Pensionslektion med Sari Wonsell: allmän pension

allman_pension

Många tycker att pensionsdjungeln är djup och snårig, men för att enkelt beskriva de olika delarna vill jag ge en övergripande bild om de olika pensionsblocken som de flesta av oss ändå omfattas av.

Du har pension från flera olika håll och vi använder oss av pensionspyramiden för att tydliggöra de olika delarna. En enkel ekvation är att det är din lönenivå och dina yrkesverksamma år som påverkar storleken på din framtida pension, ju längre du arbetar desto högre pension.

I tre delar kommer jag här på bloggen att skriva om pensionsblocken allmän pension, tjänstepension och privat pension, där jag idag inleder med den allmänna pensionen. Pension är ett klurigt ämne, så ta hjälp om du behöver, för den finns! Det kan vara av din arbetsgivare, pensionsbolagen eller av oss på Lärarförsäkringar. Vi kan hjälpa dig med såväl placeringsråd avseende dina pensionspremier som hjälp med pensionssparande, framtida prognoser och tips på uttag som en del av din medlemsservice i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund.

pensionspyramid
Fälten i pyramiden symboliserar hela pensionen. Basen är orange och symboliserar den allmänna pensionen (mörkt orange: inkomstpension, ljust orange: premiepension), det blåa fältet är tjänstepension och det gröna är eventuellt eget sparande.

ALLMÄN PENSION
Du som arbetat och bott i Sverige får allmän pension, denna grundas på all inkomst som du betalat in skatt för. Detta gäller även a-kassa, sjuk- och aktivitetsersättning samt föräldrapenning. Pensionsmyndigheten ansvarar för denna statliga pension och den består av två delar: inkomstpension och premiepension.

Inkomstpension
Varje år avsätts 16 procent av din skattepliktiga förvärvsinkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp, denna del är därmed inkomstgrundad.

Premiepension
Varje år avsätts 2,5 procent av din skattepliktiga förvärvsinkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp, även denna del är därmed inkomstgrundad. Din premiepension förvaltas, om du inte gjort något eget val placeras dina pengar i AP7 Såfa. Du kan även välja själv hur du vill att din premiepension ska förvaltas, detta kan du göra genom att logga in med E-leg på Pensionsmyndighetens hemsida.

Årligt värdebesked i ditt orange kuvert
Här kan du följa utvecklingen av din allmänna pension samt se några exempel på prognoser. Du kan även logga in hos www.minpension.se för att där kunna göra olika prognoser avseende din allmänna pension och andra pensionsdelar i pyramiden.

Ålderspension
Du ansöker själv om uttag av den allmänna pensionen, minst två månader innan önskat uttag. Detta kan du göra direkt på www.pensionsmyndigheten.se med hjälp av e-leg/bank-Id eller genom att skriva ut en blankett och sända in till Pensionsmyndigheten per post.

Några punkter som kan vara till hjälp och vägledning:

• Allmän pension kan tidigast sökas från 61 års ålder.

• Uttag kan ske med 25, 50, 75 eller 100 procent.

• Uttaget kan stoppas, när du önskar utbetalning på nytt gör du om ansökningsprocessen igen.

• Utbetalning kan ske parallellt som du arbetar.

Din pension blir lägre om du tar ut den vid 61 års ålder än exempelvis vid 67 år. Tänk på att uttag av pension kan påverka din a-kassa negativt om du skulle bli arbetslös innan 65 års ålder. Du kan även läsa mer om det här. Pensionsmyndigheten kan även hjälpa till med prognoser och svara på frågor kring din allmänna pension. På www.pensionsmyndigheten.se finns mer information samt att du kan logga in för att se dina egna pensionsuppgifter.

Skrivet av

Paul Karjus

2015-01-20
 

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Försäkring för dina barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

2 kommentarer

  • Anki Jakobsson says:

    Bra med kort info. Händer det mycket med utbetalnigen av pension om man tar ut den vid 63?

  • Lärarförsäkringar skriver:

    Hej Anki! Vid jämförelse med uttag från ex 65 års ålder blir pensionen ca 12-14% lägre. Du kan enkelt göra prognoser på http://www.minpension.se för att se hur just din pension påverkas vid olika uttagstidpunkter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *