Hur man börjar spara

18 augusti, 2014

Agneta__annumindre2
Agneta, rådgivare på Lärarförsäkringar.

Många vet vad de vill spara till men inte hur de ska spara. Då blir nästa steg att fundera på hur länge man ska spara och hur mycket man kan tänka sig att spara. Man måste också fundera på om det är viktigt att spara på ett tryggt och säkert sätt, eller om man vill öka risken och därmed möjligheten till högre avkastning. Som en medlemsförmån hjälper Lärarförsäkringar dig som är medlem i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund att komma igång.

Sparandedelen i den rådgivning som Lärarförsäkringar erbjuder innebär att rådgivaren och medlemmen går igenom ekonomin. Först och främst stämmer man av att en buffert för oförutsedda utgifter finns och hur stor den bör vara. Under rådgivningen tas även ett målsparande fram för något man vill spara till utöver pensionen. Det kan vara en semesterresa eller kanske en insats i en framtida bostad. Lärarförsäkringar förmedlar ett antal olika sparandeprodukter, nedan kan du läsa mer om de olika alternativen, för att underlätta sparandet.

Enligt Agneta Kristiansson, som arbetar som rådgivare på Lärarförsäkringar, finns det ett par saker som är extra viktiga att tänka på när man lägger upp sitt sparande.
– Först och främst, har du ett sparmål? Börja med att beräkna hur mycket du behöver spara varje månad för att nå ditt mål. Det är viktigt att komma igång, så spara gärna via autogiro så att sparandet blir av. Se även till att få överblick över din totala bild så att du har koll. Alltså, vad har du för inkomst och vad har du för utgifter? Se över vad du spenderar och till vad. Det gör det lättare att se vad du kan spara varje månad.

Boka en rådgivning
Vill du veta mer om rådgivning hos Lärarförsäkringar så besök www.lararforsakringar.se. Du kan även boka en pensions- och sparanderådgivning direkt på vår hemsida, eller genom att kontakta kundtjänst på 0771-21 09 09.

Några olika sparformer:

Kapitalspar och Kapitalförsäkring
I kapitalförsäkringar betalas ingen reavinstskatt och vinsterna behöver inte deklareras. Man väljer själv hur mycket pengar man vill sätta in och under hur lång tid. Årligen tas en avkastningsskatt ut. Ingen skatt tas ut vid uttag av pengarna.

Traditionell förvaltning
Försäkringsbolaget bestämmer hur pengarna ska placeras. Oavsett det finansiella läget utvecklas värdet med en garantiränta.

Fondförvaltning
Genom att välja mellan olika fonder påverkar man själv hur pensionspengarna ska förvaltas och därmed också sparandets storlek. Det finns ingen garanterad avkastning i en fondförsäkring utan sparandet ökar i värde om fonderna som man valt går bra.

Sparande direkt i fonder – Lärarfonder

Om du sparar i fonder så köper och säljer du fondandelar. Säljer du fondandelar som stigit i värde sedan du köpte dem får du en avkastning i form av en kapitalvinst. Kapitalvinst är skillnaden mellan beloppet du betalade för andelarna och det belopp som du får vid försäljning, minus kostnader relaterade till försäljningen. Kapitalvinst beskattas som en inkomst av kapital. Det finns ingen garanterad avkastning vid sparande direkt i fonder utan sparandet ökar i värde om fonderna går bra.

Ett sparandexempel:

Hur lång tid tar det att spara ihop till 50 000 kr?

Anna vill spara till en insats i en lägenhet under 5 år. Hon beräknar att hon behöver 50000 kr.

Räkneexemplet utgår ifrån en förvaltningsavgift på 0,4% och en årlig avkastning på 10%

Lärarfonders förvaltningsavgift i entréfonderna är 0,4%.

(Avkastningssnittet under en femårsperiod på Lärarfonder 45-58 år är 10,67%)

Spartid                                                   5 år              

Sparbelopp per månad                           700 kr

Totalt insatt belopp efter 5 år               42 000 kr

Avkastning före skatt                              12 020 kr

Avgifter                                                      504 kr

Din behållning                                    54 020 kr

Observera att beräkningarna är något förenklade, exempelvis tas ingen hänsyn till ev. skatteeffekter.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Allmänt, rådgivning
2 Kommentarer »

Flytträtt KAP-KL och AKAP-KL

18 augusti, 2014

manflyttarpengar

Från den första januari i år gäller flytträtt inom tjänstepensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL som är de tjänstepensionsavtal som gäller för kommunalt anställda lärare. Försäkringsbranschen ska ha de tekniska lösningarna klara för att kunna flytta tjänstepensionskapital inom dessa avtal från den 1 september.

Om du vill flytta ditt tjänstepensionskapital kommer det fungera så att du med e-legitimation loggar in på din valcentrals hemsida. En förfrågan om hos vilket eller vilka bolag du har sparat kapital kommer då att ställas till försäkringsbolagen. Du får sedan information om detta samt storleken på ditt tjänstepensionskapital. Därefter beslutar du om du vill flytta ditt tjänstepensionskapital till något annat bolag. Om du vill flytta förmedlar din valcentral ditt tjänstepensionskapital från det bolag där du haft sparandet hittills till det bolag där du nu vill ha sparandet.

En avgift per flyttillfälle får tas ut vilken i nuläget får vara högst 800 kr, då ingår valcentralens administrationsavgift på 240 kr.

Mer information om flytträtten hittar du hos din valcentral:

Pensionsvalet ›

Valcentralen ›

Electum till Pensionsvalet
För dig som tidigare har haft Electum som valcentral gäller att du numera har Pensionsvalet som din valcentral. Det här beror på att SPP Pensionstjänst som ägde Electum som har sålts till KPA Pension. Detta påverkar inte dina val, du behöver alltså inte göra något med anledning av det, men det kan vara bra att känna till.  Du kan även läsa mer här ›

Om du har frågor
Du kan boka in en rådgivning med en av våra pensions- och sparanderådgivare om du vill att vi hjälper dig att reda ut eventuella frågetecken när det gäller flytträtten eller annat relaterat till sparande och pension. En pensions- och sparanderådgivning är en medlemsförmån för dig som är medlem i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund.
Boka pensions- och sparanderådgivning ›

 

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , , , , ,
Kategori: Allmänt, Pension
2 Kommentarer »

Välkommen till oss!

7 augusti, 2014

 

isabelle2

Vi välkomnar Isabelle som anställd. Innan anställningen genomförde hon sin praktik hos oss i samband med hennes försäkringsutbildning. Isabell arbetar i vår kundtjänst med att ge Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemmar stöd i att få sina behov av trygghet uppfyllda inom försäkringsområdet.

Namn: Isabell Flodkvist

Ålder: 29

Kommer att arbeta som på Lärarförsäkringar: Försäkringshandläggare

Arbetat tidigare: Har precis avslutat mina studier på Xcenter. (försäkringsförmedlare/kundtjänstmedarbetare/skadereglerare utbildning)

Familj: Sambo och 2 barn

Bor: Järfälla

Gör på fritiden: Umgås med min familj och mina vänner. Renoverar vårt hus.

Äter helst: Fisk

Lyssnar på: Det mesta

Favoritprogram på TV: Inredningsprogram

Håkan Lind Skriven av: Håkan Lind
Taggar: ,
Kategori: VD har ordet
Lämna kommentar;

Om du drabbats av skogsbranden i Västmanland

6 augusti, 2014

Skogsbranden som just nu pågår i Västmanland har drabbat många och beskrivs som den värsta skogsbranden i Sverige i modern tid. Om du drabbats och har hemförsäkring hos Lärarförsäkringar så har vi tagit fram information om hur försäkringen gäller.

Vad hemförsäkringen ersätter
Lärarförsäkringars hemförsäkringar ersätter skäliga merkostnader för kost och logi, om den försäkrade bostaden blivit obrukbar till följd av skada efter en brand. Det betyder att även om din egendom inte blivit skadad, kan ersättning utbetalas om tvångsevakuering har genomförts. Hemförsäkringen ersätter även skador på försäkrat lösöre.

Självrisk för hemförsäkringen
Självrisken är 750 kronor om du har Hemförsäkring Stor. Har du Hemförsäkring Mellan eller Hemförsäkring Bas är självrisken 1500 kronor.

Villaförsäkring och Fritidshusförsäkring
Egendomsskydd för byggnader och tomt ger ersättning vid brand både när det gäller Villaförsäkring bas, Villaförsäkring Stor samt Fritidshusförsäkring.

Krisförsäkring
I Lärarförsäkringars hemförsäkring ingår även ett moment som heter krisförsäkring. Om du drabbas av en ersättningsbar traumatisk skadehändelse kan vi hjälpa dig med upp till tio behandlingstillfällen hos anvisad legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Krisförsäkringen är självriskfri.

Om du drabbats eller har frågor
Om du behöver göra en skadeanmälan eller har några frågor så ring kundtjänst på telefon 0771-21 09 09 och välj skador i tonvalet. Om du har frågor kan du även kontakta kundtjänst via e-post info@lararforsakringar.se

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , ,
Kategori: Allmänt
Lämna kommentar;

Skydda dig mot åska

4 augusti, 2014

lightning-199651_640
Den senaste tiden har det åskat i olika delar av landet. Varje år skadas människor och egendom av blixten, speciellt under sommaren, och många vet inte hur man på bästa sätt skyddar sig. Att befinna sig lågt och gärna inomhus är ett sätt, men det finns en del andra saker som också kan vara bra att tänka på.

Skydda dig själv mot åska
Vänta inte för länge med att ta dig in i en byggnad, åskvädret kan komma betydligt snabbare än du tror. Om du hör åskan mullra mindre än tio sekunder efter det att du uppfattat en blixt är åskvädret farligt nära, bara tre kilometer.

Även om blixten kan slå ner var som helst, så träffar den oftast det högsta objektet i omgivningen. Håll dig därför borta från höga konstruktioner och öppna fält. Sök heller inte skydd under enstaka träd som kan bli den högsta punkten. Ungefär 50 procent av dödsfallen som är relaterade till åsknedslag, är människor som sökt skydd under ett träd. Att hålla sig inomhus när det åskar är att föredra och det är oftast relativt säkert även om åskledare inte finns på huset. Helt riskfritt är det emellertid inte om nedslag sker i närheten. Kontakt med värmeelement, vägganslutna telefoner  och elektrisk utrustning bör undvikas liksom med TV-anslutning till ytterantenn. Mobiltelefon är att föredra om du måste prata i telefon när det åskar, men i så fall utan att den är ansluten till laddare, enligt Elsäkerhetsverket.

En bil ger ett bra skydd mot blixten, eftersom metallhöljet tjänar som avledare via glidgnistor över bildäcken till jord. Många moderna bilar är dock inte perfekta metallburar där man skyddas från blixten. Därutöver kan tryckvågen från blixten slå sönder vindrutorna, och det finns även risk för att bilen börjar brinna. Om man är utomhus är det dock bättre att vara i bilen än utanför. Men man ska inte röra metalldelar inuti bilen, det vill säga det som leder ström.

Vänta med att duscha eller bada om det åskar, då ström kan ledas genom vattnet vid ett nedslag. Samma sak gäller vid bad i sjö, hav eller liknande då ett nedslag i vattnet kan gör att en simmande person i området får ström genom kroppen. Alla metallföremål i nära kontakt med kroppen bör avlägsnas eftersom de annars kan orsaka brännskador vid blixtnedslag. Håll inte heller i metalliska eller ledande föremål som till exempel golfklubbor, metspön och paraplyn.

Skydda dina saker mot åska
I hemmet är det vanligast att åska och blixtnedslag orsakar skador på hemelektronik. Förra året anmäldes närmare tusen åskskadade föremål till försäkringsbolaget Folksam, varav 60 procent var datorer och tv-apparater med tillbehör. Skador på övrig hemelektronik är dock inte alls lika vanlig. För att skydda din hemelektronik så dra ur kontakter till el- och antennuttag och lägg sladdarna minst 50 centimeter från uttaget, annars finns risk att blixten hoppar från uttaget till kontakten. Dra också ur laddare, de kan skadas även om de just då inte används. Se gärna till att ha jordfelsbrytare och överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp. Jordfelsbrytare minskar risken för brand, men skyddar inte elektrisk utrustning från skada vid åska och blixtnedslag.

För att försvåra för en eventuell åskrelaterad brand att sprida sig så är det bra att stänga alla fönster i huset.

Källor: Folksam, SMHI, Elsäkerhetsverket, DN, Dinsäkerhet.se

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , ,
Kategori: Allmänt, Trygghet för hela familjen
Lämna kommentar;

Vilka försäkringar behöver man?

31 juli, 2014

Fågelbo Fågelbo
En hemförsäkring har de flesta. Men behöver man fler försäkringar än så? Och vilka försäkringar behöver man i så fall? Och varför? Vi på Lärarförsäkringar pratar ofta om grundskyddet när någon frågar oss om vad man behöver ha för försäkringar. Med grundskyddet så menar vi hemförsäkring, sjukförsäkring, livförsäkring och olycksfallsförsäkring. Försäkringar vi tycker kompletterar varandra och ger just ett bra grundskydd. Men beroende på din egen situation så varierar såklart behovet.

Hemförsäkring
En hemförsäkring är en av de försäkringar man ”måste” ha, eller i alla fall verkligen borde ha. Exempelvis kräver många hyresvärdar att man har en hemförsäkring som skyddar om något skulle inträffa i bostaden som man hyr. Förutom ens prylar så skyddar hemförsäkringen även om man råkar ut för något på resan, eller till exempel om man blir utsatt för brott. Enkelt kan hemförsäkringen delas upp i 5 olika delar: Egendomsskydd för ditt lösöre (dina saker), Reseskydd (om du råkar ut för olycksfall eller sjukdom på resan), Ansvarsförsäkring (om du krävs på skadestånd för person- eller sakskada), Rättskydd (gäller för ombuds- och rättegångskostnader om du råkar i tvist som kan leda till rättegång med vissa undantag), Överfallsskydd om du blir utsatt för våld (misshandel, överfall, våldtäkt). Numer ingår även skydd för ID-stöld i alla Lärarförsäkringars hemförsäkringar. Vill man teckna till ett ännu utförligare skydd så kan man även välja en så kallad drulleförsäkring, eller allriskförsäkring, som hos Lärarförsäkringar ingår i Hemförsäkring Stor och Hemförsäkring Mellan. Allrisk gäller exempelvis för egenorsakade skador av typen ”tappa tv:n i golvet”.

Olycksfallsförsäkring
Nästan lika viktig som hemförsäkringen är olycksfallsförsäkringen. Ramlar man och slår ut en tand eller drabbas av ett så allvarligt olycksfall att man får bestående skador och blir invalid så kan man ha stor hjälp av en olycksfallsförsäkring. Givetvis kan olycksfallsförsäkringen även ge ersättning vid lindrigare skador, men det är framförallt om man drabbas av något allvarligt som olycksfallsförsäkringen visar sin styrka. Lärarförsäkringars olycksfallsförsäkring är ytterst prisvärd och kostar aldrig mer än 30 kronor i månaden (2014). Ett billigt sätt att skydda sig om du trots allt skulle drabbas av ett olycksfall.

Sjukförsäkring
Om man drabbas av sjukdom vill man satsa sin energi på att bli frisk, inte på att behöva oroa sig för ekonomin. Sjukförsäkringen har flera inbyggda moment. Det finns en månadsersättning som betalar ut ersättning om man blir långvarigt sjukskriven, det finns ett engångsbelopp som utbetalas vid vissa allvarliga diagnoser som exempelvis cancer, hjärtinfarkt eller stroke och det finns ett större belopp, kallat omställningskapital, om man blir helt arbetsoförmögen.

Livförsäkring
Livförsäkring skyddar inte först och främst den som tecknar den utan snarare de anhöriga, om det värsta mot förmodan skulle inträffa. Livförsäkringen går ut på att om den försäkrade går bort så utfaller ett belopp till de anhöriga; sambo, make/maka eller registrerad partner. Vi brukar kalla livförsäkringen för en anhörigförsäkring. Anledningen till att ha en livförsäkring kan exempelvis vara att familjen är beroende av ens inkomst eller att man har gemensamma lån. Man kan teckna livförsäkring på olika belopp anpassat efter sin livssituation. Här har vi en liten guide till hur det kan vara vettigt att tänka när man väljer vilket livförsäkringsbelopp man ska ha.

Övriga försäkringar
Förutom grundskyddet erbjuder Lärarförsäkringar en rad andra försäkringar. För att få ett riktigt ordentligt svar på frågan ”vilka försäkringar behöver jag?” så är det vettigaste att kontakta våra trygghetsexperter på kundtjänst som kan ge personliga råd om vilka försäkringar du som är kund behöver, och inte behöver. De kan tillsammans med dig gå igenom ditt innehav och ge förslag och synpunkter på hur ett vettigt innehav kan se ut. Du når dem på 0771-21 09 09 eller info@lararforsakringar.se. Du kan även läsa mer på Lärarförsäkringars hemsida.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , , ,
Kategori: Allmänt, Kundservice, produkter, Trygghet för hela familjen
Lämna kommentar;

Skydda dig mot id-stöld

28 juli, 2014

id-stold-mobil
I förra veckan skrev vi om krafttag mot id-stölder, ett växande samhällsproblem som kan ställa till stora bekymmer för den som drabbas. För att minska risken att drabbas av id-stöld finns dock i vanlig ordning några saker man själv kan tänka på.

sin hemsida skriver Polisen att med identitetsstöld menas att någon köper varor eller tar krediter i ditt namn. Ha kontroll på dina id-handlingar, var vaksam om någon gör en kreditupplysning på dig och polisanmäl så snart som möjligt.

Identitetsstölder, eller så kallade id-kapningar, kan handla om att någon använder ditt namn, personnummer och hemadress för att beställa varor på internet. Bedragaren går sedan till ett utlämningsställe i närheten av din bostad, visar upp en id-handling, som kan vara falsk, och hämtar ut varan. Id-kapning kan också handla om att dina personuppgifter används för att få ut bank- eller kreditkort, lån, speltjänster eller för att köpa varor på kredit i butiker.

Man ger följande tips för att minska risken att drabbas:

• Använd inte ett för enkelt eller samma lösenord till olika tjänster. De vanligaste lösenorden är ”password” följt av ”123456″ och ”12345678″ enligt DN. Har du något av dessa kan det alltså vara läge att byta till något lite krångligare.

• Öppna inte e-post eller länkar som är okända för dig. Risken finns att du får in virus i din dator som till exempel kopierar dina inloggningsuppgifter.

• Ha ett uppdaterat virusskydd på din dator och mobil.

• Ladda inte ned nya appar utan att ha kontrollerat om de funnits ett längre tag och fått positiva recensioner och betyg.

• Kontrollera antal recensioner och betyg innan du laddar ner appar.

• Skicka inte person- eller kontouppgifter via e-post utan att först ha kontrollerat att aktuellt företag, myndighet eller organisation har begärt in uppgiften.

• Använd tjänster som ger dig information direkt i mobilen eller via e-post om någon tagit en kreditupplysning på dig. Då har du chansen att agera snabbt genom att kontakta aktuellt kreditbolag och stoppa krediten/lånet från att beviljas. Här finns en sammanställning över några sådana tjänster.

• Se till att inga obehöriga kommer åt din post.

• Exponera inte dina personuppgifter i onödan. Lämna inte ut ditt personnummer på nätet och släng inte post med personlig information i soporna eller pappersinsamlingen

• Om du tappat bort en identitetshandling, anmäl det till Polisen och till kreditupplysningsföretag.

Vad gör man om man ändå drabbas?

• Polisanmäl bedrägerier så snart som möjligt och bestrid de felaktiga fakturorna. Klicka här för en beskrivning hur du går tillväga.

• Om du får uppgifter om att någon obehörig har tagit kreditupplysningar i ditt namn eller om du blivit utsatt för ett bedrägeri har du möjlighet att kostnadsfritt spärra ditt personnummer hos kreditupplysningsföretagen.

• Ring din bank och kontrollera dina konton.

• Har du blivit av med ett id-kort eller körkort, måste du spärra det. Vänd dig till kortutgivaren (företag/myndighet som utfärdat kortet). Telefonnumret för spärr finns på baksidan av kortet, det kan vara en god idé att notera detta i förväg.

Lärarförsäkringars skydd vid ID-stöld eller ID-kapning
Lärarförsäkringar har sedan tidigare ett skydd för id-stöld eller id-kapning i sina hemförsäkringar. Försäkringen gäller i en situation där en tredjeman, utan den försäkrades samtycke, använder sig av den försäkrades identifikationsbevis i syfte att begå bedrägeri eller annan kriminell handling. Det kan exempelvis handla om att i den försäkrades namn öppna bankkonto, ansöka om krediter och lån, registrera telefonabonnemang eller belåna fastigheter genom att kapa lagfarten. Skyddet består bland annat i telefonassistans 24 timmar om dygnet för att förebygga och begränsa skadeomfattningen för den drabbade vid en identitetsstöld. Den drabbade kan även få hjälp med juridisk assistans. Skydd vid ID-stöld är självriskfritt.
Mer om Lärarförsäkringars hemförsäkringar ›

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , ,
Kategori: Trygghet för hela familjen
Lämna kommentar;

Krafttag föreslås mot id-kapningar

23 juli, 2014

id-stöldstor
ID-stölder, eller ID-kapningar, är ett växande problem i samhället och kan medföra stora problem för de som drabbas. Igår föreslogs i en debattartikel att identitetsstölder ska kriminaliseras. Lärarförsäkringar har sedan tidigare uppmärksammat problemet och har sedan 2012 skydd för ID-stöld i sina hemförsäkringar. 

I en debattartikel på SVD Brännpunkt, författad av bland annat justitieminister Beatrice Ask, tas ämnet id-kapningar upp och att krafttag krävs för att komma åt det ökande problemet.
— Den tekniska utvecklingen i samhället medför att brottsligheten har tagit nya former. Med enkla medel kan ett stort antal brott begås. Internetrelaterade bedrägerier har ökat kraftigt i omfattning och blivit en ny form av vardagsbrottslighet. Utvecklingen har även gjort det enklare att stjäla en annan persons identitet för att begå bedrägerier och andra brott, skriver artikelförfattarna.

Man föreslår att identitetsstölder ska kriminaliseras.
— Det innebär att det blir straffbart att olovligen använda annans identitetsuppgifter och utge sig för att vara en annan person på ett sätt som drabbar den enskilde. Syftet är att skapa ett bättre skydd mot den allvarliga integritetskränkning det innebär att få sin identitet stulen. Det blir därigenom lättare att tidigt ingripa mot de kriminella.

Man föreslår även att civilsamhället och näringslivet utökar sina ansträngningar för att försvåra för kriminella och för att minska skadeverkningarna för de som drabbas av identitetsstölderna. Man menar att framförallt kreditupplysningsföretagen måste ta sitt samhällsansvar genom att säkerställa att enskilda som drabbas av identitetsstöld enkelt och effektivt kan lindra effekterna.
— Genom att spärra kreditupplysningar om den utsatte, kan den ekonomiska skadan vid en identitetskapning i regel begränsas, eftersom det då blir svårare att på falska grunder få krediter i någon annans namn. I dag saknas dock helt samordning mellan kreditupplysningsföretagen kring rutinerna kring sådan spärr och den drabbade måste vända sig till i princip varje kreditupplysningsföretag för att i någon mån kunna värja sig mot att bedragare tar krediter i den enskildes namn. Det är högst otillfredsställande.

Artikelförfattarna föreslår därför ett antal punkter för att komma åt problemet.  De vill att en diskussion initieras om hur de olika parterna gemensamt kan ta ett större samhällsansvar. De vill att en gemensam plattform med rutiner för samarbete mot id-kapningar skapas och de vill att ett gemensamt telefonnummer för spärr av kreditupplysningar för den som drabbats av identitetsstöld upprättas.
— Ett tillförlitligt system för kreditupplysningar är viktigt i ekonomin. Kreditupplysningsföretagen är i dag fria att själva värdera tillgänglig kreditinformation och inom de regler som finns på området ta ställning till vilken information som ska lämnas i en kreditupplysning. Även förfarandet vid spärr av kreditupplysningar är oreglerat. Att marknaden i stor grad är fri och inte tyngd av onödiga regelsystem är i grunden bra och skapar flexibilitet över tid. Men det ställer samtidigt krav på att marknaden tar det samhällsansvar som är rimligt, menar man.

Skydd vid ID-stöld hos Lärarförsäkringar
Lärarförsäkringar har sedan tidigare ett skydd för id-stöld eller id-kapning i sina hemförsäkringar. Försäkringen gäller i en situation där en tredjeman, utan den försäkrades samtycke, använder sig av den försäkrades identifikationsbevis i syfte att begå bedrägeri eller annan kriminell handling. Det kan exempelvis handla om att i den försäkrades namn öppna bankkonto, ansöka om krediter och lån, registrera telefonabonnemang eller belåna fastigheter genom att kapa lagfarten. Skyddet består bland annat i telefonassistans 24 timmar om dygnet för att förebygga och begränsa skadeomfattningen för den drabbade vid en identitetsstöld. Den drabbade kan även få hjälp med juridisk assistans. Skydd vid ID-stöld är självriskfritt.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , ,
Kategori: Allmänt
Lämna kommentar;

Skydda dig mot värmen

21 juli, 2014

soluppgång

Nu är sommaren här på allvar och enligt SMHI kommer sommarvärmen på många håll att stanna kvar eller till och med öka den kommande veckan med temperaturer upp till 30 grader på sina håll. När det råder riktigt varmt väder finns det några saker att tänka på.

Barn och värme
Barn är sårbara för varmt väder, särskilt barn som är under fem år. Helst ska de inte utsättas för riktigt varm sol överhuvudtaget. Om de ändå blir det så klä på dem luftiga kläder som skyddar mot solen och täck oskyddade delar med solkräm.

Värmeslag
Värmeslag uppstår när kroppens egen förmåga att styra sin temperatur inte fungerar, oftast när det är väldigt varmt ute och luftfuktigheten är hög. Värmeslag kan vara livshotande, särskilt för små barn och äldre personer. För att minska risken för värmeslag bör man dricka mer när det är varmt samt undvika att träna hårt i väldigt väder. Man bör vara uppmärksam på om man kissar mindre än vanligt, eftersom det är ett tecken på att man behöver få i sig mer vätska. Kroppen behöver vänja sig gradvis vid värme, och brukar ha anpassat sig efter ungefär en vecka i varmt klimat.

Undvik hård träning när det är för varmt
Undvik att träna om du känner att det är så varmt att det påverkar ditt tempo. I allmänhet är det bra att anpassa ditt tempo till den rådande värmen. Stress och värme i kombination kan vara förenat med livsfara.

Glöm inte dricka mycket vatten
Många dricker samma mängd oavsett temperatur. Om du normalt dricker 1,5 liter vatten per dag bör du under värmeperioderna dricka det dubbla. Det går snabbare än man tror att drabbas av vätskebrist. Särskilt viktigt att dricka mycket och undvika uttorkning är det för äldre personer och sjuka. För säkerhets skull kan man köpa vätskeersättningstabletter på apoteket som innehåller till exempel nödvändiga salter som kroppen förlorar vid vätskebrist.

Säker solning
Se till att sola säkert, vi har skrivit mer om det här (punkt 6). Kortfattat kan man säga att det är vettigt att undvika solen när den lyser som starkast, vilket är klockan 12:00-15:00. Glöm heller inte att skydda huvudet med till exempel en hatt eller en keps. För att hålla dig sval så bär tunna och ljusa kläder. Däremot så skyddar svarta kläder bättre mot UV-strålning.

Brandrisk
Under sommaren ökar risken för brand i skog och mark. För att du ska kunna se om det är brandrisk där du bor så kan du läsa brandriskprognoser på Dinsäkerhet.se.

Källor: SMHI, nyttigt.eu, Marathon.se, Aftonbladet.se, Vårdguiden 1177, Dinsäkerhet.se.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , , , ,
Kategori: Allmänt, Trygghet för hela familjen
Lämna kommentar;

Åtta sommarfaror och hur du undviker dem

14 juli, 2014

solnedgång
Sommaren är för många den bästa tiden på året med ledighet, grillande och dopp från bryggan. Nyligen skrev vi om några tips för säkrare båt- och badliv. Tyvärr medför årstiden även några andra risker. Som tur är går de ofta att förebygga. Här följer åtta tips, utan inbördes ordning, för en ännu skönare och säkrare sommar.

1. Fästingar
Fästingen lever normalt av att suga blod från större djur, till exempel rådjur, men kan också sätta sig på människor. I väntan på en potentiell värd sitter de ofta på högt gräs och liknande växter.

Undvik fästingbett. Minska sannolikheten att få en fästing genom att klä dig exempelvis i långärmad skjorta och långbyxor instoppade i strumpor eller stövlar. Ljusa kläder gör det enklare att upptäcka fästingen. Myggmedel kan även skydda mot fästingbett. Stryk medlet på hela den yta du vill skydda. Om du varit i områden där fästingar finns så gå noggrant igenom hela kroppen och leta efter fästingar, både de som kryper på huden och de som hunnit bita sig fast. Blir du biten av en fästing är det bra att hålla utkik efter symtomen på borrelia, speciellt en röd fläck runt stället där fästingen suttit. Upptäcker du en sådan så uppsök läkare.

2. Ormbett
Bett av giftorm i Sverige sker i huvudsak av huggormar, den enda giftiga art som förekommer naturligt i landet. När ormbett inträffar är det vanligtvis längs med kusterna, framför allt sommartid.

Undvik ormbett. Ormar tycker om sly, buskar, rishögar och hål under husgrunder. De tycker inte om öppna ytor med kortklippt gräs. Ibland kan man se dem ligga och sola på varma stenar i skogen. Undvik att röra eller försöka plocka upp ormar. Stövlar och långbyxor skyddar fötter och ben ganska bra. Har du ormar på tomten räcker det oftast inte att bara flytta på dem, de kommer i så fall snabbt tillbaka. Röj hellre undan bråte som de kan gömma sig i, håll gräset kort, täpp igen hål och gropar under huset, gör området oattraktivt även för gnagare, utan föda kommer ormen att flytta.

3. Grilla försiktigt
Varje år skadar sig ungefär femhundra personer allvarligt vid grillning, de flesta är under 20 år.

Undvik skador när du grillar. Många av grillskadorna sker under påverkan av alkohol. Brännskador är den vanligaste skadan. Man tar i till exempel heta galler och verktyg eller trampar på het grillkol eller engångsgrillar. Flera skador uppstår genom att man blåser på glöden eller på annat sätt får heta flagor i ögonen. Bra är att kontrollera om det råder eldningsförbud på den plats du tänkt grilla. Det får du ofta reda på via din kommuns webbplats. Använd aldrig bensin, etanol, metanol eller T-sprit. Ha uppsikt på små barn så att de inte springer in i eller på grillen. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset. Lämna aldrig en grill som inte brunnit ut utan uppsikt. Släng heller inte heta engångsgrillar i sopkorgar. Tänk på att alltid ha vatten i närheten för att kunna släcka en brand. Kontrollera tätheten i gasolgrillar, gasolslangar och att sladdar och kontakter i elgrillar är hela.

4. Matförgiftning
Vanligtvis beror magsjuka på en virusinfektion i kroppen. Det smittar lätt och ofta drabbas flera i familjen eller i bekantskapskretsen med bara några dagars mellanrum. En annan orsak till magsjuka kan vara att man har ätit mat som blivit dålig. Ungefär hälften av alla matförgiftningar beror på restaurangmat och ungefär hälften av hemlagad mat.

Undvik matförgiftning. För att minska riskerna är det bra att tvätta händerna innan du äter eller handskas med mat, samt när du varit på toaletten. Du kan komplettera handtvätt med handsprit och desinficerande våtservetter för att ytterligare minska risken. Är du utomlands så drick vatten på flaska och undvik isbitar. Håll dig även till mat som är genomstekt (extra viktigt med kyckling) eller kokt och varm. Undvik rå mat med undantag av frukt och grönsaker som kan skalas. Se upp med mjukglass och kulglass – men pinnglass brukar gå bra. Bakterier trivs i värme och fukt. Se därför till att snabbt kyla maten, gärna i kallt vattenbad, och sätta in den i kylskåpet. Låt inte stora grytor stå kvar på spisen och kallna. När du ska värma upp mat, gör det ordentligt. Hettar du upp den till mer än 70 grader dör de flesta bakterierna. Byt ofta disktrasa och kör den gamla i diskmaskinen. Handla maten sist om du gör ärenden. Eftersom det är varmt i bilens baklucka på sommaren, är det bra att ta med kylväska till fisk och kött.

5. Algblomning
När växtplankton, mikroskopiskt små alger, förekommer i stora mängder brukar man kalla fenomenet för algblomning. Algerna grumlar eller färgar vattnet och bildar ibland tydliga ansamlingar på ytan. Vissa algblomningar, särskilt under sommaren, består av arter som kan producera gifter och som kan innebära hälsorisker.

Undvik att bli sjuk. Vanligtvis krävs det större mängder vatten än en kallsup för att bli dålig, men avvakta och var uppmärksam på symptom. För vuxna människor är risken normalt liten att drabbas av förgiftning. Barn, speciellt småbarn, får lättare i sig vatten och bör därför hållas ifrån vatten med algblomning eller under uppsikt. Det kan gå bra att bada i vatten med algblomning, men se till att inte svälja något vatten och att gärna duscha efteråt. Det finns alltid risk att drabbas av exempelvis hudirritationer eller andra problem. De första symptomen vid förgiftning är likartade hos människa och djur: illamående, kräkningar, diarré och eventuellt feber. Man kan även drabbas av hudirritationer och ögonbesvär. Om du får uppvisar något av symptomen bör du ta kontakt med läkare. Alggifterna förstörs inte av kokning, så tänk på att inte koka t.ex. potatis i vatten med algblomning. Vissa alggifter kan även ansamlas i musslor som livnär sig på plankton, detta är främst ett problem på västkusten.

6. Solen
Nu är sommaren här och efter en mörk och kall vinter kan det vara lätt hänt att ge sig ut i solen utan att tänka på eventuella konsekvenser och risker.

Sola säkert. Måttliga doser sol är nyttigt men solbrännan många kämpar för att skaffa är egentligen ett försök av huden att skydda sig mot solljusets skadeverkningar i cellerna.  Det viktigaste är att man försöker undvika att bränna sig när man börjar vistas ute i solen. Ju fler gånger man bränner sig desto större blir nämligen risken för malignt melanom. Det bästa sättet att skydda sig mot solen är att inte vistas i solen med bar hud, utan hålla sig i skuggan och använda luftiga kläder och solhatt som skydd. När man vistas utomhus är det bra att använda solkräm med hög solskyddsfaktor som skyddar mot både UVA- och UVB-strålning. Eftersom molnen släpper igenom hälften av solens strålning är det bra att använda solskydd även en mulen sommardag. Mellan klockan 11 och 15 är den ultravioletta strålningen som mest intensiv. Var extra försiktig med solen utomlands, i fjällen och till sjöss. Tänk på att snö, sand och vatten reflekterar solljuset.

7. Inbrott
Man kan aldrig skydda sig helt från tjuven, men det finns flera knep som kan hålla ovälkomna besökare borta från ditt hem.

Hur man minskar riskerna. Lås alltid ytterdörren när du lämnar bostaden. Tjuvar kan känna på dörrar oavsett om du är hemma eller inte. Goda grannar och några enkla säkerhetsåtgärder kan också avsevärt minska riskerna för inbrott. Att engagera sig i grannsamverkan har god effekt mot bostadsinbrott och andra brott. Se över fastighetens skydd från porten till din lägenhetsdörr, till exempel lås och larm. Ta även för vana att låsa dörren även om du är hemma. Ställ säkerhetskrav om en närbelägen byggnadsställning uppförs eftersom inbrottsrisken höjs. Sträva efter att skapa insyn, undanröj buskar, plank eller dylikt. Markera gärna vidtagna säkerhetsåtgärder med väl synlig skylt. Var uppmärksam mot okända personer i fastigheten och släpp inte in obehöriga i trapphuset. Om möjligt, skylta inte med värdeföremål så som datorer, platt-tv och dylikt och förvara övriga värdeföremål på säker plats.

8. Klippa gräset
Varje år skadas tusentals människor när de klipper gräset. I en undersökning som försäkringsbolaget IF gjort så konstateras att nästan en av tio trädgårdsinnehavare brukar klippa gräset i så kallade foppatofflor. Och två procent gör det oftast barfota.

Hur man kan skydda sig. Vanliga orsaker till gräsklippningsolyckor är när man klipper gräset i uppförsbacke och klipparen rullar ned över foten, eller att man halkar i blött gräs och drar med sig gräsklipparen över benen. Det är också vanligt att man tar bort gräs eller grenar under gräsklipparen utan att stänga av den först, vilket många gånger har lett till amputerade fingrar. Gräsklippning är en farlig syssla och man bör inte klippa utan grova skor på fötterna. Klokt är även att investera i en gräsklippare med ”dödmansgrepp” som stängs av när man släpper handtaget.

Referenser
Informationen har vi hämtat från bland annat 1177  Vårdguiden, Netdoktor.se, Dinsäkerhet.se, barnakuten.nu, IF, Internetmedicin.se, SMHI, Länsstyrelsen, Polisen och Apoteket.se.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Allmänt, Trygghet för hela familjen
Lämna kommentar;