Arkiv: augusti 2015

Undvik dubbelbeskattning

Vi har tidigare upplyst om behovet av att anpassa sparandet till pensionen då reglerna runt avdragsrätt när det gäller pensionsförsäkringar och IPS (individuellt pensionssparande) har förändrats. Om du inte anpassar ditt sparande till de nya reglerna kommer du att dubbelbeskattas. Förra året, och i många år dessförinnan, har man kunnat dra av 12 000 kr […]

AKAP-KL – avtalet för dig som är född 1986 eller senare

AKAP-KL är ett ganska nytt tjänstepensionsavtal som trädde i kraft den 1 januari 2014. Men vad innebär egentligen detta avtal för dig som är född 1986 eller senare? AKAP-KL är tjänstepensionsavtalet för dig som är född 1986 eller senare som är anställd inom kommun eller landsting. Liksom det tidigare pensionsavtalet KAP-KL betalar din arbetsgivare en årlig pensionspremie som är […]