Stort reportage om Lärarförsäkringar i Risk & Försäkring

IMG_1183

”Lärarförsäkringar är unika”. Stort reportage om Lärarförsäkringar i branschens största tidning Risk & Försäkring. Det som gör oss speciella är våra breda erbjudanden inom försäkringar och pension i kombination med att det inte finns något vinstintresse i vår verksamhet. Vi finns ju faktiskt enbart till för att hjälpa landets lärare, förskollärare samt studie- och yrkesvägledare att bli rätt försäkrade och göra kloka val för sin pension.

» Kommentera

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Ny tjänst skyddar mot falsk adressändring

trenycklar
Bedrägerier med felaktiga adressändringar kan förhindras med en ny tjänst som Skatteverket tagit fram.  Den som anmält sig till tjänsten kan bara ändra adress genom inloggning med e-legitimation. Detta minskar avsevärt risken för bedrägerier och id-kapning, skriver Skatteverket i ett pressmeddelande.

Trots att det är enkelt och gratis att anmäla adressändring via Skatteverkets e-tjänster och att säkerheten är hög är det över hälften av anmälningarna som kommer in via pappersblankett. De som anmäler på pappersblankett får visserligen ett brev till den gamla adressen om att anmälan inkommit, men brev kan hamna fel, säger Agneta Carlquist, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Den som är ansluten till en digital brevlåda som erbjuder säker digital myndighetspost får brevet om att adressändring anmälts digitalt. För att ytterligare minska risken för bedrägerier erbjuder Skatteverket nu även en ny tjänst, för den som vill spärra möjligheten att ändra adress via papper.
– Jag uppmanar alla som har möjlighet att ansluta sig till den nya spärrtjänsten. Det är mycket efterlängtat att vi fått den här möjligheten till ökad trygghet, säger Agneta Carlquist.

Skydda din adress mot falsk adressändring
Med Skatteverkets nya tjänst ”Spärra obehörig adressändring” kan du skydda dig mot bedrägerier som görs med falska adressändringar. I tjänsten väljer du att Skatteverket bara ska godkänna adressändringar som görs med e-legitimation. Det innebär att ingen annan kan ändra din adress utan din vetskap. Detta minskar risken för att någon använder dina personuppgifter för bedrägerier och id-kapning. För att aktivera tjänsten så loggar du enkelt in hos Skatteverket via länken nedan med din e-legitimation och väljer helt enkelt ”Spärra obehörig adressändring”.

Klicka här för att gå till Skatteverkets tjänst ”Spärra obehörig adressändring”.

» Kommentera

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

De okända momenten i din hemförsäkring

hushemforsakring560px
Att hemförsäkringen gäller för dina ägodelar om en skada inträffar i hemmet vet de flesta. Att hemförsäkringen även innehåller ett skydd på resan vet man oftast också. Men vad innehåller hemförsäkringen mer som du kan tänkas ha nytta av om något inträffar? Visste du till exempel att du har ett skydd när du flyttar, att hemförsäkringen har ett bortaskydd som gäller dina saker även utanför hemmets trygga vrå eller att försäkringen även hjälper om du drabbas av ID-stöld.

Bortaskydd
På annan plats än det försäkringsställe som anges i försäkringsbeskedet (hemmabostaden) är skyddet för personligt lösöre maximerat till 40 000 kronor vid varje skadetillfälle, så kallat bortaskydd. Hemförsäkring Mellan och Hemförsäkring Stor har ett bortaskydd på 80 000 kronor.

Flyttskydd
Om du flyttar räknas både din gamla (ordinarie) bostad och nya (ordinarie) bostad som försäkringsställe en månad från flyttdatum.

Skydd och hjälp vid ID-stöld
Skydd vid ID-stöld ingår i samtliga våra hemförsäkringar. En identitetsstöld kan innebära att en bedragare med hjälp av stulna personuppgifter köper varor och tjänster i ditt namn och för dina pengar. Försäkringen hjälper dig att dygnet runt få hjälpa att förebygga, upptäcka och begränsa skadorna. Dessutom ingår juridisk hjälp för att bli av med oriktiga pengakrav och att radera oriktiga betalningsanmärkningar.

Förstörda livsmedel vid exempelvis strömavbrott
Försäkringen ersätter förstörda livsmedel i frys och kyl till följd av temperaturändring vid strömavbrott eller fel på frysen eller kylen.

Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringen gäller om du krävs på skadestånd för person- eller sakskada. Då utreder vi skadeståndsskyldigheten och betalar det skadestånd som du blir skyldig att betala. Försäkringen gäller för privatlivet och täcker alltså inte händelser i samband med yrkesverksamhet. Det finns fler begränsningar, till exempel gäller inte försäkringen om du blir skadeståndsskyldig mot någon medförsäkrad. Ansvarsförsäkringen täcker skadestånd på högst 5 miljoner kronor.

Ersättningsresa (om du har Hemförsäkring Stor)
Ersättningsresa innebär att du får kostnader för själva resan ersatta om du är sjuk under mer än halva den planerade restiden.

Lärarförsäkringars hemförsäkringar
Hemförsäkringen finns i tre omfattningar; Bas, Mellan och Stor. I alla tre ingår obegränsat lösöre som gör att du aldrig behöver räkna ut och uppge värdet på dina saker. Det betyder att du aldrig riskerar att vara varken under- eller överförsäkrad. De ger dig också ett personligt skydd om du till exempel skulle råka skada andra personer eller deras egendom, om du blir överfallen eller indragen i en rättstvist.

Oavsett storlek ingår alltid reseskydd och skýdd vid ID-stöld. I Hemförsäkring Mellan och Stor ingår även bland annat allriskförsäkring och högre bortaskydd. Med Hemförsäkring Stor får du även halverad självrisk samt försäkringen Resklar som innehåller avbeställningsskydd och ersättningsresa.

Läs mer om Lärarförsäkringars hemförsäkringar

» Kommentera

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Prisbasbeloppet höjs 2017: vad det innebär

coins-1839_640
Prisbasbeloppet har för år 2017 beräknats till 44 800 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2017 är 500 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2016 vilket påverkar såväl försäkringsbelopp, garantipension, studiemedel, sjuk- och föräldrapenning. Det innebär alltså att t.ex. försäkringstagare, garantipensionärer, studenter och föräldralediga får högre ersättning
2017. 

Försäkringsbeloppen ökar
Då ersättningarna i Lärarförsäkringars försäkringar ofta baseras på prisbasbeloppet så kommer flera ersättningar att bli högre 2017. Exempelvis ökar ersättningsnivåerna i barnförsäkringen och olycksfallsförsäkringen. Exempelvis ökar den maximala ersättningen för Barnförsäkring Stors medicinska invaliditetskapital med 75 000 kr, från 6 645 000 kr år 2016 till 6 720 000 kr år 2017.

Studiemedel
Studiemedlen ökar något under 2017. För dig som studerar innebär detta att du vid en vanlig utbetalning för fyra veckors heltidsstudier får 112 kronor mer i bidrag och lån under 2017 jämfört med 2016, från 9 904 kronor till 10 016 kronor.

Sjuk- och föräldrapenning
Högsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI) höjs med 3 800 kronor per år. Till följd av det höjs högsta sjukpenning med 8 kronor per dag, vilket innebär en höjning med knappt 60 kronor före skatt för en vecka med sjukpenning.

Högre SGI innebär också en höjd högsta ersättning i föräldraförsäkringen. Tar man ut full föräldrapenning till högsta nivå innebär det 320 kronor mer per månad före skatt.

Garantipension
Garantipensionen höjs med ca 90 kronor per månad för ogift och med ca 80 kronor per månad för gift pensionär. Det motsvarar en höjning med 13 procent.

Om prisbasbeloppet
Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken. Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår. Mellan 1960 och 1981 fastställdes basbeloppet för en månad i sänder på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget två månader tidigare. Prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor.

Källor
Swedbank
CSN
SCB

» Kommentera

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Ny tjänst: Flytthjälp

blaklockor
Att det är viktigt att spara till pensionen vet nog de allra flesta, men har du koll på alla tre delar av pensionen och hur du kan påverka dem? Genom att vara aktiv med dina placeringar kan du påverka hur pengarna växer över tid. Vår nya tjänst flytthjälp innebär att vi kan hjälpa dig att flytta ditt tjänstepensionskapital till Lärarfonder.

Pension från jobbet
Du som arbetar inom kommun och landsting får genom kollektivavtalet tjänstepension (KAP-KL eller AKAP-KL). Du får själv bestämma var du  placerar ditt kapital och hur. Lärarfonder är ett mycket bra alternativ. Har du en månadslön på 30 000 kr blir det en insättning på ca 16 500 kr per år som du ska placera. Om du inte gör något val, hamnar din inbetalning i en försäkring med traditionell förvaltning med återbetalningsskydd hos KPA Pension. Genom att välja fondförvaltning hos Lärarfonder kan du påverka avkastningen på dina pengar, något som inte är möjligt om du inte gör ett aktivt val.

Lärarfonder – avtalspension för dig som är lärare
Lärarfonder är särskilt framtagna för dig som är lärare och ger flexibla valmöjligheter.  Vill du byta till Lärarfonder gör du ett omval. I samband med omvalet kanske du även vill flytta ditt tidigare intjänade kapital. Vi hjälper dig!

Varför flytta tidigare intjänat kapital?
Om du väljer att flytta ditt tjänstepensionskapital får du det samlat hos färre bolag och kan även sänka dina årliga kostnader.

Flytthjälp
Som en medlemsförmån kan vi hjälpa dig som får eller har fått tjänstepension från kommunal anställning och vill flytta kapitalet till Lärarfonder från andra bolag. Flytthjälpen genomförs via telefon och tar ca 20 minuter.

Mer om Lärarfonder
Lärarfonder har både låga avgifter och är så kallade hållbarhetsfonder. Det innebär bland annat att fonderna inte placerar i företag som utvinner eller är involverade i fossila bränslen som olja, kol och gas. Fonderna har även etiska placeringsbegränsningar. Det vill säga fonderna placerar inte i företag som bedriver verksamhet inom bland annat vapen och krigsmateriel, alkohol och tobak.

Boka flytthjälp
Boka in flytthjälp med Lärarförsäkringar genom att boka tid på vår hemsida. Klicka här för att enkelt anmäla dig direkt via din dator eller smarta telefon. Du behöver inte veta i förväg om du kommer att flytta din tjänstepension eller inte, vi hjälper dig att välja rätt. Flytthjälpen är en del av dina fackliga medlemsförmåner.

» Kommentera

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Många vattenskador på fritidshus under vintern

frusen_gren
Om vintern blir riktigt kall är det stor risk för vattenskador i fritidshuset. Det visar skadestatistik från vintern 2016 som tagits fram av Lärarförsäkringars samarbetspartner Folksam.

Antalet vattenskador ökade tidigare i år markant under den extra kalla perioden mellan januari och februari. Men som tur är finns det sätt att skydda fritidshuset från köld och för att slippa frusna vattenledningar.
– Vattenskador är både dyra, besvärliga och tar lång tid att reparera. Ofta upptäcks de inte förrän husägarna öppnar sina fritidshus och slår på vattnet, och då är skadan redan skedd. Därför engagerar vi oss i att informera våra kunder om vad man ska tänka på för att förebygga vattenskador, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

Kalla vintrar ger extra många vattenskador på fritidshus. Men med några små förberedande insatser kan man som fritidshusägare bespara sig väldig mycket besvär och onödiga kostnader, enligt Erik Arvidsson.
– Mitt bästa tips är att stänga av huvudkranen och tappa ur vattnet ur rörsystem, varmvattenberedare och toalett när man lämnar fritidshuset. Se till att hålla huset varmt även vid minusgrader. Och sist men inte minst, försök att ha regelbunden tillsyn av fritidshuset både för att förhindra skada och för att upptäcka en skada. Då har du chans att åtgärda den i ett tidigt skede.

Tips för att förebygga vattenskador
•Undvik frostskador genom att stänga av och tappa ur vattnet innan sommarstugan lämnas för vintern (rörsystem, varmvattenberedare och spolcisternen i toaletten).
•Med vattenlås kan du enkelt stänga av vattnet när du lämnar hemmet. Det kan också larma vid smygande läckage.
•Rensa golvbrunnen i badrum/toalett och håll koll på rörfogar, vägg- och golvbeklädnadsskarvar samt blandarinfäste.
•Använd diskbänksinsats i köket, kopplingar på vattenrör och skarvar på avloppsrör, samt underlägg till kyl, frys och diskmaskin.
•Om du har expansionskärl på vinden – kontrollera det regelbundet och byt vid behov.
•Övervaka uppvärmningen av fritidshuset om det stått utan tillsyn en längre tid. Även om du säkrat dig mot frostskador, till exempel genom att låta värmen stå på i huset över vintern, så kan ett strömavbrott innebära frusna vattenledningar.

Lärarförsäkringars fritidshusförsäkring
En ganska vanlig missuppfattning är att hemförsäkringen även omfattar själva huset eller fritidshuset. Hemförsäkringen är ett skydd för dina saker, för dig själv och din familj. Du som har villa, radhus eller fritidshus behöver en villa- eller fritidshusförsäkring för byggnaden och tomten. Här kan du läsa mer om Lärarförsäkringars fritidshusförsäkring.

» Kommentera

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Rita ritar livet ur ett pensionsperspektiv

I den tredje delen av Lärarförsäkringars kortfilmsserie ”Rita ritar” så ritar en av Lärarförsäkringar rådgivare, Rita Roos, upp livet ur ett pensionsperspektiv, både historiskt och nutida.

Tidigare avsnitt av ”Rita ritar”
Del ett: Rita ritar pensionspyramiden.
Del två: Rita ritar fondkurvor och pratar risk

» Kommentera

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Planera för lång semester

fruktskal
Att den årliga semesterkassan tar slut är kanske inte någon katastrof, det är ändå en buffert avsedd för en kort och intensiv period. Värre är om vi efter några år som pensionär upptäcker att bufferten är tömd. Det är viktigt att planera den framtida ekonomin så tidigt som möjligt i livet, din buffert vid sidan om pensionen behöver vara rejält mycket större än den årliga semesterkassan. Den här gången vet du inte hur länge semestern varar mer än att det troligen blir ditt livs längsta ledighet då vi lever ett allt längre, och glädjande nog, friskare liv.

Nu är de flesta tillbaka efter den årliga efterlängtade sommarsemestern. Många av oss har sparat en längre tid för att kunna göra trevliga saker under de lediga dagarna och kanske har det också blivit en extra slant på skatteåterbäringen. Visst är det också en lyx att kunna unna sig lite extra och njuta av den sköna tillvaron utan att fundera så mycket över om pengarna ska räcka. Det lilla extra sticker snabbt iväg, samtidigt kan det vara lite befriande att det får göra det ibland. Känna att man ger sig själv något extra, och visst är vi väl värda det efter en lång arbetssträcka. Det är nu vi laddar upp för att möta en ny termin och nya utmaningar. Men vänta nu – du har väl inte glömt att även spara inför din längsta semester någonsin? Jag syftar på ditt liv som pensionär. Har du inte kommit igång ännu så gör det, även om du inte har så många år kvar till pension så är det aldrig försent att påbörja ett pensionssparande. Det lilla extra vi unnat oss under semestern vill vi också kunna unna oss som pensionär, kanske inte så intensivt som under en sommarsemester men åtminstone lite då och då.

Möjligheten till att spara när man väl är pensionär är nog mycket knapp för oss flesta, det är snarare svårt för många att få det hela att gå runt ekonomiskt. Det är en stor trygghet att veta att det finns möjlighet att spara, att se summan växa och se fram emot ännu en innehållsrik semester. Att leva med känslan att pensionen inte ger utrymme till mer än fasta kostnader, och att inget ytterligare är att vänta längre fram, skapar många gånger en stor oro – det blev inte alls som man hade tänkt sig. Då pensionssystemet känns allt mer osäkert blir det än mer viktigt att spara undan reserver inför framtiden.

Jag vill att varenda lärare efter ett långt yrkesliv ska kunna njuta av sina pensionsdagar och kunna unna sig för att få den här lilla guldkanten på tillvaron. Gå på en teaterföreställning, bygga på fritidshuset, resa till solen, äta en god middag ute på restaurang och varje dag känna en trygghet i att pensionen räcker.

Nu sparkar vi igång hösten. Den här månaden så kan det vare en idé att ta krafttag kring den framtida ekonomin som pensionär. Börjar du redan nu närma dig pensionen så passa på att boka in en pensionsplanering redan idag, då kan vi hjälpa dig med att planera din pension och förhoppningsvis hjälpa dig att i framtiden bli en glad pensionär.

» Kommentera

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Vi hjälper dig planera din pension

damerna

Många som hör av sig till oss på Lärarförsäkringar har funderingar över hur pensionen påverkas om man går ner i arbetstid, om alla tidigare anställningar finns med i beräkningarna av pensionen eller hur skatten ser ut. Många funderar också på hur man skulle kunna fördela pensionen och hur mycket man får arbeta samtidigt som man tar ut sin pension.

På grund av dessa funderingar så har vi sedan 2013 en tjänst som heter Pensionsplanering. Där hjälper våra två pensionsplanerare Kristin och Kenneth dig som börjar närma dig pensionen med svar på frågor om hur pensionen kan tas ut, hur pensionen påverkas om du går i förtid, arbetar deltid eller arbetar ytterligare ett par år. Helt enkelt för att du ska få ordning på vad som utgör den framtida pensionen. Vi kan inte lova några summor men vi kan förklara varför den framtida pension ser ut som den gör. Pensionsplanering är kostnadsfritt för medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Boka in en pensionsplanering
Vi rekommenderar dig som är över 60 år att kontakta oss för en Pensionsplanering. Själva planeringen tar ungefär 20 minuter och genomförs via telefon. Du bokar pensionsplanering direkt på webben eller genom att kontakta vår kundtjänst på 0771-21 09 09.

Hur påverkar det pensionen om jag går ner i arbetstid?
Ofta får vi höra att det skulle vara skönt att kunna trappa ner på arbetstid mot slutet av yrkeslivet, utan att för den delen sluta helt och tvärt. Men då kommer också rädslan för att en sådan nertrappning skulle ge ödesdigra konsekvenser för pensionenär det verkligen så? Svaret är att det beror på och att det inte behöver vara så. Allt beror på hur mycket man skulle gå ner i arbetstid och från hur tidig ålder. Sluta undra, skaffa dig konkret beslutsunderlag genom att boka tid med våra pensionsplanerare så får du hjälp med att räkna på det!

Finns alla mina anställningar med i beräkningarna?
Den här frågan har att göra med tjänstepension och det finns ett par olika sätt att ta reda på det. Onekligen är detta ett lite krångligt område som ofta hänger ihop med gamla kollektivavtal – boka tid med våra pensionsplanerare som kommer att kunna hänvisa dig vidare till rätt instans om frågan inte kan utredas direkt. Observera att vi alla även har en allmän pension som grundar sig på våra beskattningsbara inkomster under hela livet. Där finns alla anställningar med – om du alltså har betalat skatt på din lön!

Hur skulle jag kunna fördela pensionen?
Ja, att fördela pensionen, det kan man göra på så många olika sätt! Man får inte ut några pensionspengar som engångsbelopp, fem-årig utbetalning måste det vara minst. Därefter kan det se ut nästan hur som helst, ofta kan man välja utbetalningsperiod. Fast sedan så finns det sådana pensionspengar också där man inte får välja utbetalningsperiod, som alltid är livsvariga. Av allt detta ska man sy ihop en utbetalningsplan som kommer att passa ens egen livsstil som pensionär, hälsan och inte minst hur länge man tänker leva! Som om vi nu visste det! Våra rutinerade pensionsplanerare har hört frågorna förr och har värdefulla tips att ge – boka tid!

Hur ser skatten ut?
Frågan om man verkligen ska betala skatt på pension dyker upp då och då. Ja, det ska man. Inkomst som inkomst. Skattesatserna kan dock variera beroende på vilken typ av pensionsutbetalning det gäller och man kan också tänka smart kring åldern då man blir pensionär. Våra pensionsplanerare gör inga skatteberäkningar, men hjälper dig annars att tänka rätt. Boka tid!

Hur mycket får jag arbeta samtidigt som jag tar ut pension?
Här finns inget givet svar som passar alla. Framför allt har detta att göra med i vilken ålder du blir pensionär och vilket kollektivavtal du omfattas av då. Bäst att prata med våra pensionsplanerare så boka tid.

Vad händer när jag börjar närma mig 65 år?
Det sista halvåret före 65-års ålder börjar breven komma, kanske från flera olika bolag där det samlats pensionspengar för dig genom åren. Dessa brev handlar om tjänstepension och om eventuellt eget pensionssparande. Du får information om när utbetalningen börjar, men du får också möjlighet att senarelägga om du vill. Det finns även möjlighet att ändra en planerad utbetalningsperiod, t.ex. från 5 år till 10 år. Du får information om skatt och får uppge ett kontonummer för utbetalning. Den allmänna pensionen får du inga motsvarande brev om. Den sätter man igång när man själv vill efter fyllda 61 år genom att kontakta Pensionsmyndigheten. Kanske vill du ha hjälp med att resonera t.ex. kring olika utbetalningsperioder? Boka tid med våra pensionsplanerare.

» Kommentera

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Läraren Birgitta gjorde en organtransplantation

birgittarask
1994 drabbades läraren Birgitta Rask av sjukdom som efter en tid ledde till att hon sakta utvecklade en skrumplever. Det ledde i sin tur till att hon behövde transplantera. I samband med transplantationen fick Birgitta ersättning från Lärarförsäkringars sjukförsäkring.

Birgitta Rask är lärare och undervisar i historia på Huddingegymnasiet, och i so för nyanlända. Hon har varit förbundsmedlem sedan 2003 och har under den perioden omfattats av Lärarförsäkringars försäkringar. 1994 drabbades Birgitta av en tarmsjukdom och genom den även av två följdsjukdomar i levern. Sjukdomarna gjorde att Birgitta sakta utvecklade en skrumplever. Symptomen var inte så jobbiga till en början, men några år innan operationen var Birgitta väldigt, väldigt trött, hade svår klåda och hennes ögonvitor blev gula. Birgitta hade även svårt att ta upp näring. Till sist var Birgitta så sjuk att hon hamnade på väntelista för att få en ny lever.
– Det gick rätt fort, efter en månad ringde de. Jag fick mitt livs gåva, en fin lever som tycker om att ”bo” i mig, berättar Birgitta.

75 000 kr i ersättning från försäkringen
Då Birgitta hade en sjukförsäkring hos Lärarförsäkringar så hade hon rätt till ersättning från diagnosförsäkring på grund av sin organtransplantation. När Birgitta förstod att hon skulle få 75000 kr från sin försäkring hos Lärarförsäkringar så var det en enorm lättnad.
– Att vara sjukskriven för en sån här grej är jobbigt nog i sig och att slippa oroa sig för ekonomin var väldigt skönt. Jag tror att min läkningsprocess gynnades av det faktum att jag kunde läka i lugn och ro och inte behöva gå tillbaka till jobbet i förtid. Pengarna gjorde också att jag kunde jobba halvtid första tiden efter sjukskrivningen, berättar Birgitta.

Mår bra idag
Efter transplantationen mår Birgitta idag bra.
– Idag mår jag prima! Jag är pigg, frisk och lycklig. Jag orkar vara social, jag är en mer aktiv mamma och sambo. Jag är så tacksam för att någon person tog beslutet att donera sina organ. Jag och min familj och mina vänner tänker ofta på henne (jag vet att det är en kvinna i 50-årsåldern) med stor tacksamhet, avslutar Birgitta.

Lärarförsäkringars sjukförsäkring
Lärarförsäkringars sjukförsäkring innehåller en så kallad Diagnosförsäkring, vilket är en ersättning på 75 000 kronor som betalas ut vid svåra diagnoser som exempelvis cancer, hjärtinfarkt, stroke, Motorneuron syndrom, MS, Parkinsons sjukdom, kvarstående men av hjärnhinneinflammation (meningit), Neuroborrelios, kvarstående men av TBE, operation av hjärtats kranskärl, operation av förträngning eller aneurysm i aorta, operation av hjärtklaff, upphörande av njurfunktion, organtransplantation, HIV/AIDS från blodtransfusion eller behandling, dövhet, förlust av arm eller ben, blindhet, förlorad talförmåga eller förlamning.

Att registrera sig som organdonator
Enligt organisationen Mer Organdonation, MOD, så fanns det den 1 januari 2016 ett behov av 825 organ i Sverige. I snitt så avlider en person i veckan från väntelistan på grund av bristen på organ. Trots att 85 procent av svenskarna säger sig vara positiva till att donera organ så har endast 40 procent gjort sin vilja känd. Av de 90 000 personer som avlider varje år i Sverige är det endast ca 150 personer som blir donatorer efter sin bortgång. Den siffran behöver öka för att de som står på väntelistan skall få en andra chans.

Du registrerar dig som donator genom att anmäla dig till donationsregistret, det enda register där sjukvården kan se din vilja. Du anmäler dig på: www.socialstyrelsen.se/donationsregistret. Ladda ner ett digitalt donationskort via www.merorgandonation.se. På samma sida kan du även läsa mer om organdonation.

» Kommentera

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.