Nu kommer det orange kuvertet

24 februari, 2015

orangekuvert_560px
När du går i pension är tanken med dagens pensionssystem att du ska ha samlat ihop pensionsrätter på miljonbelopp. Att läsa om hur ett sådant sparande har utvecklats under året borde vara riktigt spännande, öppna därför ditt orange kuvert!

Det orange kuvertet är årsbeskedet för din allmänna pension. Har du börjat ta ut din allmänna pension finns det bland annat information om utbetalningsdagar och hur mycket pension du får månad för månad. Du som fortfarande sparar till pensionen får information om hur mycket du hittills sparat ihop, vilka premiepensionsfonder det är du sparar i och hur ditt sparande har utvecklats.

Den allmänna pensionen består av två delar, dels inkomstpensionen, dels premiepensionen. Inkomstpensionens utveckling är inget som du själv kan påverka, utvecklingen av den delen avgörs av den ekonomiska utvecklingen i landet. Däremot kan du själv påverka premiepensionen genom att själv välja vilka fonder som premiepensionen ska placeras i. Om du inte gjort något val (eller om du varit nöjd med ickevals-alternativet och medvetet valt att fortsätta spara i det alternativet) så står det i ditt orange kuvert att du sparar i AP7Såfa.

Det är viktigt att komma ihåg att den allmänna pensionen är en del av din totala pension. För de allra flesta finns också en tjänstepension och för dig som själv sparar består den av ytterligare en del. Om du vill få koll på ditt totala pensionssparande kan du använda minpension.se. Kom också ihåg din möjlighet att vända dig till en rådgivare hos oss för att få hjälp med att se över ditt sparande och dina behov. Vi har också pensionsplanering för dig som närmar sig pensionen. Båda pensions- och sparanderådgivning samt pensionsplanering är medlemsförmåner för dig som är medlem i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund.

Du kan också logga in på Pensionsmyndighetens hemsida för att se din samlade bild. Här finns även en guide till hur du läser ditt orange kuvert.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , ,
Kategori: Allmänt, Omvärldsbevakning, Pension, rådgivning
1 kommentar »

Vad en sjukvårdsförsäkring innebär

24 februari, 2015

heartbeat-163709_640
En sjukvårdsförsäkring är ett komplement till den offentliga vården och är tänkt att både snabbt och enkelt ge den vård som den försäkrade behöver. Sedan år 2011 har Lärarförsäkringar kunnat erbjuda sina kunder att teckna sjukvårdsförsäkring och från lanseringsdatumet har hittills över 3000 medlemmar valt att teckna.

Precis som medlemmarna i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund så väljer allt fler privatpersoner och arbetsgivare att teckna privata sjukvårdsförsäkringar. Under tredje kvartalet 2014 uppgick antalet i Sverige till 609 000 försäkrade. Det är en ökning med drygt 19 000 från föregående kvartal, skriver branschorganisationen Svensk Försäkring i ett pressmeddelande. Sjukvårdsförsäkringen kan tecknas som en gruppförsäkring eller som en individuell försäkring. Merparten av gruppförsäkringarna tecknas via en arbetsgivare där den anställde själv betalar premiekostnaden. Det blir även allt vanligare att fackförbund inom olika yrkesområden och andra organisationer erbjuder en gruppförsäkring till sina medlemmar, som i fallet med Lärarförsäkringars sjukvårdsförsäkring för Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemmar. Sedan år 2000 har antalet sjukvårdsförsäkringar sexdubblats och ökat med i genomsnitt 14 procent per år.

Vad skiljer sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring
En vanlig fråga är vad som skiljer en sjukförsäkring från en sjukvårdsförsäkring. Kortfattat så kan man säga att en sjukförsäkring ger kompensation för inkomstbortfall vid sjukdom, både i form av exempelvis en återkommande månadsersättning vid längre sjukskrivning och/eller ett engångsbelopp om du skulle drabbas av en allvarlig diagnos. Sjukvårdsförsäkringen däremot är tänkt som ett komplement till den offentliga vården. Sjukvårdsförsäkringen ger dig både snabbt och enkelt tillgång till den sjukvård som du behöver. Du får snabbt tid hos specialist och är sedan garanterad tid för operation inom ett visst antal dagar. Sjukförsäkringen ger alltså, förenklat uttryckt, ersättning för inkomstbortfall vid sjukdom och sjukvårdsförsäkringen ger dig snabbare tillgång till vård om du råkar ut för något.

Men varför ha en sjukvårdsförsäkring när vården i Sverige är gratis?
Privata sjukvårdsförsäkringar är omdiskuterade, främst utifrån moraliska och ideologiska ståndpunkter. En av de vanligaste motargumenten är att man inte vill gå före någon i kön till sjukvården. Sjukvårdsförsäkringen gäller dock för privat vård. Det innebär att du inte går före någon i den offentliga vårdkön när du använder försäkringen, tvärtom lämnar du din plats till någon annan. På så sätt frigör försäkringen resurser i den offentliga vården. Ett annat argument är att det är fel att de som har råd ska kunna betala för bättre vård. På Lärarförsäkringar tror vi starkt på solidaritet. Solidaritet ligger till grund för vårt uppdrag: att ge medlemmarna i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund möjlighet att vara rätt och bra försäkrade. Genom att allt fler fackförbund erbjuder sina medlemmar sjukvårdsförsäkringar blir försäkringen tillgänglig för fler till en lägre kostnad. Det är inte längre en försäkring enbart för direktörer, utan även för arbetsterapeuter, journalister och lärare.

Lärarförsäkringars sjukvårdsförsäkring
Med Lärarförsäkringars sjukvårdsförsäkring får du snabbt den vård som du behöver. Du kan på så vis undvika onödigt lidande och oro och istället ägna mer kvalitetstid åt nära och kära. Snabb och kvalicerad vård ökar också dina möjligheter att fortare komma tillbaka till arbetet. En sjukvårdsförsäkring är ett komplement till den offentliga vården och med Lärarförsäkringars sjukvårdsförsäkring kan du dygnet runt vända dig till Sjukvårdsrådgivningen med medicinska frågor. Om din vårdcentral/husläkare remitterar dig vidare till specialistläkare så behöver du inte oroa dig för att få vänta länge på den vård som du behöver. Du kan då välja att kontakta Vårdplaneringen som tar över remissen och ser till att du snabbt får rätt behandling inom den privata vården. De följer dig sedan genom hela vårdprocessen och ser till att du alltid får rätt vård. Försäkringen gäller för planerad vård i ett rikstäckande nätverk av privata vårdgivare.

Garanterar snabb vård
Med sjukvårdsförsäkringen får du snabbt tid hos specialist och är sedan garanterad tid för operation inom 20 arbetsdagar. Vanligen går det mycket snabbare, men skulle du behöva vänta ersätter vi dig med 300 kr per dag.

Just nu: teckna sjukvårdsförsäkring utan hälsodeklaration
Du som är yngre än 55 år kan just nu, till och med den 28 februari 2015, teckna en sjukvårdsförsäkring utan hälsodeklaration. Du kan även teckna för en medförsäkrad sambo, maka eller make som är under 55 år. Du som är äldre kan givetvis också teckna en sjukvårdsförsäkring, dock mot en hälsodeklaration. Hör av dig till kundtjänst på 0771-21 09 09 (måndag-fredag 08-17) så hjälper vi dig.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , ,
Kategori: Allmänt, produkter
2 Kommentarer »

Pensionslektion med Sari Wonsell: tjänstepension

23 februari, 2015


pengapase2
Pension är enligt många ett knepigt ämne, men för att enkelt beskriva de olika delarna vill jag ge en övergripande bild om de olika pensionsblocken som de flesta ändå omfattas av. Idag har turen kommit till tjänstepension.

Tjänstepension är en förmån för dig som är anställd och som tryggar din pension samt ger ett extra skydd för din familj. Det finns flera olika tjänstepensionsavtal, bland annat; AKAP-KL, KAP-KL, PA03 och ITP. Förkortningarna är många men vi förenklar pensionsavtalstillhörighet genom att istället gruppera på ett enklare sätt; kommunala, statliga eller privata tjänstepensionsbestämmelser. Detta kan verka krångligt då din tjänstepension kan vara intjänad hos flera olika arbetsgivare som har olika pensionsbestämmelser. För att du ska ha tjänat in tjänstepension krävs att din arbetsgivare har kollektivavtal, all tjänstgöring behöver inte vara pensionsgrundande.

Kommun- och landstingsanställda
Din arbetsgivare betalar årligen en pensionspremie som grundar sig på din pensionsgrundande lön. Du kan även ha äldre tjänstepensionsförmåner som inte alltid finns redovisad på minpension.se. De vanligast förekommande avtalen är KAP-KL och senare AKAP-KL för födda 1986 eller senare. Här nedan redovisas några av de vanligaste kommunala tjänstepensionsförmånerna:

Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31
Du kan ha en så kallad IPR97 intjänad om du var kommunalt anställd 1997-12-31 och hade fyllt 28 år. Kontakta den arbetsgivare du hade 1997-12-31 för att få veta mer om du har rätt till denna förmån samt hur prognosen ser ut från 65 år. Vidare kan denna arbetsgivare tala om vilka anställningstider som är tillgodoräknade. Många gånger redovisas inte denna förmån på www.minpension.se så därför är mitt tips att kontakta arbetsgivaren. På så sätt kan du få hjälp med prognoser vid uttag från olika tidpunkter. Förmånen kan tas ut temporärt eller livsvarigt. Temporärt uttag kan dock endast ske innan 65 års ålder.

Avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL
Rubriken antyder att detta skulle vara en avgift, och ja, det är faktiskt det, men inte för dig utan för din arbetsgivare som betalar en årlig pensionsavgift som beräknas i procent av avgiftsunderlaget, alltså din lön. Från och med 1998-01-01 har din arbetsgivare betalat en pensionspremie på ca 4,5 procent av din årsinkomst.

Du väljer själv pensionsförvaltare och ditt pensionskapital finns alltid kvar hos din förvaltare, även om du byter arbetsgivare eller slutar arbeta. Du kan när som helst göra ett omval till en ny förvaltare och även flytta intjänad tjänstepension inom avtalen KAP-KL och AKAP-KL till det nya valet. Valet i sig kan väljas som traditionell eller fondförsäkring. Du kan också välja att skydda din familj genom att teckna ett återbetalningsskydd. Om du inte gör ett aktivt val placeras dina pensionspremier hos KPA i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd. Ju senare du väljer att ta ut pensionen desto högre blir den.

De pensionspremier du tjänat in hos en kommunal arbetsgivare sedan 1998 redovisas i årliga värdebesked som sänds ut av det eller de bolag som förvaltar dina pensionspengar. Du kan även logga in hos www.minpension.se och där göra olika prognoser avseende din tjänstepension och andra pensionsdelar i pyramiden. Observera att de simuleringar du utför hos minpension.se inte påverkar några pensionspengar i verkligheten. Om du önskar flytta dina pensionspremier från tidigare år till annat bolag så kan du också göra det hos pensionsbolagets valcentral, tänk dock på att bolagen tar en avgift från ditt pensionskapital för att utföra detta.

Förmånsbestämd ålderspension på lönedel över 35 700 kr
Du som har en högre lön garanteras en pension som motsvarar en viss procent av din lön. Förmånsbestämd ålderspension börjar tjänas in från 28 års ålder och fram till 65 år. När du avgår från din anställning i pensioneringssyfte kan du ha rätt till förmånsbestämd ålderspension. För att tjäna in till en hel pension krävs minst 30 pensionsgrundande år, om du har färre år blir den förmånsbestämda ålderspensionen proportionerligt lägre. Kontakta din arbetsgivare för prognos och vid eventuella frågor. KPA och Skandia administrerar kommunal tjänstepension på uppdrag av din kommunala arbetsgivare. Gå gärna in på deras hemsidor samt den valcentral respektive bolag har som administrerar den pensionsdel som ska förvaltas. Mer information hos www.kpa.se och deras valcentral www.pensionsvalet.se samt www.skandia.se och deras valcentral www.valcentralen.se.

Statligt anställda
Tjänstepensionsavtalet PA03 gäller för dig som är statligt anställd. Varje år från det att du har fyllt 23 år betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Du väljer själv hur pengarna ska placeras. SPV, Statens tjänstepensionsverk, administrerar statlig tjänstepension. Du kan logga in på www.spv.se för att titta närmare på just dina uppgifter.

Förmånsbestämd ålderspension
Detta är en del i det statliga tjänstepensionsavtalet för dig som är född före 1973 eller har en lön över 35 700 kr per månad. Din lönenivå, hur många år du varit anställd och vilket år du är född påverkar denna förmån.

Kompletterande ålderspension
Varje år från att du fyllt 23 år fram till 65 år betalar din arbetsgivare in en pensionspremie som motsvarar 2 procent av din lön, denna pension kallas även Kåpan Tjänste och förvaltas av Kåpan Pensioner. Dina pensionspremier placeras i en traditionell livförsäkring med en räntegaranti. Om du önskar återbetalningsskydd till din familj måste du aktivt välja till detta.

Individuell ålderspension
Varje år från att du fyllt 23 år och fram till 65 år betalar din arbetsgivare in en pensionspremie som motsvarar 2,5 procent av din lön. Du väljer hur pengarna ska placeras. Logga in på dina pensionssidor för att göra ditt val om dels den sparform du önskar samt önskad försäkringsgivare. Därefter väljer du mellan traditionell försäkring eller fondförsäkring. Du ska också ta ställning till om du vill ha ett återbetalningsskydd till din familj eller inte. Glöm inte att jämföra de olika försäkringsgivarnas avgifter och kostnader!

Om du inte gör ett aktivt val
Då placeras dina pengar hos Kåpan Pensioner i en traditionell försäkring och med återbetalningsskydd.

Privat anställda tjänstemän
Tjänstepensionsavtalen för privat anställda tjänstemän är ITP 2 och ITP 1.

ITP 1 födda 1979 och senare
Arbetsgivaren betalar in en pensionspremie varje år från 25 års ålder som motsvarar 4,5 procent av månadslönen. På den lönedel som överstiger 35700 kr så är premien på 30 procent. Du väljer själv vilken förvaltare du önskar samt sparform. Du kan även välja till ett återbetalningsskydd och familjeskydd. Om du inte gör ett aktivt placeringsval förvaltas dina pensionspremier av Alecta.

ITP 2 födda 1978 och tidigare
Att känna till är att vissa företag kan ha ITP 1 för de anställda oavsett ålder. Pensionen innehåller två delar: förmånsbestämd del ITP 2 och premiebestämd del ITPK. Den förmånsbestämda delen påverkas av vilken lönenivå du har samt hur många år du har jobbat, pensionens storlek är därmed förutbestämd. Du börjar tjäna in till denna del från 28 år och hel pension erhålls vid 30 tjänsteår. För varje månad som saknas reduceras pensionen med 1/360-del. ITPK utgör 2 procent av din lön och du kan själv välja hur du vill placera dessa pengar. Om du inte gör ett aktivt val förvaltas din ITPK av Alecta. Alecta förvaltar privat tjänstepension och din arbetsgivare betalar årligen en pensionspremie för dig som du själv kan placera via www.collectum.se som är Alectas valcentral. Varje år sänds det röda kuvertet hem till dig där kan du se hur dina pensionspengar förvaltats. På Alectas hemsida kan du enkelt se om du finns registrerad genom att skriva in ditt personnummer.

Kooperationens tilläggspension, KTP
Tjänstepensionsavtal som gäller från 2011. Denna tjänstepension liknar ITP i stora delar. Läs mer om KTP-planen här. Tjänstepensionen administreras av Folksam och premier förmedlas av valcentralen pensionsvalet.se.

De belopp som nämns i artikeln gäller för år 2015.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Allmänt
2 Kommentarer »

Test av skidhjälmar visar på bristande skydd

18 februari, 2015

freerider-498473_640
Försäkringsbolaget Folksam har testat tretton av landets vanligaste skidhjälmar för ungdomar och vuxna. Testresultatet visar att endast tre av dem utmärker sig positivt.

En skall- eller hjärnskada är bland det farligaste man kan råka ut för som utförsåkare. Även om det är få som skadar sig i svenska skidanläggningar kan rätt utrustning göra stor skillnad. Hälften av alla huvudskador kan undvikas med hjälm, men det är stor skillnad mellan de bästa och de sämsta skidhjälmarna. Det visar Folksams test, där bara tre hjälmar håller måttet.
– En av tio som skadar sig i svenska skidbackar får en huvudskada och då kan valet av hjälm vara avgörande för att undgå skall- och hjärnskador. Eftersom Folksam engagerar sig i det som är viktigt för kunderna så vill vi tipsa om Folksams skidhjälmstest. Testet visar att priset inte alltid är avgörande för hur säker en hjälm är. Det går att få lika mycket säkerhet till mindre än halva priset, säger Malin Åman, idrottsskadeforskare Folksam och GIH.

Alla hjälmar som ingår är sedan tidigare testade och godkända enligt Konsumentverkets CE-normer och EU:s krav. Folksam har dessutom valt en tuffare testmetod, som mer efterliknar en skidolycka.

Bäst i test blev hjälmen Sweet Protection Igniter MIPS.

Läs mer om testet
Läs pressmeddelande från Folksam

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Allmänt, Omvärldsbevakning, Trygghet för hela familjen
Lämna kommentar;

5 tips för att undvika halkskador

3 februari, 2015

 

halka

Med vintern väntar även den förrädiska halkan runt hörnet. Enligt Konsumentverket söker cirka 25 000 personer läkarvård i Sverige varje år efter att ha halkat på snö eller is. Över 40 procent av halkolyckorna sker på vägar, gator, trottoarer och liknande. Vi har samlat några tips för hur du rör dig säkrare utomhus under den hala perioden av året. Tipsen är utan inbördes ordning.

1. Gå normalt och använd om möjligt broddar
Från vårt östra grannland kommer tips om att man bör gå normalt. Börjar man ”trippa”, spänner man musklerna och faller lätt omkull. För att klara av att gå med rätt teknik på hala vintergator lönar det sig att ha tränade muskler, då är risken mindre att man börjar ”trippa” och faller omkull. Den som inte gillar styrketräning och gym kan ändå pusta ut: promenader är bra för att träna upp musklerna. Man rekommenderar också alla att använda skor med broddar när det är halt ute. Det går att köpa löstagbara broddar som man fäster på skorna, eller skor som har inbyggda broddar.

2. Hälfotsskydd, helfotsskydd och fotbladsskydd
Tekniska högskolan vid Umeå universitet har testat tre typer av halkskydd: hälfotsskydd, helfotsskydd som täcker hela sulan och fotbladsskydd som bara täcker fotbladet, det vill säga främre delen av skosulan. Hälfotsskydd har visat sig vara det mest effektiva halkskyddet, men man rekommenderar ändå att man provar sig fram till vad som passar just dig. Broddar, halkskydd och galoscher med dubbar under sulorna finns att köpa på vissa stormarknader, apotek och välsorterade skobutiker. Konsumentverket tipsar om att man funderar innan man gör sitt val. Till exempel på när halkskydden ska användas, att korta broddar ger bättre balans och passar på isigt underlag och att längre broddar är lämpliga att använda i snö och modd. Broddarna bör heller inte användas inomhus eller på barmark. Köp även CE-märkta produkter. De uppfyller gällande säkerhetskrav. Det finns även halkskydd för käppar.

3. Gå inte ut när det är som halast
En rekommendation som ibland kan vara svår att följa. Men det bästa är att hålla sig inomhus tills dess att gator hunnit röjas och att det saltats och sandats.

4. Ta det lugnt när första halkan kommer
Anders Jönsson, överläkare inom ortopedi på Sahlgrenska sjukhuset uppmanar allmänheten att ta det lugnt och inte jäkta för att inte skada sig i onödan. Varje år är det många som får frakturer som de egentligen inte hade behövt drabbas av för att de inte tar det försiktigt. Man nämner att det brukar vara 20-30 extra frakturer när första halkan kommer. Vanligtvis handlar det om handledsfrakturer. När folk trillar tar de emot med händerna och skadar sig.

5. Håll koll digitalt på halka och istappar (Stockholm)
Halkolyckorna i Stockholm har enligt Södersjukhuset femdubblats de senaste fyra åren. Därför har man tagit initiativet till Halkvarningen, ett experiment som låter invånarna varna varandra för såväl halka som istappar. Läs mer på halkvarningen.se.

Referenser:
http://www.gaochlopkliniken.se/images/pdf/Undvik%20halkskador.pdf
http://svenska.yle.fi/artikel/2015/01/22/radiodoktorn-sa-undviker-du-halkolyckor
http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Aktuellt/Nyheter/Nyhetsarkiv/2013/Undvik-onodiga-halkskador-i-halkan/
http://www.halkvarningen.se/
http://www.dinsakerhet.se/Fritid–resor/Sno-och-is/Halka/
http://www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Sakra-varor-och-tjanster/Hjalmar-och-skydd/Halkskyddbroddar/

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Allmänt, Trygghet för hela familjen
Lämna kommentar;

Minpension.se är nominerad till Sveriges bästa webbplats

21 januari, 2015

minpension

Pensionsportalen Minpension.se har nominerats av Web Service Awards till Sveriges bästa webbplats 2014 i kategorin information och service, skriver Minpension.se i ett pressmeddelande.

Tävlingen baserar sig på Web Service Awards (WSA) webbplatsundersökningar med svar från över 200 000 besökare. WSA har sedan år 2000 undersökt olika webbsidor för att hitta dem som svenskarna är mest nöjda med. En expertjury har därefter bedömt resultatet för att årligen utse Sveriges bästa webbplatser.
– Jag ser det som ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete med många små förändringar har gett gott resultat, säger Anders Lundström, vd på Minpension.se.

I den senaste tidens utveckling av Minpension.se har användarnas åsikter och förbättringsförslag varit i fokus. Många av dessa har kommit fram just i WSA:s undersökningar. Utmärkelserna delas ut under WSA-galan på Nalen i Stockholm den 28 januari.

Pensionsportalen Minpension.se lanserades år 2004. Den ägs av Min Pension i Sverige AB som är ett dotterbolag till Svensk Försäkring (försäkringsbolagens branschorganisation). Verksamheten drivs i samarbete mellan staten och pensionsbolagen och finansieras till hälften av pensionsbolagen, till hälften av staten.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , ,
Kategori: Allmänt, Omvärldsbevakning
Lämna kommentar;

Pensionslektion med Sari Wonsell: allmän pension

20 januari, 2015

allman_pension

Många tycker att pensionsdjungeln är djup och snårig, men för att enkelt beskriva de olika delarna vill jag ge en övergripande bild om de olika pensionsblocken som de flesta av oss ändå omfattas av.

Du har pension från flera olika håll och vi använder oss av pensionspyramiden för att tydliggöra de olika delarna. En enkel ekvation är att det är din lönenivå och dina yrkesverksamma år som påverkar storleken på din framtida pension, ju längre du arbetar desto högre pension.

I tre delar kommer jag här på bloggen att skriva om pensionsblocken allmän pension, tjänstepension och privat pension, där jag idag inleder med den allmänna pensionen. Pension är ett klurigt ämne, så ta hjälp om du behöver, för den finns! Det kan vara av din arbetsgivare, pensionsbolagen eller av oss på Lärarförsäkringar. Vi kan hjälpa dig med såväl placeringsråd avseende dina pensionspremier som hjälp med pensionssparande, framtida prognoser och tips på uttag som en del av din medlemsservice i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund.

pensionspyramid
Fälten i pyramiden symboliserar hela pensionen. Basen är orange och symboliserar den allmänna pensionen (mörkt orange: inkomstpension, ljust orange: premiepension), det blåa fältet är tjänstepension och det gröna är eventuellt eget sparande.

ALLMÄN PENSION
Du som arbetat och bott i Sverige får allmän pension, denna grundas på all inkomst som du betalat in skatt för. Detta gäller även a-kassa, sjuk- och aktivitetsersättning samt föräldrapenning. Pensionsmyndigheten ansvarar för denna statliga pension och den består av två delar: inkomstpension och premiepension.

Inkomstpension
Varje år avsätts 16 procent av din skattepliktiga förvärvsinkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp, denna del är därmed inkomstgrundad.

Premiepension
Varje år avsätts 2,5 procent av din skattepliktiga förvärvsinkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp, även denna del är därmed inkomstgrundad. Din premiepension förvaltas, om du inte gjort något eget val placeras dina pengar i AP7 Såfa. Du kan även välja själv hur du vill att din premiepension ska förvaltas, detta kan du göra genom att logga in med E-leg på Pensionsmyndighetens hemsida.

Årligt värdebesked i ditt orange kuvert
Här kan du följa utvecklingen av din allmänna pension samt se några exempel på prognoser. Du kan även logga in hos www.minpension.se för att där kunna göra olika prognoser avseende din allmänna pension och andra pensionsdelar i pyramiden.

Ålderspension
Du ansöker själv om uttag av den allmänna pensionen, minst två månader innan önskat uttag. Detta kan du göra direkt på www.pensionsmyndigheten.se med hjälp av e-leg/bank-Id eller genom att skriva ut en blankett och sända in till Pensionsmyndigheten per post.

Några punkter som kan vara till hjälp och vägledning:

• Allmän pension kan tidigast sökas från 61 års ålder.

• Uttag kan ske med 25, 50, 75 eller 100 procent.

• Uttaget kan stoppas, när du önskar utbetalning på nytt gör du om ansökningsprocessen igen.

• Utbetalning kan ske parallellt som du arbetar.

Din pension blir lägre om du tar ut den vid 61 års ålder än exempelvis vid 67 år. Tänk på att uttag av pension kan påverka din a-kassa negativt om du skulle bli arbetslös innan 65 års ålder. Du kan även läsa mer om det här. Pensionsmyndigheten kan även hjälpa till med prognoser och svara på frågor kring din allmänna pension. På www.pensionsmyndigheten.se finns mer information samt att du kan logga in för att se dina egna pensionsuppgifter.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , , , , ,
Kategori: Allmänt, Pension, rådgivning
2 Kommentarer »

Pensionsplanering på plats i Kiruna

20 januari, 2015

DSC_0014
I december besökte Lärarförsäkringar norra Sverige och världens till ytan största stad, Kiruna, dit vi bjudits in för att föreläsa om pensionsplanering och försäkringar för lokala medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Snön hängde tung utanför när konferensrummet på Hjalmar Lundbohmsskolan, eller ”Hjampis” som den även kallas, fylldes på. Leverpastej- och skinksmörgåsarna och för den delen kaffet gick snabbt åt inför kvällens föreläsning då Lärarförsäkringars pensionsexpert skulle ledsaga 30 lokala lärare genom pensions- och försäkringsdjungeln.

Lärarförsäkringars pensionsexpert och kvällens föreläsare heter Sari Wonséll och kommer ursprungligen från Norrland. När Sari avslöjar att hon är född i närbelägna Jukkasjärvi går ett glatt hummande genom den samlade lärarpubliken. Sari har i många år arbetat med pensioner och ska under kvällen lotsa ett trettiotal lärare genom pensionsdjungeln. Men först inleder Sari med att berätta om Lärarförsäkringar och dess roll för medlemmarna.
– Vilka är egentligen Lärarförsäkringar? Jo, vi på Lärarförsäkringar upphandlar försäkringar av olika försäkringsbolag. Man kan säga att vi plockar russinen ur kakan. Då vi företräder så pass många lärare kan vi leverera både bra villkor och extra förmånliga produkter till de som vi företräder, alltså ni som är medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, berättar Sari.

DSC_0026

Sedan kommer Sari in på kvällens huvudsakliga tema, det som Sari kallar för ”den uppskjutna lönen”: alltså pension.
– När nu avdragsrätten försvinner så rekommenderar vi att man slutar med privat pensionssparande i pensionsförsäkring och genom individuellt pensionssparande (IPS) berättar Sari, och tar därmed upp en av de frågorna som Lärarförsäkringar får mest frågor om just nu.

Publiken undrar om det är bättre att spara på exempelvis banken.
– Det kan variera från person till person beroende på omständigheterna. Men det råd vi ger just nu är att spara i en kapitalförsäkring, en produkt där man istället för reavinstskatt betalar en årlig schablonskatt, säger Sari.

När ska man söka pension för att få ut den i tid, undrar en annan av lärarna i publiken.
– Sök ett halvår i förväg för att få ut pengarna i tid. Man brukar rekommendera två månader, men jag rekommenderar sex månader, svarar Sari.

Sari fortsätter med att berätta att det alltid är skatt på pension och att man får lägre pension om man börjar ta ut den från 61 år. 0,6 procent per månad när det gäller den allmänna pensionen och 0,5 procent för tjänstepensionen.

DSC_0034

Sari går även igenom IPR 97. År 1998 föddes ett nytt pensionsavtal och därmed skedde en slutberäkning enligt det äldre pensionsavtalet den sista december 1997. Har du varit kommunalt anställd vid årsskiftet 1997/1998 och var minst 28 år fyllda kan du ha en intjänad pensionsrätt 1997-12-31, detta kallas ofta IPR-97 vilket innebär en intjänad pensionsförmån enligt äldre pensionsbestämmelser. Finner du inga uppgifter kring detta på minpension.se men tror dig ha tjänat in denna förmån så kontakta den arbetsgivare du hade vid denna tidpunkt.  Uttag av denna förmån görs tidigast från 61 år och senast vid 67 år. Du kan välja mellan helt eller partiellt uttag (du väljer själv vilken procent du vill ta ut). Möjligheten finns även att ta ut förmånen temporärt, alltså ett uttag under en begränsad tid, vilket ofta ger ett högre månadsbelopp. Uttaget måste påbörjas innan 65 års ålder och kan ske tidigast från 61 år. Arbetsgivaren kan hjälpa dig med prognoser, berättar Sari.

Är det något dödskrav, frågar en man i publiken med glimten i ögat, eller kan jag få ut IPR:en hur länge som helst?
– Ha, ha. Det är inget dödskrav, förmånen gäller så länge du lever, svarar Sari.

Sari avslutar med att uppmana deltagarna att gå in på Minpension.se
– Jag vill att ni går in och tittar och gör lite prognoser. Sen bokar ni en Pensionsplanering som ju är en del av medlemsförmånerna ni har hos ert fackförbund. Där går ni och rådgivaren tillsammans igenom vad som är bra att veta och vad ni ska tänka på när ni planerar er pension och om ni har fått all pension som ni har rätt till. Vi hittar varje vecka pensionspengar som medlemmarna inte känt till, avslutar Sari.

Vi passade även på att prata lite med några av de deltagande lärarna efter föreläsningen.

DSC_0036

Louise är lärare i idrott och hälsa på Lapplands Gymnasium och på väg att gå i pension.
– Jag var främst intresserad av det här med olika pensionsuttag, hur det slår beroende på hur och när man går i pension. Jag har hört om det mesta som togs upp under föreläsningen tidigare. Det är komplicerat men jag blir mer och mer klar över det, säger Louise.

Louise tycker genomgången var bra och då hon nyligen fick höra talas om IPR så var det bra att få ännu mer klarhet om det under föreläsningen. Hon rekommenderar även andra att besöka föreläsningar.
– Absolut. Den höll väldigt hög kvalité och jag tycker alltid det är givande med den här typen av föreläsningar och utbildningar.

DSC_0037

Maria Sörmling arbetar som specialpedagog på Jukkasjärvi skola och deltog i föreläsningen då hon närmar sig pensionen och vill veta mer om vad hon har rätt att få ut när hon går i pension.
– Jag tycker att jag fick svar på mina funderingar under föreläsningen. Jag tycker den var mycket bra och givande. Det är bra att man blir erbjuden en gratis uppföljande pensionsplanering hos Lärarförsäkringar och jag fick lära mig något helt nytt: om IPR:en, som jag inte visste fanns.

DSC_0041

Åsa Furuvall är grundskolelärare på Jukkasjärvi skola och kommunombud i Kiruna och är den som bjöd in Lärarförsäkringar.
– Främst bjöd jag in Lärarförsäkringar till Kiruna för medlemmarnas räkning. För egen del var jag intresserad av vad som är viktigt att tänka på när man väl börjar ta ut informationen. Jag tycker föreläsningen var bra och gav mycket nyttig information för de som närmar sig pensionen och kan självklart rekommendera andra lärare att besöka Lärarförsäkringars föreläsningar, berättar Åsa.

Om du vill att Lärarförsäkringar besöker din arbetsplats
Har du några frågor eller vill du boka någon av Lärarförsäkringars föreläsare att komma och prata försäkringar, sparande och pensioner på din skola så kontakta vår marknadskoordinator Erica Königerica.konig@lararforsakringar.se eller 08-442 87 34. Ett besök från oss är kostnadsfritt.

Pensionsplanera med Lärarförsäkringar
Vi kan pensioner och genom vår pensionsplanering kan vi hjälpa till med att se över din anställningshistorik och därigenom kartlägga dina eventuella pensionsförmåner. Pensionsplanering ingår i din medlemsservice i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund och kostar inget extra. Pensionsrådgivning kan göras via telefon eller genom ett besök på Lärarförsäkringars kontor i Stockholm. Gå till bokningsformuläret.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Allmänt, Pension, rådgivning
Lämna kommentar;

1 januari ändrades avdragsrätten – hög tid att se över ditt sparande

20 januari, 2015

coins-1839_640
Det är hög tid att se över sparandet till sin pension eftersom avdragsrätten för sparande i pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande (IPS) nu ändrats från 1 januari 2015 till 1 800 kr per år, motsvarande 150 kr i månaden, och sedan kommer att tas bort helt från och med 2016. Om du inte anpassar ditt sparande till de nya reglerna riskerar du att dubbelbeskattas.

Tidigare har man kunnat dra av 12 000 kr per år i sin deklaration för ett sparande i en privat pensionsförsäkring eller i en IPS. Avdragsrätten har förenklat inneburit att man fått göra avdrag för sparande under året med upp till 12 000 kr. Istället har uttaget beskattats när uttaget av kapitalet väl blivit aktuellt, som tidigast från 55 år. Dubbelbeskattningen som följer om man fortsätter att spara i en pensionsförsäkring eller i en IPS innebär att man får betala inkomstskatt på sin lön och sedan betala skatt även när man tar ut pengarna från sin pensionsförsäkring/IPS utan att, som fram till och med 2014, ha fått göra det årliga skatteavdraget på upp till 12 000 kr.

Om du har ett autogiro för din pensionsförsäkring eller din IPS, eller får en faktura från försäkringsbolaget eller banken avseende sådant sparande, är det viktigt att du anpassar avsättningen per månad eller år till det som gällande nu, dvs 150 kr per månad eller 1800 kr per år. Därefter ska du avsluta det sparandet helt från 2016. Du kan också välja att avsluta sparandet i din pensionsförsäkring eller IPS helt och hållet redan nu, för att inte riskera att glömma bort att göra det längre fram.

Behovet av att spara till pensionen fortsätter att vara stort även när avdragsrätten minskar och till slut försvinner, men när avdragsrätten ändras är det viktigt att du ser till att ditt framtida sparande är anpassat efter de förutsättningar som gäller.

Lärarförsäkringar samarbetar med Folksam för att hjälpa våra kunder att starta nya sparanden. För långsiktigt sparande till den framtida pensionen rekommenderar vi numera sparande i en kapitalförsäkring. Om du redan är vår rådgivningskund, och vi sedan tidigare hjälpt dig igång med en pensionsförsäkring hos Folksam, har du fått ett brev direkt från dem med ett förslag på att teckna en kapitalförsäkring för ditt fortsatta sparande. Om du är osäker på vad erbjudandet innebär är du välkommen att kontakta din rådgivare hos Lärarförsäkringar.

Om du väljer att börja spara i en kapitalförsäkring kan ett sådant sparande dels ha traditionell förvaltning, dels fondförvaltning. Vilket som är den rätta förvaltningsformen för dig beror på hur dina behov ser ut. Med ett pensionssparande i en kapitalförsäkring betalas ingen reavinstskatt. Istället tas en årlig schablonskatt ut, så kallad avkastningsskatt.

Vi hjälper dig gärna med nytt sparande
Vi rekommenderar att du som är medlem bokar en tid för rådgivning så kan Lärarförsäkringar hjälpa dig att anpassa ditt fortsatta sparande till pensionen. Ring kundtjänst på 0771-21 09 09 eller boka tid direkt på lararforsakringar.se/bokatid

Läs mer om individuellt pensionssparande (IPS) och pensionsförsäkringar på konsumentorganisationen Konsumenternas hemsida.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Allmänt, Omvärldsbevakning, Pension, rådgivning
2 Kommentarer »

Intervju med Robert Jivegård

16 december, 2014

robert_jivegard
Robert Jivegård arbetar som gymnasielärare på Polhemskolan i Lund sedan 15 år tillbaka där han undervisar i samhälls- och religionskunskap. Nyligen deltog Robert i en pensions- och sparanderådgivning, en förmån som ingår i medlemsservicen för medlemmar i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund, hos Lärarförsäkringar och vi passade därför på att höra vad han tyckte.

Robert Jivegård kom i kontakt med Lärarförsäkringars rådgivningsverksamhet när han träffade oss på Skoldagarna i Malmö.
– På Skoldagarna i Malmö träffade jag en av era medarbetare, Erica König, som tipsade mig om att jag kunde delta i en pensions- och sparanderådgivning. Det enda det skulle ”kosta” mig var tiden för en halvtimmes telefonsamtal, vilket gjorde att jag tackade ja. Det var tydligt att det skulle vara ett rådgivande samtal, inte ett samtal med fokus på främst försäljning och just det var viktigt för mig. Jag blev inbokad direkt på plats, fick välja en passande tid och fick direkt bekräftelse via sms. Smidigt, berättar Robert.

Inför varje rådgivning skickar Lärarförsäkringar ut en pensions- och försäkringssammanställning som kunden och rådgivaren tillsammans går igenom under samtalet.
– Sammanställningen var bra. Jag fick en överblick över allt som jag valt angående pensionen och mina försäkringar, men det visade sig att ett samtal ändå skulle behövas.

Under själva rådgivningen tyckte Robert att rådgivaren var kunnig och gav tydliga exempel på alternativa val.
– För mig var det, som jag nämnde tidigare, viktigt att det inte var eller upplevdes som att det var en försäljare som skulle sälja en produkt till mig. Med utgångspunkt från den sammanställning jag fick på posten i förväg, gick vi igenom de försäkringar som vi har i familjen. Vi talade också om pensionssystemets uppbyggnad och de val jag gjort genom åren. Jag trodde jag hade koll, men det visade sig till exempel att jag hade tjänstepensionsinsättningar i två olika bolag, vilket jag helt enkelt glömt bort. Numera kan man flytta och samla sin tjänstepension i ett bolag, så att överblicken blir enklare. Risknivån jag totalt sett hade valt blev jag också upplyst om.

Även för den som anser sig ha bra koll, så kan det alltid finnas en poäng att delta i en pensions- och sparanderådgivning.
– Trots att jag anser mig ha god koll på min och familjens ekonomi och att jag är väl insatt i hur pensionssystemet fungerar, så var det nyttigt att se helheten av alla de val jag gjort genom åren. Den skriftliga sammanställningen tillsammans med samtalet gjorde att jag uppmärksammades på de svagheter och risker som finns med de val jag gjort innan. Att jag då dessutom inte hade den goda koll som jag trodde över mina val var lärorikt. Vissa frågor som jag inte satt fokus på innan var ju till exempel på hur mycket ersättning mina försäkringar ger mig om jag blir långtidssjukskriven eller vilken ersättning min familj skulle få om jag skulle avlida. Men det var ju även så att jag fick bekräftat att mycket jag valt är klokt! Barnen i familjen har till exempel ett mycket bra försäkringsskydd.

För att få ut mer av rådgivningen så tipsar Robert slutligen om att man tänker igenom hur lång tid man har kvar till pensionen och därmed också bedömer vilka risker man är beredd att ta med pensionssparandet.
– Sammanfattat är jag mycket nöjd med rådgivningen och tycker att jag fick bra råd på hur jag kan agera på ett klokt sett framöver. Jag var tveksam före samtalet, men att bli uppmärksammad på helheten av min ekonomi var mycket bra. Dessutom blev det en ny inspiration att bli mer aktiv i valet av olika fonder i det som tidigare hette PPM. Jag rekommenderar absolut andra lärare att testa en pensions- och sparanderådgivning, avslutar Robert.

Boka pensions- och sparanderådgivning
Som en del av din medlemsservice hjälper Lärarförsäkringar dig som är medlem i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund med dina pensionsfrågor. Det kan vara med vilka val du kan göra för din allmänna pension eller tjänstepension. Vi kan också hjälpa dig med ett pensionssparande anpassat efter dina behov. Du kan boka in en rådgivning via telefon eller på vårt kontor direkt på vår hemsida.


 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , ,
Kategori: Allmänt, Pension, rådgivning
2 Kommentarer »