I november sker många villainbrott: så skyddar du dig


När mörkret sänker sig under höst- och vintermånaderna sker allt fler villainbrott. De tre sista månaderna på året är tiden på året då flest villainbrott sker, och det är framförallt villor utan larm som drabbas, skriver Lärarförsäkringar samarbetspartner Folksam i ett pressmeddelande.

Varje år drabbas tusentals av inbrott i sin villa. Trenden är fortsatt en hög andel inbrott, även om andelen minskade något under 2016. De senaste fem åren har ungefär en tredjedel av alla villainbrott skett under årets sista tre månader, alltså perioden oktober-december, med en topp under november. Man kan också konstatera att i åttiofem procent av fallen så saknades fungerande hemlarm hos villaägarna som drabbades av inbrott, skriver Folksam.
– Tillfället gör tjuven. Det är tydligt att både mörker som ger ett skydd åt tjuven, samt avsaknad av larm gör jobbet lättare för den som vill begå inbrott. Att ha ett godkänt hemlarm i hela sitt hem och att se till att det alltid är på minskar risken för inbrott och begränsar tiden tjuven har på sig att rota igenom hemmet efter stöldbegärligt gods, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

I majoriteten av de granskade inbrotten har tjuven tagit sig in via fönster och fönsterdörrar. Detta skiljer sig mot inbrott i fritidshus där den vanligaste vägen in är via ytterdörren. Den mest drabbades gruppen är vuxna över 45 år och framför allt så stjäls sådant som är enkelt att få med sig och som snabbt kan omsättas till kontanter. I de inbrott som nu granskats är det i nittio procent av fallen guld och smycken som stjäls. Även klockor och kontanter är vanligt förekommande stöldföremål, enligt Folksam.
– Vi engagerar i oss i det som våra kunder bryr sig genom att informera om hur man kan skydda sitt hem. Eftersom vi vet att fönster och dörrar är de vanligaste inbrottsvägarna vill vi tipsa om att se till att huset har godkända lås på såväl fönster som dörrar samt brytskydd säger Erik Arvidsson.

Folksams sju förebyggande tips och råd för att undvika inbrott

  • Se till att alla dörrar har godkända lås. Det gäller även altandörrar och garage. Fönster bör också ha lås. Källarfönster bör ha galler.
  • Se till att ha bra utebelysning, gärna med rörelsedetektorer. Undvik att täcka dörrar och fönster med växter – gör bostaden synlig utifrån.
  • Gör gemensam sak med grannar – Starta Grannsamverkan och hjälp varandra att hålla koll på vem som rör sig i området. Tjuvar gillar inte att bli sedda.
  • Förvara trädgårdsredskap och stegar inne eller i ett låst förråd. Då kan de inte användas som inbrottsredskap hos dig eller din granne
  • Stöldmärk och ta bilder på värdefulla tillhörigheter. Stöldmärkning gör man idag enkelt med märk-DNA.
  • Installera ett godkänt hemlarm i hela fastigheten.
  • Ha helst dörrarna låsta även när du är hemma.

 

 

Skrivet av

Paul Karjus

2017-10-25
 

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *