Garantinivån i tidigare pensionsavtalet PA-KL höjs


För dig som blev sjuk innan 1998 och erhöll sjukbidrag, förtidspension eller arbetsskadelivränta så höjs nu garantinivån i tidigare pensionsavtalet PA-KL rejält.

Fram till 1997-12-31 gällde ett äldre pensionsavtal för kommunalt anställda, PA-KL. Denna pensionsförmån är förmånsbestämd och innan utbetalning sker ska den även sammanvägas med den allmänna pensionen. I detta pensionsavtal placeras därmed inga pensionspremier utan detta är mer som en fastställd beräkningsformel och pensionen beräknas först vid 65-års ålder.

Utifrån vissa beräkningsgrunder fastställs hur stor pensionsförmånen kommer att bli procentuellt av lönen. Då pensionen bekostas av staten i första hand, den allmänna pensionen, och av arbetsgivaren i andra hand som en kompletterande ålderspension så behövs uppgifter från båda håll.

Om den allmänna pensionen uppnår taket till full pension kan tjänstepensionen bli 0 kronor. För att inte tappa bort ett nollvärde i systemet har ett garantibelopp på 100 kronor utbetalats.

Alla som omfattas av PA-KL har inte fått 0 kronor utan där kan tjänstepensionen ha kompletterats med ett belopp om den allmänna pensionen inte uppnått det individuella taket.

Den här samordnade ålderspensionen är komplex och har nog varit en av de svåraste förmånerna att även förklara på ett pedagogiskt sätt.

Garantinivån höjs från 100 kronor till 1200 kronor per månad
Glädjande nyheter för alla som omfattas av just PA-KL. Den så kallade garantihundringen höjs från och med 1 juli 2017 till 1200 kronor per månad. Denna summa ska utbetalas retroaktivt senast den 1 juli 2018.

Från och med 1 januari 2018 ska garantisumman, 1200 kronor, börja utbetalas månatligen.

Jag är säker på att det kommer att gå ett glädjesus genom hela landet för alla som har ett sjukfallsår innan 1998 och idag har en ”nollad” utbetalning i sin tjänstepension.

Uppräkning årligen
Garantibeloppet kommer att räknas upp enligt förändring av inkomstbasbeloppet från och med 2019.

Jag blir själv så glad så jag säger GRATTIS till er alla som får denna garantisumma. Jag räknade min första PA-KL-förmån på de som var födda 1935 och jag minns hur krångligt och knepigt det var att informera om att en tjänstepension kunde bli noll och ingenting efter ett långt arbetsliv. Det här är en riktigt trevlig pensionsnyhet.

Utbetalningen sker per automatik
Du behöver inte ansöka om utbetalning av den höjda garantisumma utan det sker per automatik. Från och med januari 2018 kommer du att märka av det på din vanliga månadsutbetalning och innan den 1 juli ska du även ha erhållit den retroaktiva summan för perioden 1 juli till 31 december 2017.

Skrivet av

Paul Karjus

2017-05-23
 

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

4 kommentarer

 • Har just läst igenom detta utskick och förstår inte riktigt vad som är aktuellt för mig?!Om ett uppräknat garantibelopp? Gäller det mig som pensionär?

 • Lärarförsäkringar skriver:

  Hej Marianne!

  Den höjda garantinivån syftar till kollektivavtalad tjänstepension PA-KL och gäller för dem som insjuknade med förtidspension, sjukbidrag eller arbetsskadelivränta under tiden 1985-1997 och som då låg kvar i avtalet och inte kom att omfattas av de nya tjänstepensionsavtalen som avlöste PA-KL.

  Vet du med dig att du tillhör denna grupp så höjs din garantinivå från 100 kr/månad till 1200 kr/månad. Annars fortsätter allt som vanligt.

 • johan hermelin says:

  Hej Jag undrar vad: ”om den allmänna pensionen uppnår taket till full pension” betyder i kronor före skatt. Jag har nämligen blivit informerad av Pensionsmyndigheten att det är raka rör mellan livsinkomsten och den allmänna pensionen. Ju mer inkomst under livet desto mer allmän pension.

 • Lärarförsäkringar skriver:

  Hej Johan! Vi är inte helt säkra på att vi förstår din fråga. Om du tänker på taket avseende allmän pension är det 7,5 inkomstbasbelopp (468 750 kr år 2018). Har du några ytterligare frågor rörande din pension så rekommenderar jag att du bokar in en rådgivning med en av våra pensionsrådgivare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *