Hur länge behöver vi arbeta?

writing-933262_640
Pension då och nu, men hur länge kommer vi att behöva jobba i framtiden?

Mitt i livet så blickar vi framåt och funderar på den framtida pensionen. En del vill avsluta arbetslivet innan 65 års ålder och några kan tänka sig att arbeta även efter 65 år. Idag är det ändå relativt få som faktiskt väljer det senare. Kanske borde det vara tvärtom om vi ser till att livslängden ökar stadigt i Sverige. Traditionen med pension vid 65 år är starkt befäst och det är yrkeslivets målgång för många. Idag kan vi välja att gå i pension tidigast från 61 år och senast vid 67 år. Hur vi faktiskt kommer att göra kan vara beslut som förändras allt eftersom vi närmar oss pensionsålderns nedre gräns. Ork och hälsa kan försämras i högre ålder. Familjesituationen påverkar, går jag i pension som ensamstående eller lever jag med en partner där kostnaderna kan delas. När tillåter ekonomin att lämna yrkeslivet och bli pensionär på heltid? Hur mår jag på arbetet? Är det fortfarande lika roligt och utvecklande eller börjar dagarna kännas mer ansträngande? Tänk om livet fortsätter 25 år till efter att yrkeslivet avslutats, då kan det vara en trygghet att ha en bra ekonomi även under dessa år. Ska pensionen kanske få vara lite högre de första fem eller tio åren och därefter lägre?

Jag får ofta frågan ”hur ska jag tänka, hur ska jag ta ut min pension?”. Det finns inget exakt svar, däremot kan Lärarförsäkringars pensionsplanering hjälpa dig genom att ge olika förslag och prognoser. Utifrån detta kan det vara lättare att fatta ett beslut som känns bra för just dig. Här kan du boka en tid för pensionsplanering.

Vi lever allt längre
Under 2014 hade vi den lägsta siffran för antalet döda sedan år 1977 med 88 976 personer. Orsaken är att barnkullarna på 1920- och 1930-talet var små, detta i kombination med att vi idag har en stadigt ökande livslängd. I början på 1900-talet drabbades Sverige av difteri och dålig skörd som tog många liv. År 1918 var det spanska sjukan som härjade och många avled. Av de som avled 2014 hade drygt hälften levt i 83 år eller mer. Medelåldern var 82,4 år för kvinnor och 77,1 år för män. Kring sekelskiftet 1900 avled även många spädbarn, det var inte ovanligt att ett av tio födda barn dog under sitt första levnadsår. Dödlighet bland spädbarn har minskat betydligt, tack och lov.

Då tar vi ut pension
I Sverige går vi i genomsnitt i pension vid 63 års ålder, i Europa ligger snittet på 60,4 år. Ungrarna går i genomsnitt i pension redan vid 58,7 års ålder. Sverige har en relativt hög siffra men tittar vi över hela världen så har länder som ex Sydkorea, Mexiko, Japan och USA genomsnittliga utträdesåldrar på 64-66 år. Andelen svenskar som arbetar efter 65 års ålder är mycket låg.

Pensionärers ekonomi idag
Pension är en uppskjuten lön. Statistik visar att det blir allt svårare att klara sig på sin pension. Enligt uppgift från Kronofogden är äldre den grupp med betalningsanmärkningar som växer snabbast. En del av denna ökning beror även på att antalet personer över 70 år har ökat med drygt 3 % bara på senare år men faktum är att även de så kallade fattigpensionärerna har blivit fler. Många ensamstående pensionärer kommer inte upp till existensminimum på 5353 kr/månad efter hyra, hem- och färdtjänst. De mest förekommande skulderna som går vidare till Kronofogden är trafikförsäkringar följt av el- och telebolag.

Pensionssystemet väntas skapa ännu fler så kallade fattigpensionärer vilket främst hänger samman med att vi lever längre. Detta slår särskilt hårt mot de som inte kunnat arbeta i 40 år som systemet är grundat på. Prognoser om framtiden säger att så många som 15-20 procent av pensionärerna är fattiga om 30 år – om inget görs.

Hur kan pensionsåldrarna komma att förändras?
För att trygga pensionssystemet behöver vi jobba längre än vad vi gör idag i och med att vi lever allt längre. En utredning om pensionsåldrarna i Sverige genomfördes 2013 av tidigare sittande regering. Nu har utredningen aktualiserats på nytt och här nedan är de förändringar som föreslås:

Allmän pension – lägsta ålder för uttag höjs från 61 till 62 eller 63 år.

Garantipension, sjukersättning och flera andra förmåner höjs från 65 år till 66 år.

LAS-åldern som styr hur länge du har rätt till din anställning höjs från 67 till 68 eller 69 år.

Tjänstepension – den nedre gränsen för att uttag av tjänstepension och privatpension höjs från 55 till 62 år. Gäller inte äldre avtal.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll meddelar att Sverige kommer att få ett beslut före 2018 års val.

Sammanfattningsvis så är det såklart glädjande att vi lever allt längre och får vara friska. Jag avslutar månadens blogginlägg med en riktig klassiker och Lill-Babs som verkligen visar att 75 är det nya 65!

Lev livet,

Sari Wonsell

Pensionsinformatör

Skrivet av

Paul Karjus

2015-11-24
 

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Försäkring för dina barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas.

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

4 kommentarer

 • Lahja Nissi says:

  Om arbetslivet är lika stressigt som nu där många stressar med både yrkesliv och familjeliv, sjuka föräldrar, behövande barn och barnbarn kommer många att dö i stressrelaterade sjukdomar. Detta kommer inte att synas i statistiken ännu. Jag kommer inte att orka med mitt stressiga arbete till 65 år. Lillbabs som exempel… hon styr väl själv över sin arbetstid och väljer när och hur mycket hon vill jobba. Hur många kommunanställda har den förmånen? Ha.. jag skulle gärna gå i pension redan idag och då är jag inte ens 60.

 • E D says:

  Hej!
  Betänk att det kan finnas flera anledningar till att man i förtid vill kasta in handduken. En är ju att man är utsliten, fysiskt och/eller psykiskt. En annan är ledningen, MÅNGA upplever ett osynligt förtryck, som medför att man inte vågar säga sin uppfattning av rädsla för uppsägning eller repressalier. Vanligt i Stockholm stad! Då är man tacksam för att pensionering är möjlig kan jag säga!
  E D

 • E D says:

  OBS! Vill ej att mitt namn ska synas – enbart signatur!

  E D

 • Hej alla glada…
  Den svenska kronan räcker inte långt, nej bostaden kostar mycket exklusive hushållsel, matpriser har skjutit i höjden., behöver man hjälp med det dagliga livet så kostar det., färdtjänst sjukresor apo – doser, mediciner, tandvård, ideliga läkarbesök., frisören, tv telefon dagstidning försäkringar intresse-föreningar, ev resor, inköp av kläder litteratur trivsel-artiklar blommor m m och Skatteverket vill ha sin del hur liten inkomsten än är. Allt detta ingår i det normala livet… och säkerligen har jag glömt något…
  Nästan ingenting går att hoppa över om man vill kunna trivas som människa också efter arbetade år…
  Hur ser det ut hos pensionerade grupper i andra likvärdiga länder? Grannländerna t ex…. Det finns många funderingar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *