Så här går en rådgivning till

24 februari, 2014


Lärarförsäkringars rådgivare Ludwig Hoffman och läraren Rose-Marie pratar pension och försäkringar.

Som en del av medlemsservicen för medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund så erbjuder Lärarförsäkringar pensions- och sparanderådgivning samt pensionsplanering. Trots att kontoret ligger i Stockholm så arbetar Lärarförsäkringar rikstäckande, och som en del i det arbetet åkte vår rådgivare Ludwig Hoffman till Gotland i slutet av januari för att bland annat genomföra ett antal rådgivningar med gotländska lärare.

För de medlemmar som närmar sig pensionen erbjuder vi en viss typ av rådgivning som kallas pensionsplanering. Pensionsplanering innebär att vi kan hjälpa till med råd och information om hur pensionen kan tas ut, hur pensionen påverkas om du går i förtid, arbetar deltid eller arbetar ytterligare ett par år. Bland dem som genomförde en pensionsplanering var Rose-Marie 61 år, mellanstadielärare på Solbergaskolan i Visby, som funderar över olika möjligheter för sin annalkande pension.
- Allmän pension, det som kallades folkpension, kan jag ta ut den på till exempel 10 år? Eller om jag lever till 98 år, får jag ingen pension alls då, frågar Rose-Marie?
Ludwig förklarar att den allmänna pensionen är livsvarig och man kan inte ta ut den på exempelvis 10 år. Däremot så betalas den ut oavsett ålder, alltså även om man är 98 år.

Pensionsplaneringen tar även upp de olika pensionsdelarna, och Ludwig fortsätter med att gå igenom tjänstepension.
- Tjänstepension kan man till skillnad mot den allmänna pensionen ta ut som man vill, men minst på 5 år, dock står sedan valet fast, så det är viktigt att tänka efter innan man tar ett slutgiltigt beslut.

Pensionsplaneringen fortsätter sedan med att rådgivaren och kunden tillsammans går igenom de olika intjänade pensionsdelarna via hemsidan minpension.se. Rådgivaren hjälper till att tolka informationen som finns där och man kan ställa frågor om det är något man inte förstår. Rådgivaren tar även fram en prognos för olika uttagsperioder om man tar ut pension exempelvis vid 62, 63 eller 64 års ålder.
- Bra att jag fått svar på de frågor jag hade om hur pensionen är indelad och bra att det är så personligt så man kan avbryta direkt för frågor. Man pratar om mig och min situation, då är det bra med en ”en och en-situation”, tycker Rose-Marie.

Avslutningsvis ger Ludwig ett sista tips: gå i pension efter sommaren om du kan, så får du även med sista sommarens lön i pensionen.


Jan, yrkeslärare på Christopher Polhemgymnasiet.

Jan, yrkeslärare på Christopher Polhemgymnasiet i Visby fick istället en pensions- och sparanderådgivning och känner sig nöjd med den.
- Jag tyckte det var jättebra, mycket klarhet i hur pensionssystemet är upplagt, man får en bättre samlad bild av hur det fungerar. Nu vet jag hur man kan ändra premiepensionen, den ska jag gå och ändra på direkt. Alla som inte har full koll borde ta en rådgivning, säger Jan.

Om du är intresserad av en rådgivning
Vi kan erbjuda två olika pensionstjänster som en medlemsförmån för dig som är medlem i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund. Pensions- och sparanderådgivning för dig som har längre kvar till pensionen och Pensionsplanering för dig som börjar närma dig pensionsåldern. Klicka här för att komma till bokningsformuläret.

 

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , ,
Kategori: Allmänt
Lämna kommentar;

Försäkringsbranschen har flest nöjda kunder

20 februari, 2014

I en undersökning från Bright Relation som undersökt kundnöjdhet i tio olika branscher så konstateras det att försäkringsbranschen har bästa kundservicen. Lärarförsäkringar ingår i Brights resultat och vi är stolta över att vi till och med ligger en bit över branschsnittet.

Undersökningen är baserad på 1,8 miljoner kundundersökningar under 2013. I undersökningen har kunderna bland annat svarat på frågor om bemötande, kompetens och hur det gick att få sitt ärende uppklarat. Magnus Palm som är vd på Bright menar att försäkringsbranschen generellt sett är bra på service och är duktiga på att ta hand om kunder och att omsättningen på personal ofta är lägre än i andra branscher vilket ger förutsättningar till att exempelvis kompetensutveckla personalen. Sämst i undersökningen klarade sig telekombolagen. Personalomsättningen på kundservice hos telekomföretagen är hela 62 % högre jämfört med hur det ser ut bland försäkringsbolagen och man löser 23 procent färre ärenden i första kontakten jämfört med försäkringsbranschen.
– Det telekombolag som närmar sig försäkringsbranschen i kundnöjdhet och service kommer att blir branschetta i lojalitet, säger Magnus Palm i en kommentar till DN.

Svaren i undersökningen baseras på kundernas egna svar direkt efter avslutad kontakt med företagen och har genomförts via telefon, e-post, webb, chat, sociala medier och fysiska möten i t.ex. butik.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , ,
Kategori: Allmänt, Omvärldsbevakning
Lämna kommentar;

Barn oförsäkrade under sportlovet

17 februari, 2014

Nästan 20 procent av Sveriges kommuner saknade i december 2013 försäkringsskydd för barn utanför skoltid. Det innebär att många barn riskerar att stå utan ersättning om ett olycksfall inträffar under exempelvis sportlovet. Skolans försäkring täcker inte heller för sjukdom utan gäller endast vid olycksfall.

I en artikel i Dagens Nyheter så konstateras det att Sveriges kommuner har försäkringar för de skolbarn som finns i  kommunen, men att villkoren skiljer sig åt kraftigt. En del kommuner försäkrar enbart barnen när de är i förskolan eller skolan, och om de är  på väg till eller från skolan. And­ra kommuner erbjuder försäkring  dygnet runt.

Samma sak visar också den undersökning av kommunernas olycksfallsförsäkring för grundskolebarn som försäkringsbolaget Folksam genomfört. Undersökningen visar att barnen ibland är helt oförsäkrade om de exempelvis råkar ut för ett olycksfall under lov och annan fritid. Folksam skriver i ett pressmeddelande som släpptes i samband med undersökningen att 52 av Sveriges 290 kommuner helt saknar försäkring för barnen utanför skoltid, det motsvarar 18 procent av landets kommuner och innebär att fler än 165.000 barn inte har något försäkringsskydd om de skadar sig under ett lov eller annan fritid. Skyddet gäller dessutom bara vid olycksfall och inte vid sjukdom. Trots att sjukdom är den vanligaste orsaken till bestående skador.

Även Konsumentverket skriver om vikten av att barnen kompletterar med skydd för fritiden på sin hemsida: ”de flesta kommuner har olycksfallsförsäkringar för barn och ungdomar under den tid de befinner sig i skolan eller förskolan samt på vägen dit eller därifrån. Ta reda på vad som gäller i din kommun och kom ihåg att komplettera med ytterligare skydd för att täcka även fritiden.”

Vad Lärarförsäkringar erbjuder
För att barnen ska vara försäkrade om de drabbas av sjukdom och utanför skoltid i de fallen kommunens försäkring inte gäller så kan man teckna en privat barnförsäkring. Lärarförsäkringars barnförsäkring finns i två storlekar, Bas och Stor, omfattar alla barn i familjen, även utflugna barn bosatta i Norden, och gäller dygnet runt vid både olycksfall och sjukdom. Den är dessutom enkel att teckna eftersom du inte behöver lämna någon hälsodeklaration. Vill du veta mer om våra barnförsäkring kan du läsa mer om det här.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , ,
Kategori: Allmänt
2 Kommentarer »

Lärarförsäkringar träffar gotländska lärare

17 februari, 2014


Ett vintrigt Visby.

Som en del av vår verksamhet ute i landet besöker Lärarförsäkringar med jämna mellanrum skolor och arbetsplatser, högskolor och universitet samt andra typer av sammankomster för att berätta mer om oss och vad vi har att erbjuda inom försäkringar, sparande och pension. I slutet av januari besökte vi den vintriga och vackra ön Gotland, där vi bland annat besökte ett medlemsmöte på Gotlands kommunala gymnasieskola.

I en rymligt och ljust klassrum med djuraffischer från 1950-talet på väggarna inleder Lärarförsäkringars föreläsare Ludwig Hoffman kvällens medlemsmöte med att kortfattat berätta om Lärarförsäkringar och missionen att alla Sveriges lärare ska vara rätt försäkrade och ha gjort medvetna pensionsval.


Ludwig Hoffman arbetar som rådgivare och föreläsare på Lärarförsäkringar.

Inför kvällens medlemsmöte har ett gäng gotlänningar trots kyla och blåst tagit sig till medlemsmötet på Gotlands kommunala gymnasieskola, en bit utanför Visby.
– En av fördelarna med att Lärarförsäkringar kommer ut och besöker arbetsplatser och skolor är dynamiken mellan föreläsaren och deltagarna. Det finns plats för frågor om pension och försäkring, som ju faktiskt är ett ganska krångligt ämne. Ofta dyker kanske femton till tjugo besökare upp en kväll, så jag har möjlighet att besvara frågor och lotsa folk rätt om de är osäkra på något, säger Ludwig Hoffman.


Anna-Lena Hamstedt är medlem i Lärarförbundet och bjöd in Lärarförsäkringar till Gotland.

– Det är viktigt att medlemmarna får koll på hur de kan planera sin framtid som pensionär. Många funderar på detta och vi vill vara länken till att man tar steget till att ta tag i situationen och bli mer påläst. Man får alltid ett utbyte på den här typen av möten, frågor väcks som man ej tänkt på själv, det händer vid varje möte, säger Anna-Lena Hamstedt som är ombud för Lärarförbundet på Gotland och den som tagit initiativet att bjuda in Lärarförsäkringar.

Föreläsningen fortsätter med att gå igenom ersättningar vid arbetslöshet.
– Varför ska man ha en inkomstförsäkring? Ditt fackförbund tycker att det är en så pass viktig fråga, att alla ska kunna ha en dräglig inkomst även vid arbetslöshet, att en inkomstförsäkring infördes och bakades in i medlemsavgiften för några år sedan för nästan alla förbundens medlemmar, undantaget studenter och pensionärer. Det innebär att Lärarförsäkringar idag försäkrar lönen för alla aktiva medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Många skulle inte klara sig på ungefär en halv lön före skatt, vilket det i många fall blir om man bara har ersättning från a-kassan, säger Ludwig.


Jörgen Norström, en av Lärarförsäkringars kunder på Gotland, besökte medlemsmötet.

Mötet går vidare med en genomgång av pensionssystemet och frågan om hur mycket det skiljer mellan att välja eller att inte välja återbetalningsskydd ställs.
– Det kan skilja 10-15% på din slutliga pension beroende på om du väljer återbetalningsskydd eller inte. Sedan beror det på din familjesituation vad som är vettigt att välja när det kommer till återbetalningsskydd, svarar Ludwig. Att ha ett Återbetalningsskydd innebär att ditt sparade pensionskapital betalas ut till din familj om du avlider. Väljer du bort återbetalningsskyddet så läggs de pengar från personer i din generation som går bort i en pott som sedan går till er gemensamma pension.
– Det är många val som man ska göra själv och det är bra med en samlad bild, eller prognos, om framtiden. En del saker hade jag ganska bra koll på innan, men jag känner att jag har bättre koll nu på vad som är vad, säger Jörgen Norström som till vardags arbetar på Gråboskolan i Visby och ikväll besöker medlemsmötet.

Avslutningsvis nämns möjligheten till en individuell pensions- och sparanderådgivning, eller för den som börjar närma sig pensionen en pensionsplanering.
– Rådgivningen går ut på att vi först går ut till de olika försäkringsbolagen som finns och hämtar in info om ditt innehav för att få en samlad bild.  Sedan går vi igenom det hela med dig vid ett individuellt möte eller i ett telefonsamtal och ger dig råd om hur du kan göra för att förbättra dina chanser till en bra pension, avslutar Ludwig.

Boka en av våra föreläsare
Har du några frågor eller vill du boka någon av Lärarförsäkringars föreläsare att komma och prata försäkringar, sparande och pensioner på din skola, eller genomföra pensionsrådgivningar, så kontakta Ludwig Hoffman, ludwig.hoffman@lararforsakringar.se, telefon 08-442 87 12 eller Sari Wonsell, sari.wonsell@lararforsakringar.se, telefon 08-442 87 11. Besöket är kostnadsfritt.
Vill du boka en individuell pensions- och sparanderådgivning, eller en pensionsplanering för dig som börjar närma dig pension? Det gör du här.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , ,
Kategori: Allmänt, rådgivning
Lämna kommentar;

Nytt tjänstepensionsavtal AKAP-KL

13 februari, 2014

Den första januari i år fick du som är kommunalt anställd och född 1986 eller senare ett nytt tjänstepensionsavtal som heter AKAP-KL.

Avgiftsbaserad förmån
Avtalet innebär att 4,5% av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp avsätts till din framtida pension. På lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp avsätts 30%. År 2014 motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp en månadslön på cirka 36 000 kr.

Pensionspremierna betalas av arbetsgivaren men du bestämmer själv om du vill spara i en traditionellt förvaltad försäkring eller fondförvaltad försäkring och vilket bolag som ska få förtroendet att förvalta din pension. Ett sparande med traditionell förvaltning har en garanterad ränta och eventuell återbäring. Du kan inte påverka förvaltningen själv men placeringen är säker. Med fondförvaltning har du möjlighet till högre avkastning än traditionell förvaltning men du har ingen garanti. Beloppet som sparas kan både öka och minska i värde.

Du väljer också om dina pensionspremier ska ha ett återbetalningsskydd eller inte. Väljer du med återbetalningsskydd utbetalas dina inbetalda pensionspremier till din familj om du avlider. Om du väljer utan återbetalningsskydd erhåller du istället en lite högre pension då du får ta del av årliga arvsvinster som läggs ihop med ditt eget tjänstepensionskapital.

Om du inte gör ett aktivt val placeras dina pensionspremier hos pensionsbolaget KPA med återbetalningsskydd.

Observera att avsättningsnivåerna medger en flexibilitet och kan justeras enligt överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om inget särskilt överenskoms är det nivåerna enligt ovan som gäller.

Livsinkomsten och inga åldersgränser
Tjänstepensionsavtalet AKAP-KL beräknas på din livsinkomst, därmed finns ingen nedre åldersgräns utan avtalet gäller från första dagen du får lön från en kommunal anställning. Det finns inte heller någon övre åldersgräns, så länge du är anställd hos kommunen fortsätter du att spara till din framtida pension.

Total lön på 36 000 kr/månad men hos olika arbetsgivare
Du som har en total lönenivå på mer än 7,5 inkomstbasbelopp (alltså en månadslön på mer än 36 000 kr) men får ihop till det från två arbetsgivare kan förlora den pensionsförmånen som ska intjänas på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Generellt så får nämligen inte lön från två arbetsgivare plussas ihop. Om de inte plussas ihop så kommer man med vardera lön inte upp till den gräns som ska ge ytterligare en pensionsavsättning. Pensionsavsättningen genom AKAP-KL över 7,5 inkomstbasbelopp är tänkt som en kompensation eftersom avsättningar till den allmänna pensionen bara görs upp till 7,5 inkomstbasbelopp.

Genom avtalet AKAP-KL kan du ta upp med din arbetsgivare om din lön kan beräknas proportionerligt, det vill säga om dina två löner beräkningsmässigt kan slås samman eller om ni kan hitta en annan lösning. Detta för att du inte ska förlora pension bara för att du har två anställningar.

Flytträtt
Dina pensionspremier omfattas av flytträtt, det innebär att du kan byta förvaltare om du ångrar ditt tidigare val och flytta med det tidigare placerade kapitalet. Dina pensionspremier är din framtida lön, du ska därför ställa krav på att den förvaltare som får ditt förtroende arbetar för att ge dig en så bra pension som möjligt!

Vi på Lärarförsäkringar vill att du ska vara medveten om dina val och hur du själv kan vara med och påverka för att få en så hög pension som möjligt. Det är också viktigt att ditt efterlevandeskydd är anpassat utifrån din familjesituation.

När du närmar dig pensionen
I tjänstepensionsavtalet AKAP-KL finns det något som heter delpension. Det är en förmån som ska uppmuntra ett förlängt arbetsliv genom möjlighet till minskad sysselsättningsgrad. Detta utan att förlora framtida pension. Du som anställd kan ansöka om delpension och arbetsgivaren ska svara om detta kan beviljas. Pensionsförmånen bekostas av arbetsgivaren.

Information
Din arbetsgivare ska hjälpa dig med information om din tjänstepension. Du är även välkommen att kontakta oss på Lärarförsäkringar om du vill boka en föreläsning med oss om försäkringar, pensioner och sparande. Du kan också boka en individuell rådgivning, ju tidigare du kommer igång med ett eget pensionssparande desto bättre pension får du. Tänk på att sparande som påbörjas tidigt i livet inte blir lika kännbart som för den som kommer igång sent.

Therese Fredriksson Skriven av: Therese Fredriksson
Kategori: Allmänt, Pension, rådgivning, Trygghet för hela familjen
Lämna kommentar;

Sydkoreaner kan snart försäkra sig mot olika samhällsproblem

10 februari, 2014

Mobbning, dålig mat och våld i hemmet. Det är några av de saker som sydkoreaner snart kan försäkra sig mot skriver idag bland annat Dagens Nyheter. Idén om en försäkring som ger en fast ersättning vid fyra olika samhällsproblem: mobbning i skolan, våld i hemmet, våldtäkt och hälsovådlig mat kommer efter en satsning på att helt utrota dem från president Park Geun-hye som tillträdde förra året.
Sydkoreas näst största försäkringsbolag Hyundai Marine & Fire är de som nappat på att lansera försäkringarna som kallas ”de fyra ondskornas försäkring” och planerar att lansera dem från mars i år. Det kommer endast att vara möjligt för skolor och kommuner att teckna försäkringen och inte för enskilda försäkringstagare.

Finns det någon samhällsproblems-försäkring du skulle vilja kunna teckna som inte erbjuds idag?

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , ,
Kategori: Allmänt
Lämna kommentar;

Är fondsparande något för dig?

30 januari, 2014

Vi kan konstatera att 2013 var ett bra år för sparare i fonder och därmed också för sparare i försäkringar med fondförvaltning.  Snittuppgången för fonder som marknadsförs i Sverige var 12 %. Även för Lärarfonderna var det ett positivt år, Lärarfond 21-44 hade en avkastning på 25 %, Lärarfond 45-58 17,5 % och Lärarfond 59+ 7,4 %.

Att Lärarfond 59+ har en mer blygsam avkastning än de övriga Lärarfonderna ligger i linje med vad man kan förvänta sig av en fond med den placeringsinriktningen. Tanken med Lärarfond 59+ är ju att den inte heller ska minska så mycket i värde under sådana tider då fondmarknaden inte går bra. Med en fond med en sådan försiktighet kan man vanligen inte förvänta sig en kraftig uppgång ens när fondmarknaden går mycket bra. Den som sparar i fonden 59+ sparar på kort sikt och då är det viktigt att svängningarna inte blir alltför stora.

Viktigt att generellt komma ihåg när man sparar i fonder är att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Kapital som sparas i fonder kan både öka och minska i värde.

Våra rådgivare jobbar både med sparande i försäkringar med fondförvaltning och med sparande i försäkringar med traditionell förvaltning. Det sistnämnda är en trygg förvaltningsform där du inte tar några risker med det insatta kapitalet.

När man ska spara är det viktigt att välja ett sparande som är passande utifrån den vilja man har att ta risk, den erfarenhet man har av placeringar och den tid man ska spara. Om man tycker att det är svårt att välja ett sparande som är passande går det utmärkt att boka en rådgivning hos oss. Inför en rådgivning är det bra om du svarar på frågorna i vårt frågeformulär. Svaren på frågorna behövs för att vi ska kunna avgöra vad som passar dig.

Therese Fredriksson Skriven av: Therese Fredriksson
Kategori: Allmänt
Lämna kommentar;

En försäkring många har men få känner till

27 januari, 2014


Tidningen Privata Affärer skriver i en artikel på sin hemsida om den ”okända försäkringen” som många har utan att själva veta om det.

Försäkringen som avses är den statliga studentförsäkring som omfattar alla studenter och doktorander som studerar vid landets statliga högskolor och universitet. Försäkringen gäller precis som en arbetsskadeförsäkring under transporten till och från högskolan eller universitetet samt medans man är på plats. I texten nämns bland annat:

”Försäkringen motsvarar en arbetsskadeförsäkring och ersätter studenter som skadas i skolan eller på väg till eller från den. Den gäller även under praktik och examensarbeten. Den täcker olycksfall men i vissa fall ersätts även sjukdom som orsakats av smitta. Försäkringen ersätter till exempel tandvårdskostnader om man råkar slå ut några tänder när man cyklar omkull.
–  Vi får bara in runt 300 skadeanmälningar per år men med tanke på att det finns närmare 350 000 studenter i Sverige så borde det vara fler skador. Därför drar vi slutsatsen att många helt enkelt inte känner till försäkringen, säger Erland Törngren, sektionschef på Kammarkollegiet som administrerar försäkringen.

Mer information finns på Gratisstudentförsäkring.se som drivs av Kammarkollegiet.

Försäkrad även under sin fritid
För ett kompletterande skydd som gäller utöver tiden i högskola eller universitet samt på väg till eller från, så kan du som är lärarstudent och är under 30 år teckna Lärarförsäkringars studerandeförsäkring. Den kostar 21 kr/mån och fyller alltså luckan under din fritid då du annars kan vara oförsäkrad. Vill du ha ett ännu bättre skydd kan du som är under 32 år (oavsett om du är studerande eller ej) teckna Lärarförsäkringars Ungdomspaket istället. Då får du vår ordinarie sjukförsäkring, livförsäkring och olycksfallsförsäkring för paketpriset 48 kr/mån. Vill du veta mer så ring oss på 0771-21 09 09 eller skicka ett mejl.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , , ,
Kategori: Allmänt, Omvärldsbevakning
Lämna kommentar;

Planerar du att överföra premiepensionsrätter?

24 januari, 2014

Om du planerar att överföra premiepensionsrätter 2014 är det viktigt att känna till att sista möjligheten för att ansöka om det är den 31 januari. Möjligheten till överföringen finns för make, maka eller registrerad partner. I 97 fall av 100 är det en man som gör en överföring till sin fru. Överföringen är en möjlighet att kompensera inkomstskillnaders påverkan på den framtida pensionen.

Till nyhetsbrevet Pensioner och Förmåner sa Monica Petersson från Pensionsmyndigheten så här: ”Kvinnor har generellt lägre inkomster och deltidsarbetar i mycket högre utsträckning än män, vilket påverkar deras pension negativt. Jag tycker att många fler ska fundera på om de borde föra över pension mellan varandra. En överföring under 20 års tid kan höja den framtida pensionen med upp till 1 500 kr i månaden.”

Läs mer om att överföra premiepensionsrätter och hur det går till på Pensionsmyndighetens hemsida.

Therese Fredriksson Skriven av: Therese Fredriksson
Kategori: Allmänt
Lämna kommentar;

Skillnaden mellan sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring

22 januari, 2014


En fråga vi får ibland är vad som skiljer en sjukförsäkring från en sjukvårdsförsäkring.

Kortfattat så kan man säga att en sjukförsäkring ger dig kompensation för inkomstbortfall om du blir sjuk, både i form av exempelvis en återkommande månadsersättning vid längre sjukskrivning och/eller ett engångsbelopp om du skulle drabbas av en allvarlig diagnos. Sjukvårdsförsäkringen däremot är tänkt som ett komplement till den offentliga vården. Sjukvårdsförsäkringen ger dig både snabbt och enkelt tillgång till den sjukvård som du behöver. Du får snabbt tid hos specialist och är sedan garanterad tid för operation inom 20 arbetsdagar. Sjukförsäkringen ger alltså, förenklat uttryckt, ersättning för inkomstbortfall vid sjukdom och sjukvårdsförsäkringen ger dig snabbare vård om du råkar ut för något. Givetvis ingår mer än det som nämnts ovan, läs mer om det via respektive länk.

Här kan du läsa mer om vår sjukförsäkring ›
Här kan du läsa mer om vår sjukvårdsförsäkring ›

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , ,
Kategori: Allmänt, produkter, Vanliga frågor
Lämna kommentar;