En bättre barnförsäkring

I januari 2016 tog Lärarförsäkringar steget och införde en helt ny barnförsäkring som ersatte den tidigare barnförsäkringen ”Barnförsäkring alla barn”.

Utvecklingen på barnförsäkringsområdet har gått fort de senaste åren. För att Lärarförsäkringar även fortsättningsvis skulle kunna erbjuda en av de bästa barnförsäkringarna på marknaden så förbättrade vi förra året barnförsäkringen med både fler och högre ersättningar. Glädjande nog har över 37 000 barnförsäkringar tecknats sedan den nya barnförsäkringen infördes. Nedan kan du läsa mer om vad som förändrats.

Större Bas än tidigare
Den gamla Barnförsäkringen Bas hade ett försäkringsbelopp på 20 prisbasbelopp. Det höjdes i den nya försäkringen till 25 prisbasbelopp. Beloppet i Barnförsäkring Stor är som tidigare 50 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kr.

Mer ekonomisk trygghet till familjen
För att din familj ska få större ekonomisk trygghet höjde vi flera av ersättningarna i barnförsäkringen. Det gäller bland annat det stöd du kan få om barnet vårdas på sjukhus och för fortsatt vård i hemmet. Vi gjorde även stora höjningar av de belopp som betalas ut om barnet drabbas av en funktionsnedsättning eller blir arbetsoförmögen.

Ersättning för fler diagnoser
I barnförsäkringen ingick redan en särskild ersättning för vissa kritiska sjukdomar. För att ditt barn ska få bästa möjliga trygghet lade vi i den nya barnförsäkringen till fler diagnoser som försäkringen ersätter, bland annat SLE, Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

Ersättning vid läs-, skriv och räknesvårigheter
I den nya barnförsäkringen ingår en ny ersättning för hjälpmedel i försäkringen om ditt barn får diagnosen dyslexi eller dyskalkyli.

Kroppsskadeersättning för ungdomar
Vi kompletterade försäkringen med en extra ersättning vid olycksfallsskada för ungdomar som har fyllt 16 år, till exempel 1 500 kr vid benbrott.

Krisstöd för hela familjen
När ett barn råkar ut för ett olycksfall eller får en allvarlig sjukdom drabbas hela familjen. Därför utökade vi krisstödet så att alla familjemedlemmar har möjlighet att få stöd av en psykolog eller psykoterapeut.

Försäkra varje barn
En annan förändring i den nya barnförsäkringen var att varje barn försäkras separat och inte längre gällde för alla barn i familjen. Den tidigare barnförsäkringen som gäller för alla barn var enkel att teckna och billig för den som har många barn. För den som har ett barn var den däremot dyr eftersom premien beräknats utifrån att familjen kan bestå av flera barn. I en försäkring som gäller för alla barn påverkas även premien betydligt mer av förbättringar i villkoren jämfört med en försäkring som gäller per barn. Skadekostnaderna blir också högre i en försäkring som gäller för flera, vilket leder till behov av ytterligare höjda premier.

För att kunna erbjuda en riktigt bra försäkring, för det viktigaste du har, så gjordes den här förändringen. Med den nya barnförsäkringen kan vi erbjuda större trygghet, rättvisare premie, bättre service och en långsiktigt mer hållbar försäkring. Med de omfattande förbättringarna är vår barnförsäkring en av de allra tryggaste barnförsäkringarna på marknaden.

» Kommentera

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Inför sommarlovet: Har barnen skydd?


Många barn saknar skydd under fritiden, exempelvis sommarlovet, då skolans försäkring ofta inte gäller.

Förra sommaren uppmärksammade vi på Lärarförsäkringar en rapport från vår samarbetspartner Folksam om att skolbarn i 48 svenska kommuner saknar försäkring under sommarlovet.

Enligt undersökningen tror allt för många föräldrar att skolans försäkringar gäller också på loven och då skoldagen är slut. Föräldrarna kompletterar därför inte barnens försäkringsskydd med en barnförsäkring.
– Totalt 66 000 barn är helt oförsäkrade då behovet är som störst och av de 66 000 oförsäkrade barnen kommer 6 000 att uppsöka akutvården på grund av skada under året, sade Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam när rapporten släpptes i maj 2016.

Folksams undersökning visade också att skolornas försäkringar endast täcker skador orsakade av olycksfall. Vanligast är dock att barn får bestående besvär till följd av sjukdomar. Totalt saknade 317 000 skolbarn en egen privat sjuk- och olycksfallsförsäkring, något de borde ha så fort som möjligt efter födseln – och helst redan under graviditeten.

Om det är så att du idag inte har en barnförsäkring är det därför extra viktigt att se över barnens skydd under sommarlovet. Har du ingen barnförsäkring och vill teckna en för dina barn så kan Lärarförsäkringar erbjuda barnförsäkring i två olika varianter; bas eller stor, som du kan läsa mer om nedan.

Lärarförsäkringars barnförsäkring
Barn har ofta en försäkring genom skolan eller förskolan, men den gäller sällan på fritiden eller när barnet blir sjukt. Små barn som vistas hemma har oftast inget skydd alls. Med Lärarförsäkringars barnförsäkring får dina barn ett omfattande skydd vid både olycksfall och sjukdom som gäller dygnet runt, även på helger och lov. Försäkringen ger ekonomisk hjälp för bland annat läkarvård, mediciner, hjälpmedel, vårdbidrag och handikapp i samband med en sjukdom eller ett olycksfall. Du kan försäkra såväl egna barn som bonusbarn och barnbarn.
Läs mer om Lärarförsäkringars barnförsäkring

» Kommentera

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Få gräset lika grönt på pensionssidan


Sommaren är en efterlängtad tid för de flesta av oss, både stora som små, men även för djuren. Jag besökte mitt livs första ko-släpp med min dotter förra månaden och det var helt fantastiskt att se dessa stora djur i praktiken göra jämfotahopp! Publiken var minst lika glada och det var en upplevelse att se den lycka korna visade då de äntligen, efter en lång mörk vinter, fick komma ut på sitt efterlängtade grönbete.

Nu när sommarlovet ger lite tid över så lägg gärna in ”pension” som en hemläxa på ”att göra-listan”. En årlig rutin att se över din framtida ekonomi och som du kan få glädje av längre fram i livet. Lärarförsäkringars pensionsrådgivare Rita har även gjort en film på temat nyligen.

Tips för att få gräset lika grönt på pensionssidan
Idag öppnar och läser 8 av 10 sitt orange kuvertet, men undersökningar visar att de flesta ändå inte har riktigt bra och trygg kontroll över sina pensionspremier. Med små steg kan du sakta men säkert öka kollen på den framtida pensionen som utgör cirka en tredjedel av ditt liv.

Några tips inför sommaren:
– Titta i ditt orange kuvert, hur ligger du till jämfört med genomsnittspararen?
– Jobba så mycket och länge du kan samt se till så att du arbetar hos en arbetsgivare där kollektivavtal finns
– Logga in på www.minpension.se och gör olika prognoser
– Pensionsspara
– Ta regelbundet ”tempen” på dina pensionspengar hela vägen in i mål, alltså hela vägen tills den faktiska pensionen

Att regelbundet se igenom helheten kring din pension ger ökad trygghet. Fokusera lite extra på att dina pengar ökar i värde såsom du tänkt. Du kanske inte alls har någon utstakad nivå för hur en värdeökning skulle kunna se ut som ett individuellt mål, men sätt en ribba så du har en konkret höjd att sikta in dig mot och helst ska du ta dig en bra bit över.

Få hjälp med pensionen som en medlemsförmån
Du som är lärare och medlem i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund har även en fantastisk medlemsförmån där du kan ta hjälp med ovanstående. Boka in en tid och få hjälp att sätta nivån för din pension.

» Kommentera

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Rita ritar pensionshemläxa under året

Lärarförsäkringars pensionsrådgivare Rita pratar om, och ritar förstås, i senaste delen av ”Rita ritar” tillfällen under året då det kan vara ett bra läge att fundera över sin framtida pension.

» Kommentera

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Garantinivån i tidigare pensionsavtalet PA-KL höjs


För dig som blev sjuk innan 1998 och erhöll sjukbidrag, förtidspension eller arbetsskadelivränta så höjs nu garantinivån i tidigare pensionsavtalet PA-KL rejält.

Fram till 1997-12-31 gällde ett äldre pensionsavtal för kommunalt anställda, PA-KL. Denna pensionsförmån är förmånsbestämd och innan utbetalning sker ska den även sammanvägas med den allmänna pensionen. I detta pensionsavtal placeras därmed inga pensionspremier utan detta är mer som en fastställd beräkningsformel och pensionen beräknas först vid 65-års ålder.

Utifrån vissa beräkningsgrunder fastställs hur stor pensionsförmånen kommer att bli procentuellt av lönen. Då pensionen bekostas av staten i första hand, den allmänna pensionen, och av arbetsgivaren i andra hand som en kompletterande ålderspension så behövs uppgifter från båda håll.

Om den allmänna pensionen uppnår taket till full pension kan tjänstepensionen bli 0 kronor. För att inte tappa bort ett nollvärde i systemet har ett garantibelopp på 100 kronor utbetalats.

Alla som omfattas av PA-KL har inte fått 0 kronor utan där kan tjänstepensionen ha kompletterats med ett belopp om den allmänna pensionen inte uppnått det individuella taket.

Den här samordnade ålderspensionen är komplex och har nog varit en av de svåraste förmånerna att även förklara på ett pedagogiskt sätt.

Garantinivån höjs från 100 kronor till 1200 kronor per månad
Glädjande nyheter för alla som omfattas av just PA-KL. Den så kallade garantihundringen höjs från och med 1 juli 2017 till 1200 kronor per månad. Denna summa ska utbetalas retroaktivt senast den 1 juli 2018.

Från och med 1 januari 2018 ska garantisumman, 1200 kronor, börja utbetalas månatligen.

Jag är säker på att det kommer att gå ett glädjesus genom hela landet för alla som har ett sjukfallsår innan 1998 och idag har en ”nollad” utbetalning i sin tjänstepension.

Uppräkning årligen
Garantibeloppet kommer att räknas upp enligt förändring av inkomstbasbeloppet från och med 2019.

Jag blir själv så glad så jag säger GRATTIS till er alla som får denna garantisumma. Jag räknade min första PA-KL-förmån på de som var födda 1935 och jag minns hur krångligt och knepigt det var att informera om att en tjänstepension kunde bli noll och ingenting efter ett långt arbetsliv. Det här är en riktigt trevlig pensionsnyhet.

Utbetalningen sker per automatik
Du behöver inte ansöka om utbetalning av den höjda garantisumma utan det sker per automatik. Från och med januari 2018 kommer du att märka av det på din vanliga månadsutbetalning och innan den 1 juli ska du även ha erhållit den retroaktiva summan för perioden 1 juli till 31 december 2017.

» Kommentera

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Samtalsstöd för dig som har sjukförsäkring


Alla som har sjukförsäkring via Lärarförsäkringar kan vända sig till samtalsstödet och få hjälp att hantera bland annat stress, missbruk, relationsproblem, förändringar samt ekonomiska och juridiska problem.

Samtalsstöd, som ingår för alla som har Lärarförsäkringars sjukförsäkring, fungerar som ett extra stöd om du skulle genomgå en situation som känns svår att hantera på egen hand. Du kanske upplever stress eller mobbning på din arbetsplats, eller är orolig för en vän eller släkting med missbruksproblem.

Tjänsten erbjuder professionell hjälp med såväl arbetsrelaterade som privata problem. Genom samtal med utbildad personal får du hjälp att hantera relationsproblem, stress, missbruk, ekonomiska och juridiska problem, sociala problem eller förändringar. Samtalet är anonymt och kan äga rum dygnet runt under hela året för att ge stöd och vägledning vid bland annat allvarliga händelser som våldssituationer, olyckor och dödsfall. De som tar emot samtalen är socionomer, psykologer, jurister och ekonomer med särskild kompetens kring vägledning av människor som befinner sig i svåra situationer.

Viktigt att veta
I Samtalsstödet ingår inte arbetsrättslig rådgivning eller råd kring hur du ska agera gentemot din egen arbetsgivare. Där ska du ta kontakt med ditt förbund.

Kontakta samtalsstöd
Samtalsstödet är öppet dygnet runt och du ringer anonymt på telefon 0200-22 22 82.

» Kommentera

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Vad Lärarförsäkringars sjukförsäkring innehållerDe flesta har nog någon gång hört talas om en sjukförsäkring. Men vad innebär och innehåller den egentligen? Nedan finner du fem moment som ingår i Lärarförsäkringars sjukförsäkring.

Månatlig inkomstersättning

Om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall utbetalas en månatlig ersättning på upp till 2 700 kronor per månad i upp till 36 månader. För rätt till ersättning krävs minst halv arbetsoförmåga. I vår sjukförsäkring kan du få månatlig inkomstersättning vid flera sjuktillfällen. I vissa andra sjukförsäkringar har du bara rätt till ersättning en gång.

Omställningskapital
Omställningskapitalet är en extra ersättning i form av ett engångsbelopp på upp till 300 000 kronor. Ersättningen betalas ut när du varit 100 procent arbetsoförmögen i 36 månader under en sammanhängande period av 42 månader. Ersättningen minskar med några procentenheter per år fr.o.m. 40 års ålder till 57 år då rätten till ersättning från omställningskapitalet upphör.

Diagnosförsäkring
Diagnosförsäkring är en ersättning på 75 000 kronor som betalas ut vid svåra diagnoser som: cancer, hjärtinfarkt, stroke, Motorneuron syndrom, MS, Parkinsons sjukdom, kvarstående men av hjärnhinneinflammation (meningit), Neuroborrelios, kvarstående men av TBE, operation av hjärtats kranskärl, operation av förträngning eller aneurysm i aorta, operation av hjärtklaff, upphörande av njurfunktion, organtransplantation, HIV/AIDS från blodtransfusion eller behandling, dövhet, förlust av arm eller ben, blindhet, förlorad talförmåga eller förlamning.

Begravningshjälp
Skulle du avlida före 58 års ålder betalar sjukförsäkringen 20 000 kronor till ditt dödsbo.

Samtalsstöd
Alla som har sjukförsäkring via Lärarförsäkringar kan vända sig till samtalsstödet och få hjälp att hantera bl.a. stress, missbruk, relationsproblem, förändringar samt ekonomiska och juridiska problem. Samtalsstödet är öppet dygnet runt och du ringer anonymt på telefon 0200-22 22 82. Du kan även läsa mer om samtalsstödet här.

Här kan du läsa mer om sjukförsäkringen och se fullständiga villkor

» Kommentera

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Åke Nygren leder stressprojektet kring lärare med utmattningssyndrom


Som vi tidigare skrivit om så genomför Lärarförsäkringar, tillsammans med Karolinska institutet och Förenade Liv, en forskningsstudie kring lärare med utmattningssyndrom. Målet med studien är att hitta en metod för rehabilitering som gör att lärarna både får livet tillbaka och kan gå tillbaka till arbetslivet.

Studien leds av seniorprofessor Åke Nygren vid Karolinska institutet som forskat om stress och psykisk ohälsa i nästan 20 år. Åke har tidigare lett Regeringens rehabiliteringsråd och har också varit med och definierat diagnosen utmattningssyndrom.

Metoden som används i studien kallas för multimodal behandling, vilket betyder att den består av flera samverkande delar. Behandlingen som pågår på heltid i tre veckor består av kollegiala samtalsgrupper, enskilda samtal med psykolog, fysisk och mental träning samt föreläsningar om bland annat kost och livsstil. Alla deltagarna har samma bakgrund och diagnos. Behandlingen sker på Svenska Res anläggning på Gran Canaria, långt bort från hemmet och stressen . Tanken är att dessa delar tillsammans skapar förutsättningar för en fungerande rehabilitering.

– Det finns idag en rad olika behandlingar av utmattningssyndrom som KBT (Kognitiv beteendeterapi), gruppterapi, meditation med mera. Men ingen behandling har hittills haft någon effekt på personernas förmåga att återgå i arbete, vilket är vad vi hoppas kunna åstadkomma i den här studien, säger Åke Nygren.

Resultaten ser lovande ut
Studien består av 60 lärare som får genomgå den behandling som är speciellt framtagen för studien, samt en kontrollgrupp med lika många lärare som får den behandling som erbjuds i den kommun där de bor.

Varje deltagare får en individuell handlingsplan för att kunna hantera vardagen när de kommer hem till Sverige igen. Deltagarnas utveckling följs upp efter 3 månader, 6 månader och efter 1 år.

Vid behandlingsstart får deltagarna göra ett så kallat KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale)-test som visar hur långt gånget personens utmattningssyndrom är.

– Den första behandlade gruppen har nu följts upp efter 6 månader och resultaten ser mycket lovande ut. Samtliga deltagare sänkte sina KEDS-värden vid den första uppföljningen och de lägre värdena kvarstår efter ett halvår. För kontrollgruppen kvarstår samma höga värden vid uppföljningarna som vid första mätningen, berättar Åke.

Förhoppningen är att studien ska visa positiva resultat som gör att modellen kan användas för att hjälpa fler lärare, och drabbade i allmänhet, att komma tillbaka till både livet och arbetslivet samt att förebygga stressrelaterad ohälsa.

» Kommentera

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Mest pension för storstadsbor


Framtida pensionärer i Sveriges storstäder kommer i genomsnitt att få klart högre pension än de som bor i mindre orter. Den genomsnittliga pensionen blir dock ungefär 60 procent för alla pensionärer framgår av statistik från pensionsportalen Minpension.se.

Den stora skillnaden beror på att lönerna i storstäderna är högre. I Stockholm och Uppsala, där man har högst förväntad slutlön beräknas den ligga på 38 000 kr respektive 34 500 kr i månaden när man går i pension. På Gotland och i Jämtland är motsvarande siffra för slutlön omkring 29 000 kr. Det innebär att Stockholmarna i snitt får 22 500 kr i månatlig pension, medans man på Gotland får drygt 5 500 kr mindre, 16 980 kr, enligt Minpension.

Kompensationsgraden, pensionens storlek i förhållande till slutlön, blir däremot i stort sett densamma oavsett var i landet man bor. Den varierar mellan 59,8 procent och 61,5 procent, skriver Minpension.se.

Läs mer på Minpensions hemsida.

» Kommentera

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

EFTERLYSNING: lärare med husdjur i Stockholmsområdet


I höst lanserar Lärarförsäkringar en ny djurförsäkring. Vi skulle därför gärna komma i kontakt med lärare som även är hund-, katt- eller smådjursägare och som kan tänka sig att ställa upp på fotografi tillsammans med sitt husdjur. Då Lärarförsäkringars kontor ligger i Stockholm så är det tyvärr endast i Stockholmsområdet vi har möjlighet att fotografera. Bilderna kommer sedan att användas i vårt produktmaterial för djurförsäkringarna. Dela gärna!

» Kommentera

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.