Varför behövs en sjukförsäkring, egentligen?


En liten förkylning är inte så farlig och påverkar inte ekonomin speciellt mycket. Men en längre tids sjukskrivning kan göra det svårt att klara sig på ersättningen från den allmänna sjukförsäkringen. En egen sjukförsäkring innebär en ekonomisk förstärkning om du skulle bli sjukskriven under en längre tid. Försäkringen innehåller månadsersättning, omställningskapital som är en större engångsersättning, diagnosförsäkring och begravningshjälp. Läs mer om vad det innebär nedan.

Den allmänna sjukförsäkringen: ett visst ekonomiskt skydd
Genom den allmänna sjukförsäkringen har alla som bor eller arbetar i Sverige ett visst ekonomiskt skydd vid långvarig sjukdom. Den allmänna sjukförsäkringen kan kompensera ditt inkomstbortfall om du t.ex. blir sjukskriven. Beloppet som utbetalas beräknas utifrån din inkomst och avtal med din arbetsgivare.
Läs mer om vad den allmänna sjukförsäkringen innebär

Har jag en sjukförsäkring idag?
För att se om du har en sjukförsäkring hos oss idag så kan du logga in med BankID på vår nya webbplats och se exakt  vilka försäkringar du har.

Lärarförsäkringars sjukförsäkring:

Månatlig inkomstersättning
Om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall utbetalas en månatlig ersättning på upp till 2 700 kronor per månad i upp till 36 månader. För rätt till ersättning krävs minst halv arbetsoförmåga. I vår sjukförsäkring kan du få månatlig inkomstersättning vid flera sjuktillfällen. I vissa andra sjukförsäkringar har du bara rätt till ersättning en gång.

Omställningskapital
Omställningskapitalet är en ersättning i form av ett engångsbelopp på upp till 300 000 kronor. Ersättningen betalas ut när du varit 100 procent arbetsoförmögen i 36 månader under en sammanhängande period av 42 månader. Ersättningen minskar med några procentenheter per år fr.o.m. 40 års ålder till 57 år då rätten till ersättning från omställningskapitalet upphör.

Diagnosförsäkring
Diagnosförsäkring är en ersättning på 75 000 kronor som betalas ut vid svåra diagnoser som: cancer, hjärtinfarkt, stroke, Motorneuron syndrom, MS, Parkinsons sjukdom, kvarstående men av hjärnhinneinflammation (meningit), Neuroborrelios, kvarstående men av TBE, operation av hjärtats kranskärl, operation av förträngning eller aneurysm i aorta, operation av hjärtklaff, upphörande av njurfunktion, organtransplantation, HIV/AIDS från blodtransfusion eller behandling, dövhet, förlust av arm eller ben, blindhet, förlorad talförmåga eller förlamning.

Begravningshjälp
Skulle du avlida före 58 års ålder betalar sjukförsäkringen 20 000 kronor till ditt dödsbo.

Samtalsstöd
Alla som har sjukförsäkring via Lärarförsäkringar kan vända sig till samtalsstödet och få hjälp att hantera bl.a. stress, missbruk, relationsproblem, förändringar samt ekonomiska och juridiska problem. Samtalsstödet är öppet dygnet runt och du ringer anonymt på telefon 0200-22 22 82. Du kan även läsa mer om samtalsstödet här.

Sammanfattat: det här innehåller vår sjukförsäkring
• Upp till 2 700 kr i månadsersättning om du blir sjukskriven till minst 50%,
• Upp till 300 000 kr i engångsersättning om du varit sjukskriven i 36 mån,
• 75 000 kr om du drabbas av t.ex. cancer, hjärtinfarkt eller stroke,
• 20 000 kr till dödsboet om du avlider,
• Kostnadsfritt samtalsstöd dygnet runt för att hantera t.ex. stress, relationsproblem eller ekonomiska/juridiska problem.

Läs mer om Lärarförsäkringars sjukförsäkring

Skrivet av

Paul Karjus

2018-03-19
 

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

4 kommentarer

 • Marita Back says:

  Onödigt att skicka denna information reklam av sjukförsäkring till oss som inte är aktuella att ha denna skydd , jag är faktisk född 1952 , dagens teknik möjliggör att filtrera att rätt åldersgrupp får relevant information
  Hälsningar
  Fattig men glad pensionär

 • Ida Ljung says:

  Hej!
  Jag är sjukskriven på 100% sedan november 2017. Visste inte om att jag kundens del av Lärarförsäkringars sjukförsäkring. Undrar hur jag ska göra för att kunna få månatligt belopp. Jag har sjukförsäkring hos er.

  Med vänlig hälsning, Ida Ljung

 • Lärarförsäkringar skriver:

  Hej Ida! Kontakta kundservice på 0771-21 09 09 så hjälper de dig.

 • Lärarförsäkringar skriver:

  Hej Marita! Framförallt, kul att du läser vårt månatliga kundbrev! Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt skriva om ämnen som alla våra kunder har nytta av i kundbrevet, men ibland skriver vi om något snävare områden. I dessa fall försöker vi se till att övriga artiklar handlar om ämnen som alla kunder har nytta av. Gör vi däremot säljutskick filtrerar vi givetvis bort dem som inte kan ta del av det aktuella erbjudandet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *