Överför premiepensionen till din partner

21 april, 2015

gift-687263_640
Du som är gift eller har en registrerad partner har möjlighet att överlåta din pensionsrätt för en del i den allmänna pensionen, premiepensionen.  Varje år avsätts ett belopp till din allmänna pension, ungefär en femtedel av din lön. Av denna femtedel utgör 2,5 procent premiepension. Det är just denna del som kan överlåtas till din partner.

Vad är då syftet med detta?
En anledning kan vara att din partner har avsevärt lägre inkomst än dig. Kanske kan det också vara så att din partner medvetet arbetat mindre periodvis för att det passar just er familj bäst, du har då möjlighet att kunna hjälpa din partner för att pensionen ska bli mer rättvis. Om du vill göra en så kallad överföring av din premiepension så ska detta ansökas hos Pensionsmyndigheten där ni båda ska skriva under en blankett som ni hittar här. Enligt Pensionsmyndigheten har man sett en ökning av inkommande ansökningar för överföring av premiepensionen men det är ändå relativt få som väljer att göra detta. Det kanske kan bero på att många inte känner till möjligheten?

Du kan bara överföra pensionsrätter som du tjänar in under den tid du är gift eller har partnerskap. Överföringen gäller bara framtida pensionsrätter som intjänas så du kan inte överföra det du tidigare tjänat in. Du kan inte heller ångra det som redan är överfört. Av de pengar du överför kommer 92% att gå till din make/maka/registrerad partner, resterande 8% fördelas till samtliga pensionssparare som en arvsvinst. Den som tar emot en överförd pensionsrätt svarar för utebliven arvsvinst enligt lag. Du kan ansöka om att överföringen är tillsvidare eller under en tidsbestämd period. Om du valt det förstnämnda kan du stoppa detta genom en anmälan till Pensionsmyndigheten. Om du skiljer dig upphör överföringen automatiskt från samma år. Vid dödsfall upphör överföringen automatiskt året efter. Om du vill läsa mer finns det ytterligare information på Pensionsmyndighetens hemsida.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , , , ,
Kategori: Allmänt, Pension, rådgivning, Trygghet för hela familjen
Lämna kommentar;

Pensionslektion del 3: privat pension

23 mars, 2015

pensionspyramid
Pension är enligt många ett knepigt ämne, men för att enkelt beskriva de olika delarna vill jag ge en övergripande bild om de olika pensionsblocken som de flesta ändå omfattas av. Idag har turen kommit till privat pensionssparande.

Nu befinner vi oss i toppen av pensionspyramiden, där vi finner den privata pensionen som du själv sparar aktivt till. De andra två delarna i pyramiden, allmän pension och tjänstepension, ger ca 60-65 procent av din slutlön. Detta är en ordentlig inkomstsänkning och för många mycket kännbart. Testa en månad att se hur det skulle vara att leva på ca 60 procent av lönen. Vilka förändringar skulle du tvingas genomföra omedelbart? I ett första skede kanske du måste skära ner på utgifterna. För att rädda situationen kan du spara till en egen privat pension, detta kan ge dig en liten guldkant i livet som pensionär.

Nyblivna föräldrar som uppbär föräldrapenning under en kortare period brukar tycka att det är lite tufft ekonomiskt då ledigheten sträcker sig upp till 18 månader, detta är dock inte en permanent period vilken pensionen är.

Avdragsrätten för privat pensionssparande har kraftigt minskat i år, från 12 000 kronor till 1 800 kronor (150 kronor per månad). Detta sparande blir i fortsättningen ofördelaktigt (om du sparar mer än 1 800 kr i år) eftersom du sätter in skattade pengar som du sedan måste betala skatt på ytterligare en gång då du tar ut dem i framtiden. Från 2016 kommer dessutom, troligtvis, avdragsrätten att slopas helt.

Vilken sparform ska du välja?
Våra professionella rådgivare här på Lärarförsäkringar kan hjälpa dig att komma igång med ett regelbundet sparande utifrån dina individuella behov. Detta är en tjänst som ingår i dina förmåner som medlem i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund. Tänk också på att sparande från ung ålder gör att du inte behöver spara ett så högt belopp varje månad. På lång sikt kommer du däremot att ha samlat ihop ett rejält kapital som kommer att resultera i en bra framtida ”lön”, det vill säga din pension. Det kanske kan kännas tråkigt att tänka på pension i unga år men det system som dagens pensionärer omfattas av kan ha delar som garanterar en viss nivå – det har inte du som är ung idag!

Det är aldrig för sent att börja spara, om pensionsprognosen ser tunn ut så är det kanske en bra idé att spara intensivt den tid du är kvar i yrkeslivet. Du kanske också ska överväga att arbeta så länge som möjligt, 67 år, för att kunna spara parallellt som du arbetar samt att du fortsätter att öka din allmänna pension och tjänstepension från arbetsgivaren.

Boka tid så hjälper vi dig
Du bokar enkelt tid för att få hjälp med sparande och pension hos våra rådgivare. Du kan boka tid direkt här. Glöm inte att våra rådgivare är neutrala, de arbetar inte utifrån någon provisionsvinst utan deras uppdrag är att se till så att du får så hög pension som möjligt i framtiden.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , , , ,
Kategori: Allmänt
Lämna kommentar;

3 fakta från Lärarförsäkringars kundundersökning

23 mars, 2015

kunderlararforsakringar800px
För att ta reda på vad du som är kund tycker om Lärarförsäkringar så genomför vi vartannat år en stor kundundersökning i samarbete med kundundersökningsföretaget Novus.

Undersökningen genomförs genom att ett antal frågor om hur man upplever Lärarförsäkringar ställs till ett urval av Lärarförsäkringars kunder. Sedan 2002 har Lärarförsäkringar genomfört dessa kundundersökningar vartannat år för att ta reda på mer djupgående vad ni kunder tycker om oss, vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Årets undersökning visar att ni som är våra kunder blir mer och mer nöjda med Lärarförsäkringar även om det finns saker kvar som vi bör jobba på.

1. Ni är mer nöjda med oss än någonsin
Glädjande nog kan vi konstatera att nöjdheten över att vara kund hos Lärarförsäkringar ökat sedan den föregående undersökningen. Jämfört med 2013 har andelen deltagare som angivit 4:or eller 5:or på en femgradig skala ökat med 13 procent i 2015 års undersökning.

2. Fler av er känner till oss än någonsin tidigare
Jämfört med 2013 så har kännedomen om Lärarförsäkringar ökat med 41 procent. Alltså en rejäl och glädjande ökning. Vi har de senaste åren satsat på att synas mer för kunderna, exempelvis via vårt månatliga digitala kundbrev Kundnytta, vår blogg och med en förbättrad webbplats som numera exempelvis är mobiloptimerad.

3. Vi kan bli bättre på sociala medier och se till att synas mer
Många av er känner inte till att Lärarförsäkringar finns i sociala medier och de av er som gör det tyckte i många fall att vi kunde bli bättre på att använda dem. Framförallt tyckte ni att vi ska kommunicera att vi faktiskt finns på både Facebook, Twitter och Instagram. Följ oss gärna där för tips och information om försäkringar och pension, men även en del annat som kan vara till nytta för dig som är medlem.

Undersökningarna hjälper oss på Lärarförsäkringar i vårt arbete att förbättra och förenkla kundupplevelsen. Det är glädjande med den positiva utveckling som skett de senaste två åren och vi kommer att fortsätta jobba för bästa möjliga upplevelse i alla våra kanaler, såväl digitala som de traditionella, för dig som är Lärarförsäkringars kund.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , ,
Kategori: Allmänt, Kundservice
3 Kommentarer »

Många studenter oförsäkrade

12 mars, 2015

tipsompensionoktober2013
Reglerna i sjukförsäkringssystemet innebär att studenter måste ta studiemedel från CSN för att omfattas. Det innebär att 28 000 studenter över landet är helt oförsäkrade och inte får någon ersättning om de blir sjuka, enligt en ny undersökning som SFS, Sverige förenade studentkårer, låtit göra.

Studenter som lever på sparade pengar, bor hemma hos sina föräldrar eller av andra skäl väljer att inte ta ut studiemedel saknar idag sjukförsäkring. Det betyder att de inte kommer att få någon ersättning om de blir sjuka. En uträkning som konsultföretaget Lunicore gjort på uppdrag av SFS visar att omkring 28 000 studenter är oförsäkrade idag.
– 28 000 studenter är oförsäkrade på grund av reglerna i sjukförsäkringssystemet. Det är helt sjukt att studenter måste ta ut studiemedel för att rymmas i det sociala skyddsnätet, säger SFS ordförande Rebecka Stenkvist som vill att sjukförsäkringen ska kopplas till studier istället för till studiemedel.

Kampanjar för bättre sjukförsäkring för studenter
SFS driver sedan ett år tillbaka kampanjen #heltsjukt som går ut på att studenterna ska få en bättre sjukförsäkring. Detta då man anser att dagens sjukförsäkring har stora brister. Bland annat saknas möjligheten att sjukskrivas på deltid, vilket många studenter inte känner till förrän de själva drabbas. Exempel finns på studenter som hoppat av sina utbildningar då de inte kunnat deltidssjukskrivas utan istället måste välja på att heltidssjukskrivas eller plugga på heltid trots att de är sjuka.

Studenter fortsatt oförsäkrade om de endast tar studiemedel
Frågan har nyligen utretts av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen och den 2 mars kom deras slutbetänkande där det bland annat rekommenderas att studenter ska kunna sjukskriva sig på deltid. Man föreslår också att sjukförsäkringen ska vara fortsatt kopplad till att studenten tar studiemedel. Utredningen nämner två skäl till detta. För det första är sjukpenningen en försäkring mot risken att förlora sin inkomst vid sjukdom. Den student som inte tar studiemedel förlorar heller ingen inkomst om de inte kan studera. För det andra visar det att studenten bedriver studier i en viss omfattning. Alltså kvarstår faktum, även om en  ljusning kan skönjas angående deltidssjukskrivning, att de studenter som inte tar studiemedel är oförsäkrade vid sjukdom.

Föräldrarnas försäkring gäller inte
Något annat som många studenter missar när de flyttar hemifrån i samband med studiestarten, är att deras föräldrars hemförsäkring inte längre gäller. En hemförsäkring kan upplevas som en tråkig och lite onödig utgift, men att sakna hemförsäkring kan bli klart dyrare. En hemförsäkring är ett bra ekonomiskt skydd mot oförutsedda händelser. Det gäller särskilt under studietiden, då man kanske inte har så mycket pengar, vilket gör en sårbar om något skulle hända och man måste stå för hela kostnaden själv. Exempelvis har man inget skydd om man råkar ut för något under utlandsresan om man saknar hemförsäkring. En annan sak att tänka på är att om man hunnit fylla 25 år så upphör många barnförsäkringar som föräldrarna tecknat, vilket ställer ytterligare krav på skydd om olyckan skulle vara framme.

Hur Lärarförsäkringar kan hjälpa till
Om du är under 30 år så kan Lärarförsäkringar erbjuda en särskild studerandeförsäkring som innefattar skydd vid både sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Är du under 32 år har vi även det mer omfattande och populära ”Ungdomspaketet” där du tecknar vår ordinarie olycksfallsförsäkring, livförsäkring och sjukförsäkring med mängdrabatt. Vi erbjuder även rabatt på våra ordinarie hemförsäkringar för dig som är student under 30 år. Är du äldre än 30 år så kan du teckna våra ordinarie försäkringar till förmånliga priser som medlem i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund.
Läs mer om Lärarförsäkringars hemförsäkring
Läs mer om Lärarförsäkringars studerandeförsäkring
Läs mer om Lärarförsäkringars Ungdomspaket

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , , , , ,
Kategori: Allmänt, Omvärldsbevakning, produkter, Student
Lämna kommentar;

Video: varför du ska öppna ditt orange kuvert

25 februari, 2015

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , ,
Kategori: Allmänt
Lämna kommentar;

Nu kommer det orange kuvertet

24 februari, 2015

orangekuvert_560px
När du går i pension är tanken med dagens pensionssystem att du ska ha samlat ihop pensionsrätter på miljonbelopp. Att läsa om hur ett sådant sparande har utvecklats under året borde vara riktigt spännande, öppna därför ditt orange kuvert!

Det orange kuvertet är årsbeskedet för din allmänna pension. Har du börjat ta ut din allmänna pension finns det bland annat information om utbetalningsdagar och hur mycket pension du får månad för månad. Du som fortfarande sparar till pensionen får information om hur mycket du hittills sparat ihop, vilka premiepensionsfonder det är du sparar i och hur ditt sparande har utvecklats.

Den allmänna pensionen består av två delar, dels inkomstpensionen, dels premiepensionen. Inkomstpensionens utveckling är inget som du själv kan påverka, utvecklingen av den delen avgörs av den ekonomiska utvecklingen i landet. Däremot kan du själv påverka premiepensionen genom att själv välja vilka fonder som premiepensionen ska placeras i. Om du inte gjort något val (eller om du varit nöjd med ickevals-alternativet och medvetet valt att fortsätta spara i det alternativet) så står det i ditt orange kuvert att du sparar i AP7Såfa.

Det är viktigt att komma ihåg att den allmänna pensionen är en del av din totala pension. För de allra flesta finns också en tjänstepension och för dig som själv sparar består den av ytterligare en del. Om du vill få koll på ditt totala pensionssparande kan du använda minpension.se. Kom också ihåg din möjlighet att vända dig till en rådgivare hos oss för att få hjälp med att se över ditt sparande och dina behov. Vi har också pensionsplanering för dig som närmar sig pensionen. Båda pensions- och sparanderådgivning samt pensionsplanering är medlemsförmåner för dig som är medlem i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund.

Du kan också logga in på Pensionsmyndighetens hemsida för att se din samlade bild. Här finns även en guide till hur du läser ditt orange kuvert.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , ,
Kategori: Allmänt, Omvärldsbevakning, Pension, rådgivning
1 kommentar »

Vad en sjukvårdsförsäkring innebär

24 februari, 2015

heartbeat-163709_640
En sjukvårdsförsäkring är ett komplement till den offentliga vården och är tänkt att både snabbt och enkelt ge den vård som den försäkrade behöver. Sedan år 2011 har Lärarförsäkringar kunnat erbjuda sina kunder att teckna sjukvårdsförsäkring och från lanseringsdatumet har hittills över 3000 medlemmar valt att teckna.

Precis som medlemmarna i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund så väljer allt fler privatpersoner och arbetsgivare att teckna privata sjukvårdsförsäkringar. Under tredje kvartalet 2014 uppgick antalet i Sverige till 609 000 försäkrade. Det är en ökning med drygt 19 000 från föregående kvartal, skriver branschorganisationen Svensk Försäkring i ett pressmeddelande. Sjukvårdsförsäkringen kan tecknas som en gruppförsäkring eller som en individuell försäkring. Merparten av gruppförsäkringarna tecknas via en arbetsgivare där den anställde själv betalar premiekostnaden. Det blir även allt vanligare att fackförbund inom olika yrkesområden och andra organisationer erbjuder en gruppförsäkring till sina medlemmar, som i fallet med Lärarförsäkringars sjukvårdsförsäkring för Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemmar. Sedan år 2000 har antalet sjukvårdsförsäkringar sexdubblats och ökat med i genomsnitt 14 procent per år.

Vad skiljer sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring
En vanlig fråga är vad som skiljer en sjukförsäkring från en sjukvårdsförsäkring. Kortfattat så kan man säga att en sjukförsäkring ger kompensation för inkomstbortfall vid sjukdom, både i form av exempelvis en återkommande månadsersättning vid längre sjukskrivning och/eller ett engångsbelopp om du skulle drabbas av en allvarlig diagnos. Sjukvårdsförsäkringen däremot är tänkt som ett komplement till den offentliga vården. Sjukvårdsförsäkringen ger dig både snabbt och enkelt tillgång till den sjukvård som du behöver. Du får snabbt tid hos specialist och är sedan garanterad tid för operation inom ett visst antal dagar. Sjukförsäkringen ger alltså, förenklat uttryckt, ersättning för inkomstbortfall vid sjukdom och sjukvårdsförsäkringen ger dig snabbare tillgång till vård om du råkar ut för något.

Men varför ha en sjukvårdsförsäkring när vården i Sverige är gratis?
Privata sjukvårdsförsäkringar är omdiskuterade, främst utifrån moraliska och ideologiska ståndpunkter. En av de vanligaste motargumenten är att man inte vill gå före någon i kön till sjukvården. Sjukvårdsförsäkringen gäller dock för privat vård. Det innebär att du inte går före någon i den offentliga vårdkön när du använder försäkringen, tvärtom lämnar du din plats till någon annan. På så sätt frigör försäkringen resurser i den offentliga vården. Ett annat argument är att det är fel att de som har råd ska kunna betala för bättre vård. På Lärarförsäkringar tror vi starkt på solidaritet. Solidaritet ligger till grund för vårt uppdrag: att ge medlemmarna i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund möjlighet att vara rätt och bra försäkrade. Genom att allt fler fackförbund erbjuder sina medlemmar sjukvårdsförsäkringar blir försäkringen tillgänglig för fler till en lägre kostnad. Det är inte längre en försäkring enbart för direktörer, utan även för arbetsterapeuter, journalister och lärare.

Lärarförsäkringars sjukvårdsförsäkring
Med Lärarförsäkringars sjukvårdsförsäkring får du snabbt den vård som du behöver. Du kan på så vis undvika onödigt lidande och oro och istället ägna mer kvalitetstid åt nära och kära. Snabb och kvalicerad vård ökar också dina möjligheter att fortare komma tillbaka till arbetet. En sjukvårdsförsäkring är ett komplement till den offentliga vården och med Lärarförsäkringars sjukvårdsförsäkring kan du dygnet runt vända dig till Sjukvårdsrådgivningen med medicinska frågor. Om din vårdcentral/husläkare remitterar dig vidare till specialistläkare så behöver du inte oroa dig för att få vänta länge på den vård som du behöver. Du kan då välja att kontakta Vårdplaneringen som tar över remissen och ser till att du snabbt får rätt behandling inom den privata vården. De följer dig sedan genom hela vårdprocessen och ser till att du alltid får rätt vård. Försäkringen gäller för planerad vård i ett rikstäckande nätverk av privata vårdgivare.

Garanterar snabb vård
Med sjukvårdsförsäkringen får du snabbt tid hos specialist och är sedan garanterad tid för operation inom 20 arbetsdagar. Vanligen går det mycket snabbare, men skulle du behöva vänta ersätter vi dig med 300 kr per dag.

Just nu: teckna sjukvårdsförsäkring utan hälsodeklaration
Du som är yngre än 55 år kan just nu, till och med den 28 februari 2015, teckna en sjukvårdsförsäkring utan hälsodeklaration. Du kan även teckna för en medförsäkrad sambo, maka eller make som är under 55 år. Du som är äldre kan givetvis också teckna en sjukvårdsförsäkring, dock mot en hälsodeklaration. Hör av dig till kundtjänst på 0771-21 09 09 (måndag-fredag 08-17) så hjälper vi dig.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , ,
Kategori: Allmänt, produkter
2 Kommentarer »

Pensionslektion med Sari Wonsell: tjänstepension

23 februari, 2015


pengapase2
Pension är enligt många ett knepigt ämne, men för att enkelt beskriva de olika delarna vill jag ge en övergripande bild om de olika pensionsblocken som de flesta ändå omfattas av. Idag har turen kommit till tjänstepension.

Tjänstepension är en förmån för dig som är anställd och som tryggar din pension samt ger ett extra skydd för din familj. Det finns flera olika tjänstepensionsavtal, bland annat; AKAP-KL, KAP-KL, PA03 och ITP. Förkortningarna är många men vi förenklar pensionsavtalstillhörighet genom att istället gruppera på ett enklare sätt; kommunala, statliga eller privata tjänstepensionsbestämmelser. Detta kan verka krångligt då din tjänstepension kan vara intjänad hos flera olika arbetsgivare som har olika pensionsbestämmelser. För att du ska ha tjänat in tjänstepension krävs att din arbetsgivare har kollektivavtal, all tjänstgöring behöver inte vara pensionsgrundande.

Kommun- och landstingsanställda
Din arbetsgivare betalar årligen en pensionspremie som grundar sig på din pensionsgrundande lön. Du kan även ha äldre tjänstepensionsförmåner som inte alltid finns redovisad på minpension.se. De vanligast förekommande avtalen är KAP-KL och senare AKAP-KL för födda 1986 eller senare. Här nedan redovisas några av de vanligaste kommunala tjänstepensionsförmånerna:

Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31
Du kan ha en så kallad IPR97 intjänad om du var kommunalt anställd 1997-12-31 och hade fyllt 28 år. Kontakta den arbetsgivare du hade 1997-12-31 för att få veta mer om du har rätt till denna förmån samt hur prognosen ser ut från 65 år. Vidare kan denna arbetsgivare tala om vilka anställningstider som är tillgodoräknade. Många gånger redovisas inte denna förmån på www.minpension.se så därför är mitt tips att kontakta arbetsgivaren. På så sätt kan du få hjälp med prognoser vid uttag från olika tidpunkter. Förmånen kan tas ut temporärt eller livsvarigt. Temporärt uttag kan dock endast ske innan 65 års ålder.

Avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL
Rubriken antyder att detta skulle vara en avgift, och ja, det är faktiskt det, men inte för dig utan för din arbetsgivare som betalar en årlig pensionsavgift som beräknas i procent av avgiftsunderlaget, alltså din lön. Från och med 1998-01-01 har din arbetsgivare betalat en pensionspremie på ca 4,5 procent av din årsinkomst.

Du väljer själv pensionsförvaltare och ditt pensionskapital finns alltid kvar hos din förvaltare, även om du byter arbetsgivare eller slutar arbeta. Du kan när som helst göra ett omval till en ny förvaltare och även flytta intjänad tjänstepension inom avtalen KAP-KL och AKAP-KL till det nya valet. Valet i sig kan väljas som traditionell eller fondförsäkring. Du kan också välja att skydda din familj genom att teckna ett återbetalningsskydd. Om du inte gör ett aktivt val placeras dina pensionspremier hos KPA i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd. Ju senare du väljer att ta ut pensionen desto högre blir den.

De pensionspremier du tjänat in hos en kommunal arbetsgivare sedan 1998 redovisas i årliga värdebesked som sänds ut av det eller de bolag som förvaltar dina pensionspengar. Du kan även logga in hos www.minpension.se och där göra olika prognoser avseende din tjänstepension och andra pensionsdelar i pyramiden. Observera att de simuleringar du utför hos minpension.se inte påverkar några pensionspengar i verkligheten. Om du önskar flytta dina pensionspremier från tidigare år till annat bolag så kan du också göra det hos pensionsbolagets valcentral, tänk dock på att bolagen tar en avgift från ditt pensionskapital för att utföra detta.

Förmånsbestämd ålderspension på lönedel över 35 700 kr
Du som har en högre lön garanteras en pension som motsvarar en viss procent av din lön. Förmånsbestämd ålderspension börjar tjänas in från 28 års ålder och fram till 65 år. När du avgår från din anställning i pensioneringssyfte kan du ha rätt till förmånsbestämd ålderspension. För att tjäna in till en hel pension krävs minst 30 pensionsgrundande år, om du har färre år blir den förmånsbestämda ålderspensionen proportionerligt lägre. Kontakta din arbetsgivare för prognos och vid eventuella frågor. KPA och Skandia administrerar kommunal tjänstepension på uppdrag av din kommunala arbetsgivare. Gå gärna in på deras hemsidor samt den valcentral respektive bolag har som administrerar den pensionsdel som ska förvaltas. Mer information hos www.kpa.se och deras valcentral www.pensionsvalet.se samt www.skandia.se och deras valcentral www.valcentralen.se.

Statligt anställda
Tjänstepensionsavtalet PA03 gäller för dig som är statligt anställd. Varje år från det att du har fyllt 23 år betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Du väljer själv hur pengarna ska placeras. SPV, Statens tjänstepensionsverk, administrerar statlig tjänstepension. Du kan logga in på www.spv.se för att titta närmare på just dina uppgifter.

Förmånsbestämd ålderspension
Detta är en del i det statliga tjänstepensionsavtalet för dig som är född före 1973 eller har en lön över 35 700 kr per månad. Din lönenivå, hur många år du varit anställd och vilket år du är född påverkar denna förmån.

Kompletterande ålderspension
Varje år från att du fyllt 23 år fram till 65 år betalar din arbetsgivare in en pensionspremie som motsvarar 2 procent av din lön, denna pension kallas även Kåpan Tjänste och förvaltas av Kåpan Pensioner. Dina pensionspremier placeras i en traditionell livförsäkring med en räntegaranti. Om du önskar återbetalningsskydd till din familj måste du aktivt välja till detta.

Individuell ålderspension
Varje år från att du fyllt 23 år och fram till 65 år betalar din arbetsgivare in en pensionspremie som motsvarar 2,5 procent av din lön. Du väljer hur pengarna ska placeras. Logga in på dina pensionssidor för att göra ditt val om dels den sparform du önskar samt önskad försäkringsgivare. Därefter väljer du mellan traditionell försäkring eller fondförsäkring. Du ska också ta ställning till om du vill ha ett återbetalningsskydd till din familj eller inte. Glöm inte att jämföra de olika försäkringsgivarnas avgifter och kostnader!

Om du inte gör ett aktivt val
Då placeras dina pengar hos Kåpan Pensioner i en traditionell försäkring och med återbetalningsskydd.

Privat anställda tjänstemän
Tjänstepensionsavtalen för privat anställda tjänstemän är ITP 2 och ITP 1.

ITP 1 födda 1979 och senare
Arbetsgivaren betalar in en pensionspremie varje år från 25 års ålder som motsvarar 4,5 procent av månadslönen. På den lönedel som överstiger 35700 kr så är premien på 30 procent. Du väljer själv vilken förvaltare du önskar samt sparform. Du kan även välja till ett återbetalningsskydd och familjeskydd. Om du inte gör ett aktivt placeringsval förvaltas dina pensionspremier av Alecta.

ITP 2 födda 1978 och tidigare
Att känna till är att vissa företag kan ha ITP 1 för de anställda oavsett ålder. Pensionen innehåller två delar: förmånsbestämd del ITP 2 och premiebestämd del ITPK. Den förmånsbestämda delen påverkas av vilken lönenivå du har samt hur många år du har jobbat, pensionens storlek är därmed förutbestämd. Du börjar tjäna in till denna del från 28 år och hel pension erhålls vid 30 tjänsteår. För varje månad som saknas reduceras pensionen med 1/360-del. ITPK utgör 2 procent av din lön och du kan själv välja hur du vill placera dessa pengar. Om du inte gör ett aktivt val förvaltas din ITPK av Alecta. Alecta förvaltar privat tjänstepension och din arbetsgivare betalar årligen en pensionspremie för dig som du själv kan placera via www.collectum.se som är Alectas valcentral. Varje år sänds det röda kuvertet hem till dig där kan du se hur dina pensionspengar förvaltats. På Alectas hemsida kan du enkelt se om du finns registrerad genom att skriva in ditt personnummer.

Kooperationens tilläggspension, KTP
Tjänstepensionsavtal som gäller från 2011. Denna tjänstepension liknar ITP i stora delar. Läs mer om KTP-planen här. Tjänstepensionen administreras av Folksam och premier förmedlas av valcentralen pensionsvalet.se.

De belopp som nämns i artikeln gäller för år 2015.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Allmänt
2 Kommentarer »

Test av skidhjälmar visar på bristande skydd

18 februari, 2015

freerider-498473_640
Försäkringsbolaget Folksam har testat tretton av landets vanligaste skidhjälmar för ungdomar och vuxna. Testresultatet visar att endast tre av dem utmärker sig positivt.

En skall- eller hjärnskada är bland det farligaste man kan råka ut för som utförsåkare. Även om det är få som skadar sig i svenska skidanläggningar kan rätt utrustning göra stor skillnad. Hälften av alla huvudskador kan undvikas med hjälm, men det är stor skillnad mellan de bästa och de sämsta skidhjälmarna. Det visar Folksams test, där bara tre hjälmar håller måttet.
– En av tio som skadar sig i svenska skidbackar får en huvudskada och då kan valet av hjälm vara avgörande för att undgå skall- och hjärnskador. Eftersom Folksam engagerar sig i det som är viktigt för kunderna så vill vi tipsa om Folksams skidhjälmstest. Testet visar att priset inte alltid är avgörande för hur säker en hjälm är. Det går att få lika mycket säkerhet till mindre än halva priset, säger Malin Åman, idrottsskadeforskare Folksam och GIH.

Alla hjälmar som ingår är sedan tidigare testade och godkända enligt Konsumentverkets CE-normer och EU:s krav. Folksam har dessutom valt en tuffare testmetod, som mer efterliknar en skidolycka.

Bäst i test blev hjälmen Sweet Protection Igniter MIPS.

Läs mer om testet
Läs pressmeddelande från Folksam

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Allmänt, Omvärldsbevakning, Trygghet för hela familjen
Lämna kommentar;

5 tips för att undvika halkskador

3 februari, 2015

 

halka

Med vintern väntar även den förrädiska halkan runt hörnet. Enligt Konsumentverket söker cirka 25 000 personer läkarvård i Sverige varje år efter att ha halkat på snö eller is. Över 40 procent av halkolyckorna sker på vägar, gator, trottoarer och liknande. Vi har samlat några tips för hur du rör dig säkrare utomhus under den hala perioden av året. Tipsen är utan inbördes ordning.

1. Gå normalt och använd om möjligt broddar
Från vårt östra grannland kommer tips om att man bör gå normalt. Börjar man ”trippa”, spänner man musklerna och faller lätt omkull. För att klara av att gå med rätt teknik på hala vintergator lönar det sig att ha tränade muskler, då är risken mindre att man börjar ”trippa” och faller omkull. Den som inte gillar styrketräning och gym kan ändå pusta ut: promenader är bra för att träna upp musklerna. Man rekommenderar också alla att använda skor med broddar när det är halt ute. Det går att köpa löstagbara broddar som man fäster på skorna, eller skor som har inbyggda broddar.

2. Hälfotsskydd, helfotsskydd och fotbladsskydd
Tekniska högskolan vid Umeå universitet har testat tre typer av halkskydd: hälfotsskydd, helfotsskydd som täcker hela sulan och fotbladsskydd som bara täcker fotbladet, det vill säga främre delen av skosulan. Hälfotsskydd har visat sig vara det mest effektiva halkskyddet, men man rekommenderar ändå att man provar sig fram till vad som passar just dig. Broddar, halkskydd och galoscher med dubbar under sulorna finns att köpa på vissa stormarknader, apotek och välsorterade skobutiker. Konsumentverket tipsar om att man funderar innan man gör sitt val. Till exempel på när halkskydden ska användas, att korta broddar ger bättre balans och passar på isigt underlag och att längre broddar är lämpliga att använda i snö och modd. Broddarna bör heller inte användas inomhus eller på barmark. Köp även CE-märkta produkter. De uppfyller gällande säkerhetskrav. Det finns även halkskydd för käppar.

3. Gå inte ut när det är som halast
En rekommendation som ibland kan vara svår att följa. Men det bästa är att hålla sig inomhus tills dess att gator hunnit röjas och att det saltats och sandats.

4. Ta det lugnt när första halkan kommer
Anders Jönsson, överläkare inom ortopedi på Sahlgrenska sjukhuset uppmanar allmänheten att ta det lugnt och inte jäkta för att inte skada sig i onödan. Varje år är det många som får frakturer som de egentligen inte hade behövt drabbas av för att de inte tar det försiktigt. Man nämner att det brukar vara 20-30 extra frakturer när första halkan kommer. Vanligtvis handlar det om handledsfrakturer. När folk trillar tar de emot med händerna och skadar sig.

5. Håll koll digitalt på halka och istappar (Stockholm)
Halkolyckorna i Stockholm har enligt Södersjukhuset femdubblats de senaste fyra åren. Därför har man tagit initiativet till Halkvarningen, ett experiment som låter invånarna varna varandra för såväl halka som istappar. Läs mer på halkvarningen.se.

Referenser:
http://www.gaochlopkliniken.se/images/pdf/Undvik%20halkskador.pdf
http://svenska.yle.fi/artikel/2015/01/22/radiodoktorn-sa-undviker-du-halkolyckor
http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Aktuellt/Nyheter/Nyhetsarkiv/2013/Undvik-onodiga-halkskador-i-halkan/
http://www.halkvarningen.se/
http://www.dinsakerhet.se/Fritid–resor/Sno-och-is/Halka/
http://www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Sakra-varor-och-tjanster/Hjalmar-och-skydd/Halkskyddbroddar/

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Allmänt, Trygghet för hela familjen
Lämna kommentar;