Mer om behovet av ett längre arbetsliv

Liksom statsministern uppmärksammat oss på tidigare beskrivs även i regeringens ekonomiska vårproposition att vi behöver ställa om vårt samhälle för arbete längre upp i åldrarna. Trots att dagens allmänna pensionssystem inte har någon formell pensionsålder är det fortfarande så att de flesta väljer att ta ut pension från 65 år. I propositionen beskrivs det som under senare tid gjorts för att uppmuntra arbete längre upp i åldrarna, som att den särskilda löneskatten på lön och inkomst av aktiv näringsverksamhet har avskaffats för personer över 65 år och att villkoren för nystartsjobb har förbättrats för dig mellan 55-64 år.

På det ekonomiska planet redovisas att det allmänna pensionssystemets utgifter kommer att öka med 67 miljarder mellan år 2011 och 2016 vilket är en följd av pris- och löneökningar som höjer inkomst- och garantipensionsutbetalningarna samt det ökade antalet pensionärer. Statens pensionsutbetalningar förväntas dessutom bli högre än inbetalningarna under de aktuella åren, främst beroende på fyrtiotalisternas pensionsavgångar.

För ett par veckor rapporterades i media att flera av tjänstepensionsavtalen inte uppmuntrar arbete längre upp i åldrarna. Detta visar att behovet av förändringar finns inom många områden.

I vårpropositionen skriver regeringen att de planerar att återkomma med förslag på hur arbete längre upp i åldrarna ytterligare ska uppmuntras. Åtgärder som stimulerar detta kommer säkerligen fokuseras även imorgon när pensionsåldersutredningen överlämnar sitt analys- och delbetänkande av SOU 2012:28 ”Längre liv, längre arbetsliv” till regeringen och pensionsgruppen.

Med andra ord, fortsättning följer!

Skrivet av

Therese Fredriksson

2012-04-18
 

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Försäkring för dina barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas.

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

1 Trackback

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *