Arkiv: oktober 2011

Vad blir framtidens pensionsålder?

En undersökning som presenterades förra veckan visade att tre fjärdedelar av de som arbetar idag tror sig kunna arbeta fram till 65 års ålder. Samtidigt framkom att det skiljer mycket mellan den uppgiften och dagens pensionsavgångar, färre än hälften av dagens 64-åringar är idag i arbete. Dagens allmänna pensionssystem bygger på att vi tjänar in […]

Har du fått brev från Pensionsmyndigheten?

Det kan bero på att du anlitar en premiepensionsförvaltare för att ta hand om ditt premiepensionsval. Eftersom det sker förändringar som påverkar sådana tjänster from 1 december har Pensionsmyndigheten skickat brev till de som har valt att låta ett förvaltningsbolag ta hand om detta. Många premiepensionsförvaltningsbolag har använt sig av massfondsbyten för att hjälpa premiepensionssparare […]

Carina, en av våra rådgivningskunder

Så här nöjd och glad ser Carina ut efter sin pensionsrådgivning. Sedan början av året kan vi hjälpa medlemmarna i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund även med deras pension. Vi kan bland annat lotsa medlemmarna genom pensionssystemet, hjälpa till med det viktiga tjänstepensionsvalet och med ett individuellt anpassat pensionssparande. Carina Bergqvist från Skellefteå är en av […]

Nytt lagförslag förbjuder könsskilda försäkringspremier

Integrationsminister Erik Ullenhag skriver på SvD Brännpunkt om att Arbetsmarknadsdepartementet nu fattat beslut om att skicka ut ett lagförslag på remiss, där det inte längre ska vara tillåtet att basera försäkringspremier på kön. Som tidigare nämnt här på bloggen då EU-beslutet togs så baseras premien i Lärarförsäkringars personförsäkringar redan enbart på ålder, så det här […]