritt.

Om du drabbats eller har frågor
Om du behöver göra en skadeanmälan eller har några frågor så ring kundservice på telefon 0771-21 09 09.

Här kan du även läsa Svensk försäkrings ”Så här fungerar försäkringsskyddet vid skogsbrand”.

» Kommentera

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Några sommarfaror – och hur du undviker dem


Sommartider. För många den allra bästa tiden på hela året: ledigt, tända grillen och dopp från bryggan. Som alla andra årstider så medför tyvärr sommaren även risker. Som tur är går dessa risker ofta att på ett ganska så lätt sätt att förebygga.

1. Fästingar
Fästingen lever normalt av att suga blod från större djur, till exempel rådjur, men kan också sätta sig på människor. I väntan på en potentiell värd sitter de ofta på högt gräs och liknande växter.  Förra året, 2017, anmäldes fler fall av fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation, TBE, än något tidigare år, visar en sammanställning från Folkhälsomyndigheten. De anser att det nu är hög tid för personer som vistas i riskområden att ta ställning till vaccination mot TBE, enligt rekommendationerna från landstingens smittskyddsenheter.

Undvik fästingbett. Minska sannolikheten att få en fästing genom att klä dig exempelvis i långärmad skjorta och långbyxor instoppade i strumpor eller stövlar. Ljusa kläder gör det enklare att upptäcka fästingen. Myggmedel kan även skydda mot fästingbett. Stryk medlet på hela den yta du vill skydda. Om du varit i områden där fästingar finns så gå noggrant igenom hela kroppen och leta efter fästingar, både de som kryper på huden och de som hunnit bita sig fast. Blir du biten av en fästing är det bra att hålla utkik efter symtomen på borrelia, speciellt en röd fläck runt stället där fästingen suttit. Upptäcker du en sådan så uppsök läkare. Folkhälsomyndigheten rekommenderar enligt ovan vaccin mot TBE om du vistas i riskområden.

2. Ormbett
Bett av giftorm i Sverige sker i huvudsak av huggormar och varje år inträffar uppskattningsvis cirka 300 bett av huggorm. Vanligtvis finns huggormen längs med kusterna och dyker framförallt upp sommartid, efter att ha legat i dvala under vintern och tidiga våren. Huggorm är den enda giftiga art som förekommer naturligt i landet och dess bett kan i värsta fall leda till dödsfall, även om det är väldigt ovanligt.

Undvik ormbett. Ormar tycker om sly, buskar, rishögar och hål under husgrunder. De tycker inte om öppna ytor med kortklippt gräs. Ibland kan man se dem ligga och sola på varma stenar i skogen. Undvik att röra eller försöka plocka upp ormar. Stövlar och långbyxor skyddar fötter och ben ganska bra. Har du ormar på tomten räcker det oftast inte att bara flytta på dem, de kommer i så fall snabbt tillbaka. Röj hellre undan bråte som de kan gömma sig i, håll gräset kort, täpp igen hål och gropar under huset, gör området oattraktivt även för gnagare, utan föda kommer ormen att flytta.

3. Grilla försiktigt
I många delar av landet råder just nu (i juni 2018) eldningsförbud. Eldningsförbud utfärdas av kommunen eller länsstyrelsen och innebär att det är förbjudet att elda utomhus. Grillning är i samband med detta endast tillåtet på anvisad plats. Varje år skadar sig samtidigt ungefär femhundra personer allvarligt vid grillning, de flesta är under 20 år.

Undvik skador när du grillar. Många av grillskadorna sker under påverkan av alkohol. Brännskador är den vanligaste skadan. Man tar i till exempel heta galler och verktyg eller trampar på het grillkol eller engångsgrillar. Flera skador uppstår genom att man blåser på glöden eller på annat sätt får heta flagor i ögonen. Bra är att kontrollera om det råder eldningsförbud på den plats du tänkt grilla. Det får du ofta reda på via din kommuns webbplats. Använd aldrig bensin, etanol, metanol eller T-sprit. Ha uppsikt på små barn så att de inte springer in i eller på grillen. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset. Lämna aldrig en grill som inte brunnit ut utan uppsikt. Släng heller inte heta engångsgrillar i sopkorgar. Tänk på att alltid ha vatten i närheten för att kunna släcka en brand. Kontrollera tätheten i gasolgrillar, gasolslangar och att sladdar och kontakter i elgrillar är hela.

4. Matförgiftning
Vanligtvis beror magsjuka på en virusinfektion i kroppen. Det smittar lätt och ofta drabbas flera i familjen eller i bekantskapskretsen med bara några dagars mellanrum. En annan orsak till magsjuka kan vara att man har ätit mat som blivit dålig. Ungefär hälften av alla matförgiftningar beror på restaurangmat och ungefär hälften av hemlagad mat.

Undvik matförgiftning. För att minska riskerna är det bra att tvätta händerna innan du äter eller handskas med mat, samt när du varit på toaletten. Du kan komplettera handtvätt med handsprit och desinficerande våtservetter för att ytterligare minska risken. Är du utomlands så drick vatten på flaska och undvik isbitar. Håll dig även till mat som är genomstekt (extra viktigt med kyckling) eller kokt och varm. Undvik rå mat med undantag av frukt och grönsaker som kan skalas. Se upp med mjukglass och kulglass – men pinnglass brukar gå bra. Bakterier trivs i värme och fukt. Se därför till att snabbt kyla maten, gärna i kallt vattenbad, och sätta in den i kylskåpet. Låt inte stora grytor stå kvar på spisen och kallna. När du ska värma upp mat, gör det ordentligt. Hettar du upp den till mer än 70 grader dör de flesta bakterierna. Byt ofta disktrasa och kör den gamla i diskmaskinen. Handla maten sist om du gör ärenden. Eftersom det är varmt i bilens baklucka på sommaren, är det bra att ta med kylväska till fisk och kött.

5. Algblomning
När växtplankton, mikroskopiskt små alger, förekommer i stora mängder brukar man kalla fenomenet för algblomning. Algerna grumlar eller färgar vattnet och bildar ibland tydliga ansamlingar på ytan. Vissa algblomningar, särskilt under sommaren, består av arter som kan producera gifter och som kan innebära hälsorisker.

Undvik att bli sjuk. Vanligtvis krävs det större mängder vatten än en kallsup för att bli dålig, men avvakta och var uppmärksam på symptom. För vuxna människor är risken normalt liten att drabbas av förgiftning. Barn, speciellt småbarn, får lättare i sig vatten och bör därför hållas ifrån vatten med algblomning eller under uppsikt. Det kan gå bra att bada i vatten med algblomning, men se till att inte svälja något vatten och att gärna duscha efteråt. Det finns alltid risk att drabbas av exempelvis hudirritationer eller andra problem. De första symptomen vid förgiftning är likartade hos människa och djur: illamående, kräkningar, diarré och eventuellt feber. Man kan även drabbas av hudirritationer och ögonbesvär. Om du får uppvisar något av symptomen bör du ta kontakt med läkare. Alggifterna förstörs inte av kokning, så tänk på att inte koka t.ex. potatis i vatten med algblomning. Vissa alggifter kan även ansamlas i musslor som livnär sig på plankton, detta är främst ett problem på västkusten.

6. Solen
Nu är sommaren här och efter en mörk och kall vinter kan det vara lätt hänt att ge sig ut i solen utan att tänka på eventuella konsekvenser och risker.

Hur du kan sola säkrare. Måttliga doser sol är nyttigt men solbrännan många kämpar för att skaffa är egentligen ett försök av huden att skydda sig mot solljusets skadeverkningar i cellerna.  Det viktigaste är att man försöker undvika att bränna sig när man börjar vistas ute i solen. Ju fler gånger man bränner sig desto större blir nämligen risken för malignt melanom. Det bästa sättet att skydda sig mot solen är att inte vistas i solen med bar hud, utan hålla sig i skuggan och använda luftiga kläder och solhatt som skydd. När man vistas utomhus är det bra att använda solkräm med hög solskyddsfaktor som skyddar mot både UVA- och UVB-strålning. Eftersom molnen släpper igenom hälften av solens strålning är det bra att använda solskydd även en mulen sommardag. Mellan klockan 11 och 15 är den ultravioletta strålningen som mest intensiv. Var extra försiktig med solen utomlands, i fjällen och till sjöss. Tänk på att snö, sand och vatten reflekterar solljuset.

7. Inbrott
Man kan aldrig skydda sig helt från tjuven, men det finns flera knep som kan hålla ovälkomna besökare borta från ditt hem.

Hur du minskar riskerna. Lås alltid ytterdörren när du lämnar bostaden. Tjuvar kan känna på dörrar oavsett om du är hemma eller inte. Goda grannar och några enkla säkerhetsåtgärder kan också avsevärt minska riskerna för inbrott. Att engagera sig i grannsamverkan har god effekt mot bostadsinbrott och andra brott. Se över fastighetens skydd från porten till din lägenhetsdörr, till exempel lås och larm. Ta även för vana att låsa dörren även om du är hemma. Ställ säkerhetskrav om en närbelägen byggnadsställning uppförs eftersom inbrottsrisken höjs. Sträva efter att skapa insyn, undanröj buskar, plank eller dylikt. Markera gärna vidtagna säkerhetsåtgärder med väl synlig skylt. Var uppmärksam mot okända personer i fastigheten och släpp inte in obehöriga i trapphuset. Om möjligt, skylta inte med värdeföremål så som datorer, platt-tv och dylikt och förvara övriga värdeföremål på säker plats.

8. Klippa gräset
Varje år skadas tusentals människor när de klipper gräset. I en undersökning som försäkringsbolaget IF gjort så konstateras att nästan en av tio trädgårdsinnehavare brukar klippa gräset i så kallade foppatofflor. Två procent klipper istället gräset ”oftast barfota”.

Hur du kan skydda sig. Ett par vanliga orsaker till olyckor vid gräsklippning är exempelvis när gräset klipps i uppförsbacke och klipparen rullar ned över foten. Eller att man halkar i blött gräs och drar med sig gräsklipparen över benen. Det är också vanligt att man tar bort gräs eller grenar under gräsklipparen utan att komma ihåg att stänga av den först, vilket i vissa fall har lett till amputerade fingrar. Gräsklippning är en farlig syssla och man bör inte klippa utan grova skor på fötterna. Klokt är även att investera i en gräsklippare med ”dödmansgrepp” som stängs av när man släpper handtaget.

Källor
Informationen har vi hämtat från bland annat 1177  Vårdguiden, Netdoktor.se, Dinsäkerhet.se, barnakuten.nu, IF, Internetmedicin.se, SMHI, Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Polisen, Läkartidningen och Apoteket.se

» Kommentera

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Var rädd om dig i sommar


Efter en vår, troligen fylld av intensivt arbete med nationella prov, betygsättning och mycket annat som kräver ditt engagemang, är det äntligen dags för den efterlängtade semestern. Men är du rätt försäkrad om olyckan ändå är framme?

Förhoppningsvis får vi alla en sommar fylld av värme, sol, vila, roliga aktiviteter och en och annan go’ kaffe i hängmattan. Min upplevelse är att många av er medlemmar fokuserar på att i början av sommaren städa undan vissa av de ”mindre roliga” delarna som behövs göras, för att därefter kunna njuta av semestern i lugn och ro.

Var rädd om dig
Vi vill att du tar hand om dig hela sommaren, såväl under de lata dagarna på handduken som då du kanske packar husvagnen inför sommarens camping. Innan du tar semester ska jag informera dig om något viktigt; en liten detalj för att du ska känna dig så trygg som möjligt. Ett vanligt missförstånd är att man redan har ett skydd för olycksfall om man har en anställning. Och där har du faktiskt rätt! Men i 9 fall av 10 gäller en sådan försäkring endast under din arbetstid.

Det innebär, att när du ligger i solstolen och dricker ditt morgonkaffe och tänker på din olycksfallsförsäkring och hur trygg du är, som alla gör menar jag, kan det vara så att du är helt utan skydd.

Anledningen till att det är så viktigt
Det finns många anledningar till att du ska ha en olycksfallsförsäkring även utanför din arbetstid, hos oss på Lärarförsäkringar kallat Olycksfallsförsäkring fritid. Som med många försäkringar är en avgörande anledning till varför du ska ha en försäkring, just när det plötsliga, oplanerade och ibland tragiska inträffar. När det påverkar dig både på kort och lång sikt. Drabbas du av något som påverkar exempelvis dina ekonomiska möjligheter att fortsätta ditt liv som tidigare, så hjälper det att ha en försäkring att luta sig mot.

Nedan har jag listat några exempel på situationer som Olycksfallsförsäkring fritid kan omfatta.

• Skulle du ramla och slå ut en eller flera tänder kan din olycksfallsförsäkring gå in och ge dig en ersättning. Räkningarna från tandläkarna kan bli ganska dyra och i sådana fall är en olycksfallsförsäkring otroligt tacksam att ha.

• Under sommaren är det många som hoppar i badet för att svalka sig. Skulle du exempelvis hoppa ner i badet och hamna fel och bryter benet i samband med detta, kan du få ersättning för kostnader för vården och ersättning för själva benbrottet. Att bryta benet är ofta inte något som bidrar till en stor ekonomisk förlust, men är ett plåster på såret när ersättningen faktiskt kommer till dig efter en besvärlig händelse.

• Den viktigaste delen med Olycksfallsförsäkring är b.la ersättning vid invaliditet. Med invaliditet menas att ditt olycksfall leder till bestående nedsättning av din kroppsfunktion. Vid denna typ av skador kan det innebära påverkan på andra delar av livet också som t ex din ekonomi, därför ska man titta efter en hög ersättning vid detta. Högsta ersättning från vår Olycksfallsförsäkring är 2 000 000 kr.

Nu ska jag låta dig fortsätta med resten av papperna du behöver städa undan innan ledigheten börjar. Jag hoppas att du får en fantastisk sommar vart du än befinner dig, och glöm inte att ge dig själv en klapp på axeln efter terminen.

PS. Glöm inte att du även får teckna olycksfallsförsäkring för din medförsäkrade make/maka, sambo eller registrerade partner till samma pris som för dig själv.

Läs mer om Lärarförsäkringars olycksfallsförsäkring

» Kommentera

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Pension är en sång!

Den stora majoriteten tycks tycka att det är lite jobbigt att tänka på pension. Ni vet: välja, planera, spara, hålla koll… Det här är till er alla!

Det här inlägget handlar om ett (kanske desperat) försök att lätta upp det tunga ämnet. Det handlar om pension i välkända låttexter! Försök gärna gissa vilka artisterna är! Facit finns längst ner om det skulle behövas…

Arenor, musikaler, dansbanor
En svensk superstjärna och rockpoet (1) sjunger ”Jag tror när vi går genom tiden att allt det bästa inte hänt än”. Det är så hoppfullt. Mycket bra kan hända under livet, men allt det bästa behöver inte ha hänt än. Livet har något kvar i rockärmen även till pensionsdagar!

En skådespelare och musikalartist (2) påstår ”Vår bästa tid är nu!”. En välbehövlig påminnelse om att leva i nuet. Även när man blir gammal ska man inte fastna i minnen och det som varit. Livet är här och nu oavsett ålder.

Och då kommer jag osökt att tänka på det där dansbandet (3) som svänger med ”Låt dom sista ljuva åren bli dom bästa i ditt liv!” Det är väl klart att dom sjunger om pensionärslivet! Så skönt det ska bli efter all stress.

Förort och småstad
En svensk rappare (4) uppmanar till att ”Vi måste sakta ner, gå ner i varv, vi lever i ett kaos, så unna dig en paus.” Helt rätt, kanske gå ner lite i arbetstid innan heltidspension?

Kanske man helt enkelt ska göra som en av våra mest berömda låtskrivare och hans gamla band (5): ”Gå och fiska.” Och här kommer den där rockpoeten (6) igen: ”Säg aldrig förbi, säg att du är fri till slut!” Som pensionär är man ju det, fri, ut och fiska när man vill!

Även i England
Bandet (7) som revolutionerade musiken och hårmodet undrade för länge sen ”Will you still need me, will you still feed me, when I’m 64?” Kanske var ungdomsidolerna lite oroliga inför åldrandet?

Vi tar en till på engelska, bara för att den här har hörts så mycket de sista åren. En otroligt populär kille (8) sjunger om trofast kärlek genom åren: ”Darling I’ll be loving you when we’re seventy. ‘Cause honey your soul can never grow old, it’s evergreen.”

Livslust
Och avslutningsvis, till minne av en av dom mest folkkära i Sverige, kvinnan (9) med höga klackar, dinglande örhängen och vem-bryr-sig-om-ålder-attityd: ”Leva livet, nu ska jag leva livet! Ja, leva livet, ja, leva livet…!”

Ha en härlig sommar! Jag utmanar er att hitta mera sånger om pension! Skriv gärna i kommentars­fältet!

FACIT
(1) Håkan Hellström: Du är snart där
(2) Jan Malmsjö ur musikalen La Cage au Folles: Vår bästa tid är nu!
(3) Lasse Stefanz med Christina Lindberg: De sista ljuva åren
(4) Kaliffa: Sakta ner
(5) Per Gessle/Gyllene Tider: Gå och fiska
(6) Håkan Hellström: Fri till slut
(7) Beatles: When I’m Sixty Four
(8) Ed Sheeran: Thinking out loud
(9) Lill-Babs: Leva livet

» Kommentera

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Tips: registrera dig på Minpension.se

Ett kort tips inför sommaren: registrera dig på pensionssajten Minpension.se och få lite bättre koll på din intjänade pension.

På Minpension.se kan du se dina olika pensionsdelar samlade på ett ställe. Framför allt börjar nu många yngre upptäcka hur enkelt det är att få koll på de viktiga pensionspengarna, skriver Minpension på sin webbplats: 41 % av nyregistrerade användare 2017 var under 40 år.

Passa därför på att registrera dig du också, om du inte gjort det redan. Lärarförsäkringar erbjuder rådgivning om du vill ha hjälp med att tolka siffrorna och få råd om vilka val som passar dig. Rådgivningen är en kostnadsfri medlemsförmån och du kan boka in dig direkt genom att klicka här.

Här kan du läsa Minpensions guide för nya användare

» Kommentera

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Från bebislycka till pensionärstrivsel


Härligt med en bebis! Härligt med lite större barn också! Men blir man automatiskt fattig­pensionär bara för att man har barn och inte jobbar jämt? Är det barnen som längre fram får försörja mamma och pappa?

Det här inlägget handlar om att barnåren inte gör pensionen direkt bättre. Men det handlar också om vad man kan göra för att dämpa fallet.

Får en föräldraledig några pensionspengar?
Många tror att när man börjar ta ut föräldra­penning från Försäkrings­kassan slutar man helt att tjäna in till pension. Tack och lov så stämmer det inte!

Allmän pension går på sparlåga
Eftersom föräldrapenning är en inkomst man betalar skatt på ger den också rätt att tjäna in allmän pension. Intjänandet blir dock lägre än när du jobbar eftersom det är den faktiska inkomst­nivån som är pensions­grundande.

Plåster på såren
Som kompensation får den föräldern som tjänar minst automatiskt extra­pengar till sin allmänna pension under barnets första fyra år. Detta oavsett om man är föräldra­ledig, arbetar deltid eller heltid.

Om du är den som tjänar minst kan du se dessa extrapengar i ditt orange kuvert. Där kallas dom pensionsrätt för barnår. Bara en av föräldrarna får barnår och bara för ett barn i taget.

Fler sätt att jämna ut allmän pension föräldrarna emellan
Det enklaste sättet att jämna ut allmän pension under småbarns­åren är att dela lika på föräldra­ledigheten.

Annars kan den som tjänar mer föra över sina egna pensions­rätter till den som tjänar mindre.

Principen är följande: Den allmänna pensionen består av två delar, inkomst­pension och premie­pension. Den årliga insättningen till premie­pensionen kan man föra över mellan makar eller registrerade partners, men inte om man är sambo.

Här kommer ett exempel för er som gillar att räkna:

Månadslön 33.000 kr = årslön 396.000 kr
Insättning till premiepension = 2,5 % på årslönen = 9.000 kr/år
Överföringen till maka/make = 94 % av den egna insättningen = 8.460 kr/år

(Se länk längst ner, överföring av premiepension.)

Föräldraledig och tjänstepension – olika varianter
Tjänstepensionen styrs oftast av kollektivavtal. Exakt hur arbets­givaren ska hantera de föräldra­lediga ser olika ut mellan kommun- och landstings­anställda, statligt anställda och privat anställda.

Känn dig fri att hoppa över det som inte berör dig!

Kommun- och landstingsanställda samt anställda av Svenska Kyrkan
Så länge du är ledig enligt föräldraledighetslagen (har föräldra­penning, tillfällig föräldra­penning, förkortad arbetstid eller vårdnads­bidrag) tjänar du in tjänstepension som om du hade haft din vanliga lön.

(Se länk längst ner, information från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.)

Statligt anställda
Du som omfattas av PA 16 avdelning 2 tjänar in tjänstepension under de första 18 månaderna av din föräldra­ledighet, som om du haft din vanliga lön.

Du som omfattas av PA 16 avdelning 1 tjänar in tjänstepension som om du haft din vanliga lön under tid som du är föräldra­ledig, upp till barnet är 8 år eller 12 år (beroende på om barnet är fött före eller efter 2013). Dock tjänar du inte in till Kåpan Flex.

(Se länk längst ner, information från Statens Pensionsverk.)

Privat anställda tjänstemän, även kooperativ (t.ex. lärare på en friskola)
Bland friskolorna finns flera olika kollektivavtal.

För dig med ITP1 eller KTP1 betalas premierna till din tjänste­pension in när du tar ut föräldra­penning, men inte under obetald föräldra­ledighet. Du behöver inte utnyttja dessa månader omedelbart när barnet föds utan kan behålla dagarna ända tills barnet fyller 8 år.

För dig med ITP2 eller KTP2 är det upp till arbets­givaren att välja om du ska få premier till tjänste­pension inbetalda under föräldra­ledigheten eller inte.

Om arbetsgivaren väljer att avanmäla från tjänstepensions­planen har du rätt att tillgodo­räkna maximalt 11 månaders tjänstetid till pensionen när du återkommer till jobbet från föräldra­ledigheten.

Vilket avtal du omfattas av kan du se hos valcentralen Collectum.

(Se länk längst ner, collectum.se).

Deltidsjobb ger också pension – fast mindre
När man arbetar och har lön är det den faktiska inkomsten som styr både allmän pension och tjänstepension. Jobbar du deltid så är det deltids­lönen som är pensions­grundande.

Några år med deltid påverkar inte pensionen radikalt, men åratal med mindre lön kan göra det.

Spara själv såklart!
Det är alltid bra att ha ett eget pensionssparande! Under tiden en förälder är föräldra­ledig eller jobbar deltid kan den heltids­arbetande sponsra genom ett öronmärkt sparande för den andra.

Kom ihåg att ha det sparandet skrivet på den som ska ha pengarna – inte på den som betalar in! Skriv också ett avtal er emellan om att pengarna inte ska delas på i fall ni skulle separera.

Vad är viktigt, egentligen?
Det är viktigt, fantastiskt och ovärderligt att få vara med sina barn när dom är små. Betydelsen av dom åren för både barn och föräldrar kan inte mätas i något så banalt som pengar.

Samtidigt vet vi att som pensionär kan vi inte leva på minnen från småbarnsåren utan behöver pengar, hur krasst det än låter.

Se till att mitt i småbarns­åren göra allt du kan för att inte förlora onödigt mycket pensions­pengar. Det behöver inte ta så himla lång tid att ordna!

PS. Boka gärna en rådgivning, det är en del av medlemsservice hos ditt fackförbund.

Mer läsning:

Boka rådgivning

Överföring av premiepension (en del av den allmänna pensionen)

Information hos Lärarförbundet

Information hos Lärarnas Riksförbund, broschyren ”Du och din föräldraledighet” (Se sidan 33)

Information hos Statens pensionsverk SPV:

Valcentralen Collectum för privat anställda

» Kommentera

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Att välja barnförsäkring


Här kommer ett inlägg om något som oroar vissa, nämligen om att välja barnförsäkring. Efter inlägget hoppas jag att du känner att du har lite mer kött på benen att kunna utvärdera de barnförsäkringar som finns att välja på. Samt om du ännu inte valt en Barnförsäkring för ditt barn, kan du snart stryka en punkt på din to do-list.

Det är många medlemmar som ringer in till oss på Lärarförsäkringar och som har dragit sig för just det samtalet: att ordna en barnförsäkring. Vissa har glömt bort eller skjutit på detta viktiga beslut och någon har exempelvis fått en påminnelse efter att en nära anhörig har skadat sig. Och vissa har svårt att fatta beslutet om en barnförsäkring verkligen behövs överhuvudtaget.

Jag har dock svaret: en barnförsäkring är en absolut nödvändighet för ett barn, det kanske är det som gör att det blir ett sådant samvetskval när man faktiskt glömt eller upplever det som svårt att besluta om det. Ditt barn har inte möjlighet eller kunskap att ordna det själv, utan du som förälder ska genom det här valet bana vägen för en trygghet, om det värsta skulle inträffa.

Ett vanligt missförstånd…
Är att alla barn har en försäkring genom kommunen och att man därför inte behöver teckna en Barnförsäkring, för att allt redan är ordnat. Här sätter vi stopp för den myten: kommuner ger inte ett fullgott skydd för barnen och detta är inte en anledning att ta beslutet att inte skaffa barnförsäkring.

Här är några förklaringar till att du inte ska förlita dig på kommunens försäkring:

 1. Alla barn har faktiskt inte en barnförsäkring genom kommunen. Den försäkring som vissa har genom kommunen är inte en barnförsäkring utan endast en olycksfallsförsäkring. En av de vanligaste anledningar till att ett barn får bestående besvär är på grund av en sjukdom, det är därför otroligt viktigt att ditt barn har ett skydd för sjukdomar.
 2. Barn som går i friskola kan faktiskt bli undantagna från försäkringen och står då alltså helt utan försäkringsskydd.
 3. Olycksfallsförsäkringen som barn får genom kommunen gäller ofta endast under skoltiden. Många barn har aktiviteter på helger och kvällar och har de inte en Barnförsäkring kan de stå utan försäkringsskydd under den tiden, detsamma gäller på sommarlovet.

Därför är det viktigt att välja en barnförsäkring som ger ersättning för både olycksfall och sjukdom.

Att välja barnförsäkring
Barnförsäkring är svårt. Det handlar troligen inte om att du inte har satt dig in tillräckligt, eller att du borde veta vad som är bäst för ditt barn när det gäller barnförsäkringar. Det är inget tvivel om att det är en svår försäkring att ta till sig och förstå. Många medlemmar upplever det som en djungel med villkor och produktinformation som inte precis är fredagsnöjet att läsa och tolka. Men ditt barn har inte någon möjlighet att göra det själv utan behöver att du tar dig tid att ta beslutet att ordna ett försäkringsskydd.

Vårt tips för att göra det lite lättare för dig
Ett stöd kan vara att göra en jämförelse och att börja jämföra de ”stora beloppen” i försäkringen. Med det menar jag delar som:

 • Medicinsk Invaliditet
 • Ekonomisk invaliditet
 • Ersättning för vårdkostnader
 • Ersättning för vissa diagnoser

Dessa begrepp kan kännas svåra och många känner att detta är långt bort. Att ens tänka tanken att ens egna barn faktiskt kan bli sjuk eller drabbas av en allvarlig olycka som får långvariga konsekvenser, både ekonomiskt och fysisk. MEN gör det till något bra. Förebygg så att du slipper kristänket. Då slipper du fundera kring vilka konsekvenser det kan bli för ditt barn om hen skulle drabbas av till exempel en sjukdom. Hur skulle familjens ekonomi bli påverkad om någon behöver vara borta från arbetet?

Förhoppningsvis har du fått lite mer kött på benen i valet kring barnförsäkring. Står du i valet att teckna barnförsäkring eller kanske har barnförsäkringar någon annanstans och vill ha hjälp att jämföra, är du alltid välkomna att ringa in till oss på kundservice. Oavsett vilken barnförsäkring du beslutar dig för är det alltid bättre än att barnen är oförsäkrade.

» Kommentera

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Fem frågor till barnförsäkringsexperten


Försäkringsbolaget Folksam är försäkringsgivare till Lärarförsäkringars Barnförsäkring bas och Barnförsäkring stor. Vi passade nyligen på att ställa några frågor om just barnförsäkring till Folksams barnförsäkringsexpert Victoria Mattes.

Varför är det viktigt att ha en barnförsäkring?
– Det är lätt att tro att samhället ska rycka in med alla medel om något drabbar ett barn. Men det är ju inte riktigt sant. Det ekonomiska stödet från samhället är ganska lågt, och barnförsäkringen blir därför ett viktigt komplement till det skyddet. Dels för att ge familjeekonomin ett stöd, dels som ett ekonomiskt stöd för ett barn som i framtiden har begränsade möjligheter att jobba på grund av en funktionsnedsättning. En annan vanlig missuppfattning är att förskolans och skolans försäkringar är fullt tillräckliga, men det stämmer tyvärr inte. De gäller endast vid olycksfall, inte sjukdom, trots att det är sjukdomar som ger mest bestående besvär hos barn. Det är heller inte alla kommuner som försäkrar barnen dygnet runt, så om barnet inte omfattas av någon försäkring därifrån är ju barnet helt oförsäkrat övrig tid. Därför blir barnförsäkringen ett viktigt komplement, berättar Victoria

Vad är viktigt att tänka på när man väljer barnförsäkring?
– Framförallt är det viktigt att barnförsäkringen gäller dygnet runt och ger ett skydd både vid olycksfall och sjukdom. Den ska även innehålla de delar som ger de stora beloppen som medicinsk och ekonomisk invaliditet, vissa diagnoser samt vårdkostnader. Det är också viktigt att läsa igenom villkoren och göra sig en bild av vad försäkringen täcker. Alla barnförsäkringar har nämligen begränsningar som varierar mellan försäkringsbolagen, det kan till exempel gälla undantag vid vissa sjukdomar samt olika tids- och åldersgränser som kan påverka rätten till ersättning. Oftast är det tyvärr först när skadan inträffar som man förstår vad man har köpt. Så tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor, vi finns ju till för att hjälpa dig, säger Victoria.

Vilka är de viktigaste momenten i barnförsäkringen?
– Viktigast är att barnförsäkringen omfattar både medicinsk och ekonomisk invaliditet. Alltså att den ersätter om barnet drabbas av bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller bestående arbetsoförmåga i vuxen ålder. Vårdkostnader är också viktigt, om barnet måste vårdas länge på sjukhus och/eller i hemmet. Den ersättningen räddar familjeekonomin i många lägen, berättar Victoria.

Hur vanligt är det att barnen är oförsäkrade under sommaren?
– När Folksam har granskat kommunerna och sett över detta så har man uppskattat det till att skolbarn i 48 svenska kommuner saknar försäkring under sommarlovet, eftersom dessa kommuner inte erbjuder ett skydd som gäller under fritiden. På sommaren innebär det att 66 000 barn saknar försäkringsskydd eftersom skolans och förskolans försäkring tyvärr inte gäller, trots att det kanske är då som barnen är mest aktiva. Dessa skillnader mellan kommunerna kan invagga barn och föräldrar i ett slags falsk trygghet, säger Victoria.

Hur kan man förebygga barnskador i hemmet?
– Det är när vi tar våra första steg i livet som vi också är mest olycksbenägna i hemmet. För barn mellan 0-3 år är det därför viktigt att vara extra uppmärksam. Man kan göra mycket för att förhindra att de skadar sig i onödan.

När det kommer till skador är fallolyckor bland det vanligaste; exempelvis från trappan. Barnen ramlar lätt i trappan och många gånger kan de skada sig svårt och för att förebygga kan man använda halkskydd och grindar.

Den vanligaste olycksplatsen för barn i hemmet är köket där risken för kläm- och brännskador är stor, för barn är nyfikna och vill dessutom gärna hjälpa till. Använd säkerhetsspärrar på skåp och lådor och se till att alla eluttag har petskydd. Ha gärna tipp- och öppningsskydd till ugnen och ställ aldrig en stekpanna eller en kastrull med handtaget utåt.

Vatten är kanske det roligaste barn vet och en hel del skador inträffar i badrummet. Fall från skötbord är vanligt, därför bör du se till att aldrig lämna barnet ensamt, att du har det du behöver inom räckhåll och att du alltid har en hand på barnet. I badrummet inträffar även halkolyckor, framförallt i badkaret. Med en halkmatta i badkaret begränsas risken betydligt. Viktigt att komma ihåg är att det bara behövs 10 centimeter vatten för att ett litet barn ska drunkna och ett barn ska aldrig lämnas ensamt i badkaret – inte ens för korta perioder, avslutar Victoria.

Lärarförsäkringars barnförsäkring
Barn har ofta en försäkring genom skolan eller förskolan, men den gäller sällan på fritiden eller när barnet blir sjukt. Små barn som vistas hemma har oftast inget skydd alls. Med Lärarförsäkringars barnförsäkring får dina barn ett omfattande skydd vid både olycksfall och sjukdom som gäller dygnet runt, även på helger och lov.

Barnförsäkringen ger ekonomisk hjälp för bland annat läkarvård, mediciner, hjälpmedel, vårdbidrag och handikapp i samband med en sjukdom eller ett olycksfall.
Läs mer om Lärarförsäkringars barnförsäkring

» Kommentera

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.