Arkiv: januari 2014

Är fondsparande något för dig?

Vi kan konstatera att 2013 var ett bra år för sparare i fonder och därmed också för sparare i försäkringar med fondförvaltning.  Snittuppgången för fonder som marknadsförs i Sverige var 12 %. Även för Lärarfonderna var det ett positivt år, Lärarfond 21-44 hade en avkastning på 25 %, Lärarfond 45-58 17,5 % och Lärarfond 59+ […]

En försäkring många har men få känner till

Tidningen Privata Affärer skriver i en artikel på sin hemsida om den “okända försäkringen” som många har utan att själva veta om det. Försäkringen som avses är den statliga studentförsäkring som omfattar alla studenter och doktorander som studerar vid landets statliga högskolor och universitet. Försäkringen gäller precis som en arbetsskadeförsäkring under transporten till och från högskolan eller universitetet samt medans […]

Planerar du att överföra premiepensionsrätter?

Om du planerar att överföra premiepensionsrätter 2014 är det viktigt att känna till att sista möjligheten för att ansöka om det är den 31 januari. Möjligheten till överföringen finns för make, maka eller registrerad partner. I 97 fall av 100 är det en man som gör en överföring till sin fru. Överföringen är en möjlighet att kompensera […]

Skillnaden mellan sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring

En fråga vi får ibland är vad som skiljer en sjukförsäkring från en sjukvårdsförsäkring. Kortfattat så kan man säga att en sjukförsäkring ger dig kompensation för inkomstbortfall om du blir sjuk, både i form av exempelvis en återkommande månadsersättning vid längre sjukskrivning och/eller ett engångsbelopp om du skulle drabbas av en allvarlig diagnos. Sjukvårdsförsäkringen däremot är tänkt som ett komplement […]

Ny upphandling av hem- och villaförsäkringarna

En av Lärarförsäkringars uppgifter är att se till så att du som medlem i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund har så förmånliga medlemsförsäkringar som möjligt, både när det gäller pris och innehåll. Lärarförsäkringar är inget försäkringsbolag utan upphandlar och förmedlar de bästa försäkringarna som finns på marknaden för dig och dina kollegor. Idag är Folksam, Trygg-Hansa […]

Om du ska resa utomlands i vinter

Många reser bort under vintern och därför tänkte vi tipsa om några saker att tänka på inför resan. Om man har en hemförsäkring hos Lärarförsäkringar så har man oavsett vilken hemförsäkring man har tecknat ett grundläggande skydd som gäller under resan. I vår Hemförsäkring Bas så ingår ett reseskydd som gäller under resans 45 första dagar oavsett […]

Träffa Lärarförsäkringar ute i landet

Ludwig Hoffman, rådgivare och föreläsare på Lärarförsäkringar. Under året kommer Lärarförsäkringar att besöka ett flertal olika platser runt om i landet. På våra möten berättar vi om det vi kan bäst: sparande, pensioner och försäkringar. Passa på att boka in ett av våra möten för dig och dina kollegor för att ta tag i det där du inte […]