Ökad livslängd en orsak till lägre pensioner

Förra veckan presenterade Folksam rapporten ”Vad blir det för pension 2011?” Rapporten innehåller en kartläggning av total pension* i förhållande till slutlön** Kartläggningen omfattar ca 400 000 personer födda mellan åren 1938-1943.

I rapporten framkommer att årskullen 1938 har en total pension i förhållande till slutlön på 86,1 %. Årskullen 1943 har däremot en total pension i förhållande till slutlön på 81,7 %. De sjunkande pensionsnivåerna antas av Folksam ha ett samband med att livslängden stiger samtidigt som den faktiska pensionsåldern inte ökar i motsvarande grad. De sjunkande pensionsnivåerna årskull för årskull (1938-1942) kan också ha ett samband med att de äldre generationerna i gruppen får en större andel pension från tilläggspensionen än vad de yngre generationerna i gruppen får.

Det kan däremot konstateras att den totala pensionen för de yngre årskullarna har stabiliserats något och det klargörs dessutom att årskullen 1943 i jämförelse med årskullen 1942 har ökat sin totala pension i förhållande till slutlönen något.

På samma vis som föregående års rapport visar årets kartläggning att kvinnors pensioner minskar mer än männens pensioner. Kartläggningen klargör också att tjänstepensionen får en allt större betydelse samt att det är vanligare att man har en privat pensionsförsäkring om man tillhör de yngre årskullarna.

Nästa vecka kommer ett inlägg på bloggen som återkopplar till det här och lyfter fram vad det utifrån rapporten är viktigt att tänka för att försöka att spara ihop till en så bra pension som möjligt.

*Den totala pensionen inkluderar allmän pension, tjänstepension och eget pensionssparande.
**Slutlönen motsvarar den genomsnittliga inkomsten från de sista fyra åren före pension.

Skrivet av

Therese Fredriksson

2011-06-09
 

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

1 Trackback

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *