En bättre barnförsäkring

I januari 2016 tog Lärarförsäkringar steget och införde en helt ny barnförsäkring som ersatte den tidigare barnförsäkringen ”Barnförsäkring alla barn”.

Utvecklingen på barnförsäkringsområdet har gått fort de senaste åren. För att Lärarförsäkringar även fortsättningsvis skulle kunna erbjuda en av de bästa barnförsäkringarna på marknaden så förbättrade vi förra året barnförsäkringen med både fler och högre ersättningar. Glädjande nog har över 37 000 barnförsäkringar tecknats sedan den nya barnförsäkringen infördes. Nedan kan du läsa mer om vad som förändrats.

Större Bas än tidigare
Den gamla Barnförsäkringen Bas hade ett försäkringsbelopp på 20 prisbasbelopp. Det höjdes i den nya försäkringen till 25 prisbasbelopp. Beloppet i Barnförsäkring Stor är som tidigare 50 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kr.

Mer ekonomisk trygghet till familjen
För att din familj ska få större ekonomisk trygghet höjde vi flera av ersättningarna i barnförsäkringen. Det gäller bland annat det stöd du kan få om barnet vårdas på sjukhus och för fortsatt vård i hemmet. Vi gjorde även stora höjningar av de belopp som betalas ut om barnet drabbas av en funktionsnedsättning eller blir arbetsoförmögen.

Ersättning för fler diagnoser
I barnförsäkringen ingick redan en särskild ersättning för vissa kritiska sjukdomar. För att ditt barn ska få bästa möjliga trygghet lade vi i den nya barnförsäkringen till fler diagnoser som försäkringen ersätter, bland annat SLE, Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

Ersättning vid läs-, skriv och räknesvårigheter
I den nya barnförsäkringen ingår en ny ersättning för hjälpmedel i försäkringen om ditt barn får diagnosen dyslexi eller dyskalkyli.

Kroppsskadeersättning för ungdomar
Vi kompletterade försäkringen med en extra ersättning vid olycksfallsskada för ungdomar som har fyllt 16 år, till exempel 1 500 kr vid benbrott.

Krisstöd för hela familjen
När ett barn råkar ut för ett olycksfall eller får en allvarlig sjukdom drabbas hela familjen. Därför utökade vi krisstödet så att alla familjemedlemmar har möjlighet att få stöd av en psykolog eller psykoterapeut.

Försäkra varje barn
En annan förändring i den nya barnförsäkringen var att varje barn försäkras separat och inte längre gällde för alla barn i familjen. Den tidigare barnförsäkringen som gäller för alla barn var enkel att teckna och billig för den som har många barn. För den som har ett barn var den däremot dyr eftersom premien beräknats utifrån att familjen kan bestå av flera barn. I en försäkring som gäller för alla barn påverkas även premien betydligt mer av förbättringar i villkoren jämfört med en försäkring som gäller per barn. Skadekostnaderna blir också högre i en försäkring som gäller för flera, vilket leder till behov av ytterligare höjda premier.

För att kunna erbjuda en riktigt bra försäkring, för det viktigaste du har, så gjordes den här förändringen. Med den nya barnförsäkringen kan vi erbjuda större trygghet, rättvisare premie, bättre service och en långsiktigt mer hållbar försäkring. Med de omfattande förbättringarna är vår barnförsäkring en av de allra tryggaste barnförsäkringarna på marknaden.

Skrivet av

Paul Karjus

2017-06-21
 

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *