Brödrostar som dödkostar

Aftonbladet skrev nyligen om att en haj (det visade sig vara en tjurhaj) ligger bakom två dödsattacker i Seychellerna. Artikeln saknar dock vad som borde vara den givna följdfrågan: Hur många har dött på grund av trasiga brödrostar? John Lydon (Johnny Rotten från Sex Pistols) förklarar:

Enligt Lydon dog alltså 791 personer året innan inslaget på grund av felaktiga brödrostar medan blott fyra personer dog i hajattacker – det går dock ett antal hajlarm på varje brödrostlarm, vilket med god sannolikhet går att härleda till historiens hittills enda film där blotta utskriften av ledmotivet (dun-dun dun-dun) skrämmer folkmassor även vid tillfällen då filmtemat uppenbart inte kan inträffa (se exempelvis den högst rankade kommentaren i Youtubelänken).

Siffran om fyra dödsfall per år gällde enligt Wikipedia såväl 2005 som 2006, medan siffran för 2008 var ett hajrelaterat dödsfall. Riskbedömning är en klassiskt individbaserad fråga, men sett till hur oerhört många människotimmar som tillbringas i hajvatten varje år, hur fascinerande effektiva rovdjur hajar är och hur mycket haj det finns så känns den siffran snarast fascinerande låg.

Och är du av åsikten att jämförelsen mellan hajar och brödrostar inte riktigt fungerar så jämför Sanjoy Mahajan istället hajar med godisautomater på Freakonomics-bloggen (poängen är dock att en riskanalys inte kan stanna vid att jämföra antal dödsfall, så läs gärna hela det inlägget):

The yearly risk (in the United States) of dying from a shark attack is roughly 1 in 250 million. In contrast, the yearly risk of dying from a vending machine accident is roughly 1 in 112 million. The vending machine is indeed roughly twice as lethal as the shark!

Är det istället trenden att det rapporteras mer frekvent om hajattacker som skrämmer så reder Matt Walker ut det hos BBC (vid sidan om artikeln finns även tips angående hur man undviker hajattacker):

That is because the media and scientists paid far less attention to shark attacks in the past than they do now.

Också intressant ur artikeln:

In the 1900s, 0.6% of unproved shark attacks on people proved fatal. By the 1960s that had fallen below 0.2% and today less than 0.1% of victims die as a result of an unprovoked attack.

Så har du alltså en resa planerad någonstans där hajar finns närvarande så känns det i stort väldigt synd att skrämmas av kvällstidningslarmande baserat på en 37 år gammal film.

Försäkringsrelaterat så innehåller hemförsäkringen ett reseskydd:

Reseskyddet gäller under resans 45 första dagar oavsett vart i världen du reser.

Stöld av och vissa andra skador på ditt resgods ingår. Även ansvars- överfalls- och rättsskyddet följer med dig på resan. Om någon av de försäkrade blir akut sjuk eller råkar ut för olycksfall under resan betalas kostnader för läkarvård, sjukhusvård, mediciner med mera. Vid sjukdom ersätts kostnader för vård i längst 60 dagar, vid olycksfall i längst 3 år.

Om ett olycksfall leder till invaliditet eller dödsfall lämnas också ersättning. Andra kostnader som du kan få ersättning för är outnyttjad resekostnad, merkostnader för kost, logi och hemresa, förseningar med mera.

Vissa undantag finns. Bland annat ersätts inte kostnader efter 28:e graviditetsveckan, vistelse på hälsocenter och liknande eller kostnader som du kan få ersatta från annat håll.

På resande fot kan det alltså vara praktiskt att ha med ett skriftligt intyg – resebevis – på att du innehar en giltig hemförsäkring och vad den omfattar (det finns även en engelsk sammanfattning på resebeviset). Ett sådant resebevis finns att hämta i pdf-form direkt från hemsidan; skulle du exempelvis sakna utskriftsmöjlighet så är det självfallet bara att du kontaktar oss via telefon: 0771-21 09 09 eller via e-post: info@lararforsakringar.se så skickar vi hem en utskrift till dig. Det kan också vara värt att nämna att resor till Ryssland kräver ytterligare ett intyg, som bara kan skickas via post från vår samarbetspartner Folksam (som nås via telefon: 0771-950 950 eller via e-post: kundtjanst@folksam.se).

Det kan också vara bra att känna till att olycksfallsförsäkringens invaliditetsersättning samt diagnosersättningen i sjukförsäkringen, diagnosförsäkringen och diagnosförsäkring senior gäller även då skadan inträffat utomlands. Även såväl livförsäkringen som livförsäkring senior betalar ut oavsett var skadan inträffat.

Skulle man sedan prompt vilja larma i hajfrågan så fyller hajen en viktig roll i ekosystemet (motsvarande torskens roll i Östersjön, där torsken äter skarpsill som äter djurplankton som äter växtplankton, vilka orsakar algblomning och syrefattiga bottnar) – precis som Johan Ingerö skriver i Svenska Dagbladets ledarblogg:

Det värsta hajrelaterade hotet mot oss är tvärtom frånvaron av hajar. På den amerikanska östkusten, där de stora rovhajarna i praktiken är utrotade, har mängden rockor exploderat eftersom ingen längre äter upp dem. Det har i sin tur lett till att de musslor och skaldjur, som rockorna äter, nu helt håller på att försvinna. Eftersom musslor och skaldjur hör till havens städpersonal, kan masslakten av rovhajar (i dagsläget omkring 75 miljoner individer per år, och på uppåtgående) visa sig bli en katastrof för vattenkvalitén.

Slutligen också ett klipp som väl får sägas inte riktigt lever upp till beskrivningen Evidence that great white sharks are peaceful creatures, men som ändå fascinerade åtminstone undertecknad:

Rubriken till inlägget på temat “Hajar som hajar” – den svenska översättningen av filmtiteln Shark Tale

Skrivet av

Martin Strömberg

2011-09-10
 

Försäkring för dina barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas.

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

2 Trackbacks

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *