Hur går det för AP7 Såfa och vad menas med ”hävstången”?

onsdag, september 2nd, 2015

scales-297222_640

I den allmänna pensionen är fondvalet ”AP7 Såfa” icke-väljarnas alternativ. Har du inte gjort ett aktivt val placeras den del som benämns premiepension i AP7. Du kan självklart även välja detta fondalternativ om du idag har någon eller några andra fondförvaltare och nu vill byta. Dina val gör du enkelt på Pensionsmyndighetens hemsida.

AP7 Såfa förvaltas av staten. Vid detta alternativ krävs att alla dina premiepensionspengar placeras. För andra fondval kan du välja upp till fem olika bolag att fördela premierna emellan. AP7 innehåller två delar: aktiefond och räntefond. Dina pensionspengar anpassas och fördelas utifrån din ålder. För personer upp till 55 år så består AP7 till 100 % av aktiefond. Det innebär en förhöjd risknivå som är 1,5 gånger högre än i en vanlig globalfond. Detta innebär i sin tur att vid ned- och uppgång på 10 % i globalfonden så slår det istället med 15 % i AP7. Något som självklart är gynnsamt när det går upp men som slår lite hårdare vid en nedgång. Beslut har tagits om att hävstångsgradens faktor ska minska under detta år från 1,5 till 1,25. Vid halvårsskiftet var den nere i 1,4.

Hur AP7 gått första halvåret 2015
Vid halvårsredogörelsen den 28 augusti så har statliga AP7 Såfa under första halvåret givit en avkastning på 9,8 %. Detta kan jämföras med de privata premiepensionsfonderna som under samma period hade ett snitt på 8,3 %. Dessa genomsnittliga siffror är just ett snitt för samtliga sparare. Såfa har en profil som liknar en livscykel där olika årskullar grupperas in. Detta för att fördelningen och risktagandet ser olika ut vid olika åldrar. För att se hur just det gått för dina premiepensionspengar rekommenderar jag att du går in på ditt individuella konto hos Pensionsmyndigheten.

Om du behöver hjälp
Som en del av din medlemsservice hjälper vi dig med dina pensionsfrågor. Det kan vara med vilka val du kan göra för din allmänna pension eller tjänstepension. Vi kan också hjälpa dig med ett pensionssparande anpassat efter dina behov. Du kan boka en rådgivning direkt på vår hemsida.

Undvik dubbelbeskattning

tisdag, augusti 25th, 2015

coins-1839_640

Vi har tidigare upplyst om behovet av att anpassa sparandet till pensionen då reglerna runt avdragsrätt när det gäller pensionsförsäkringar och IPS (individuellt pensionssparande) har förändrats. Om du inte anpassar ditt sparande till de nya reglerna kommer du att dubbelbeskattas.

Förra året, och i många år dessförinnan, har man kunnat dra av 12 000 kr per år i sin deklaration för ett sparande i en privat pensionsförsäkring eller i en IPS. Avdragsrätten har förenklat inneburit att man fått göra avdrag för sparande under året med upp till 12 000 kr. Istället har sedan uttaget beskattats när uttaget av kapitalet väl blivit aktuellt, som tidigast från 55 år när det handlar om en pensionsförsäkring eller en IPS. Dubbelbeskattningen som följer om man alltså fortsätter att spara i en pensionsförsäkring eller i en IPS innebär att man först får betala inkomstskatt på sin lön och därefter får betala skatt även när man tar ut pengarna från sin pensionsförsäkring/IPS utan att, som fram till och med 2014, få göra det årliga skatteavdraget på upp till 12 000 kr. I år är avdragsrätten minskad till 1 800 kr och nästa år försvinner den helt.

Behovet av att spara till pensionen fortsätter att vara stort trots att reglerna runt avdragsrätten ändrats. Det är dock viktigt att du ser till att ditt sparande är anpassat efter de förutsättningar som gäller så att du inte skattar bort pengar som du så väl kommer att behöva i framtiden.

Lärarförsäkringar samarbetar med Folksam för att hjälpa våra kunder att starta nya sparanden. För långsiktigt sparande till den framtida pensionen rekommenderar vi numera sparande i en kapitalförsäkring. Om du väljer att börja spara i en kapitalförsäkring kan ett sådant sparande ha traditionell förvaltning eller fondförvaltning (se länken nedan). Vilket som är den rätta förvaltningsformen för dig beror på hur dina behov ser ut. Med ett pensionssparande i en kapitalförsäkring betalas ingen reavinstskatt. Istället tas en årlig schablonskatt ut, så kallad avkastningsskatt.

Vi hjälper dig gärna med nytt sparande
Vi rekommenderar att du som är medlem bokar en tid för rådgivning så kan Lärarförsäkringar hjälpa dig att anpassa ditt fortsatta sparande till pensionen. Ring kundtjänst på 0771-21 09 09 eller boka tid direkt på lararforsakringar.se/bokatid

Mer läsning
Läs mer om individuellt pensionssparande (IPS) och pensionsförsäkringar på konsumentorganisationen Konsumenternas hemsida.

Länk till info om traditionell förvaltning och fondförvaltning på Konsumenternas hemsida.

1 januari ändrades avdragsrätten – hög tid att se över ditt sparande

tisdag, januari 20th, 2015

coins-1839_640
Det är hög tid att se över sparandet till sin pension eftersom avdragsrätten för sparande i pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande (IPS) nu ändrats från 1 januari 2015 till 1 800 kr per år, motsvarande 150 kr i månaden, och sedan kommer att tas bort helt från och med 2016. Om du inte anpassar ditt sparande till de nya reglerna riskerar du att dubbelbeskattas.

Tidigare har man kunnat dra av 12 000 kr per år i sin deklaration för ett sparande i en privat pensionsförsäkring eller i en IPS. Avdragsrätten har förenklat inneburit att man fått göra avdrag för sparande under året med upp till 12 000 kr. Istället har uttaget beskattats när uttaget av kapitalet väl blivit aktuellt, som tidigast från 55 år. Dubbelbeskattningen som följer om man fortsätter att spara i en pensionsförsäkring eller i en IPS innebär att man får betala inkomstskatt på sin lön och sedan betala skatt även när man tar ut pengarna från sin pensionsförsäkring/IPS utan att, som fram till och med 2014, ha fått göra det årliga skatteavdraget på upp till 12 000 kr.

Om du har ett autogiro för din pensionsförsäkring eller din IPS, eller får en faktura från försäkringsbolaget eller banken avseende sådant sparande, är det viktigt att du anpassar avsättningen per månad eller år till det som gällande nu, dvs 150 kr per månad eller 1800 kr per år. Därefter ska du avsluta det sparandet helt från 2016. Du kan också välja att avsluta sparandet i din pensionsförsäkring eller IPS helt och hållet redan nu, för att inte riskera att glömma bort att göra det längre fram.

Behovet av att spara till pensionen fortsätter att vara stort även när avdragsrätten minskar och till slut försvinner, men när avdragsrätten ändras är det viktigt att du ser till att ditt framtida sparande är anpassat efter de förutsättningar som gäller.

Lärarförsäkringar samarbetar med Folksam för att hjälpa våra kunder att starta nya sparanden. För långsiktigt sparande till den framtida pensionen rekommenderar vi numera sparande i en kapitalförsäkring. Om du redan är vår rådgivningskund, och vi sedan tidigare hjälpt dig igång med en pensionsförsäkring hos Folksam, har du fått ett brev direkt från dem med ett förslag på att teckna en kapitalförsäkring för ditt fortsatta sparande. Om du är osäker på vad erbjudandet innebär är du välkommen att kontakta din rådgivare hos Lärarförsäkringar.

Om du väljer att börja spara i en kapitalförsäkring kan ett sådant sparande dels ha traditionell förvaltning, dels fondförvaltning. Vilket som är den rätta förvaltningsformen för dig beror på hur dina behov ser ut. Med ett pensionssparande i en kapitalförsäkring betalas ingen reavinstskatt. Istället tas en årlig schablonskatt ut, så kallad avkastningsskatt.

Vi hjälper dig gärna med nytt sparande
Vi rekommenderar att du som är medlem bokar en tid för rådgivning så kan Lärarförsäkringar hjälpa dig att anpassa ditt fortsatta sparande till pensionen. Ring kundtjänst på 0771-21 09 09 eller boka tid direkt på lararforsakringar.se/bokatid

Läs mer om individuellt pensionssparande (IPS) och pensionsförsäkringar på konsumentorganisationen Konsumenternas hemsida.

Hur man börjar spara

måndag, augusti 18th, 2014

Agneta__annumindre2
Agneta, rådgivare på Lärarförsäkringar.

Många vet vad de vill spara till men inte hur de ska spara. Då blir nästa steg att fundera på hur länge man ska spara och hur mycket man kan tänka sig att spara. Man måste också fundera på om det är viktigt att spara på ett tryggt och säkert sätt, eller om man vill öka risken och därmed möjligheten till högre avkastning. Som en medlemsförmån hjälper Lärarförsäkringar dig som är medlem i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund att komma igång.

Sparandedelen i den rådgivning som Lärarförsäkringar erbjuder innebär att rådgivaren och medlemmen går igenom ekonomin. Först och främst stämmer man av att en buffert för oförutsedda utgifter finns och hur stor den bör vara. Under rådgivningen tas även ett målsparande fram för något man vill spara till utöver pensionen. Det kan vara en semesterresa eller kanske en insats i en framtida bostad. Lärarförsäkringar förmedlar ett antal olika sparandeprodukter, nedan kan du läsa mer om de olika alternativen, för att underlätta sparandet.

Enligt Agneta Kristiansson, som arbetar som rådgivare på Lärarförsäkringar, finns det ett par saker som är extra viktiga att tänka på när man lägger upp sitt sparande.
– Först och främst, har du ett sparmål? Börja med att beräkna hur mycket du behöver spara varje månad för att nå ditt mål. Det är viktigt att komma igång, så spara gärna via autogiro så att sparandet blir av. Se även till att få överblick över din totala bild så att du har koll. Alltså, vad har du för inkomst och vad har du för utgifter? Se över vad du spenderar och till vad. Det gör det lättare att se vad du kan spara varje månad.

Boka en rådgivning
Vill du veta mer om rådgivning hos Lärarförsäkringar så besök www.lararforsakringar.se. Du kan även boka en pensions- och sparanderådgivning direkt på vår hemsida, eller genom att kontakta kundtjänst på 0771-21 09 09.

Några olika sparformer:

Kapitalspar och Kapitalförsäkring
I kapitalförsäkringar betalas ingen reavinstskatt och vinsterna behöver inte deklareras. Man väljer själv hur mycket pengar man vill sätta in och under hur lång tid. Årligen tas en avkastningsskatt ut. Ingen skatt tas ut vid uttag av pengarna.

Traditionell förvaltning
Försäkringsbolaget bestämmer hur pengarna ska placeras. Oavsett det finansiella läget utvecklas värdet med en garantiränta.

Fondförvaltning
Genom att välja mellan olika fonder påverkar man själv hur pensionspengarna ska förvaltas och därmed också sparandets storlek. Det finns ingen garanterad avkastning i en fondförsäkring utan sparandet ökar i värde om fonderna som man valt går bra.

Sparande direkt i fonder – Lärarfonder

Om du sparar i fonder så köper och säljer du fondandelar. Säljer du fondandelar som stigit i värde sedan du köpte dem får du en avkastning i form av en kapitalvinst. Kapitalvinst är skillnaden mellan beloppet du betalade för andelarna och det belopp som du får vid försäljning, minus kostnader relaterade till försäljningen. Kapitalvinst beskattas som en inkomst av kapital. Det finns ingen garanterad avkastning vid sparande direkt i fonder utan sparandet ökar i värde om fonderna går bra.

Ett sparandexempel:

Hur lång tid tar det att spara ihop till 50 000 kr?

Anna vill spara till en insats i en lägenhet under 5 år. Hon beräknar att hon behöver 50000 kr.

Räkneexemplet utgår ifrån en förvaltningsavgift på 0,4% och en årlig avkastning på 10%

Lärarfonders förvaltningsavgift i entréfonderna är 0,4%.

(Avkastningssnittet under en femårsperiod på Lärarfonder 45-58 år är 10,67%)

Spartid                                                   5 år              

Sparbelopp per månad                           700 kr

Totalt insatt belopp efter 5 år               42 000 kr

Avkastning före skatt                              12 020 kr

Avgifter                                                      504 kr

Din behållning                                    54 020 kr

Observera att beräkningarna är något förenklade, exempelvis tas ingen hänsyn till ev. skatteeffekter.

14 tips för en bra pension

tisdag, oktober 22nd, 2013

I senaste numret av vårt nya kundbrev Kundnytta så genomförde vi en minienkät där resultatet var tydligt: pensioner är det många av våra kunder som vill läsa mer om. Dessutom indikerar en nyligen släppt undersökning att mer än hälften av svenskarna är osäkra på sin tjänstepension. Våra pensionsrådgivare har därför sammanställt några tips om hur man ökar sina chanser att få en bra pension.

1.) Nummer ett, det allra viktigaste: börja spara! Tveka inte. Kom i gång! Bara gör det!
Börja spara tidigt, senast kring 30-års åldern. Har du missat det, börja spara NU! Ju längre tid du har på dig att spara desto mer hinner dina pengar växa och ditt sparkapital blir inte lika känsligt för tillfälliga nedgångar på aktiemarknaden.

2.) Målsparande.
Bestäm vad du vill göra om ett år, fem år och tio år. Hur mycket pengar behöver du till det? Hur ska du få ihop kapitalet? Kan du öka inkomsterna eller minska utgifterna? Än en gång: börja spara nu!

3.) Logga in på internetbanken och skaffa dig en överblick.
Hur mycket går till räkningar, till skulder, till konsumtion och till sparande? Är du nöjd med hur det ser ut? Om inte; bestäm dig för 1-3 saker du vill förändra. Glöm inte att belöna dig själv när du har lyckats. Börja gärna med de största utgiftsposterna – där kan du snabbare få loss mer pengar genom en begränsad insats.

4.) För att få chans till en bra värdeutveckling måste du ta risk.
Aktiefonder har en högre risk än räntefonder, de varierar i värde men samtidigt förväntas de ge en högre värdeutveckling. Upp- och nedgångar på aktiemarknaden brukar jämnas ut över längre tidsperioder och aktier har över tiden ökat mer i värde än räntor. Det kan därför vara lämpligt att i ett långsiktigt pensionssparande ta högre risk för att få ta del av den högre förväntade värdeutvecklingen.

5.) Tänk på att sprida risken och placeringarna i ditt totala sparande.
Om du t.ex. tar en högre risk med din premiepension för att kunna uppnå en högre förväntad avkastning kan du välja att ha ditt privata pensionssparande i en placering med lägre risk.

6.) Spara i pensions- eller kapitalförsäkring.
Spara upp till 1000 kronor/månad i en pensionsförsäkring hos ett försäkringsbolag eller i individuellt pensionssparande (IPS) hos en bank. Då får du göra skatteavdrag för det under spartiden, men betalar skatt den dagen pengarna betalas ut. Du får inte ta ut pengarna före 55 års ålder – bra för den som inte har så mycket disciplin…

Spara det överstigande t.ex. i en kapitalförsäkring med placering i fonder. Du får ta ut pengarna skattefritt redan efter ett år, men självklart ska du se det på lång sikt och tänka på pensionsdagarna.

7.) Fondavgiften är en viktig faktor som avgör hur stor pension du får.
Genom att välja fonder med låga avgifter kan du höja din pension. Det är inte bevisat att fonder med höga avgifter ger högre avkastning än fonder med låga avgifter. Välj alltid fonder med lägst avgift i de kategorier som passar dig. Avkastningen på fonder är svår att förutse, men avgifterna är kända i förväg.

8.) Ta kontroll över utgifterna, såväl stora som små.
Det är inte så enkelt att öka inkomsten, det är på utgiftssidan det går att påverka. Minska småutgifterna – 40 kronor om dagen blir 1 200 kronor på en månad och 14 400 kronor på ett år.

9.) Spara i fonder.
Om du tycker att det är svårt att välja ”rätt” fond och inte orkar bevaka dem: välj 2-3 stycken blandfonder som placerar i både aktier och obligationer. Förvänta dig inte raketfart på pengarna, var nöjd med en avkastning kring 7-12 % per år i genomsnitt. I blandfonder ska du å andra sidan slippa de mest dramatiska nergångarna. Slappna av.

10.) Var uthållig.
Fortsätt spara  i ur och skur. Trägen vinner.

11.) Se ditt sparande som något positivt, det är inte en uppoffring.
Genom sparandet jämnar du ut inkomstskillnaden mellan dagens lön och morgondagens pension. Det blir gott med fredagsmys även som gammal och det kan du tacka dig själv för!

12.) Kollektivavtal.
Kontrollera att du arbetar på en arbetsplats där det finns kollektivavtal, på så vis vet du att du har en tjänstepension.

13.) Se över risken.
Tänk på att när du närmar dig din pensionering att du bör se över risken för ditt sparande.

14.) Prata med Lärarförsäkringars rådgivare, vi hjälper dig.
Boka individuell rådgivning med en av Lärarförsäkringars certifierade rådgivare och skaffa dig en samlad bild av din pension. Du får en individuell pensions- och försäkringssammanställning samt personliga råd. Vi ser över ditt behov av att spara till pensionen, ditt sparande i övrigt samt går igenom ditt efterlevandeskydd och dina sjukförsäkringsförmåner. Du får personliga råd om vad du behöver göra.

Vår rådgivning är, för dig om är medlem i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund, en del av din medlemsservice. Rådgivningen genomförs per telefon och tar ungefär 45 minuter. För att boka tid för rådgivning så behöver du bara fylla i vårt bokningsformulär där du anger en tid och ett datum när det passar dig. Klicka här för att gå till bokningsformuläret.

Mer om tillväxtens roll för pensionen

torsdag, mars 10th, 2011

Håkan Svärdman på Folksams blogg Trygghetsspanarna skriver idag på samma tema som tidigare nämnts här på bloggen – tillväxtens/börsutvecklingens roll i premiepensionen:

Låt oss göra ett räkneexempel. Vi antar att Lisa gick in i premiepensionssystemet år 2000. Då var hon 30 år och hade månadsinkomst på 22 000 kronor. Vi antar att lönen är konstant under hela spartiden vilket ger en årlig premiepensionspremie på 6 138 kronor. År 2035 går hon i pension. Av nedanstående tabell framgår att hennes premiepension kan komma att skifta mellan 695 kronor till 14 808 kronor i månaden beroende på den årliga värdeutvecklingen. Skulle 2008 års börskrasch upprepas strax innan Lisa går i pension minskar hennes premiepension med 30 procent. Då kan hon som sämst få 487 kronor i månaden och som bäst 10 365 kronor.

Och särskilt mycket tydligare går det egentligen inte att redogöra för kraften i ränta på ränta (där även förvaltningsavgiften bör tas i åtanke) och vikten av att välja en passande risknivå i sina placeringar. Lyckligtvis är det ju, som tidigare nämnt, åtminstone sett strikt historiskt inte särskilt sannolikt att det blir negativ tillväxt över längre perioder, men historiska resultat är på intet sätt en garanti för framtiden.

Så som också tidigare nämnt erbjuder Lärarförsäkringar sedan en tid tillbaka kostnadsfri pensionsrådgivning; ta alltså gärna tillfället i akt att kontakta Agneta, Rita eller Susanne, antingen via telefon 0771-21 09 09 eller via hemsidan, så hjäper de dig sedan att hitta en lösning som passar just din situation.

Mer om det orange kuvertet

tisdag, mars 1st, 2011

Tycker du att prognosen i det orange kuvertet verkade i magraste laget? Andreas Bergh, doktor i nationalekonomi, skänker lite ljus i situationen på sin blogg, Berghs Betraktelser (Berghs länk och understrykningar):

Jag har tidigare klagat på att ett av de scenario som användes i prognosen var nolltillväxt alla år fram till pensionstillfället, vilket inte särskilt realistiskt.

I årets prognos fanns emellertid inga tillväxtscenarier alls, och pensionen såg i mitt fall misstänkt låg ut. Jag anade oråd, ringde pensionsmyndigheten – och mycket riktigt:

I årets prognos redovisas bara nollprocentsscenariot, och dessutom utan att det tydligt framgår att detta antagande gjorts.

Och åtminstone strikt historiskt sett så verkar det definitivt osannolikt med nolltillväxt över längre perioder – interaktivt diagram (för muspekaren över diagrammet för att se siffrorna för enskilda år) över Sveriges BNP mellan 1970 och 2009, från Googles statistiktjänst (föredrar man istället BNP per capita som mått så rekommenderas Ekonomifakta):

Det är sedan, precis som Therese skriver i tidigare inlägg, viktigt att komma ihåg att vad som redovisas i kuvertet endast gäller den allmänna pensionen, och att man enklast får en samlad bild av både den allmänna pensionen och tjänstepensionen på minpension.se.

Vill man ha hjälp med att förstå kuvertet i annat medium än Therese lista i det tidigare inlägget så har Pensionsmyndigheten lagt upp en Youtubefilm (som vid tidpunkten för det här inlägget setts av 91 personer på ett år), och vill man ha hjälp med att placera sina pensionspengar så att risk och möjlig avkastning är korrekt efter levnadssituation och sparhorisont så rekommenderas det att kontakta våra pensionsrådgivare: Agneta, Rita och Susanne, antingen via telefon 0771-21 09 09 eller via hemsidan.

Vi vill göra pensionsområdet mer begripligt

tisdag, september 21st, 2010

För många är pensionen något som ses över först när det bara är några år kvar till att gå i pension. Ibland kan det då vara jobbigt att upptäcka att pensionskapitalet inte alls är så stort som man hade förväntat sig. Det är betydligt enklare om den framtida pensionen ses över när det finns många år kvar att göra något åt saken. Min övertygelse är att pensionsfrågan skjuts upp beroende på att pensionsfrågor är svåra att förstå sig på.

Vi kommer under hösten att påbörja ett arbete med att försöka att göra pensionsområdet mer begripligt. Vår kundtjänst och övriga hos oss som dagligen är i kontakt med er kunder kommer senare i höst att kunna informera er även inom pensionsområdet. Vi kommer också att utöka vår personalstyrka med ett antal rådgivare. Våra rådgivare kan hjälpa dig med de val som pensionssystemet innehåller och med att se över ditt behov av kompletterande pensionssparande.

Jag ser fram emot att se vad vårt grepp runt pensionsfrågan kan få för effekt. Min förhoppning är att lärarnas medvetenhet runt sin framtida pension ska öka. Genom bloggen kommer jag som chef för Lärarförsäkringars rådgivningsverksamhet att  ta upp och synliggöra frågor inom pensionsområdet. Hör gärna av dig till mig om du har förslag på frågor som du vill att jag skriver om. Du når mig på 08-442 87 19 eller therese.fredriksson@lararforsakringar.se

Pressmeddelande från Lärarförsäkringar 20100628

Pressmeddelande om nya verksamhetsområdet

måndag, juni 28th, 2010

Idag har vi skickat ut ett pressmeddelande om att vi startar pensionsrådgivning. Det är inte varje dag vi skickar pressmeddelanden, så det är jätteroligt att flera medier har plockat upp det.

Till pressmeddelandet

Än finns det tid att söka arbete hos oss!

fredag, april 30th, 2010

Ansökningstiden för rekryteringen av Rådgivare är nu i slutfasen, sista dag      2010-05-03.

Vi har hitintills fått in 25 ansökningar och planerat in att intervjua 8 st av dessa (ni kommer att bli kontaktade under nästa vecka). Då planerna är att anställa       2 – 3 st så ser vi gärna flera som söker.

Skynda, skynda
Håkan Lind