Från bebislycka till pensionärstrivsel


Härligt med en bebis! Härligt med lite större barn också! Men blir man automatiskt fattig­pensionär bara för att man har barn och inte jobbar jämt? Är det barnen som längre fram får försörja mamma och pappa?

Det här inlägget handlar om att barnåren inte gör pensionen direkt bättre. Men det handlar också om vad man kan göra för att dämpa fallet.

Får en föräldraledig några pensionspengar?
Många tror att när man börjar ta ut föräldra­penning från Försäkrings­kassan slutar man helt att tjäna in till pension. Tack och lov så stämmer det inte!

Allmän pension går på sparlåga
Eftersom föräldrapenning är en inkomst man betalar skatt på ger den också rätt att tjäna in allmän pension. Intjänandet blir dock lägre än när du jobbar eftersom det är den faktiska inkomst­nivån som är pensions­grundande.

Plåster på såren
Som kompensation får den föräldern som tjänar minst automatiskt extra­pengar till sin allmänna pension under barnets första fyra år. Detta oavsett om man är föräldra­ledig, arbetar deltid eller heltid.

Om du är den som tjänar minst kan du se dessa extrapengar i ditt orange kuvert. Där kallas dom pensionsrätt för barnår. Bara en av föräldrarna får barnår och bara för ett barn i taget.

Fler sätt att jämna ut allmän pension föräldrarna emellan
Det enklaste sättet att jämna ut allmän pension under småbarns­åren är att dela lika på föräldra­ledigheten.

Annars kan den som tjänar mer föra över sina egna pensions­rätter till den som tjänar mindre.

Principen är följande: Den allmänna pensionen består av två delar, inkomst­pension och premie­pension. Den årliga insättningen till premie­pensionen kan man föra över mellan makar eller registrerade partners, men inte om man är sambo.

Här kommer ett exempel för er som gillar att räkna:

Månadslön 33.000 kr = årslön 396.000 kr
Insättning till premiepension = 2,5 % på årslönen = 9.000 kr/år
Överföringen till maka/make = 94 % av den egna insättningen = 8.460 kr/år

(Se länk längst ner, överföring av premiepension.)

Föräldraledig och tjänstepension – olika varianter
Tjänstepensionen styrs oftast av kollektivavtal. Exakt hur arbets­givaren ska hantera de föräldra­lediga ser olika ut mellan kommun- och landstings­anställda, statligt anställda och privat anställda.

Känn dig fri att hoppa över det som inte berör dig!

Kommun- och landstingsanställda samt anställda av Svenska Kyrkan
Så länge du är ledig enligt föräldraledighetslagen (har föräldra­penning, tillfällig föräldra­penning, förkortad arbetstid eller vårdnads­bidrag) tjänar du in tjänstepension som om du hade haft din vanliga lön.

(Se länk längst ner, information från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.)

Statligt anställda
Du som omfattas av PA 16 avdelning 2 tjänar in tjänstepension under de första 18 månaderna av din föräldra­ledighet, som om du haft din vanliga lön.

Du som omfattas av PA 16 avdelning 1 tjänar in tjänstepension som om du haft din vanliga lön under tid som du är föräldra­ledig, upp till barnet är 8 år eller 12 år (beroende på om barnet är fött före eller efter 2013). Dock tjänar du inte in till Kåpan Flex.

(Se länk längst ner, information från Statens Pensionsverk.)

Privat anställda tjänstemän, även kooperativ (t.ex. lärare på en friskola)
Bland friskolorna finns flera olika kollektivavtal.

För dig med ITP1 eller KTP1 betalas premierna till din tjänste­pension in när du tar ut föräldra­penning, men inte under obetald föräldra­ledighet. Du behöver inte utnyttja dessa månader omedelbart när barnet föds utan kan behålla dagarna ända tills barnet fyller 8 år.

För dig med ITP2 eller KTP2 är det upp till arbets­givaren att välja om du ska få premier till tjänste­pension inbetalda under föräldra­ledigheten eller inte.

Om arbetsgivaren väljer att avanmäla från tjänstepensions­planen har du rätt att tillgodo­räkna maximalt 11 månaders tjänstetid till pensionen när du återkommer till jobbet från föräldra­ledigheten.

Vilket avtal du omfattas av kan du se hos valcentralen Collectum.

(Se länk längst ner, collectum.se).

Deltidsjobb ger också pension – fast mindre
När man arbetar och har lön är det den faktiska inkomsten som styr både allmän pension och tjänstepension. Jobbar du deltid så är det deltids­lönen som är pensions­grundande.

Några år med deltid påverkar inte pensionen radikalt, men åratal med mindre lön kan göra det.

Spara själv såklart!
Det är alltid bra att ha ett eget pensionssparande! Under tiden en förälder är föräldra­ledig eller jobbar deltid kan den heltids­arbetande sponsra genom ett öronmärkt sparande för den andra.

Kom ihåg att ha det sparandet skrivet på den som ska ha pengarna – inte på den som betalar in! Skriv också ett avtal er emellan om att pengarna inte ska delas på i fall ni skulle separera.

Vad är viktigt, egentligen?
Det är viktigt, fantastiskt och ovärderligt att få vara med sina barn när dom är små. Betydelsen av dom åren för både barn och föräldrar kan inte mätas i något så banalt som pengar.

Samtidigt vet vi att som pensionär kan vi inte leva på minnen från småbarnsåren utan behöver pengar, hur krasst det än låter.

Se till att mitt i småbarns­åren göra allt du kan för att inte förlora onödigt mycket pensions­pengar. Det behöver inte ta så himla lång tid att ordna!

PS. Boka gärna en rådgivning, det är en del av medlemsservice hos ditt fackförbund.

Mer läsning:

Boka rådgivning

Överföring av premiepension (en del av den allmänna pensionen)

Information hos Lärarförbundet

Information hos Lärarnas Riksförbund, broschyren ”Du och din föräldraledighet” (Se sidan 33)

Information hos Statens pensionsverk SPV:

Valcentralen Collectum för privat anställda

Skrivet av

Rita Roos

2018-05-29
 

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Försäkring för dina barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *