Hemtjänst och hemförsäkringsskydd

fredag, december 13th, 2013

SVT:s Plus gjorde igår ett inslag om 89-åriga Ewy Normelius, som blev bestulen på sina vigselringar efter att hon lämnat ut sin nyckel till hemtjänsten:

Och precis som Plus skriver i artikeln så är det viktigt att kolla upp hur hemförsäkringen ersätter i liknande fall – ur våra villkor (pdf, sid 6-7):

A11. Vi ersätter stöld och skadegörelse om gärningsmannen olovligen tagit sig in i bostad.

Har gärningsmannen tagit sig in med nyckel gäller försäkringen endast om han obehörigen innehade nyckeln.

Har han blivit insläppt gäller försäkringen endast om han använt tvång eller hot för att komma in.

Har du stöd i bostaden enligt socialtjänstlagen eller får insatser i bostaden enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade eller får hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen ersätts stöld i bostaden om gärningsmannen behörigen innehaft nyckel och lovligen befunnit sig i bostaden i sin roll som vårdgivare enligt lagarna ovan.

Stölder utförda av exempelvis hemtjänsten ersätts alltså redan i vår Hemförsäkring Bas - och då självfallet även i Hemförsäkring Mellan och i Hemförsäkring Stor – ifall de befunnit sig i bostaden enligt antingen socialtjänstlagen, lagen om stöd och service eller hälso- och sjukvårdslagen.

En sådan skrivning kan jämföras med Trygg-Hansas (pdf, sid 14):

Försäkringen ersätter inte
Stöld och skadegörelse som begås av någon med hjälp av en nyckel som denne lovligen har.

Eller Länsförsäkringars (pdf, sid 12):

Försäkringen gäller inte
Om stölden utförts av någon med en nyckel som han har haft tillåtelse att inneha.

Plus har också sammanställt vilka försäkringar som omfattar respektive inte omfattar sådana skador (vad de kallar ”öppen stöld”) – Folksam är vår försäkringsgivare i hemförsäkringen – ur artikeln:

FÖRSÄKRINGSBOLAGEN SOM ERSÄTTER ÖPPEN STÖLD
IF
Folksam
HGF/Gjensidige
Salus ansvar
HSB/Dina försäkringar
Pensionärsorganisationerna PRO och SPF har hemförsäkringar som inkluderar öppen stöld.

…OCH DE SOM INTE GÖR DET
Länsförsäkringar
Trygg Hansa
Ica Banken
Aktsam
Solid Försäkringar

Så kolla gärna upp att din hemförsäkring omfattar de delar som du behöver – och informera också gärna släktingar och liknande om att sådana här skillnader finns mellan hemförsäkringar, så att så få som möjligt hamnar utan önskat försäkringsskydd.

Och ring oss gärna på 0771-21 09 09 eller e-posta oss på info@lararforsakringar.se ifall du har några frågor eller ifall du exempelvis önskar komplettera ditt hemförsäkringsskydd, så ska vi hjälpa till med det direkt.

Några tidigare blogginlägg på hemförsäkringstemat:

- Världens bäste ficktjuv – och om hemförsäkringen

- Försäkringsskydd vid utlandsolyckor och -insjuknanden

- Två fall och en lösning

All safe on the North West front

torsdag, december 12th, 2013

Kanye West – hiphopproducent, rappare och fiskpinnefilosof - uttalade sig nyligen om sin livssituation:

“When I think about when I’m on the ‘Can’t Tell Me Nothing,’ and ‘Coldest Winter’ moment, like that mountain goes really, really high. And if I slipped… You never know. And I think about it. I think about my family and I’m like, wow, this is like being a police officer or something, in war or something.”

För dem av våra kunder som lever under sådana omständigheter så kan det alltså vara av intresse att reda ut krigsundantaget i våra försäkringar – från sidan 19 i villkoren (pdf):

Krig

Med krig avses krigstillstånd, krigsförhållanden, krigsliknande oroligheter, inbördeskrig, revolution eller uppror.

I Sverige

Befinner sig Sverige i krig eller i ett förhållande som av regeringen jämställs med krig gäller försäkringsgivarnas ansvar och rätt att ta ut krigspremie enligt vad som anges i lagen om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

Medan krig råder eller inom ett år efter det att kriget upphört, lämnas inte ersättning för försäkringsfall som har samband med kriget. Begränsningen avser inte dödsfall och invaliditet.

Utanför Sverige

Om den försäkrade trots Utrikesdepartementets avrådan reser till område utanför Sverige där krig råder, lämnas inte ersättning om försäkringsfallet är orsakat av kriget. Bryter krig ut under vistelsen i området gäller dock försäkringarna utan särskilda begränsningar under de första tre månaderna. Ersättning lämnas inte för försäkringsfall som inträffar vid deltagande i krig. Även till exempel militärt bevakningsuppdrag i FN:s eller annan liknande organisations regi räknas som deltagande i krig under den tid den försäkrade vistas i det område som uppdraget avser.

Oavsett hur stressig och riskfylld du upplever situationen så är det alltså regeringens bedömning som gäller, och i det här fallet gäller även att krigsliknande omständigheter inte antas råda såvida inte regeringen uttalat något annat.

Ett geni som West gör dock självfallet rätt i att riskbedöma sin situation, särskilt som han lever i ett förhållande där han hittills lyckats ackumulera mer än dubbelt så stora tillgångar som sin sambo Kim Kardashian, och där de dessutom har ett barn – halvårsgamla North – att försörja. Angående riskbedömningen så har han även fått hjälp av svärmor, som krävt att han ska teckna en livförsäkring med ett dödsfallskapital om drygt 65 miljoner kronor (maxbeloppet i vår livförsäkring är 2 miljoner kronor, men sett till premiestrukturen (pdf) så skulle en livförsäkring om 65 miljoner kronor hos oss kosta cirka 8 000 kronor per månad för någon i Wests ålder). Svärmor har vidare en viktig poäng i att de explicit behöver ange North som förmånstagare, då annars redan sambo får hela beloppet i det generella förmånstagarförordnandet.

Det kan även vara värt att notera att maxersättningen för allriskskador endast är upp till 80 000 kronor per skadetillfälle i Hemförsäkring Stor och Mellan och 40 000 kronor i Hemförsäkring Bas, så ifall du precis som West skaffat en förlovningsring för cirka 50 miljoner kronor så kan det definitivt vara läge teckna tilläggsförsäkring för att – som Kanye sjunger i Gold Digger – get that insured ifall du är rädd att råka vara släpphänt.

West och Kardashian har dessutom följt ytterligare tips ur Gold Digger och styrt upp ett samboavtal – skulle du vara intresserad av det så har Lärarförsäkringar ett samarbete med Stance Juristbyrå, där du kan få hjälp med att teckna ett samboavtal för 1950 kronor – vilket är betydligt billigare än de cirka 700 000 kronor som West och Kardashian beräknas behöva lägga ut.

Så ifall du har frågor om försäkringarna eller önskar komplettera ditt försäkringsinnehav med någon ytterligare försäkring – eller få hjälp med samboavtal – ring då oss på 0771-21 09 09 eller e-posta oss på info@lararforsakringar.se, så hjälper vi dig med det.

Två fall och en lösning, igen

torsdag, november 21st, 2013

Vidare på temat nyheter som åtminstone inte alldeles säkert hamnat i tryck ifall exempelvis Ringhals hade brunnit - Aftonbladets löpsedel den 18 november 2013:

Roger, 33 var beroende av att köpa platt-tv – ”Jag stal guld från min sambo och sålde”

Artikeln om Roger (som för övrigt inte är densamme som vår ekonomichef Roger) ligger bakom betalvägg hos Aftonbladet, så jag har inte läst den, och känner alltså exempelvis inte till ifall det finns någon etablerad DSM-term på temat, men mot bakgrund av andra liknande termer så skulle eventuellt plattskalle kunna fungera.

Försäkringsmässigt finns det dock redan sett till löpsedeln en del av intresse – ifall man har ett sådant översvallande teknikintresse så bör man känna till att hemelektronik, som exempelvis tv-apparater, ersätts utan åldersavdrag under de fyra första åren ifall man tecknat Hemförsäkring Stor.

Och då en sambo, eller någon annan med tillgång till nyckel, stjäl något så behövs ett allrisktillägg finnas i hemförsäkringen för att skadan ska omfattas. Ett sådant allrisktillägg finns i vår Hemförsäkring Stor och i Hemförsäkring Mellan, men inte i Hemförsäkring Bas.

Gällande guldet så räknas det som stöldbegärlig vara, och ersätts därför inte ifall det stulits från exempelvis källarförråd eller garage, så ifall du tänkt göra som Joakim von Anka (som för övrigt bryter på skotska i engelskspråkiga serier) och slänga i ordning ett guldmyntsvalv så bör du även folkbokföra dig och bo på den adressen. Det kan då också vara värt att ha i åtanke att förekomsten av bassäng medför att premien i villaförsäkringen ökar något, och du bör även se över ifall du behöver komplettera med en olycksfallsförsäkring:

Så ifall du har några frågor om hemförsäkringen, eller exempelvis önskar uppgradera den till Hemförsäkring Stor eller teckna till en olycksfallsförsäkring så är det bara att du kontaktar oss på 0771-21 09 09 eller info@lararforsakringar.se, så hjälper vi dig med det direkt.

Några tidigare inlägg på liknande teman:

- Fyrtiotvå kilo självrisk

- Två fall och en lösning

Remember, remember, the fifth of November

tisdag, november 5th, 2013

Som tidigare nämnt så försörjer jag mig ännu inte som poet, men det kan likväl vara värt att uppmärksamma att det är Guy Fawkes-dagen, så som V för Vendetta-pastisch:

vid väntande vindbyar vill vi vernissera villaförsäkringens villkor

varning: våtrumsutrymmen, värmeslingor, växthus, verandatak, vatten- & vågerosion, ventilskador värderas variabelt

vintervind- & vårvattenskador, vilda varelsers verkan, växtlighetsvandalism, välta värmepannor vankar vänlig valutavärdering

Och som förklaring: Våtrumsutrymmen, värmeslingor, växthus, verandatak, och skador från vatten- och vågerosion räknas samtliga in som någon form av undantag i villaförsäkringens villkor – de fullständiga villkoren finns tillgängliga direkt från vår hemsida (pdf), men ring oss gärna på 0771-21 09 09 ifall du vill gå in i sådana villkorsdetaljer.

Gällande skador från vind och vatten och från vilda djur, skador på växter och även skadad värmepanna så gäller dock villaförsäkringen generellt utan nämnvärda undantag. Det kan också här vara bra att tänka på att en fördel med att ha villaförsäkring och hemförsäkring tecknat hos samma bolag att skador på byggnad och lösöre samtidigt ersätts mot en ensam självrisk, medan det vanligtvis är en självrisk för lösöret och ytterligare en för byggnaden ifall man valt en delad lösning.

Så vill du se över ditt skydd i villaförsäkringen eller bara har generella frågor om försäkringar eller pension så får du gärna kontakta oss på 0771-21 09 09 eller info@lararforsakringar.se, så hjälper vi dig med det direkt.

Komplettering till Konsumenternas Försäkringsbyrås barnförsäkringstips

tisdag, november 5th, 2013

Christina Meder, jurist hos Konsumenternas Försäkringsbyrå, intervjuades om barnförsäkringar i annonsbilagan till Metro Stockholm den 23 oktober (informationen finns också tillgänglig på Konsumenternas Försäkringsbyrås sida), och då hon naturligt utrymmesbegränsas så kan det vara värt att komplettera hennes tips en smula, och sedan även koppla dem till vår verksamhet (formateringen som i Metro):

✓… fler barn får bestående handikapp av sjukdom än olycksfall.
Se till att barnförsäkringen därför kan ge ersättning både vid sjukdom och olycksfall.

Handikapp kan i det här fallet handla om exempelvis en diabetesdiagnos eller tappad rörlighet efter ett benbrott, och den ersättningen kallas vanligtvis för invaliditetsersättning. Utöver att se till att barnförsäkringen ger ersättning vid både sjukdom och olycksfall så bör man även se till att försäkringen ersätter såväl medicinsk invaliditet (alltså begränsat vardagsliv [senare förtydligande här]) som ekonomisk invaliditet (alltså begränsade möjligheter att förvärvsarbeta).

Vår barnförsäkring ersätter såväl medicinsk som ekonomisk invaliditet, och ur vår försäkring kan dessutom båda invaliditetsdelarna utbetalas för skada. Det är här också viktigt att tänka på att vår Barnförsäkring Stor betalar ut 2,5 gånger så mycket som vår Barnförsäkring Bas även för lägre invaliditetsgrader.

✓… barnförsäkringen i regel undantar medfödda sjukdomar.
Det finns även andra sjukdomar som inte omfattas, till exempel psykiska sjukdomar.

Gällande vår barnförsäkring så gäller den per definition för samtliga hushållets barn (alltså även exempelvis bonusbarn), och den tecknas utan hälsoprövning, så alla barn godkänns in i försäkringen. Det är alltså ingen risk att exempelvis nekas barnförsäkringen för att man föds hörselskadad, vilket Metro nyligen rapporterat om skett hos annat bolag. Det är dock viktigt att teckna till vår Gravidförsäkring Stor när man väntar tillskott, då det annars är en karensperiod om sex månader, där barnförsäkringen inte ger ersättning för invaliditet från sjukdom.

Även utöver att man slipper karensperioden så är Gravidförsäkring Stor en mycket prisvärd försäkring; den kostar 1050 kronor som engångsbelopp, och man får i den bland annat ersättning för foglossning (1000 kronor), akut kejsarsnitt (1000 kronor) och varje natt på BB (200 kronor per natt), så den är definitivt att rekommendera.

✓… skolförsäkringen (även förskola) gäller under skoltid.
Den gäller oftast inte på fritid och den omfattar enbart olycksfall.

Vår samarbetspartner Folksam har sammanställt en lista över vilka 55 kommuner som endast försäkrar barnen under skoltid, och där finns även exempelvis information om kommunernas invaliditetsnivåer. Det är i det fallet också viktigt att ha i åtanke att man alltid får ut full invaliditetsersättning från samtliga försäkringar (detsamma gäller alltså även exempelvis olycksfallsförsäkringar för vuxna). Det är alltså ett plus ifall barnförsäkringen gäller dygnet runt istället för att bara gälla på fritiden, och vår barnförsäkring gäller dygnet runt.

✓… teckna försäkring så tidigt som möjligt innan problem visar sig.
Det går inte att teckna en försäkring i efterhand.

Här finns ytterligare ett plus med att vår barnförsäkring alltid gäller samtliga barn – har man en barnförsäkring sedan tidigare så omfattas alltså det nyfödda barnet direkt från födseln utan att man ens behöver kontakta oss med personnummer eller liknande (inträffar en skada så kontrollerar vi helt enkelt att barnet hör till hushållet). Det bör här återigen påpekas att man bör ha Gravidförsäkring Stor tecknad under graviditeten, så att barnförsäkringen gäller fullt ut direkt från födseln.

Ifall man väntar första barnet, och alltså inte har barnförsäkring hos oss sedan tidigare så kan vi även lägga upp en barnförsäkring från början av månaden med beräknat födelsedatum, så behöver man sedan bara kontakta oss ifall barnet blir tidigare fött än så.

✓… barnförsäkringen gäller för ett år i taget.
Försäkringsbolaget kan därefter ändra både villkor och pris.

Våra försäkringar är alltid gruppförsäkringar, och genomförs förändringar så gäller de generellt från varje kalenderårsskifte oavsett när under året du tecknat din försäkring. Våra försäkringar har vidare inget årsförfallodatum, så du kan alltid avsluta dem till slutet av innevarande månad.

✓… aldrig säga upp en försäkring förrän du tecknat en ny.
Se till att försäkringarna överlappar varandra vid byte.

Det är här viktigt att även se till att eventuella karensperioder räknas med i överlappningen – ifall någon del av försäkringen inte gäller under exempelvis de sex första månaderna så bör man ha dubbla försäkringar under den perioden för att sitta säkert. Har man ett pågående sjukärende så är det vidare generellt inte att rekommendera att byta försäkringsbolag.

Vad som ytterligare kan vara värt att tänka på är att kontrollera ifall barnförsäkringen automatiskt övergår till någon vuxenförsäkring när barnet sedan nått försäkringens slutålder, och i så fall vilka eventuella hälsokrav som ställs. Vår försäkring övergår inte i någon sådan fortsättningsförsäkring, och vuxna kan heller inte försäkra sig hos oss såvida inte de eller deras sambo/motsvarande är medlem i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund.

All information om barnförsäkringen – såväl presentation av försäkringen som de fullständiga villkoren – finns tillgänglig på vår hemsida, men kontakta gärna oss på 0771-21 09 09 eller info@lararforsakringar.se, så hjälper vi dig med dina frågor och även med att exempelvis teckna upp försäkringen direkt eller uppgradera befintlig försäkring ifall du så önskar.

Utan mina solglasögon kan jag ta min självrisk

måndag, oktober 21st, 2013

Komikern, kommentatorn, programledaren och livsfilosofen Joe RoganTwitter nyligen:

Rogan hör alltså uppenbarligen till tidigare omskriven skara släpphäntare individer – ur inlägget:

Och ifall du eller någon i ditt hushåll hör till ovanstående grupp så rekommenderas det definitivt att teckna till Hemförsäkring Stor, där allrisktillägg (alltså det som tidigare ofta kallades drulletillägg) ingår, och där självrisken är 750 kronor istället för de vanliga 1500 kronorna. Är man drällig med hemelektronik så är Hemförsäkring Stor än fördelaktigare, då det inte är något åldersavdrag på hemelektronik yngre än fyra år (kameror, mobiltelefoner och bärbara musikspelare undantagna).

Och vidare ur inlägget:

Man behöver dock inte vara släpphänt för att dra nytta av ett allrisktillägg; exempelvis kan en mobiltelefon enkelt ramla ur fickan – särskilt nu när de börjar samsas med vantar och mössor - och även ifall du skulle råka ut för ficktjuveri så underlättar det att ha allrisktillägg tecknat. Även saker som man inte kan låsa in – som exempelvis utemöbler eller självgående gräsklippare – kräver allrisktillägg för att omfattas i försäkringsskyddet.

Det bör här även nämnas att hemförsäkringsskyddet gäller samtliga medlemmar i hushållet på samma sätt, så även ifall du begåvats med dammsugarnävar och blixtrande reflexer så kanske exempelvis något av tonårsbarnen inte riktigt befinner sig på den nivån än.

Så ifall du har några frågor om hemförsäkringen eller vill komplettera ditt hemförsäkringsskydd, så får du gärna kontakta oss på 0771-21 09 09 eller info@lararforsakringar.se, så hjälper vi dig enkelt med det.

etablerat meme-tema (bilden hämtad från Rogans hemsida, animeringen via dwigif.appspot.com):

Några tidigare inlägg på allrisktemat:

- Ficktjuveri i vardagen

- Har du skydd i plånboken?

- Smörfingrar mitt i handen

- Elektronikförsäkringar saved the video store

Ficktjuveri i vardagen

onsdag, oktober 9th, 2013

En god vän råkade nyligen ut för en fickstöld – från Facebook:

Ficktjuveri har varit ett återkommande tema här på bloggen (länkar sist i inlägget), och det är viktigt att känna till att man behöver omfattas av ett allrisktillägg för att hemförsäkringen ska ersätta skadan;  allrisktillägg finns i vår Hemförsäkring Mellan och Hemförsäkring Stor, dock inte i Hemförsäkring Bas.

Och då vi tidigare nämnt ”korvtricket”, ”den klumpiga kvinnan” och ”skoputsen” så kan det nämnas att knepet här var ”hello friend”, där alltså någon otydligt frågar efter en adress samtidigt som kumpanen vittjar fickorna. Min gode vän var vid stöldtillfället något mer än en smula rund under fötterna och dessutom ensam, och ifall du någonsin befinner dig i den situationen så kan det ju vara värt att ha i åtanke att det allmänt bör finnas lämpligare personer att fråga, och att du då också bör vara lite extra uppmärksam (samt att ersättningarna ur hemförsäkringen eventuellt kan minska ifall du varit berusad vid skadetillfället). Ficktjuveriet ägde den här gången rum på Götgatan i Stockholm, men jag törs ana att ficktjuvar generellt är en rörlig skara.

Det bör även påpekas att stölder generellt är ett avtagande samhällsproblem (till skillnad från exempelvis ID-stöld, vilket omfattas i Hemförsäkring Stor men inte i de mindre varianterna) – enligt artikel i DN nyligen så har stölderna minskat med 25 procent sedan millenieskiftet, och de angivna orsakerna är bättre stöldskydd och ”att dagens ungdom är mindre tjuvaktig än tidigare generationer”.

Angående stöldskydd så är det av värde att känna till att man relativt enkelt kan spärra SIM-kortet direkt hos operatören. För att kunna spärra själva telefonen så att den blir oanvändbar behöver man dock ha tillgång till vad som kallas IMEI-nummer. Det numret finns bland annat angivet på telefonens förpackning, men då åtminstone jag inte har den förpackningen särskilt lättillgänglig kan det vara enklare att ägna några sekunder till att kolla upp numret medan man fortfarande har tillgång till telefonen – ju fler som spärrar sina telefoner vid stöld desto mindre motivation har ju banditerna att skurka dem.

I en Iphone hittar du IMEI-numret via Inställningar –> Allmänt –> Om –> IMEI, och i en Android hittar du det via Settings –> About phone –> Status (lite olika beroende på märke, men ungefär så). Spara sedan numret någonstans lättåtkomligt, så har du om inte annat åtminstone möjlighet att skicka några långfingrar åt skurkhåll ifall oturen skulle vara framme.

Så ifall du vill kolla ifall din hemförsäkring i nuläget omfattar allriskskydd, eller ifall du vill komplettera med ett sådant, så är det bara att du kontaktar oss på 0771-21 09 09 eller info@lararforsakringar.se, så hjälper vi dig med det direkt. Ifall du har tillgång till ditt medlemsnummer i Lärarförbundet/Lärarnas Riksförbund så kan du även logga in direkt på vår hemsida för att se ditt innehav, se de olika hemförsäkringspremierna och uppgradera hemförsäkringen.

Och för den som tror sig vara för uppmärksam för att falla för simpla ficktjuvsknep så har tidigare nämnde Apollo Robbins – ”världens bäste ficktjuv” – nyligen gjort ett väldigt sevärt TED Talk:

Några tidigare inlägg på temat:

- Har du skydd i plånboken

- Två fall och en lösning

- Världens bäste ficktjuv – och om hemförsäkringen

Har du skydd i plånboken?

fredag, oktober 4th, 2013

Intressante psykologen Richard Wiseman, vars blogg, Youtubekonto (en i mängden av hans filmer inbäddad i slutet av inlägget) och Twitterflöde med emfas rekommenderas, genomförde 2009 ett intressant experiment där de placerade ut plånböcker med olika innehåll – bebisfoto, valpfoto, familjefoto, intyg på att innehavaren skänkt pengar till välgörande ändamål, foto på välmående äldre par – för att se i vilken utsträckning de återlämnades; resultatet, från Boing Boing:

The baby photograph wallets had the highest return rate, with 88 per cent of the 40 being sent back. Next came the puppy, the family and the elderly couple, with 53 per cent, 48 and 28 respectively. At 20 per cent and 15, the charity card and control wallets had the lowest return rates.

Bebisfotona gav alltså det utklassningsvis bästa resultatet, vilket jag antar är bakgrunden till att bilder på spädbarn med sedelbuntar finns i sådant överflöd i en bildsökning. Det bör även noteras att sammanlagt 42 procent av plånböckerna returnerades, vilket var en klart högre siffra än undersökarna räknat med – och alltså ett relativt gott resultat för mänskligheten.

Vad gäller förlorade plånböcker försäkringsmässigt så omfattas sådana i hemförsäkringen, och det är då viktigt att försäkringen innehåller ett allriskskydd för att omfatta exempelvis ficktjuveri eller att du helt sonika tappar plånboken. Man bör dessutom kontrollera hur försäkringen gäller angående kontanter – vår Hemförsäkring Stor ersätter kontanter upp till 3000 kronor, medan Hemförsäkring Mellan inte gör det (är man äldre än 65 år så ersätter dock även Hemförsäkring Mellan kontanter).

På samma sätt så behöver man omfattas av Hemförsäkring Stor för att få ersättning för låsbyte ifall man tappat bort nycklarna (på samma sätt som med kontanter så ersätts dock låsbyte redan i Hemförsäkring Mellan ifall man är äldre än 65 år), och självrisken är dessutom halverad från 1500 kronor till 750 kronor i Hemförsäkring Stor.

Första versen i Cornelis visa skulle alltså trots sin generella tidlöshet behöva uppdateras en smula, och även om jag nu ännu inte försörjer mig som trubadur så tänkte jag ge det ett försök:

Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken
Tager dän den gummisnodd som håller ihop plånboken
Sjuttifem färska tior är Wallenbergs allrisk
Ifall bilden på Peter inte gör upphittaren osjälvisk

Ifall du vill se över ditt hemförsäkringsinnehav eller komplettera det, så är det bara att du kontaktar oss på 0771-21 09 09 eller info@lararforsakringar.se, så ordnar vi det direkt. Ifall du har tillgång till ditt medlemsnummer i Lärarförbundet/Lärarnas Riksförbund så kan du även logga in på vår hemsida för att teckna eller uppgradera hemförsäkringen.

 

Elegant förstatouch och brutna ben

torsdag, oktober 3rd, 2013

Pia Berg skriver hos Lärarnas Nyheter:

I maj bröt jag benet under en fotbollsmatch och fick gips till knäet. Blev sjukskriven utan problem och tänkte lämna det därhän tills någon viskade Lärarförbundet till mig. Ja just ja, jag är ju medlem – sagt och gjort, tog kontakt med förbundet som kopplade mig vidare till Lärarförsäkringar. Ett samtal senare hade en kompetent tjänsteman kollat upp alla mina försäkringar och två dagar senare satt en förvånande summa på kontot.

Allt gick med sådan fart och enkelhet att jag blev helt paff!

En vanlig uppfattning gällande ersättning ur försäkringar är att beloppen är svåröverskådliga, men hos Lärarförsäkringar är enkelhet ett av våra ledord. Vid ett benbrott får man alltså generellt följande ersättningar ur vår olycksfallsförsäkring (beloppen hittas enklast i försäkringsvillkoren (pdf, sid 22 och framåt)):

  • - Olycksfallsersättning: 1000 kronor
  • - Fraktur: 3000 kronor
  • - Sjukhusvistelse: 200 kronor per dygn vid sjukhusvistelse längre än 2 dagar

Tre dygns sjukhusvistelse efter benbrott skulle alltså generellt omgående ge åtminstone 4600 kronor (även kläder och smycken etc som går sönder i samband med olycksfall ersätts, och skulle skadan medföra läkarvård och minst 8 dagar akut sjuktid så faller ytterligare belopp ut); jag håller definitivt med Berg om att det är ett högre belopp än jag spontant hade räknat med innan jag började arbeta med försäkringar. Skulle skadan sedan leda till permanent nedsatt rörlighet eller liknande så faller dessutom även en invaliditetsersättning om maximalt 2 miljoner kronor ut.

Angående enkelheten i skaderegleringen så matchar Bergs upplevelse vår VD Håkan Linds i tidigare blogginlägg:

Efter 10 minuter konstaterade jag att ärendet var färdigt. Jag hade fått besked om ersättning och att den skulle sättas in på mitt konto samt om jag hade kvarstående besvär efter 2 år skulle jag höra av mig.

Även om jag mycket väl känner till ”Telefonskadereglering” så känns det fantastiskt (och lite underligt) att överhuvudtaget inte bli ifrågasatt, inget krångel med kvitton bara klara tydliga besked.

Olycksfallsförsäkringen hos oss på Lärarförsäkringar kostar endast 25-30 kronor per månad, har inga begränsningar gällande aktivitet och kan dessutom tecknas direkt utan hälsoprövning via telefon (0771-21 09 09), e-post (info@lararforsakringar.se) eller via hemsidan (du loggar då in med ditt personnummer som användarnamn och ditt medlemsnummer i Lärarförbundet/Lärarnas Riksförbund som lösenord). Du kan dessutom medförsäkra sambo/motsvarande till samma premie och villkor, så kontakta gärna oss i ärendet, så hjälper vi dig med det.

Och du som redan har en olycksfallsförsäkring tecknad – ersättningsbeloppen är som synes höga och skaderegleringen enkel, så anmäl alltid skadan ifall du råkar ut för olycksfall som lett till läkarvård.

Noterbart även att Berg avslutar inlägget enligt god och etablerad lärartradition:

Och fotbollsmatchen då, hur gick det med den – ja, vi vann så klart och målskytt var jag.


(Rubrikinspiration)

Reseförsäkring? More like crazyförsäkring, amirite?

onsdag, oktober 2nd, 2013

Måns Ivarsson listar idag i Expressen ”De tio knäppaste fallen med reseförsäkringar”, och ogillar man att läsa på svenska kan man med fördel läsa den engelska artikel från maj 2012 där de flesta fallen omnämns.

Reseförsäkringar är generellt ett snårigt område, så jag tänkte gå genom och kort kommentera exemplen:

 • En pensionär som tappade sina löständer över relingen på en kryssning begärde ersättning för ”förlorat bagage” (avslag).

För den här typen av skada krävs det att hemförsäkringen omfattar ett allriskskydd (tidigare ofta kallat drulleförsäkring) för att man ska kunna få någon ersättning. Allriskskydd ingår i vår Hemförsäkring Mellan och Hemförsäkring Stor, däremot inte i Hemförsäkring Bas. Allriskskyddet gäller alltså såväl på hemmaplan som i resten av världen på resor upp till 45 dagar, och skyddar utöver den typen av klassiskt slarv även ifall man råkar ut för exempelvis ficktjuveri.

• Två barn på semester i Wales grävde ner videokameran i strandsanden så den inte skulle bli stulen medan familjen badade. Tyvärr glömde de bort var de grävt ned den. Ersättning beviljad.

Återigen så krävs allriskskydd för att skadan ska kunna ersättas. Sedan kan väl tilläggas att det generellt inte är någon direkt genialisk idé att kombinera sand och elektronik, och ifall försäkringsbolaget anser att du med vilje förstört något så gäller inte heller allriskskyddet. Sedan är det ju alltid en filosofisk nöt hur man bäst skyddar sina prylar i sådana här sammanhang – ifall man ska be någon okänd hålla ett öga på väskan eller ej beror ju en hel del på vem denne okände är, och man får inte facit förrän det är försent. På samma sätt så kan man ju – likt Steve Buscemis karaktär i Fargo – markera platsen med en spade ifall det inte finns uppenbara terränghjälpmedel, vilket också teoretiskt kan såväl stjälpa som hjälpa.

 • Slickande kor förstörde lacken på vår bil hävdade två brittiska semesterfirare (avslag).

Skador på fordon går generellt under fordonsförsäkringen, som ligger helt separat från hemförsäkringen och därmed reseförsäkringen. Har man däremot hyrt en bil så kan man få reducerad självrisk ifall man tecknat till Resklar, som även innehåller bland annat avbeställningsskydd och ersättningsresa (alltså att hela resan ersätts ifall mer än halva resan förstörs av sjukdom eller olycksfall).

• En ung engelsman promenerade i en amerikansk stad när en grupp unga bikiniklädda flickor fick honom att gå rakt in i en busskur och bryta näsan. Försäkringen täckte sjukhusvistelsen.

Här finns egentligen inga märkligheter försäkringsmässigt. Sjukvård efter olycksfall på resa omfattas av reseskyddet i hemförsäkringen. Det kan här nämnas att lärare som bekant är ett anmärkningsvärt sexigt släkte, så ur vår kundgrupps perspektiv är det måhända mer intressant att känna till ifall man kan bli skadeståndsskyldig ifall man genom sin blotta uppenbarelse orsakar trafikkaos, och enligt min amatörmässiga läsning av villkoren så behöver man inte vara orolig på den fronten. Det kan också vara av intresse att känna till att invaliditetsersättningen i vår olycksfallsförsäkring gäller i hela världen utöver ersättningen ur hemförsäkringen.

 • Ett par på semester i Malaysia fann sitt bagage stulet och hela packningen spridd i en näraliggande regnskog. Bovarna? Lokala apor. Ersättning beviljad.

Stulet bagage ersätts generellt i försäkringen; ifall bagaget inte varit inlåst så behöver man dock omfattas av Hemförsäkring Mellan eller Stor för att kunna få ut någon ersättning. Gällande resgods så kan det också vara av värde att känna till att samtliga hemförsäkringsvarianter ersätter försenat bagage – ifall bagaget kommer fram mer än åtta timmar senare än du så faller 500 kronor per dag upp till sammanlagt maximalt 1000 kronor ut.

• När en kokosnöt föll i huvudet på en semesterfirare på Sri Lanka betalade resförsäkringen sjukhusvården.

Precis som med näsbrottet ovan så är det inga konstigheter här – olycksfallsskador hanteras i samtliga hemförsäkringsvarianter.

• En campande familj begärde ersättning då en fallskärmshoppare landat på och förstört deras tält (avslag).

När någon förstör någon annans egendom så är det ur försäkringssynpunkt generellt ansvarsförsäkringen i den förstörande  personens hemförsäkring som täcker skadan. Det krävs dock då skadeståndsanspråk, så det kan bli en del byråkrati att täcka sådana mindre skador via försäkringar.

 • Hjortar blir aggressiva av den gula färgen på det skattekvitto britter måste fästa på bilen. Det var kvittots fel att en hjort skallade min bilruta hävdade en semesterfirare (avslag).

Återigen så är det generellt fordonsförsäkringen snarare än reseförsäkringen som man bör vända sig till i sådana här fall, och återigen kan det finnas reducerad självrisk för hyrbil via Resklar.

• En skidentusiast krävde att få sina nya skidor betalda då det saknades snö på den ort i Alperna hon besökte (avslag).

Det kan här noteras att det faktiskt åtminstone tidigare funnits snöförsäkring att teckna (dock aldrig via oss på Lärarförsäkringar); annars ersätts generellt inte den typen av inställda aktiviteter. Har man däremot Resklar tecknat så ersätts outnyttjad aktivitetskostnad vid exempelvis akut sjukdom eller olycksfall.

• Drömbröllopet på en karibisk ö spårade då elden på grillen tog fatt i brudens klänning och brudgummen därpå kastade henne i havet. Ersättning för brudklänningen bifalldes.

Skadan ersätts generellt här ur allriskskyddet för att brandskadan uppstår slumpmässigt. Skulle brudgummen utan anledning ha kastat bruden i havet så räknas det inte som allriskskada, och det går dessutom inte att åberopa ansvarsförsäkringen gentemot någon som omfattas av samma hemförsäkring. Det kan i sammanhanget även nämnas att hemförsäkringens rättsskydd inte gäller för skilsmässotvister.

Reseskyddet är alltså inte alldeles lättfattligt, så har du frågor om det så får du gärna kontakta oss på 0771-21 09 09 eller info@lararforsakringar.se, så reder vi ut vad som är väsentligt i ditt fall. Skulle du vilja exempelvis uppgradera din hemförsäkring till Hemförsäkring Stor eller komplettera med Resklar så kan vi också hjälpa till med det direkt. Reseskyddet finns även sammanfattat på ett A4 som finns i pdf-format att hämta direkt från vår hemsida, och som kan vara bra att ha med på resan för att underlätta byråkratin.

Några tidigare inlägg om reseskydd:

- Försäkringsskydd vid utlandsolyckor och -insjuknanden

- Linnea Henrikssons värsta reseminne